Odsherred - Diverse

ODSHERRED

DIVERSE

Tørvefabrikant CHR. PEDERSEN, Svinninge


UTM 32N: N 6084859, E 557096 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer: 

19??-1918?  Tørvefabrikant Chr. Pedersen, Svinninge st. 


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-12-1917 - POLITIKEN 

Et tørvepresseværk med elevator, ca. 400 alen skinner med vogne og alt tilbehør, er til salg for 4000 kr. kontant. Der kan med dette værk let laves 50,000 pressetørv daglig. Tørvefabr. Chr. Pedersen, Svinninge st.


26-1-1918 - BERLINGSKE TIDENDE

Tørvepresseværk, bestående af 1 lokomobil (8 HK. Fbk. 1905), 1 tørvepressemaskine (største nr.), 1 elevator, 11 alen lang, ca. 450 alen spor, 2 tipvogne og iøvrigt alt tilbehør tilsalg for 12,000 kr. Med dette værk kan der let laves 60,000 tørv daglig med 9 mand og 1 hest. Maskinsnedker Chr. Pedersen, Svinninge st.


29-1-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvepresseværk, bestående af et 8 H. K. lokomobil, 1 pressemaskine, 1 elevator, 450' spor, 2 tipvogne samt iøvrigt alt tilbehør, er til salg for 12.000 kr. Dette værk er i alle måder så godt som nyt, men grunden til salg er overtagelse af større foretagende. Tørvefabrikant Chr. Pedersen, Svinninge st., Sjæll.


5-2-1918 - POLITIKEN

Tørvepresseværk, bestående af en 8 H.K. lokomobil, en tørvepressemaskine (største nr.), en elevator, 11 al. lang, 450 al. skinner, 2 vogne til sporet samt ca. 35 tons pressetørv med skur er til salg samlet eller delt. Tørvefbk. Chr. Pedersen, Svinninge st., tlf. 105.


6-2-1918 - SORØ AMTS-TIDENDE
Tørvepresseværk, bestående af en 8 H.K. lokomobil, en tørvepressemaskine (største nr.), en elevator, 11 al. lang, 450 alen skinner, 2 vogne til udkørsel samt 35 tons pressetørv med skur er til salg samlet eller delt. Tørvefabrikant Chr. Pedersen, Svinninge st., telef. 105.

FAUERBO FORBRÆNDINGSANSTALT   


UTM 32N: N 6085648, E 549272 - Ref.nr. 109.xx.


Ejer:

1971  Christensen & Eriksen, Snertinge 


Nærmere beliggenhed ukendt.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1968-72:

10-11-1971: 32 stk. c 24 kg skinne - H c 110 mm a 3,5 meter = 112 meter. 

FAUERBO PRESSETØRVSFABRIK 


UTM 32N: N 6085648, E 549272 - Ref.nr. 109.xx.


Ejer:

1920  Niels Frederiksen


Nærmere beliggenhed ukendt.


- - - -


20-3-1920 - POLITIKEN 

En brugt tipvogn med 10 alen spor ønskes til købs. Niels Frederiksen, Fauerbo Pressetørvsfabrik pr. Snertinge.

NÆSHOLMS TØRVEFABRIK


UTM 32N: N 6188318, E 530131 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1919  Gårdejer Viggo V. Jensen, Nygaard


Spor ?? 


- - - -


14-1-1919 - POLITIKEN 

Ca. 500 tons æltetørv sælges straks for højeste bud.

Næsholms Tørvefabrik, Viggo V. Jensen, Nykøbing Sjælland.

P. RASMUSSEN, Vig Savværk


UTM 32N: N 6188318, E 530131 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1942  Fhv. bankbestyrer ? P. Rasmussen


Beliggenhed ukendt, men formentlig i Sønderjylland.


- - - -


11-1-1942 - POLITIKEN

Tipvogne og spor, ca. 200 m spor og 4 tipvogne ønskes til leje til tørvefabrikation. Henvendelse Jens Holst, Høgslund, Tønder, tlf. 414 V, eller P. Rasmussen, Vig Savværk, Vig. st.

RØRSKOV TØRVEFABRIK


UTM 32N: N 6173275, E 659000 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1942  Proprietær Alfred Jensen, Christianshøj, Føllenslev


Spor ??


- - - -


1-12-1942, 2-12-1942, 3-12-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

Rørskov Tørvefabrik ved Knabstrup tilsalg. Areal ca. 23 tønder land af Sjællands bedste tørvemose. Eventuelt kan tørv følge med. Alfred Jensen, Christianshøj pr. Føllenslev. Telf. Eskebjerg 10.

