Lolland - Entreprenørfirmaer

LOLLAND

ENTREPRENØRFIRMAER          Ikke færdig   

Entr. P. JØRGENSEN, Lindet 

Entr. P. JØRGENSEN & SØN, Lindet


Indehaver: 

19??-19??  P. Jørgensen

19??-19??  P. Jørgensen og ?  Jørgensen 


Sporvidde 600 mm


Samarbejdede med entr. Carl Schultz bl. a. ved inddæmning af Strandpromenaden i Nykøbing Falster 1938-1941.


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ?     B dm   PM 


Anvendelse

1947        Digeanlæg øst for Rødbyhavn :  

1950       Anlægsbro, Vejrø : (1) ?


- - - -


13-4-1938 - MIDDELFART VENSTREBLAD

Notits: Landvindingen ved Nykøbing F. Nykøbing F. (R.B.). Nykøbing F. byråd har i dag overdraget arbejdet med opfyldning af Ejegodbugten nord for den nye havneplads til entreprenør Carl Schultz, Nykøbing F., og P. Jørgensen, Lindet på Vestlolland, for 690.000 kr. 


25-5-1938 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Artikel: Opfyldning af Ejegod-bugten i Nykøbing. Entr. Schultz og Jørgensen. 30 tipvogne fra Sønderjylland. Nyt lokomotiv ankom i går.


31-7-1947 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Artikel: Digeanlæg øst for Rødbyhavn. 2600 m spor . Entr. P. Jørgensen, Lindet.


Vandbygningsdirektoratet (1185) - aflev. 28-1-1975
109 Anlægsbroer - Storstrøms amt - Pakke 214 (EDB 8004617541)

109 - 5 - 29 Vejrø Anlægsbro 


11-1-1950: Kontakt afsluttet med entr. P. Jørgensen (& Søn), Lindet.

2-11-1950: Udklip fra Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby:
Udskibning af korn fra Vejrø. Da broen ikke er færdig, anvendes entreprenørens tipvogne og arbejdsbro til transport af 25 tons korn.

Ing. KNUD HEY, Rødby


Indehaver:  1907-1911  Knud Bendt Seidelin Hay


Sporvidde 600 mm?


Anvendelse 

1909-1911  Havneanlæg, Rødby havn


- - - -


19-8-1909, 20-8-1909, 21-8-1909 - LOLLAND-FALSTERS SOCIAL-DEMOKRAT

Arbejdere antages straks ved havneanlæget ved Rødby ved henvendelse på arbejdspladsen. Samme sted antages nogle tømrersvende, som er kendt med bolværksarbejde. Entreprenøren.


12-5-1910 - LICITATIONEN

1400 løbende alen små skinner (som til roebaner) ønskes snarest til købs eller leje for et par måneder.  Ingeniør Hey, Rødby.


25-7-1910 - LOLLAND-FALSTERS SOCIAL-DEMOKRAT

Notits: Tipvognene gik i havnen. Forleden dag var man ved at køre kantsten op fra havnen ved Syltholm pr. tipvogn. To vogne blev trukket henad skinnerne, medens en tredie stod læsset nede ved havnen. Sporet skråner noget opad over dæmningen og hestene magtede ikke læsset, så det så et øjeblik ud som om de skulle blive trukket med tilbage. Kusken slog da resolut hestene fra og de to vogne snurrede i en fart tilbage, tagende den ved havnen stående med ud i dybet.


25-10-1911, 26-10-1911, 27-10-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør-materiel. Stenflåder, tipvogne m. spor, rambukke m. maskiner etc., der er anvendt ved bygningen af Rødby havn, er til salg ved henvendelse til ingeniør Hey, Rødby.

Entr. A. STOLTZE MØLLER, Nakskov


Indehaver: 

19??-19??  Landinspektør A. Stoltze Møller


Sporvidde 600 mm


Samarbejdede med entr. Niels Lund ved vejanlæg på Lolland 1930.


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ?  ?  ?  ?  19??  ?  ?


(1)  Søges til købs marts 1940.


Anvendelse

1930            Vejanlæg, Lolland 

1942-1943  Tørveproduktion, ? 


- - - -


30-3-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

Motorlokomotiv, sporvidde 600 mm, brugt, men i god stand, ønskes til købs. Opl. og pris til landinspektør A. Stoltze Møller, Nakskov.


