Yllebjerg-Hogager - Diverse

YLLEBJERG - HOGAGER 

DIVERSE 

A. BIRKKJÆR, Yllebjerg 


UTM 32N: N 6242xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1918   A. Birkkjær, Yllebjerg 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft.


- - - - 


15-4-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
2 mand kan straks få arbejde ved tørveskæring ved personlig henvendelse til A. Birkkjær, Yllebjerg. Spor og trolje haves.

MAGNUS HANSEN, Yllebjerg 


UTM 32N: N 6242xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx.


Ejer:

1948  Magnus Hansen, Yllebjerg  


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt.  Trækkraft ukendt.


- - - - 


21-1-1948 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Tipvogn ønskes til købs eller leje. Magnus Hansen, Yllebjerg, Holstebro.

KRESTEN MADSEN, Yllebjerg 


UTM 32N: N 6242xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1916-1920  Kresten Madsen, Yllebjerg, Hodsager   


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft. 


- - - -


20-5-1916, 22-5-1916, 23-5-1916 - HOLSTEBRO DAGBLAD
2 mand kan få akkord på tørvegravning straks. Spor og trolje haves. Kresten Madsen, Yllebjerg, Hodsager.


23-5-1918, 24-5-1918, 25-5-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
3 mand kan straks få arbejde ved tørveskæring. Spor haves. Chr. Madsen, Yllebjerg.


17-5-1920, 18-5-1920 - HOLSTEBRO DAGBLAD
To øvede tørvegravere kan få arbejde straks. Spor haves. Kr. Madsen, Yllebjerg.

HENRIK BJERGGAARD, Yllebjerg


UTM 32N: N 6242xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx.


Ejer:

1918-1920  Henrik Bjerggaard, Yllebjerg  


Tørveproduktion. Beliggenhe dUkendt.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft. 


- - - - 


26-2-1918, 2-3-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Tørvegravning. 4 mand kan få akkord på tørvegravning. Spor haves. Henrik Bjerggaard, Yllebjerg, Holstebro.


10-5-1918, 13-5-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Tørvegravning. 2 øvede tørvegravere kan få arbejde straks. Spor haves. Henrik Bjerggaard, Yllebjerg, Holstebro.


8-4-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
4 øvede tørvearbejdere kan få akkord på tørvegravning. Spor haves. Henrik Bjerggaard, Yllebjerg.


16-6-1920 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Tørvegravning. 4 mand kan få akkord på tørvegravning straks. Spor haves. Henrik Bjerggaard, Yllebjerg.

PETER PETERSEN, Yllebjerg


UTM 32N: N 6242xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1917-1919   Peter Petersen, Yllebjerg    (navn?)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft.


- - - - 


13-4-1917, 16-4-1917 - HOLSTEBRO DAGBLAD
2 a 3 mand kan få godt akkordarbejde ved tørvegravning. Spor haves. Peter Petersen, Yllebjerg.


2-4-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
2 øvede tørvearbejdere søges. Peter Petersen, Yllebjerg. Helst personlig henvendelse.


22-4-1919, 23-4-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
2 øvede tørvearbejdere kan få arbejde straks hos Peder Pedersen, Yllebjerg. Spor haves.

KNUD CHR. LAURSEN, Yllebjerg 

CHR. SØNDERGAARD, ? 


UTM 32N: N 6242xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1918      Knud Chr. Laursen, Yllebjerg 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft.


- - - -


1-5-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
En dygtig makker til tørvegravning kan straks få arbejde ved henvendelse til Chr. Søndergaard, adr.: Knud Chr. Laursen, Yllebjerg. Spor og trolje haves.

YLLEBJERG MERGELLEJE 


UTM 32N: N 6242xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1920-1930   Laurids Bertelsen, Yllebjerg, Hodsager ? 


Mergelleje. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig spil. 


- - - -


17-8-1920, 18-8-1920 - HOLSTEBRO DAGBLAD
En dygtig arbejder kan straks få akkordarbejde ved pålæsning af tipvogne i Yllebjerg Mergelleje ved henvendelse på arbejdspladsen, hos Jens Chr. Jensen, Mejrup, eller Bertel Bertelsen, L. Yllebjerg pr. Holstebro.


20-5-1924, 22-5-1924, 24-5-1924 - HOLSTEBRO DAGBLAD
I Yllebjerg Mergeleje kan 3 mand få akkord på optagning af ca, 200 favne mergel. Spor og tipvogne haves.
Laurids Bertelsen, Yllebjerg.


16-4-1930, 19-4-1930 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Spor og tipvogne. Til salg i Yllebjerg Mergelleje er 550 m mergel- og tørvespor samt svingspor og sporskifte og to brugte, men gode tipvogne sælges billig ved henvendelse til Laurids Bertelsen, Yllebjerg, Hodsager, Holstebro.

YLLEBJERG GRUSGRAVE 


UTM 32N: N 6242xxx, E 487xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

18??-19??   


