Grindsted - Diverse

GRINDSTED

DIVERSE          Mangler flere 

GRINDSTED TØMMERHANDEL 


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

1941  Vinding Dalgas, Grindsted  (tlf. 65)


Beliggenhed ukendt. Tørvemose.


- - - -


23-4-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveentreprenør med motor og presser samt lidt spor kan få god akkord på opgravning af ca. 300 tons tørv. Dybde ca. 2 alen. Grindsted Tømmerhandel v/ Vinding Dalgas. Telf. 65.

GRINDSTEDVÆRKET, Århus? 


UTM 32N: N 6179900 E 495640 - Ref.nr. 85.16. 

49Ejer:

1951    Grindstedværket, Jens Baggesensvej 53, Århus


Kemisk fabrik øst for Grindsted st. Formål ukendt.


- - - -


8-9-1951, 10-9-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 400 m udrangerede tipvognsskinner købes. Aktieselskabet Grindstedværket, Jens Baggesensvej 53, Århus. Tlf. Århus 2608.

BRDR. ANDERSEN, Grindsted


UTM 32N: N 6179xxx, E 495xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

1920   Brdr. Andersen, Grindsted


Formål ukendt. (Entr.?)  Beliggenhed ukendt.


- - - -


24-2-1920, 25-4-1920, 26-2-1920, 27-2-1920, 28-2-1920, 29-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. Til købs eller leje ønskes tilbud på brugt, dueligt tipvognsspor, fra 200 til 1500 meter. 5 eller 7 kg, event. 10 kg, med lasker og bolte. Billigste faste pris udbedes. Brødrene Andersen, Grindsted.

HOLGER CHRISTIANSEN, Grindsted


UTM 32N: N 6179xxx, E 495xxx - Ref.nr. 85.xx.


Ejer:

1941   Holger Christiansen, Grindsted  (tlf. 208)


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-10-1941, 12-10-1941 - JYLLANDSPOSTEN

En god traktor, næsten som ny, og 140 meter spor, 7 og 9 kg, er til salg. .... . Holger Christiansen, Grindsted. Telefon 208.

OLUF KRISTIANSEN, Grindsted


UTM 32N: N 6179xxx, E 495xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

1942   Oluf Kristiansen, Grindsted   (tlf. 78)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


20-3-1942 - JYLLANDSPOSTEN

100 meter jernspor ønskes til leje for tørvesæsonen 1942. God leje gives. Oluf Kristiansen, Grindsted tlf. 78.

???, Grindsted


UTM 32N: N 6179xxxx, E 495xxx - Ref.nr. 85.xx.


Ejer:

1918  ???


Tørvemose. Ejer og beliggenhed ukendt.


- - - -


7-3-1918, 8-3-1918 - JYLLANDSPOSTEN

En lokomotivfører med certifikat kan få plads fra omkring 1. april ved tørveindkørsel. Nærmere ved henvendelse til formand K. Knudsen, Grindsted.

M. KNUDSEN, Grindsted


UTM32: N 6179xxxx, E 495xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

1944    Murermester M. Knudsen, Grindsted


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.


- - - -


24-2-1944, 26-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN

300 m tipvognsspor købes eller lejes. Murermester, M. Knudsen, Grindsted.

CARLO MØLLER, Grindsted


UTM 32N: N 6179330, E 495529 - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

1945-   Carlo Møller, Nygade 9, Grindsted


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


3-2-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs eller leje ønskes 145 m 7 kg spor og 200 m luftledning, 3-trådet, med isolatorer. Henvendelse Carlo Møller, Nygade 9, Grindsted.

Tømmerhandler NIELSEN, Grindsted


UTM 32N: N 6179xxx, E 495xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

1918-19??  ?. Nielsen?


Beliggenhed ukendt. Formentlig tørveproduktion.

Bane anlagt 1918?, nedlagt 19??.


- - - -


13-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: En mergelbane udstykkes.

Allerede for længere tid siden har Grindsted Mergelbane udlejet 7 km spor, 1 maskine og ca. 20 vogne til Kr. Horsted i Krog for 5600 kr. og 8 km spor og 1 maskine til Jensen, Rugholm, for 5-6000 kr.

Men siden er lejen i følge ‘Vejle A. Folkebl.’ gået betydelig i vejret, så den nu er på 2½ kr. pr. meter. Til den pris har tømmerhandler Nielsen, Grindsted, lejet 700 meter spor, kammerråd Nielsen, Grindsted, 2 km, Holtegaard, Sønderby, 1 km og K. L. Kristensen, Elkær, 100 meter spor. Tilbage har selskabet endnu 3 km, der, hvis det ikke lejes ud i en nær fremtid (forhandlinger er i gang med en entreprenør), vil blive overladt sporudvalget under Hedeselskabet.

Så får selskabet rigtignok ingen mergel kørt ligesom i fjor; men da det er vanskeligt at skaffe brænde og olie, vil udleje af materiellet svare sig bedre end mergelkørsel.

BRUNBJERGGAARD MOSEBRUG 


UTM 32N: N 61805xx, E 5029xx - Ref.nr. 66.07. 


Ejer:

1943-194.  Peter Kristensen, Søren Kristensen og Jens Jakob Madsen


Tørveværk ved Brunbjerggaard syd for Simmelbæk med 1 km bane til Simmelmose. 
Bane anlagt 1943, nedlagt 1947?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv. 


Motorlokomotiv 

(1)  -   B bmg   Nagbøl   ?  ?1943   Ford   40 


(1)  Ny. Kaldet 'Pendarius'. Solgt ca. 1947 til værk på Brande-egnen.

NIELS NØRREGAARD, Eg 

VIGGO HANSEN, Grindsted 


UTM 32N: N 6179xxx, E 487xxx - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1942-1947  Niels Nørregaard, Eg  (tlf. 39) 

1948-194?  Vognmand Viggo Hansen, Grindsted 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


8-3-1942, 9-3-1942, 10-3-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Et større parti spor og tipvogne ønskes til leje eller købs. Niels Nørregaard, Eg. Tlf. 39.


15-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Dyndvogn, Ford, 31, med gasgenerator og godt gummi er til salg. 50 m 7 kg spor ønskes til købs eller leje. Niels Nørregaard, tlf. Eg 39.


16-4-1947, 17-4-1947 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne. 8 a 10 tipvogne, 700 mm sporvidde, ønskes til leje eller købs. Niels Nørregaard, telf. Eg 39.


- - - - 


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Udlejning af spor til tørveproduktion fra 1948/49 og Udlejning af spor til tørveproduktion (1943-1947).
Lejet ikke specificeret materiel fra mergelafdelingen 1947. (Fra 1948 Vognmand Viggo Hansen, Grindsted.)

Siden er senest

rettet


20-11-2015 

6-10-2019