GISLINGEGAARD


UTM 32N: N 6177700, E 659770 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1918-1929 Heinrich Hansen


Formål ukendt.


- - - -


4-9-1919, 7-9-1919, 10-9-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Spor. 300 favne til roer eller teglværk samt 6 nye tipvogne er straks til salg på Gislingegaard pr. Gislinge st. N. Skølvad, inspektør.

WILH. WINGE, Højby


UTM 32N: N 6199325, E 662795 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1920  Wilh. Winge


Formål ukendt.

Iflg. folketælling 1921 er han handelsrejsende og bor på Højby kro. 


- - - -


8-8-1920, 10-8-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner. 700 meter udmærket gode, 9 kg skinner, med forbindelsesdele, samt 5 gode hjertestykker er til salg for 45 øre pr. stk. 10 vogne med 69 cm sporevidde, egnet for tørve- eller teglværksindustri, sælges for 120 kr. pr. stk. Alt frit om bord i Nykøbing (Sj.) havn. Henvendelse må ske snarest til Wilh. Winge, Højby, Sjælland.

Entr. KRISTIAN HANSEN,

Sjællands Odde 


UTM 32N: N 6205000, E 547000 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1940  Kristian Hansen (Fiskeeksportør?)


Formål ukendt, men formentlig tørv.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

16-5-1940: afs. til Knardrupgaard pr. Måløv: 8 br. vogne 0,75 m³, 600 mm

AUDEBO PUMPESTATION


UTM 32N: N 6183954, E 664824 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

18??-19??  ?Selskabet til Lammefjordens Tørlægning


Kort bane til kultransport fra anløbsbro i Lammefjorden til pumpestationen.


Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig heste. 


- - - - 


24-7-1895 - INGENIØREN

Kul-leverance.

Lammefjordens lodsejerlag har brug for ca. 300 tons (ca. 2000 tønder) Kiveton Park (South Yorkshire) dampkul eller samme kvantum Wales-kul efter bestyrelsens valg, alt af bedste kvalitet, at levere frit i enhver henseende på vogn ved Audebo dæmning (Isefjord) inden medio november d. a. efter den på minens certifikat anførte vægt mod kontant betaling. Vandstanden ved broen er ca. 10 fod ved daglig vande. Losningen kan foregå i lodsejerlagets sporvogne med 3 til 400 tdr. pr. dag. Tilbud indgives inden medio august d. a. til overretssagfører Wegener, Kompagnistræde 22, hvor nærmere oplysninger erholdes.

Kjøbenhavn, den 18. juli 1895. Bestyrelsen.


20-5-1896 - INGENIØREN

Lammefjordens lodsejerlag har brug for ca. 450 tons (ca. 3000 tønder) Kiveton Park (South Yorkshire) dampkul eller samme kvantum Wales-kul efter bestyrelsens valg, alt af bedste kvalitet at levere frit i enhver henseende på vogn ved Audebo dæmning (Isefjord) medio oktober d. a. efter den på minens certifikat anførte vægt mod kontant betaling. Vandstanden ved broen er ca. 10 fod ved daglig vande. Losningen kan foregå i lodsejerlagets sporvogne med 3 til 400 tdr. pr. dag. Tilbud indgives inden medio juni d. a. til overretssagfører Wegener, Kompagnistræde 22, hvor nærmere oplysninger erholdes.

Kjøbenhavn, den 16de maj 1895. Bestyrelsen.

SKALLEFABRIK ?


UTM 32N: N 6186000, E 655000 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

ca. 1948-19??  Fyns Skallefabrik ?


Bane ved skallegravning ved Næsdal i Lammefjorden.

Flere andre firmaer gravede andre steder i Lammefjorden uden bane.


Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv (her?).

K. W. NIELSEN, Jyderup


UTM 32N: N XXX77600, E 675370 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

191?-1918  Ingeniør K. W. Nielsen 


Tørveproduktion i Faurbo. Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1918.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste. 


- - - -


5-5-1916, 7-5-1916 - JYLLANDSPOSTEN

En tørveæltemaskine, eventuelt maskine til fremstilling af pressetørv, og øvrigt materiel til tørveskæring ønskes. K.W. Nielsen, ‘Det hvide hus’, Jyderup st.