Flere grusgrave ved Yllebjerg Banke med forskellige ejere. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


9-12-1936 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: En opfindelse.
Bmd. Peder Rødbro, Yllebjerg i Hodsager, der ejer Yllebjerg Banke, har sammen med sin søn konstrueret en grusoptagningsmaskine, der har vist sig at være meget praktisk og hensigtsmæssig. Maskinen drives af en gammel Ford-motor og er konstrueret i form af en gravemaskine, således at en rem, forsynet med skovlblade, stadig fører gruset op fra graven og aflæsser dette på en rist, hvor bagharpningen, rangeringen og det finharpede grus automatisk adskilles og falder ned i hver sin beholder, hvorpå materialet kan væltes lige ned i tipvogn eller trillebør og køres bort til de forskellige dynger. Til at betjene maskinen skal der være to mand i graven, der kaster det løsgravede grus i en dynge, hvorfra skovlene stadig fører gruset op på sorteringsristen. Der skal 2–3 mand til at køre det sorterede materiale bort. Men så kan maskinen også præstere optagning og sortering af et ret betydeligt kvantum grus om dagen.
I Yllebjerg Banke findes store, righoldige gruslejer.

CHR. THOMSEN, Skave 


UTM 32N : N 6249xxx, E 488xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1919-1920  Chr. Thomsen, Skave  (tlf. Skave 27) 


Tørveproduktion.  Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


13-5-1919, 14-5-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Nogle tørvegravere kan straks få arbejde. Spor haves. Chr. Thomsen, Tlf. 27, Skave.


24-5-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Nogle tørvegravere kan få arbejde straks. Spor haves. Chr. Thomsen, Skave, telefon 27.


1-3-1920 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Tørvearbejde ved Sandet.
30 mand (de 14 kan få beskæftigelse hele sommeren ved opkørsel og stakning) kan få arbejde ved gravning. Jernspor og redskaber haves. Barakker i mosen. 10 piger kan få akkord på ringling. Chr. Thomsen, Skave. Tlf. 27.

Tømrer E. HEDEGAARD, Skave 


UTM 32N: N 6249500, E 487800 - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1920-19??  Tømrer E. Hedegaard, Skave  (tlf. Skave 13)


Fabrikant af træspor. Tørveproduktion uvis. 


- - - - 


8-3-1920 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Tørvespor. Ca. 80 alen træspor belagt med 1X¼ tm. jern, brugt en sommer, billig til salg. Tømrer E. Hedegaard, Skave. Telefon 13. Ny spor leveres på bestilling.

KNUD PETERSEN, Skave 


UTM 32N: N 6249627, E 487868 - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1919   Knud Petersen, Skave Kro


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


30-5-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Min ejendom med tilliggende 30 tdr. land er billig til salg. Knud Petersen, Skave Kro.
NB. 2 a 3 tørvearbejdere kan straks få arbejde. Spor haves.

STORE ABILDHOLT MOSEBRUG, Skave 


UTM 32N: N 6246800, E 4926xx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1943-1944  H. Simonsen, St. Abildholt   (tlf. Skave 30 ua)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


21-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Store Abildholts Mosebrug. Grundet på sygdom ønsker jeg at udleje mit mosebrug til kapitalstærkt firma. Nyt presse- og ælteværk kan medfølge. Hedeselskabets analyse

6–9 pct. aske. H. Simonsen, St. Abildholt pr. Holstebro. Telf. Skave 38 ua.


15-4-1944, 16-4-1944 - JYLLANDSPOSTEN
Til købs eller leje. 1 tørvepresse, 4 troljevogne, 500 m spor ønskes til købs eller leje. St. Abildholt Mosebrug pr. Holstebro. Tlf. 30 u a, Skave.


14-6-1944, 16-6-1944 - JYLLANDSPOSTEN
Skiftespor. En nyt skiftespor til salg, 7 kg, sporvidde 700 mm. Store Abildholt Mosebrug, tlf. 30 u a via Skave.

JOHS. JENSEN, Hogager 


UTM 32N: N 6246700, E 492850 - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1941   Gdr. Johs. Jensen, Ø- Abildholt, Hogager 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


28-6-1941 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Mosemateriel til tvangsauktion.
På St. Abildholt i Borbjerg holdtes i går tvangsauktion over et tørveværk med æltemaskine, elevator, pladsvogn og ca. 100 meter tipvognsspor m. m. tilhørende entreprenør E. K. Eriksen, O. Feldborg.
Hele værket blev tilslået gdr. Johs. Jensen, Ø. Abildholt, Hogager for et bud på 2160 kr.


20-11-1941, 21-11-1941, 22-11-1941 - JYLLANDSPOSTEN
Ælter med elevator, dyndkasse, .... 3 gravvogne og 65 m jernspor, .... . En god mose kan medfølge. .... Johannes Jensen, Ø. Abildholt, Hoager, Holstebro.

CHR. LINDHOLT, Hogager 


UTM 32N: N 6249627, E 487868 - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1951   Chr. Lindholt, Hogager 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


24-7-1951 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Tilskadekommet under tørvearbejde.
Arbm. Julius Nielsen, Yllebjerg, kom forleden til skade i tørvefabrikant Chr. Lindholts mose i Hogager. Uheldet skete, da den bageste af to tipvogne løb af sporet. Julius Nielsen stod på den forreste vogn, og ved den bratte standsning, faldt han forover og slog hovedet mod sporet, hvorved han pådrog sig en flænge i panden. .... 

HENRIK SKOV, Hogager 


UTM 32N: N 6247xxx, E 490xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

194?   Henrik Skov, Hogager 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


23-6-1942 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Tørvejord til opgravning kan fås. Spor og trolje haves. Henrik Skov, Hogager.

Siden er senest

rettet


12-2-2020 

22-3-2020 

19-9-2020