Fredericia - Entreprenører

FREDERICIA   

ENTREPRENØRFIRMAER            - Ikke færdig

Entr. TH. ANDERSEN & E. WILS, Klattrup / Sandal / Jelling


Indehaver: 

1934-193?  Th. Andersen og E. Wils, Klattrup pr. Børkop

1940-19??  Th.. Andersen og E. Wils, Sandal pr. Fredericia

1946-196?  Th. Andersen og E. Wils, Jelling 


Sporvidde 600 mm, 700 mm, 785 mm.


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ?  B bm?  ?  1934?  Chev ?  ?   


(1)  Købt 11-6-1934 fra Spøer.

(*)  Maj 1935 sælges 1 stk. motorlokomotiv.

(*)  August 1935 sælges Chevrolet motorlokomotiv.


Motorlokomotiv 700 mm

(11)  ?  ?  ?  ?  ?  Chev  ?  ?   


Damp/Motorlokomotiv 785 mm

(21)  ?  ? ?  ?  ?  ?  ?  ?   


(*)  September 1940 søges et damp- eller motorlokomotiv, 785 mm,

       til købs eller leje.

(*)  Oktober 1940 søges et damp- eller motorlokomotiv, 750 mm,

        til købs eller leje.


Anvendelse:


1934-          ? ,  ? :  (1)

1936-          Mergelgravning, Gauerslund mergelleje

194?-194?  Brunkulsgravning, Videbæk : (11), (21)


- - - -


1-5-1935, 2-5-1935, 3-5-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel. 1 stk. motorlokomotiv, 10 stk. ¾ m³ tipvogne og 350 m 10 kg skinner, alt som nyt, sælges billigt. Andersen & Wils, Klattrup pr. Børkop.


4-8-1935, 5-8-1935, 6-8-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskine. 1 stk. spande-kædemaskine m. damp, 1 Chevrolet motorlokomotiv, 600 mm sporvidde, 150 meter 10 kg skinner, sælges billigt. Andersen & Wils, Klattrup pr. Børkop.


8-9-1936, 10-9-1936, 11-9-1936 - JYLLANDSPOSTEN

Sandsuger. En god, brugt sandsuger ønskes til købs eller leje. Andersen & Wils, Egum Kalkleje, pr. Fredericia.


22-9-1936 - JYLLANDSPOSTEN

Mergelkørsel. Gode lastvogne søges straks til Gauerslund Mergelleje pr. Børkop. Andersen & Wils.


5-6-1940, 7-6-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskine på larvefod, med slæbeskovl og dieselmotor, mrkt. 'Pedershaab Maskinfabrik' er til salg. ....

Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal, Fredericia. Tlf. Erritsø 78.


11-9-1940, 13-9-1940, 15-9-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Et godt damplokomotiv, sporvidde 785 mm, ønskes til leje straks. Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal - Fredericia. Tlf. Erritsø 78.


19-9-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, helst diesel, sporvidde 785 mm, ønskes til købs eller leje straks. Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal - Fredericia. Tlf. Erritsø 78.


29-9-1940, 1-10-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Et godt damp- eller motorlokomotiv, sporvidde 750 mm, ønskes til leje eller købs. Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal - Fredericia, tlf. Erritsø 78.


10-10-1940, 13-10-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører, dygtig og pålidelig, søges straks. Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal, Fredericia, tlf. Erritsø 78.


4-1-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Fra vort brunkulsleje i Fiskbæk tilbyder vi 1000 tons vellagret brunkulsafharpning til levering straks. Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal - Fredericia. Tlf. Erritsø 78.


22-1-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Til vort brunkulsleje i Fiskbæk søges en dygtig lokomotivfører. Uden kendskab til damplokomotiv er henvendelse unødvendig. Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal - Fredericia. Tlf. Erritsø 78.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1934: Klattrup pr. Brørup - tlf. Tiufkjær 12

6-11-1934: 1 stk. Chevrolet motorlokomotiv 600 mm. 9 stk. alm. br. 0,75 m³ 600 mm vogne, 1 m. bremse.

29-3-1936: Leje af 3 vogne fra 29-3 -- 29-4. 


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1944: Videbæk

14-4-1944: 2 sæt hjul 400x700 model 36, aksel 65 mm. 5 alm. rullelejer.

13-1-1944: 2 sæt hjul som ovennævnte. 4 alm. rullelejer. 

Entr. JENS P. BECH, Fredericia 


Indehaver: 

193?-193?  Jens P. Bech, Fredericia

194?-1943  Jens P. Bech, Hyrup  (død 1943)


Se   Jens P. Bech  

Ing.fa. OVE CHRISTENSEN & SØN, Fredericia


Indehaver: 

1929        Ove Christensen

1939        A/S


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv. 


Motorlokomotiv? 600 mm

(1)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 


(1)  Eksisterede 1950.


