Thisted - Entreprenørfirmaer

THISTED

ENTREPRENØRFIRMAER

Civ.ing. CARL E. BACK, Thisted


Indehaver:

1945-1953  Carl Emil Back


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Anvendelse: 

1949-19??   Vejarbejde, Frøslev by

1950             Ukendt arbejde 


- - - -


7-3-1950, 10-3-1950, 13-3-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt 2-3 tons benzinmotorlokomotiv (til 1 eller 2 vogne), 600 mm sporvidde ønskes til købs. Oplysning om stand, pris mm. til Carl E. Back, Civilingeniør, Thisted tlf. 916.

HAGELBERG & JEPSEN, Thisted


Indehaver: 

1946   ?. Hagelberg og ?. Jepsen, Thykjærsvej, Thisted


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse: 

1946   Ukendt arbejde (Tørveproduktion?) 


- - - -


5-3-1946, 6-3-1946, 7-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 300 m 7 kg skinner m. jernsveller. Hagelberg & Jepsen, Thykiersvej, Thisted.


6-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

En transportabel Cyclone blandemaskine (Pedershaab) 400 l. m. dieselmotor, til salg på fordelagtige vilkår. Maskinen er så god som ny, kun været brugt i 50 arbejdstimer. Et ælteværk (Pedershaab) med 6 m graveelevator, 4 m dyndelevator, dyndcillo samt skæretromle og vandpumpe, og et ælteværk (Allingaabro) med samme tilbehør er ligeledes til salg på fordelagtige vilkår eller ønskes byttet med hvad som helst. Hagelberg & Jepsen, Ingeniør- og entreprenørfirma, Thykjærsvej, Thisted.


19-3-1946, 20-3-1946, 21-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

194 m spor 600 mm er til salg for højeste bud. Tilbud Hagelberg & Jepsen, Ingeniør- og entreprenørfirma, Thykiærsvej, Thisted.

Entr. M. CHRISTENSEN &

CARSTEN NIELSEN, Thisted


Indehaver:

19??-19??  M. Christensen og Carsten Nielsen, (Odense ?)


Spor ?


Anvendelse

1907  Havneanlæg, Thisted havn


- - - -


14-5-1907 - POLITIKEN

Bolværksarbejde ved Thisted havn (ca. 1200 løb. fod). Alt tømrer- og bolværksarbejde vedrørende Thisted havn ønskes bortliciteret; kan fås med og uden pæleramning. Alle oplysninger vedrørende disse arbejders udførelse fås ved henvendelse til M. Christensen & Carsten Nielsen. Anlægsentreprenører. Thisted. 


28-6-1907 - JYLLANDSPOSTEN

En maskinmester til pasning af en dampmaskine kan straks få fast ansættelse om bord på en gravemaskine ved henvendelse til entreprenørerne M. Christensen & Carsten Nielsen, Thisted.

Entr. G. KJÆHR, Thisted


Indehaver:

1914-19??   G. Kjæhr, Thisted


Senere firma: Kjæhr & Trillingsgaard


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse: 

1914             Ukendt arbejde

1916             Kystsikring, Thyborøn

1919-1920   Havneanlæg, Thisted


- - - -


11-3-1914 - LICITATIONEN

Ønsker 12-1600 l. m. tipskinner til leje eller købs. Svær profil. Tilbud til entreprenør Kjæhr, Thisted.


12-5-1914, 16-5-1914, 20-5-1914 - JYLLANDSPOSTEN

10 à 12 tipvogne, ¾ à 1 m³, sporvidde 600 mm, ønskes til købs eller leje ved henvendelse til G. Kjæhr, Thisted.


16-5-1914, 23-5-1914 - LICITATIONEN

10 à 12 tipvogne, ¾ à 1 m indhold, sporvidde 600 mm, ønskes til købs eller til leje ved henvendelse til G. Kjæhr, Thisted.


20-5-1916 - LICITATIONEN

Støbning og udlægning af betonblokke mm. syd for Thyborøn kanal, overdraget møllebygger Kjæhr, Thisted og entreprenør Laurids Trillingsgaard, Lemvig.


3-7-1919, 5-7-1919, 7-7-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Formand søges. En dygtig formand med gode anbefalinger, kendt med havnearbejder, særlig sporlægning, kan få en vellønnet plads snarest ved Thisted havn. Henvendelse til G. Kjæhr, Thisted.


30-3-1920, 1-4-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Formand søges med gode anbefalinger fra havnearbejder, særlig kendt med betonstøbning af kajmur og udlægning af sten i glacis, kan få plads snarest i Thisted, ved henvendelse til entreprenør G. Kjæhr.

Entr. NIKOLAJ NIELSEN, Thisted


Indehaver:

193?-19??  Entr. Nikolaj Nielsen, Thisted  


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


Anvendelse: 

1933-1934   Anlæg af stadion, Dragsbæk, Thisted 


- - - -


11-9-1933 - THISTED AMTSAVIS
Notits: Uheld ved stadionarbejdet i Thisted.
Under det store udgravningsarbejde ved anlæget af stadion i Dragsbæk skete der i morges en ret alvorlig ulykke.
Man var lige gået i gang med udgravningen af skrænten i det nordvestlige hjørne af arbejdspladsen, hvor jorden blev læsset lige op i tipvogne. En større arbejdsstyrke var i gang med dette arbejde, da en del jord løsnede sig oppe i skrænten og styrtede ned. Den tunge, lerede jord, der var fyldt med sten, ramte en af arbejderne, Chr. Smed Christensen, Hjultorv, og kvæstede ham slemt. Han fik flere blødende sår på kroppen og det ene ben var brækket. Der blev straks rekvireret ambulance fra Falcks Redningskorps, og den tilskadekomne blev ført til sygehuset og indlagt.


20-7-1934 - THISTED AMTSAVIS
Notits: Ulykkeserstatning.
Under arbejde hos entreprenør Nikolaj Nielsen, Thisted, kom arbejdsmand Chr. Smed Christensen, Thisted, i september i fjor til skade, idet der under læsning af jord på tipvogne skred en del jord ned, hvorved han fik venstre ben beskadiget. Han er nu af Arbejderforsikringsrådet tilkendt en erstatning på 446 kr., beregnet efter en invaliditet på 5 pct.

Siden er senest

rettet


18-5-2016 

9-8-2019 

4-10-2019