Bornholm - Kaolinværker

BORNHOLM

KAOLINVÆRKER             

TORNEVÆRKET


UTM32: N 6122500, E 865100 - Ref.nr. 134.02.


Ejer:

1898-1924  I/S Bornholms Kaolinslemmerier  (550 mm internt)

1924-           Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik A/S


Kaolinslemmeri opført 1898 2 km nordøst for Rønne. Ca. 1 km bane med sporvidde 785 mm fra grave til værk. 550 mm sporvidde internt.

Bane anlagt før 1899, nedlagt 197?.   


Motorlokomotiver:

(1)  T-2  B bm  Hasle  ?  -  ?  Chev  ?  +

(2)  9      B dm  KM  ?  ?  Fds  ?  +

(3)  14    B  KM  ?  ?  ?  ? +

(4)  ?      B  KM  ?  ?  ?  ?  +

(5)  -      B dm  KM  ?  ?  Fds  ?  +


(1)  1979 solgt til IBK-medlem.

(2)  Ca. 1972 fra Hasleværket '9' (133.03). 197?-1985 brugt ved

        Sildefesten i Hasle.

        1986 solgt til privatperson, Stormosebanen, Smørum 'SMJ 1'.

(3)  Ca. 1968 til Hasleværket '14' (133.03).

(4)  Ca. 1972 fra Hasleværket (133.03).

(5)  Købt 19?? fra entr. Topsøe-Jensen & Schrøder, København 'DL 2'.

        1979 solgt til IBK-medlem.


Torneværket T-2. Foto: Peter Andersen juli 1972 

BUSKEVÆRKET


UTM32: N 6121130, E 865500 - Ref.nr. 134.03.


Ejer: 

1871-1924  I/S Bornholms Kaolinslemmerier

1924-19??  Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik A/S


Kaolinslemmeri opført 1871 ved Buskegård nordøst for Rønne. 

Lukket 19?? . Området bortgravet.


Bane anlagt ?? , nedlagt 19?? .

Spilbane, sporvidde ukendt.


RABEKKEVÆRKET


UTM32: N 6120850, E 865650 - Ref.nr. 134.05.


Ejer: 

1890-1912  Dansk Chamottevare-Fabrik lmt.

1912-           Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik A/S


Klinkerfabrik opført 1890 ved Rabekkegård 2 km øst for Rønne. Sidespor fra RNJ/DBJ.

Bane med sporvidde 785 mm anlagt ?? , nedlagt 19?? .


Motorlokomotiver:

(x)  ?  B bm    PM    ?    1928  Fds  ?

(1)  5  B bm    Hjl     ?    19??   ?      ?   

(2)  7  B bm    Hjl     ?    19??   ?      ?   

(3)  9  B bm    Hjl     ?    19??   ?      ?   


Formentlig hjemmebyggede. Ligner Henriksen & Kählers lokomotiver i bl.a. Hedehusene.


- - - -


3-2-1928 - BORNHOLMS TIDENDE

Notits: Rønne. Et 'benzinlokomotiv'.

Rahbekkeværket har gennem Automobilforretningen 'Bornholm' bestilt et Ford-lokomotiv til at trække værkets tipvogne. Lokomotivet er dansk arbejde, idet det er fremstillet på 'Pedershaabs Cementindustri' i Brønderslev. Det ligner et lille damplokomotiv, men er i virkeligheden en slags Fordson på hjul. I Sverige og Norge benyttes den slags lokomotiver meget i minerne.

RABEKKEGAARD KAOLINSLEMMERI


UTM32: N 6120820, E 865530 - Ref.nr. 134.06.


Ejer: 

1873-1912  Kaolin-Industri-A/S

1912-19??  Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik A/S


Kaolinslemmeri opført 1874 ved Rabekkegaard øst for Rønne. Lukket 19?? .

Bane med sporvidde ca. 450 mm,  anlagt ?? , nedlagt 19?? .

 

HASLEVÆRKET

SORTHATVÆRKET 


UTM32: N 6127000, E 863750 - Ref.nr. 133.03.


Ejer:

1843-1865  Hasle Kulværks Interessentskab

1859-1875  Sorthat Kul- og Teglværk I/S

1867-1869  A.P. og Jeppe Jørgen Colberg

1869-1872  Jeppe Jørgen Colberg

1872-1878  A/S Bornholms Kul- og Teglværker (likv.)

1878-1889  A/S ??   (Vekselerer M.S. Meyer)

1889-           Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik A/S


Oprindeligt Hasle Kulværk (1844) og Sorthat Kulværk samt teglværket Gammelværk, som alle ca. 1866 erstattedes af et nyt værk. Hestebane anlagdes 1877 fra værket til Hasle havn. Kulbrydningen blev senere indstillet, og teglværket kraftigt udvidet.

Ca. 4 km bane  med sporvidde 785 mm fra værket til Hasle havn, samt spor til grav syd for Bagå, foruden interne spor på fabrikken. 

Bane til graven anlagt (før) 1866, nedlagt 1971.

Bane til Hasle havn anlagt 1877, nedlagt 1963.

Trækkraft oprindeligt heste og håndkraft, fra 1936 motorlokomotiver, som tilsyneladende blev flyttet rundt mellem Hasle Klinkers værker.


Motorlokomotiver: 

(1)  1   B bm  Hasle?  1936  Ford  ? 

(2) 2? B bm  Hasle?  1936  Ford  ? 

(3)  5  B  ?  ?  ? ?   ?

(4)  6  B  Hasle  ?  ?  ?  ?  ? 

(5)  7  B bm  Hasle  ?  ?  ?  Ford  ?

(6)  9  B dm  KM  ?  ?  Fds  ? 

(7)  10 B  ?  ?  ?  ?  ? 

(8) 14  B  KM  ?  ?  ?  ? 

(9)  ?   B  KM  ?  ?  ?  ? 

(10) ?  B  KM  ?  ?  ?  ? 

(11)  ?  B  KM  ?  ?  ?  ?

(12) ?  B  KM  ?  ?  ?  ? 


(1)  Anskaffet til havnebanen. Udrangeret 1963.

(2)  Anskaffet til havnebanen. Udrangeret 1963.

(6)  Ca. 1972 til Torneværket (134.02) '9'. 197.-1985 brugt ved Sildefesten i Hasle. 1986 solgt til privatperson, Stormosebanen, Smørum 'SMJ 1'.

(8)  Ca. 1968 fra Torneværket (134.02) '14'.

(9)  Ca. 1972 til Torneværket (134.02).
Øverst: Tog på broen over Bagå. Foto: Jan Koed.

Nederst: Kastrup-motorlokomotiv. Foto: Jan Koed.

Siden er senest

rettet


30-9-2015