Odsherred - Skærvefabriker

ODSHERRED

SKÆRVEFABRIKER og GRUSGRAVE 

SKÆRVEFABRIKEN 'GNIBEN' 

ODDEN SKÆRVEFABRIK 


UTM 32N: N 6208000, E 643100 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer: 

1910-191?  F. W. Carlsen, Skælskør (Udlejet til tysk I/S)


Havn på Sjællands Odde, kaldet tyskerhavnen, anlagt 1910, ødelagt af storm 1910 og 1911.


Bane anlagt 1910.

Sporvidde ukendt.


Tyskerhavnen. Postkort - Odsherred Lokalarkiv. 10-6-1903, 13-6-1903, 24-6-1903, 27-6-1903, 1-7-1903, 8-7-1903, 15-7-1903, 22-7-1903 - INGENIØREN
Skærvefabriken 'GNIBEN', Sjællands Odde, leverer granitskærver i alle størrelser samt rivesten og singels. Transport med egne dampere. Promt levering. L. Christiansen. Strandboulevard 130, 2. sal. Telf. Str. 204.


11-3-1911 - KALLUNDBORG AVIS
Notits: Et skib sunket i Sejerø bugt.
I torsdags aftes er en lægter, lader med sten fra den tyske skærvefabrik i Yderby og på vej til Kiel, sunket mellem Gniben og Sejerø.
Om bord på lægteren befandt sig 3 mand, og for dem har situationen været meget farlig, da det hele kun varede et øjeblik. Det lykkedes dem dog at få kappet slæbelinen og komme i båden.
I meget forkommen tilstand nåede de if. 'Holb. A. Dagbl.' om bord i damperen.


6-11-1911 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Når det kniber.
Atter er en del italienske arbejdere ved stenbrudet på Odden bleven hjemkaldte for at gøre krigstjeneste, og denne gang har ordren ramt de ældre årgange.


21-10-1913 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: De tyske stenbrud. Arbejdet standset.
Da for en del år siden et selskab af tyske spekulanter købte og anlagde deres stenbrud ved Sjællands Odde, rejste der sig i højrepressen – særlig i 'København' – på nationalitetsfølelsens vegne et ravneskrig, som næsten kunne sammenlignes med det, der lød, da det vestindiske øsalg stod på dagsordenen. Erfaringen har imidlertid nu vist, at der ingen overhængende fare var for, at tyskerne skulle købe hele Odden, idet det hele nu er standset der ude, efter at det tyske firma har sat en masse penge til på foretagendet. Der er ganske vist udskibet en mængde sten til Tyskland, særlig til Kielerkanalen, men foretagendet har dog ikke kunnet betale sig.
Øvrigheden her gjorde udlæg i de sidste maskiner, dels for skatter og afgifter, dels for andre gældsposter, og nu står som nævnt det hele forladt, medens de tidligere ejere af de ret værdiløse strandarealer har fået disse betalt med en ret god pris.


30-10-1914 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Det hele forbi.
Det af et tysk firma anlagte stenbrud med tilhørende udskibningshavn ved Sjællands Odde er nu en saga blot. Havnen er for lang tid siden bleven i den grad molesteret af vind og vejr, at den er absolut ubrugelig, og i dag afholdtes tvangsauktion over de sidste af selskabets ejendele derude, deriblandt de opførte bygninger.

ODDEN STENLEJER


UTM 32N: N 6206796, E 644142 - Ref.nr. 102.01


Ejer:

1915-19??  Stenlejerne på Sjællands Odde A/S (Dir. Dæhnfeldt, Odense)

19??-19??  Stenlejerne på Sjællands Odde A/S (P. Sletting og O. Zimmermann)

1937-19??  Stenlejerne på Sjællands Odde A/S (Aarhus Sten- og Gruskompagni)


Stenværk på Sjællands odde med spor mellem stengrave, sorterværker og to udskibningsbroer i Kattegat (N 6206966, E 6442769) og Sejrø bugt (N 6205670, E 643935).

Broen i Sejrø bugt blev ødelagt af isen i 1940 og ikke genopbygget. Senere er Odden færgehavn anlagt på stedet.


Bane anlagt 1915, nedlagt ca. 1970.

Sporvidde 600 mm. Oprindeligt damplokomotiver, senere motorlokomotiver.


Damplokomotiver

(11)  ?  B t  OK  2947  1908  40

(12)  ?  B t  OK  7402  1915  40

(13)  ?  B t  OK  11214  1927  40


(11)   Købt 19??. Leveret nyt til Bauunt. A. Husen, Flensburg, for

          Mergelverband Ruttebüll/Bønderby mergelleje (92.02).

          Ophugget 1941.

(12)   Nyt.

          Solgt til Julius Nielsen, København. Ophugget 1922.