Anvendelse:

194?-1948   Jordarbejde, 2. spor Lunderskov-Vamdrup

1949              Vejanlæg?, Skærbæk, Sdrj.


- - - -


8-7-1949, 9-7-1949, 10-7-1949, 17-7-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognssveller ca. 1000 stk., længde 120 cm, mindste tykkelse 12 cm, købes, lev. Skærbæk, Sdr.jyll. Ove Christensen & Søn A/S, Fredericia. Tlf. 723.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:

1929: Div.

1931: Div. (til Hornum, Århus, Snoghøj).


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1932: Div.

1933: Div. (lev. til Århus).

1936: Div. (afs. til Odense).


Spøer - Hovedbog 1937-41: A/S Ove Christensen, Fællevej, Fredericia

1939: Div.

1940: Div.


Spøer - Hovedbog 1947-53: Ove Christensen & Søn

1949: Spordele (600 mm)

1950: Vogndele

27-5-1950: Rep. af 2 sæt lokomotivhjul.

1952: Vogndele

12-4-1952: 27 3-ledede koblinger til ¾ m³ vogne.

1953: Vogndele

18-4-1953: Rep. af vogne.

Entr. J. F. NIELSEN, Fredericia / Vorup


Indehaver:

1928-1929  J. F. Nielsen, Fredericia 

1929-1940  J. F. Nielsen, Vorup pr. Randers


Sporvidde 600 mm.


Motorlokomotiver Anvendelse:


Brdr. E. & V. NIELSEN, Fredericia


Indehaver:

1915-1924?  Edvard Nielsen og Vilhelm Nielsen, Fredericia 


Sporvidde 600 mm,  785 mm.


Damplokomotiv?  785 mm

(1)  ?  ? t   ?  192?  70 hk  ?


(1)  Til salg 1924.


Anvendelse:


1915-191?  Havneanlæg, Kastelhavnen, Fredericia

1924           ?


- - - -


15-1-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Fredericia 14. januar. Fredericia havn. Man har vedtaget at søge et lån fra den kommunale lånekasse til den projekterede havn ved Kastellet. Arbejdet er overdraget de ved licitationen i december lavestbydende, Fredericia-firmaerne E. & V. Nielsen (389.400 kr.) og Albert Jensen & Jens Christensen (399.400 kr.). Havnen skal være færdig til at tage i brug 1. oktober 1916.


10-4-1915 - LICITATIONEN

Fredericia havneudvalg har antaget tilbud fra Brdr. Nielsen, Alb. Jensen & Jens Christensen, Fredericia.


21-7-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Dagens ulykker. RB. Fredericia, 20. juli. Arbejder Frits Dinesen blev for nogle dage siden overkørt af en tipvogn under jordarbejdet ved den nye havn og er i dag efter en amputation af det ene ben afgået ved døden.


19-12-1915, 21-12-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Undertegnede ønsker at købe 8 stk. ¾ eller 1 kbm. tipvogne. Tilbud indgives snarest til tømrermestrene Alb. Jensen og V. Nielsen, det nye havneanlæg, Fredericia.


22-12-1915, 5-1-1916 - LICITATIONEN

Tipvogne. Undertegnede ønsker at købe 8 stk. ¾ eller 1 kbm. tipvogne. Tilbud indgives snarest til tømrermestrene Alb. Jensen og V. Nielsen, det nye havneanlæg, Fredericia.


24-10-1916, 25-10-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, ¾ kubikmeter, 600 mm sporvidde, ønskes til købs. Brødrene Nielsen, Fredericia.


6-4-1924, 8-4-1924, 11-4-1924, 15-4-1924,17-4-1924, 23-4-1924, 2-5-1924, 11-5-1924, 18-5-1924, 1-6-1924, 8-6-1924, 15-6-1924, 22-6-1924, 29-6-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør-materiel til salg. Et kun lidt brugt, nyt lokomotiv, 70 hk, 85 (!) cm sporvidde, tipvogne .... . Brdr. E. & V. Nielsen, Fredericia.


13-7-1924, 20-7-1924, 10-8-1924, 14-8-1924, 31-8-1924, 7-9-1924, 14-9-1924, 5-10-1924, 12-10-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør-Materiel til salg. Et kun lidt brugt, nyt lokomotiv, 70 hk, 785 mm sporvidde, tipvogne, .... .

Brødr. E. og V. Nielsen, Fredericia. 

Entr.fa.

J. STÜRUP & V. PROSCH-JENSEN, Ribe / København / Fredericia


Indehaver:

1917-19??  J. Stürup & Viggo Emil Prosch-Jensen

19??-19??  A/S


Sporvidde 600 mm, 700 mm, 785 mm.

Trækkraft damplokomotiver, motorlokomotiver.


- - - - Entr.fa. TOLSTRUP & JENSEN,  Fredericia


Indehaver:

191?-192?  Tømrermester Chr. Tolstrup og entr. Henrik Jensen


Sporvidde 600 mm, 785 mm.

Trækkraft damplokomotiver, motorlokomotiver.


- - - - Entr. HENRIK JENSEN,

Strib / Århus / Snoghøj


Indehaver:

1911?-1931   Entr. Henrik Jensen, Strib

1931?-193?  Entr. Henrik Jesen, Århus

193?-194?    Entr. Henrik Jensen, Snoghøj 


Sporvidde 600 mm, 785 mm.

