Kysten ved Fåborg

SØNDERBY KLINT ANLÆGSBRO


UTM32: N 6119600, E 558980 - Ref.nr. 86.04


Beliggende i Åkrog bugt midt mellem Brunshuse og Assens. Egentlig er det lidt udenfor området, men stedet ligger dog ikke langt fra Brunshuse og Brydegård.

23-8-1933 andragende fra entr. L. Lindegaard Hansen, der søger om tilladelse til at bibeholde en af ham i foråret 1929 uden tilladelse anlagt anlægsbro ved Sønderby Klint, hvilken anvendes til udskibning af ral.

2-10-1933 tillades entr. L. Lindegaard Hansen, Sønderby at bibeholde en landingsbro ved Sønderby Klint på visse betingelser .... .

VBV 5. distr. Sønderborg skriver 13-9-1935 til VBDir.: Vedr. andragende fra Entr. Viggo S. Jensen, Sønderby Klint, Ebberup, om tilladelse til bibeholdelse af udskibningsbro ved Sønderby Klint Stenværk: Broens længde er angivet som 85 m, bredden er 2,5 m, højden over vandet 2,8 m og vanddybden ved brohovedet 3,0 m. På broen er anbragt et tipvognsspor, og broen skal udelukkende anvendes til udskibning af de i klinten udarbejdede stenmaterialer.

14-12-1936 skriver VBV 5. distr. Sønderborg: Ved Sønderby Klint har der iflg. politiass. i Ebberup tidligere været en anden bro, noget sydligere end den nuværende, men den er helt fjernet, og stedet kan ikke nærmere angives.

30-12-1936 oplyses, at den nævnte bro er opført af entr. Viggo Jensen, men i år overtaget af ejeren af Sønderby Klint Stenværk L. Lindegaard Hansen.

Ministeriet skriver 21-1-1937 til Entreprenør L. Lindegaard Hansen, Sønderby pr. Assens: Den af entr. V.S. Jensen ved Sønderby klint byggede og af dem senere overtagne bro er delvis ødelagt af pæleorm og skal derfor fjernes.

Derefter er der ingen oplysninger om broen før 1950'erne, hvor senere ejere af området får tilladelse til at lade resterne stå, da man ikke mener, de kan gøres ansvarlige, og resterne ikke gene-rer sejlads eller fiskeri.

VBV, 5. distr. Sønderborg noteterer 30-11-1959: Har besigtiget broresterne: Der står en betonplatform på strandkanten, båret af 9x3 søjler af formentlig jernbeton, yderste søjlerække i daglig-vandslinien.

23-1-1960 aflyses deklaration.


Vandbygningsdirektoratets arkiv  (SA edb-nr. 8004617611)


"Den danske Havnelods 1940" oplyser:

Broen består af to rækker pæle med tipvognsspor, er 90 m lang og rager 3 m over vandet. Dybden ved brohovedet er 3 m. .... Broen tilhører Fyens Stenværk; den ender ved klinten, som på det sted er ca. 30 m høj. Der findes ikke kørevej til broen, og den benyttes udelukkende til udskibning af forarbejdede stenmaterialer.


Ligesom broer ved flere andre steder kan det være svært at se af kilderne, om det er den samme bro, de taler om, eller om der har været flere (før, samtidig eller senere) på stedet. Adskillige broer 'opdagede' VBV først, når fx en toldbetjent eller lods meddelte, at den manglede på søkortet eller lå et andet sted end angivet. Ofte forsvandt broerne ved storm eller isdrift, og så blev de ofte 'genopbygget' på et mere belejligt sted eller ud til en anden vanddybde, så angivelserne på søkortene ikke passede mere.Entr. L. LINDEGAARD HANSEN, Ebberup


Købte 1940 en ¾ m³ tipvogn fra Spøer, Middelfart.

Se også Sønderby Klint Bro ovenfor.
BRUNSHUSE STENVÆRK


UTM32: N 6117490, E 563865 - Ref.nr. 86.02


Værket lå i bunden af Helnæs bugt og har eksisteret fra før 1920. I 1929 gik det konkurs og gennem 1930'erne ejedes det af S. Sørensen. Der var en halvoffentlig landingsplads ved Helnæs bugt, men om værket engang har haft spor til denne kendes ikke.

I 1961 besøgte et par jernbaneentusiaster stedet og tog nogle billeder. Der har været brugt spil og håndkraft, men næppe motortrækkraft. Sporvidde 600 mm (585 mm).

1938 ansøger indehaveren, S. Sørensen, om at måtte anlægge en bro ved Kalvøre (ved den nuværende Bøjden færgehavn), men denne blev ikke bygget.