4-3-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

Tørveværk. Pedershaab ælteværk, kapacitet ca. 50.000 stk. pr. 8 timer, silo, skæretromle for hestekraft, 3 tørvekærrer på gummihjul, 15 hk elektromotor, 440 volt jævnstrøm, til salg. Landinspektør A. Stoltze Møller, Nakskov. Tlf. Nakskov 213.


7-9-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Parti tipvognsspor, 6,75 kg, fabriksnyt, der iflg. Varedirektoratets tilladelse må anvendes ved brydning af brunkul eller ved tørvefabrikation, til salg. Landinspektør A. Stoltze Møller, Nakskov.


8-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Et parti tipvognsspor 675 kg, der ifølge Varedirektoratets tilladelse må anvendes til brydning af brunkul eller tørvefabrikation, til salg. Landinspektør A. Stoltze Møller, Nakskov. ?

Entr. NIELS LUND, Nakskov


Indehaver: 

1915-19??  Niels Marinus Lund


Samarbejdede med landinspektør A. Stoltze Mølle ved vejanlæg på Lolland 1930.


Sporvidde 600 mm


Damplokomotiv 600 mm

(1)  ?  B t   OK  6630  1913  50 hk


(1)  Købt 19?? fra ???. Leveret nyt til Libauer Hafen, Rusland.

       Solgt 19?? til entr. Chr. Olsen & Co., København.


Anvendelse

1915       Kajanlæg, Færgelandet, Nakskov: (1) ? 


- - - -


30-6-1915 - LICITATIONEN

Nakskov, kajanlæg på Færgelandet. Til jordarbejdet er antaget Niels Lund, Nakskov. Til øvrigt arbejde er antaget Lundgren m.fl., Nakskov.

Entr. NIELS LUND & A. STOLTZE MØLLER, Nakskov


Indehaver: 

1930-193?  Niels Lund og A. Stoltze Møller


Formentlig et samarbejde mellem entr. Niels Lund, Nakskov, og landinspektør A. Stoltze Møller, Nakskov.


Sporvidde 600 mm


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  -  B bm  PM  7871/65  1930  Ford  40 hk  type PCM


(1)  Ny. 2,0 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor.


Anvendelse

1930       Vejanlæg, Lolland: (1) 


- - - -

Entr. N. C. LUNDGREN, Nakskov


Indehaver: 

19??-19??  N. C. Lundgren


Sporvidde ukendt


Anvendelse


1915             Kajanlæg, Færgelandet, Nakskov

19??-1920  Tørveproduktion. 

1931             Ombygning af DSB færgeleje, Korsør 


- - - -


30-6-1915 - LICITATIONEN

Nakskov, kajanlæg på Færgelandet. Til jordarbejdet er antaget Niels Lund, Nakskov. Til øvrigt arbejde er antaget Lundgren m.fl., Nakskov.


9-3-1921, 10-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Et første klasses tørveværk, bestående af elevator, presser, centifugalpumpe og 14 stk. etagevogne, er til salg. Kan også byttes med en ung, god hest på ca. 10 kv, 3 tm. ved henvendelse til entreprenør Lundgreen, Nakskov.


23-8-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Ombygningen af færgelejet i Korsør. Nakskov, 22. august. Statsbanerne har overdraget Tømmermester N.C. Lundgreen, Nakskov, ombygningen af Statsbanernes 2. færgeleje i Korsør for et beløb af 398.175 kr. Der var indkommet 13 tilbud ved licitationen.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

28-8-1935: 8 dobbeltflancede hjul.

Entr. H. M. OLSEN, Maribo


Indehaver: 

19??-19??  H. M. Olsen 


Sporvidde ukendt.


Anvendelse


1928             Maribo, Sdr. Boulevards forlængelse 

1933             Maribo, udgravning af klosterruiner  


- - - -


29-3-1928 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Maribo. Slyngelstreger på den ny boulevard.
Entreprenør Olsen, der som bekendt har anlæget af Sdr. Boulevards forlængelse i entreprise, er hver morgen i de sidste dage blevet ubehagelig overrasket ved at finde værktøj og redskaber i en slem uorden og tildels ødelagt. Så godt som alt værktøjet er hver morgen fundet spredt over vejen, og tipvogne, der er blevet læsset om aftenen, er om morgenen fundne væltede og indholdet spredt.
Jeg er mest tilbøjelig til at tro, siger entreprenør Olsen til os, at det er voksne personer, der er på spil, i modsat fald må det være meget stærke børn, der morer sig, for der skal i hvert fald to voksne mennesker til at vælte en tipvogn af sporet. Nu har jeg anbragt en plakat derude med forbud mod adgang til arbejdspladsen, ligesom jeg har anmodet politiet om at tage affære.


