Doense-Vebbestrup - Diverse

DOENSE - VEBBESTRUP

DIVERSE        UTM ?

BRANDT & NIELSEN, Doense


UTM32: N 6277500, E 550100 - Ref.nr. 29.xx.


Ejer:

194?-1943  Brandt og Nielsen, Doense


Bane ?.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


13-8-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvefabrik til salg. Brandt og Nielsen, Doense st. Tlf. Vebbestrup 7.

GUNNAR ANDERSEN, Doense 


UTM32: N 6277000, E 549000 - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1948  Gunnar Andersen, Doense st.


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv 

(1)   ?   B ?   ?   ?   ?   Ford 40 hk


- - - -


10-3-1948, 11-3-1948, 12-3-1948 - JYLLANDSPOSTEN

En skinnetraktor, 250 m lb. spor, et skiftespor, 7 eller 10 kg, samt 11 tipvogne til tørvebrug, ønskes til købs eller leje. Gunnar Andersen, tlf. 65 Vebbestrup, Doense st.


10-9-1948, 12-9-1948, 14-9-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 3,5 tons, 700 mm sporvidde, Ford A. motor, sælges. Gunnar Andersen, Doense st., tlf. Vebbestrup 65.

??? , Vebbestrup


UTM32: N 6277000, E 549000 - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1948  Tlf. Vebbestrup 56.


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv 

(1)   ?   B ?   ?   ?   ?   Chevrolet  ? hk


- - - -


29-2-1948, 1-3-1948, 2-3-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Skinnetraktor med Chevrolet-motor årg. 28, sælges billigt. Tlf. Vebbestrup 56.

GANDRUPGAARD TØRVEFABRIK


UTM32: N 6277000, E 549000 - Ref.nr. 29.02. 


Ejer:

19??-1906  ?


Tørvefabrik opført før 1906 ved hovedvej A 10.


Bane anlagt 19? , nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


31-5-1906 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvefabrik. Gandrupgaards Tørvefabrik pr. Arden st. ønskes solgt. I mangel deraf kan den fås i forpagtning. Årlig produktion 6 millioner tørv. Nyt indlagt maskinværk. Gode afsætningsforhold. Henvendelse på gården eller til N. P. Larsen, Knudsgade, Ålborg.

DE JYDSKE TØRVEFABRIKER, Gandrupgård 


UTM32: N 6277000, E 549000 - Ref.nr. 29.02. 


Ejer:

1906?-1917  I/S De jydske Tørvefabriker


Tørvefabrik opført før 1906 ved hovedvej A 10.


Bane anlagt 19? , nedlagt 19?? .

Sporvidde ca. 650 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


16-8-1917, 17-8-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvefabrik. Et komplet tørveværk til produktion af 60-80,000 tørv daglig er på grund af anskaffelse af større værk straks billigt til salg. Interessentskabet De jydske Tørvefabriker pr. Arden.


7-9-1917, 8-9-1917, 9-9-1917, 11-9-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner -- jernbjælker. 22 stkr. 7 m 78 mm skinner med lige spor og 20 stkr. 7 m 104 mm skinner (eventuelt anvendelige til jernbjælker) er bilig til salg. De jydske Tørvefabriker, Arden. Telef. Rold 8.


2-11-1917, 3-11-1917, 4-11-1917, 5-11-1917, 6-11-1917, 7-11-1917, 8-11-1917, 9-11-1917, 10-11-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Jyllands ældste og bedste tørvefabrik er på grund af anden bestemmelse til salg. Fabrikens læggeplads grænser op til Hobro–Ålborg landevej og ligger 1 mil fra Hobro, ¾ mil fra Doense st. Til fabriken hører 20 tdr. land læggeplads (lerjord). Nye maskiner. En årlig produktion af 10 mill. tørv, skæreplads til 5 mill. 2 store beboelseshuse, 2 tørvelagere, brovægt, redskaber m. m. Vandforholdene er ualmindelig gode. Bunden af mosen kan bruges til læggeplads. Tørvenes analyse: 4400 varmeenheder. 2 pct. aske. De jydske Tørvefabriker, Gandrupgaard, Arden.


27-4-1919, 29-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

En ny eller brugt dyndvogn ønskes til købs. Sporvidde 26". Vognen skal køre på tipvognsspor. Jydske Tørvefabriker, Gandrup, Arden station. Telefon nr. 27 Vebbestrup.

STOKHOLM TØRVEFABRIK, Vebbestrup


UTM32: N 6277500, E 550100 - Ref.nr. 29.xx.


Ejer:

18??-1901   I/S

1901-19??  Ej. Kerstens, Doense st.


Tørveværk. Nærmere beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft hest.


- - - -


5-11-1901 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Bortauktioneret tørvefabrik.

Ved en tvangsauktion forleden over 'Stockholms Tørvefabriker' i Vebbestrup sogn på Hobroegnen, tilhørende et interessentselskab, blev sagfører Cortes af Ålborg for inspektør Kerstens, Lammested, enestbydende med 5200 kr., for hvilket bud han i følge 'Hobro Av.' som ufyldestgjort panthaver begærede sig fabriken udlagt.


22-4-1910, 24-4-1910, 26-4-1910 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvestrøelsesfabrik. Undertegnede, der er i besiddelse af store arealer med materiale til fremstilling af tørvestrøelse, ønsker at indgå forretningsforbindelse med en dygtig forretningsmand, der skal forestå salget af produktionen. Nærmere ved henvendelse til Ej. Kerstens, Stokholm Tørvefabrik pr. Doense.


12-5-1910 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud på levering af en tørvestrøelsemaskine samt 1 presse udbedes. Ej. Kerstens, Stokholm Tørvefabrik, Doense st.

Siden er senest

rettet


3-10-2015

8-8-2019 M. V. BRANDT, Doense

 

UTM32: N 6277500, E 549100 - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

194?-1942  M. V. Brandt, Doense st.


Tørvefabrikation. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


27-1-1942, 29-1-1942, 31-1-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriale sælges ...., 4 stk. tipvogne, tipvogns-skinner, 7 kg, skinnespiger og sveller. M. V. Brandt, Doense st. Tlf. Vebbestrup ?? mellem 18½-19½.