Ulfborg - Diverse

ULFBORG 

DIVERSE 

SVEND OLESEN, Sdr. Nissum 


UTM 32N: N 6240600, E 449400 - Ref.nr. 39.xx. 


Ejer:

1948   Tørvefabrikant Svend Olsen, Sdr. Nissum 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv?


- - - -


18-3-1948, 19-3-1948, 20-33-1948 - JYLLANDSPOSTEN
3 à 400 m spor 7-10-kg og lokomotiv 1½ - 4 tons, 6 eller 700 mm sporvidde, ønskes til leje i 4 mdr. Tørvefabrikant Svend Olesen, Sdr. Nissum pr. Ulfborg. Tlf. 27.

H. HANSEN, Ulfborg 


UTM 32N: N 6240xxx, E 449xxx - Ref.nr. 39.xx. 


Ejer:

1951  H. Hansen, Ullagade 11, Ulfborg 


Formentlig grusgrav. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


1-5-1951 - JYLLANDSPOSTEN
En 10 m transportør, evt. slæbeskovlsanlæg, 100 m spor, med to vogne, til salg. H. Hansen, Ullagade 11, Ulfborg.

STATSUNGDOMSLEJREN PALLISBJERG, Ulfborg 


UTM 32N: N 6237282, E 452688 - Ref.nr. 44.02. 


Ejer: 194.-194.

Arbejdsministeriets Beskæftigelsescentral (Staten)


Beskæftigelseslejr for unge arbejdsløse anlagt under 2. verdenskrig. Regulering af Madum å samt landvindingsarbejder 194.-19.. .


Bane anlagt 194. , nedlagt 19.. .

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver. 


Motorlokomotiver 

(1)    ?   B bmg   PM   ?  19??  ?  ?

(2)   ?    B ?         ?       ?  19??  ?  ? 


(1)   Til salg juni 1945. 2 tons. Imbert generator. 

(2)   Til salg november 1947. 


- - - -


6-11-1943 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Ulykke under arbejdet.
Arbejdsmand Carl Martin Larsen, København, der for tiden opholder sig på arbejdslejren Pallisbjerg, deltog i går i et arbejde i Vedersø. Herunder blev han påkørt af et tipvognstog, og tre vogne gik over hans ene ben.
Han blev straks tilset af læge Jørgensen fra Ulfborg, der beordrede ham indlagt på amtssygehuset i Holstebro, hvortil han blev ført i Falcks ambulance. 


12-6-1945, 13-6-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Motorlokomotiv. 1 stk. 2 t 600 mm Pedershaab motorlokomotiv med Imbertanlæg til salg. Statsungdomslejren ‘Pallisbjerg’, Ulfborg. Telf. 130.


1-11-1947, 3-11-1947 - BERLINGSKE TIDENDE
Entreprenørmateriel til salg hvoraf fremhæves: 1 motorlokomotiv, 40 tipvogne, 3 km skinner. Endvidere arbejdsskure, trillebøre, pumper, patentalje, skovle, grebe o. m. a. værktøj. Effekterne kan beses på stedet ved henvendelse til arbejdsleder A. Pedersen, fredag den 7. november d. a.
Beskæftigelseslejren, Pallisbjerg pr. Ulfborg.

LAURIDS LAURIDSEN, Sdr. Nissum  


UTM 32N: N 6240145, E 449411 - Ref.nr. 39.xx. 


Ejer:

1927-19??  Laurids Lauridsen, Sdr. Nissum 


Formål ubekendt. 


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


31-5-1927, 1-6-1927, 2-6-1927 - LEMVIG FOLKEBLAD
Ca. 300 m gode tipvognspor, 600 mm sporvidde med sveller, samt 4 stk. ¾ m tipvogne købes omgående mod kontant. Laurids Lauridsen, Sdr. Nissum pr. Ulfborg.


1-6-1927, 2-6-1927, 3-6-1927 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Ca. 300 m gode tipvognsspor, 600 mm sporvidde, med sveller samt 4 stk. ¾ m tipvogne købes omgående mod kontant. Laurids Lauridsen, Sdr. Nissum pr. Ulfborg.

PETER CHR. P. KNAK, Sdr. Nissum  


UTM 32N: N 6240600, E 449400 - Ref.nr. 39.xx. 


Ejer:

1939-1942  Tørvefabrikant Peter Chr. P. Knak, Sdr. Nissum (tlf. 16)


Tørveproduktion ukendt sted. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


10-3-1942, 11-3-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Ca. 100 m 7 kg skinner købes eller lejes i 5 måneder. Tørvefabrikant P. Kr. P. Knak, Sdr. Nissum pr. Ulfborg, Tlf. Sdr. Nissum 16. 


4-5-1946, 6-5-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriel. 4 tipvogne, 1 trolje, 1 stk. turbinepumpe, 4 J. rør, 1800-2000 liter i minuttet, 1 slæbeskovlsanlæg, spil og skovl med en del wire, og ca. 400 m 7 kg spor med skiftespor til salg. Peder Chr. P. Knak, Sdr. Nissum pr. Ulfborg.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41: Petersen Knak, Sdr. Nissum, Ulfborg

1939: Vogndele, div.
25-3-1939: Spil med slæbeskovl.

1940: Vogndele

1941: Div. 

P. VEIGAARD, Ulfborg  


UTM 32N: N 6240145, E 449411 - Ref.nr. 39.xx. 


Ejer:

1920  P. Veigaard, Ulfborg 


Formål ubekendt. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-11-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Et parti gode, svære jernbaneskinner er til salg. P. Veigaard, Ulfborg. Tlf. nr. 59.

Siden er senest rettet


6-10-2019 

21-10-2019