(13)   Købt 193? fra Entr. Knud Lind, Lyngby. Leveret nyt til Bauunt.

           Heinrich Engel, Schleswig.

           Solgt 1942 til A/S Basnæs, Basnæs roebane (120.01).

           Ophugget 1952.


Motorlokomotiver

(1)  ?  C pm  ?  ?  ?  ?  ? 

(2)  ?  B ?     KM  ?  ?  ?  ?

(3)  ?  B ?     KM  ?  ?  ?  ?   


Link

http://www.parby.com/?Omr%E5dets_historie

VIG SKÆRVEFABRIK


UTM 32N: N 6192719, E 659548 - Ref.nr. 105.02. 


Ejer:

1925-1947  Fa. Niels Hansens Sønner (Ernst og Kristoffer Hansen)

1947-19??   Fa. Niels Hansens Sønner (Kristoffer Hansens arvinger)


Sten- og grusgrav 2 km nordvest for Vig st. (OHJ). Lukket 19??.

Fra 1931 havde man også skærvefabrik i Undløse.


Bane anlagt 192?, nedlagt 197?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?  B bm  AD  192?  ?  ?  ? 

(2)  ?  B bm  JWE  ?  ?  ?  ?

(3)  ?  ? bm  ?  ?  ?  ILO  ?

(4)  ?  B   PM  ? ?  ?  ?   


(1)  6 hk ?

(2)  Gasgenerator.

(3)  Tilsyneladende hjemmelavet.

(4)  Eksistens usikker. 


- - - - 


28-8-1936 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Erstatning for ulykkestilfælde.
Arbmd. F. O. Hansen, Hønsinge, der i fjor fik en skulder alvorligt beskadiget ved, at en tipvogn med grus væltede ned over ham på Vig Skærve- og Cementvarefabrik, er tilkendt en erstatning på 1013 kr. 


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Vogndele (600 mm). 


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1953: Spordele, vogndele.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1953: Spordele.
1954: Spordele.
1955: Spordele.
1956: Spordele.
1957: Spordele, vogndele.
1958: Spordele.


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1959: Spordele, div.
1960: Spordele.

ASMINDERUP SKÆRVEFABRIK  


UTM 32N: N 6196200, E 663050 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer: 

1919-1921   Skærvefabrikant Boholdt Nielsen


Lå ved jernbanestationen, hvis tlf.nr. man brugte!

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


11-1-1919 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Eksport af kampesten.
Fra Odsherred foregår i denne tid en meget stor eksport af kampesten til København.
Det er skærvefabrikant Boholdt Nielsen, Asminderup, der har påtaget sig leverancer, der andrager adskillige hundrede vognladninger, hvorfor han også har købt en mangfoldighed af gamle stengærder og do. bunker omkring i herredet. I og for sig skulle leveringen være foretaget for længere tid siden, men sålænge tørve- og sukkerroetransporten lagde beslag på jernbanemateriellet måtte stenene vente. Nu er der imidlertid vogne til rådighed, og i disse dage afgår betydelige forsendelser, navnlig fra Højby, Asminderup og Grevinge stationer. 


27-10-1919 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Blokade. Skærvefabriken ved Asminderup station er blokeret for tilgang af arbejdskraft, da ejeren nægter at betale den tarifmæssige timeløn. For Landarbejderforbundet (Vig afdeling). L. Petersen.


22-8-1921, 23-8-1921 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Til salg eller bytte med kreaturer:
1 15-hestes vekselstrømsmotor med blykabel, passende til kværn, 2 jern-tipvogne, forskelligt stenværktøj og trillebøre samt nogle favne granitskærver. Asminderup Skærvefabrik, telef. Asminderup 11.

SKÆRVEFABRIKEN 'GNIBEN' 


UTM 32N: N 6200000, E 643000 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer: 

1903  L. Christianen, Strandboulevard 130, 2. sal, København ?


Eksisterede 1903. Identisk med tyskerfabriken ? 

Bane? 


- - - -


Samme fabrik?

24-10-1900, 27-10-1900, 31-10-1900 - INGENIØREN

En skærvefabrik med 8 hestes dampmaskine og knuseværk samt udskibningsbro og uudtømmelige stenbeholdninger, beliggende på Sjællands Odde, kan fås til købs ved henvendelse på sagfører Buemanns kontor, Rosenborggade 2.


10-6-1903, 13-6-1903, 24-6-1903, 27-6-1903, 1-7-1903, 8-7-1903, 15-7-1903, 22-7-1903 - INGENIØREN
Skærvefabriken 'GNIBEN', Sjællands Odde, leverer granitskærver i alle størrelser samt rivesten og singels. Transport med egne dampere. Promt levering. L. Christiansen. Strandboulevard 130, 2. sal. Telf. Str. 204.

Siden er senest

rettet


14-10-2019 

30-3-2020