19-2-1918, 21-2-1918, 25-2-1918 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Auktion over tørvemaskiner m. m. ved Jyderup st.
Torsdag den 28 ds. eftm. kl. 1. lader ingeniør K. W. Nielsen bortsælge alle til hans tørvefabrik i Faurbo hørende maskiner og materialer, hvoraf fremhæves:
1 svensk tørvebriketpresser med elevator og rullebord med brædder, 1 dansk pressemaskine med rullebord og brædder, 1 ælteværk, 29 tørverammer, 1 8 HK lokomobil, 6 tipvogne med skinner, størstedelen på jernsveller, 1 2" centrifugalpumpe med tilkoblet 1 HK motor, 1 1¼” stempelpumpe, 12 trillebøre, 4 sluffer med ruller, 1 ladvogn, kabler og tråd til elektrisk ledning, 1 dunkraft, 1 drejeskive, skifte- og vigespor, 2 spiralslanger, rør, skovle, 3 heste m. m.
Eftersyn 8 dage inden auktionen.
Bekendte, vederhæftige købere kan forvente kredit i 3 måneder.
Holbæk, den 17. februar 1918.
H. Thrane, cand. jur., herredsfuldmægtig.

POUL PEDERSEN, Faurbo


UTM 32N: N 6186000, E 655000 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1945-1946  Gårdejer Poul Pedersen, Faurbo pr. Snertinge 


Tørveproduktion. Nærmere beliggenhed ukendt. 


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281): 

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1945-1946.

GREVINGEGAARD


UTM 32N: N 6188005, E 660625 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1908  ?


Gård ca. 1 km nord for Grevinge by. Formål ukendt.

Sporvidde ca. 700 mm.


- - - -


24-1-1908, 31-1-1908 - BERLINGSKE TIDENDE

1 a 200 alen tipspor samt 3 tipvogne, den ene helst med bremse, til spor 27 tom. brede, ønskes. Grevingegaard, Grevinge st.

Smedemester J. P. OLSEN, Bognæs 


UTM32: N 6191685 E 664039. Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:            Smedemester Jens Peter Olsen, Bognæs pr. Vig. 


- - - -


26-11-1913 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Roetransport. De, der ønsker at være fri for at bære roer omkring i staldene, til kreaturerne, kan opnå dette uden slid og i den halve tid. Fremgangsmåden kan ses i undertegnedes værksted samt i brug hos gdr. Frederik Madsen, Bognæs, lørdag d. 29. ds. og fremdeles hver lørdag året ud.
Bognæs pr. Vig, den 24. novbr. 1913. J. P. Olsen, smedemester.


3-12-1914 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Roer. For dem, der bærer roer i stalde og svinegange, anbefales en måde, som ophæver slid og sparer mere end den halve tid: En skinnebane, ca. 1 kr. alen, fra roehus og omkring i stalde og svinegange, fører med største lethed kasser, kurve eller spande med flerdobbelt vægt omkring i kroge og lige ud. (Kurve spares. De kan nemlig ikke under brugen stødes i stykker som ellers). Nærmere oplysning fåes hos J. P. Olsen, smedemester, Bognæs, Vig st.


1-6-1915 - BERLINGSKE TIDENDE
Patenteret transportmiddel for roer og gødning i stalde og lignende steder. Hertil søges en parthaver med kapital. Smedemester Olsen, Bognæs pr. Vig station.


26-6-1915 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
I denne tid er det bedst for dem der må bære roerne omkring i staldene, at få indlagt roetransport; der spares tid slid og kurve. J. P. Olsen, Bognæs pr. Vig.
En god, brugt 3-kæpstoks-vogn og nogle lette plove samt 2 husmandsplove er samme sted til salg.


13-7-1915 - BERLINGSKE TIDENDE
Notits: Patenter på de nedenfor angivne opfindelser er udfærdigede under de vedføjede numre for de anførte indehavere:
Nr. 20362. Smedemester Jens Peter Olsen af Bognæs i Vig sogn under Hobæk amt; Sporskifte til transportskinner i stalde og lignende steder. Ansøgt den 5te marts 1914. – Kl. 20.


19-8-1915 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Undertegnede anbefaler sig med roetransport i stalde, akshævere for liggesæd, slibestene, som sparer en mand, trillebrædder med løbeskinne i midten for mødningspladser. Smed Olsen, Bognæs, Vig st. 


4-12-1915 - ROSKILDE DAGBLAD

Annonce:  Det er dumt at bære roer omkring i stalde, da de pr. skinnebane kan føres af en dreng og kan tippes af uden at støde noget i stykker. Send et oprids med mål af stalden, og de får en pris opgivet.
J. P. Olsen, Smedem., Bognæs, Vig st.

Siden er senest

rettet


10-1-2016 

28-7-2019