6-4-1933 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Artikel: Udgravning af klosterruinerne i Maribo. Entr. H. M. Olsen. Tipvogne.

Entr. GEORG M. RASMUSSEN, Grænge


Indehaver: 

19??-19??  Georg M. Rasmussen 


Sporvidde 600 mm. 


Motorlokomotiver 600 mm


(1)   ?   B bmg     PM 13922/340   1942   Ford  55   type FD
(2)   ?   B bmg     PM 13923/341   1942   Ford  55   type FD
(3)   ?   B dm       MMG    ?             1946   HSv   24   


(1)   Ny. 5,0 tons. Leveret med brugt Ford BB benzinmotor samt med 

        GM-generator nr. 8538 bag på lokomotiv.
(2)   Ny. 5,0 tons. Leveret med brugt Ford BB benzinmotor samt med 

         GM-generator nr. 8485 bag på lokomotiv.
(3)   Ny?. Hermann Svendsen dieselmotor. Til salg i 1951, hvor det 

         oplyses, at det kun har været brugt ca. 1 år.
(*)    Et diesellokomotiv ønskes til leje august 1940.
(*)    December 1945 købtes muligvis et motorlokomotiv fra Afviklings-

         udvalget i Thisted.


Anvendelse

1936              ? 

1938             Vejanlæg på Rødbyfjord: 

1939             Forlægning af hovedvej 2 (Væggerløse) (med C.G. Jensen)

1941              Mergelkørsel ved Bøtø nor (for H. Theut)

1941-194.    Jernbaneanlæg, Fugleflugtslinien, parcel 2 (Døllefjælle-

                      Godsted) :
1951              Anlæg af militær øvelsesplads, Kalvebod strand : PM


- - - -


20-4-1936 - BERLINGSKE TIDENDE
12 à 14 tipvogne, ¾ eller 1 cbm, sporvidde 600 mm, brugte, ønskes til købs eller leje straks. Oplysning med pris til entreprenør G. Rasmussen, Musse pr. Herritslev, Lolland. Telf. Musse 14 U.


10-5-1938 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: De store vejarbejder.
Jordarbejdet på den nye, store vej i Rødby fjord vil blive tilendebragt i løbet af 5–6 dage, hvorefter der straks vil blive taget fat på stenbelægningen. Der er blevet flyttet ikke mindre end 5000 kubikmeter jord, et arbejde, der er gået forholdsvis hurtigt for sig, idet man har arbejdet med banespor og tipvogne.


30-7-1939 - POLITIKEN
Notits: Nykøbing F., lørdag.
Maribo amtsråds vejudvalg har i dag overdraget arbejdet med forlægning af hovedvej nr. 2 på en strækning af 10 km til firmaerne C. G. Jensen, Hellerup og Georg Rasmussen, Thoreby, i forening henholdsvis for over- og underbygningens vedkommende for i alt 799,600 kr. Der var indkommet 26 tilbud i licitationen.


4-8-1940, 5-8-1940 - BERLINGSKE TIDENDE
25 stk. tipvogne, 1 diesellokomotiv, samt 2 km spor ønskes til leje ved omgående henvendelse til tlf. Grænge 5. Entreprenør G. Rasmussen, Toreby, Lolland.


21-10-1941 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Første mergling på Falster foretages nu på Bøtø-egnen.
12-1400 tønder land skal have mergel fra et leje i Noret.
Den første mergling på Falster skal i dette år finde sted i Bøtø. For to år siden blev der dannet et mergelselskab i Bøtø til udnyttelse af et mergelleje omtrent midt i Noret mellem Bøtø og Marrebæk, som man har købt. Selskabets har ca. 40 medlemmer, som tilsammen har 12–1400 tdr. land, der skal mergles. Efter to års arbejde er man nu nået så vidt, at merglen snart kan begynde at køres ud, og arbejdet skal være afsluttet på tre måneder, hvis alt går vel.
.
Tipvognstog kører mergelen ud.
Gårdejer og konsulent Rasmus Sværke, Godthåb, der er formand for selskabet oplyser, at arbejdet med gravningen og udkørselen af mergelen begynder i den allernærmeste fremtid, og foreningens arbejde er for så vidt allerede op nuværende tidspunkt afsluttet, idet selve gravningen og kørslen er bortliciteret til entreprenør Theut, Randers, Det er dog entreprenør Georg Rasmussen, Toreby, der skal gennemføre arbejdet.
– Vil det give stor beskæftigelse?
– Ikke gravningen og udkørselen. Gravningen skal foregå med gravko, som for resten allerede er ankommet. og udkørselen foretages med tipvognstog. Der skal lægges ca. tre kilometer skinner ud. Det er de spor, der blev anvendt ved anlæggelsen af den nye landevej ved Væggerløse. Gravning og udkørsel vil vare ca. tre måneder, og spredningen af mergelen på de enkelte medlemmers arealer vil kunne give en del beskæftigelse.
Ialt skal der graves godt 7000 kubikmeter mergel. Entreprenør Rasmussen skal køre de 6000 kubikmeter ud, mens de resterende medlemmer selv henter deres andel.