Trækkraft damplokomotiver, motorlokomotiver.


- - - - Entr. E. A. KJÆR, Taulov


Indehaver: 

1946-196?  Civil.ing. E. A. Kjær, Taulov


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?  B   JWE  ?  194?   ?  ? 

(2)  ?  B   JWE  ?  ?  ?  ? 

(3)  ?  B   JWE  ?  ?  ?  ?


(1)  Til salg september 1946. 3,5 tons, næsten ubrugt.

(2)  Til salg august 1951. 3 tons.

(3)  Til salg august 1951. 3 tons.


Anvendelse 

?


- - - -


29-9-1946, 3-10-1946 - JYLLANDSPOSTEN   

Motortraktor til salg. En næsten ubrugt 3½ tons skinne-traktor i fin stand er til salg. Sp.v. 600 mm. Fabrikat Willemoes. Civilingeniør E. A. Kjær, Taulov.


6-10-1946 - JYLLANDSPOSTEN 

3½ tons motorlokomotiv til salg, er næsten ubrugt, i fin stand. Sporv. 600 mm. Fabrikat: Willemoes. Civilingeniør E. A. Kjær, Taulov.


15-12-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognssveller købes. 3-400 stk., længde ca. 125 cm, tykkelse ca. 15 cm og med 2 flader. Civilingeniør E. A. Kjær, Taulov.


16-8-1950 - JYLLANDSPOSTEN

1 cbm bremsevogne købes, svære, sporvidde 600 mm. Civiling. E. A. Kjær, Taulov tlf. 79.


20-6-1951, 23-6-1951, 26-6-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Sælges billigt, 2 stk. 3 tons motorlokomotiver, 10 stk. ¾ cbm tipvogne, alt til 600 mm sporvidde. E. A. Kjær, Taulov, tlf. Taulov 79.


9-8-1951 - JYLLANDSPOSTEN

2 stk. 3 tons Willemoes-lok 600 mm sælges. ¾ m³ tipvogne byttes med 1 m³ eller sælges. E. A. Kjær, Taulov. 

H. ECKHARDT, Fredericia   


Indehaver:

1942-1947  Murermester, entr.  H. Eckhardt, Fredericia


Tørveproducent i Egelund mose, Karup ?


Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


- - - -


18-1-1942 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 200 tons vinterstakkede skæretørv sælges .... . Tørvene henstår i Egelund mose pr. Karup .... . Murermester H. Eckardt, Frederica.


8-9-1946, 9-9-1946, 10-9-1946 - JYLLANDSPOSTEN 

3-4 t motorlokomotiv sælges. H. Eckhardt, Fredericia. Telf. 887.


23-3-1947 - JYLLANDSPOSTEN

1. kl.s mose med en Esbjerg- og Vejen-presser samt spor og dyndvogne sælges samlet el. delt. H. Echhardt, Fredericia. Tlf. 887.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1945 lev. vogndele

Entr. HENNING NIELSEN, Fredericia


Indehaver:

1957     Entr.  Henning, Nielsen, Fredericia


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

12-4-1957: Leje af 35 m spor i 6 uger. 3 - 7 meter og 5 - 5 m.

INTERNATIONAL BRO- OG STAALKONSTRUKTIONER, Snoghøj 


Ejer:         

1933  A/S


Jernkonstruktioner til Lillebæltsbroen.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

28-10-1933: 32 stk. 300 mm hjul. 

Entr. C. WESTERGAARD, Børkop 


Indehaver:

1918     Entr.  C. Westergaard, Børkop


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


16-3-1918, 17-3-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 10 à 12 ¾ eller 1 m³ tipvogne ønskes til købs eller til leje straks. C. Westergaard, entreprenør, Børkop. 

Entr. J. LUND, Børkop 


Indehaver:

1919     Entr.  J. Lund, Børkop


Uvist om han brugte spor?


- - - -


5-6-1919, 8-6-1919 - JYLLANDSPOSTEN

20 mand kan få stadigt arbejde ved dræning og andet jordarbejde. Entreprenør J. Lund, St.-Velling pr. Børkop. Telefon nr. 21 St.-Velling. 

Entr. L. N. JEPPESEN, Taulov 


Indehaver:

1918     Entr.  L. N. Jeppesen, Taulov


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


30-8-1918, 31-8-1918 - JYLLANDSPOSTEN

1200 meter spor samt nogle 1 m³ tipvogne, 600 millimeters sporvidde, ønskes til leje eller til købs. L. N. Jeppesen, Taulov st.


22-12-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Struer stations udvidelse. * Fredericia, 21 december. Entreprenørerne Tolstrup & Henr. Jensen i Fredericia samt Jeppesen i Taulov har fået overdraget arbejdet med omforandring af Struer jernbanestation. Deres tilbudssum, der var den næstlaveste, var på 874,000 kr. 

Siden er sidst

rettet


10-1-2015 

12-12-2019