 

Jyllandsposten  20-5-1920

Skinner. 1000 meter 600 mm spor, 7 eller 9 kg., ønskes til leje. Pris bedes sendt til Brunshus Stenværks kontor, Nyborg.
BLOCH LARSEN, Brunshuse


Købte vogndele fra Spøer i 1954. Havde muligvis forbindelse med Brunshuse Stenværk ovenfor?
BRYDEGAARD STENVÆRK


UTM32: N 6118140, E 562970 - Ref.nr. 86.xx


Brydegård ligger lige op ad Brunshuse, men nærmere beliggenhed af  værket er ukendt. Firmaet købte vogndele fra Spøer i 1959. På et tids-punkt ansøger firmaet om at måtte anlægge en anlægsbro på sydlige del af Helnæs, hvilket man dog opgiver.


11-11-1950, 12-11-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på en god, brugt ½ m³ tipvogn og samt tilsvarende drejeskive. Brydegaard Stenværk pr.  Ebberup, Fyn. Tlf. Snave 95.
DYREBORG HAVN 


UTM32: N 6103467, E 577772 - Ref.nr. 90.xx


Dyreborg Havn ligger på Horneland lige over for Bjørnø. Et billede i '"Folk og fartøjer - fra Sydfyn og øerne" viser et postkort fra Dyreborg havn 1940, hvor der ligger et spor på broen. Havnen er tilsyneladende anlagt 1940, efter at en storm kastede mange både ind på stranden.

I dag er havnen fuldstændig ombygget med marina mm.

 

Politiken 20-8-1940 nævner, at havnen indviedes dagen før, og den blev anlagt af entreprenør Chr. Nielsen, Nordskov, med hjælp af fiskerne.

Der er ikke fundet oplysninger om havnen i Vandbygningsdirektoratets arkiv om anlægsbroer.HORNE TEGLVÆRK


UTM32: N 6107322, E 573400 - Ref.nr. 90.01


Ejer: A/S


Bane anlagt 19??, nedlagt 1960?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorvogne.


Værket var beliggende vest for Horne på halvøen Horneland,og blev anlagt omkring 1898 og lukket 1960. Værket havde 600 mm bane, som løbende forlængedes, og værket anskaffede jf. Lerindustrien en motorvogn allerede 1925. En omtale af værket har været publiceret i "Sy'fyneren" for et par år siden. Værket byggede selv lokomotiver/ motorvogne, som bestod af en ramme med motor, førerplads samt tipkasse bagpå.

På video- og DVD-serien "Danskernes egen historie" kan på Fyn-udgaven ses nogle klip fra teglværksbanen.
FAABORG TEGLVÆRK 


UTM32: N 6105138, E 580415 - Ref.nr. 90.02


Dette lå øst for byen ved Svendborgvej og havde en mindre bane muligvis fra 1902. Det var også et af de teglværker, som Den store Krig (1. verdenskrig) tog livet af.


Jyllandsposten  24-5 og 25-5-1918

Nedrivning. Fra Faaborg Teglværk sælges straks: 4 stkr. tørrelader, tækket med tagsten, 300 alen spor og 1 tipvogn. 1 petroleumsmotor så god som ny, med akselledninger, remskiver og remme. 1 ny maskine til sten og tagsten samt ælteværk m. m. Henvendelse C. Bitch, Kerns Hotel, Fåborg.


I modsætning til mange værker i andre egne af landet lå de fleste sydfynske teglværker et stykke fra kysten og havde derfor ikke anlægsbro. Forklaringen var dels, at det bedste ler ikke fandtes nær kysten, dels at konkurrencen fra værkerne ved Egernsund og Flensborg fjord var stor i kystområdet.
FÅBORG KOMMUNES RENOVATIONSANLÆG 


UTM32: N 6107000, E 580200 - Ref.nr. 90.03


Anlagt 1958, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft håndkraft?

 

1960 købes en brugt klatredrejeskive fra Spøer.

1961 købtes yderligere en klatredrejeskive samt nogle skinner og tre brugte tipvogne.

1969 købes 120 m skinner.
FAABORG KALKVÆRK


UTM32: N 6106390, E 579234 - Ref.nr. 90.04


Lå midt i Fåborg. Ingen nærmere oplysninger om spor. Firmaet ejede vist også en kalksandstensfabrik.
FAABORG MASKINBYGGERI,

R. Henningsen


Også en fabrik for industribanemateriel fandtes i området.


Jyllandsposten  1-1-1918 m.fl.

Tørveæltemaskiner, hestegange, dyndvogne, tipvogne, spor, forme m. m. Alt til tørveindustrien leveres. Maskinerne anbefales af brugere som virkelig gode. Faaborg Maskinbyggeri, R. Henningsen. Tlf. nr. 181.Siden er sidst rettet


4-2-2014

1-5-2014