18-4-1942 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Banearbejdet i Musse er nu i fuld gang. Dæmningen, der skal føre roebanen over Fugleflugtslinien vokser fra dag til dag. Foruden den ene traktor, der anvendes til tipvognstogene, ankommer om få dage yderligere to 5 tons trægasgeneratorer samt en del tipvogne, så man forstår heraf, at det vil kræve en anseelig arbejdsstyrke alene at holde disse tre tog vedlige med fyld. Men desuden benyttes et spand heste til transport af jorden.


26-5-1942 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: 19 tipvogne væltede.
Vognene stærkt beskadiget. En mand slap som ved et mirakel med små læsioner.
Lørdag formiddag, da den første kolonne med 22 vogne grus til den nye dæmning ved Rud. Olsens ejendom kom fra Musse til Døllefjelde, tog man sig ikke i agt for den stejle Møllebakke. Bremserne kunne ikke holde vognene, og farten blev stærkere og stærkere, alt imens bremserne hvinede og kaldte folk ud af husene. Så lød der et brag, og alt blev stille. Den første vogn var løbet af sporet, og alle de øvrige, på nær tre, væltede ud til højre og venstre i slemt massakreret tilstand. Ved et helt vidunder kom ingen mennesker nævneværdigt til skade. 4–5 mand, der var på toget, sprang af i farten, men den mand, der passede bremsevognen forrest i kolonnen, fandt man mellem de væltede vogne i en lille åbning, og han var sluppet ualmindelig heldigt fra uheldet med en læderet hånd, og kunne selv tage til sit hjem.
I dag har entreprenør Rasmussen sat hele arbejdsstyrken fra Musse i gang med at grave bakken igennem, for at en gentagelse ikke skal ske. I løbet af i morgen venter man at kunne køre igen, idet smed Jørgensen, Døllefjelde, har arbejdet under højtryk både i går og i dag med at reparere vognene.


13-7-1942 - LANDBRUGERNES DAGBLAD
Notits: En præstation –
Det store mosehul i Døllefjelde, som Fugleflugtslinien skal passere, er nu fyldt op med grus. På atten dage har Georg Rasmussens mandskab kørt ikke mindre end 14.000 tipvognslæs den 3 km lange vej fra Musse til Døllefjelde, hvilket må siges at være noget af en præstation.


7-6-1943 - LANDBRUGERNES DAGBLAD
Notits: Klemt under et lokomotiv. En ulykke på arbejdspladsen i Lille Musse.
Lørdag formiddag skete der en ulykke på arbejdspladsen i Lille Musse i forbindelse med Fugleflugtslinien. Arbejdsmand L. P. Larsen, Gåbensevej, Nykøbing, kørte grus med et tipvognstog. Under transporten var han stået op på lokomotivet, men da dette kørte over en sten, væltede det, og Larsen blev klemt under det. Han pådrog sig brud på lårbenet og Falcks ambulance fra Nykøbing kørte ham til Nykøbing Sygehus.


26-6-1950 - LANDBRUGERNES DAGBLAD 
Smed antages.
Til vedligeholdelse og istandsættelse af entreprenørmateriel (tipvogne, gravemaskiner m. m.) antages en ung smed. Arbejdes kan påbegyndes straks i Toreby, men arbejdspladsen vil senere blive forlagt til Kalvebodstrand ved København.
Entreprenør G. M. Rasmussen, Toreby pr. Flintinge. Tlf. Grænge 5.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1940: Vogndele, spordele.
1941: Vogndele, spordele.


Spøer - Hovedbog 1947-53: Ugandavej, Kastrup

1952: Vogndele, div.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1958: Vogndele, spordele.

Siden er sidst rettet


12-9-2014 

25-7-2019