Østbirk - Vestbirk - Diverse

ØSTBIRK - VESTBIRK 

DIVERSE 

BIRKEMOSEGAARD, Østbirk 


UTM 32N: N 6203xxx, E 537xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer:

1919    ?


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 500 mm.  Trækkraft ukendt.


- - - - -


15-3-1919, 16-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne. En à to tipvogne, ¾ m 500 sporvidde ønskes til købs på Birkemosegaard pr. Østbirk.

BIRKNÆSGAARD, Vestbirk 


UTM 32N: N 6205362, E 543346 - Ref.nr. 58.AH. 


Ejer:

1917-1920  Gårdejer J. Christensen, Østbirk

1920-192.   M. Bisgaard, Vestbirk


Tørvepruktion og kalkleje. 

Sporvidde ukendt.  Trækkraft ukendt.


- - - -


1-12-1917, 2-12-1917 - JYLLANDSPOSTEN
Entreprenør. Arbejdet ved oplægning af tørv med 2 værker, hver til 60,000 daglig, ælteværk og presser, tipvogne og skinner, kan fås i entreprise af en vederhæftig og solid mand på gode vilkår fra 15. april til 1. august 1918. NB. Rigelig arbejdskraft på egnen. J. Christensen, Birknæsgaard pr. Østbirk.


11-12-1919, 13-12-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Entreprenør til optagning af 1000 tdr. kalk årlig søges på Birknæsgaard pr. Østbirk. Telf. 8 Vestbirk. J. Christensen. (samme?)


14-10-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Stort bortsalg på Birknæsgaard pr. Østbirk. Tirsdag den 19. ds., formiddag kl. 10, lader gårdejer J. Christensen på auktionsvilkår bortsælge .... (div. besætning m.m.).
Samtidig udbydes gården til salg og kan også købes forinden med eller uden besætning. Areal 92 tdr. land 1. kl., 16 år gammel tørvefabrik og et meget stort kalkleje.
Afholdsrestauration forefindes på gården den 19. ds.
Vederhæftige købere rentefri kredit til 1. marts d. a.
Horsens, den 11. oktober 1920.
Anders Beyer, justitsråd, sagfører. J. Carlsen, sagfører.


27-1-1926, 29-1-1926, 31-1-1926 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor. 6 tipvogne samt 700 meter tipvognsspor, hvoraf ca. halvdelen på jernsveller, er til salg samlet eller delt. M. Bisgaard, Birknæsgaard pr. Vestbirk.

JESPER JENSEN, Vestbirk 

 

UTM 32N: N 6202xxx, E 544xxx - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1929   Jesper Jensen, Vestbirk 


Formål og beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


12-4-1929, 15-4-1929, 18-4-1929 - HORSENS FOLKEBLAD
160 løbende m. tipvognsspor samt to tipvogne er billig til salg hos Jesper Jensen, Vestbirk.

FRUERHOLM TØRVEFABRIK, Vestbirk 

 

UTM 32N: N 6204463, E 543634 - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1925   A. Hansen, Fruerholm, Vestbirk 


Tørvefabrik ved Gudenåen nord for Vestbirk. 

Sporvidde 500, 600 og 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


13-3-1918, 15-3-1918, 17-3-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Ca. 110 alen jernspor samt 1 tipvogn med trækasse er til salg. Fruerholm Tørvefabrik, Vestbirk. Tlf. 24.


16-6-1918, 17-6-1918, 18-6-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Til salg. 1 opretstående dampmaskine med kedel, 6 à 8 H. K., med kraftigt hejsespil, alt monteret på jernfundament og på hjul, så det kan transporteres, er særlig anvendeligt for entreprenører, 1 rundsav med 28" klinge, ca. 150 meter 5 kg spor, 2 stålwire à ca. 100 meter, ⅜” diameter, 1 tipvogn, 600 mm sporvidde, 6 tipvogne, 500 mm sporvidde, 10 tipvognshjul, stålstøbte, og 50 tørveforme sælges til rimelig pris på grund af forandret driftsmetode ved tørvefabrikation. Fruerholm Tørvefabrik, Vestbirk. Telefon nr. 24.


28-6-1918, 29-6-1918, 30-6-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor og tipvogne. 100 à 150 m 4½ kg spor, 5 tipvogne, 500 mm sporvidde, 1 tipvogn, 600 mm sporvidde, 1 ophalingsspil og 2 stålwire sælges til rimelig pris. Fruerholm Tørvefabrik. Telefon nr. 24 Vestbirk.


28-6-1918, 29-6-1918, 30-6-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Dampspil. 6 à 8 H. K. dampmaskine med opretstående kedel med meget kraftigt spil, alt monteret på jernfundament, arbejder efter prøve 1918 med 100 pd.s tryk, er billig til salg. Fruerholm Tørvefabrik. Telefon nr. 24 Vestbirk.


18-8-1918, 20-8-1918, 22-8-1918 - JYLLANDSPOSTEN
2 ophalerspil, 1 rundsav med 30" klinge, 1 stålwire, ca. 15 mm tyk, 3 gravvogne, 700 mm sporvidde, 6 tremmevogne, 700 mm sporvidde, 1 tørvepresser, Hillerød, og 1 – Kullberg, sælges billigt på grund af ophør med tørvefabrikation. Fruerholm Tørvefabrik, Vestbirk. Telf. 24.


6-12-1918, 8-12-1918, 10-12-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvefabrik bestående af : 1 5 H. K. lokomobil, tørvepresser, gravvogne, ophalingsspil, stålwires, tremmevogne og spor, alt i komplet stand, er billigt til salg eller eventuelt til udleje for sæsonen. Fruerholm Tørvefabrik, Vestbirk. Tlf. 24.


6-2-1919, 7-2-1919, 8-2-1919, 9-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriale. Lokomobil, 5 H. K., lige afprøvet for 3 år, 500 meter 4,7 kg spor, 20 hjulsæt med lejer, 3 gravvogne, 3 skiftespor, 1 tørvepresser ‘Hillerød’, 10 tremmevogne er billigt til salg. Materiellet kan eventuelt udlejes. Fruerholm Tørvefabrik, Vestbirk, tlf. 24.


20-2-1925, 21-2-1925, 22-2-1925 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemaskineri. Grundet på indskrænkning i tørveproduktionen er hele maskineriet til salg, som består af spor, tipvogne, æltemaskine, stor trykpumpe med rør, jernbeholdere. forme og dyndelevator. Det hele så godt som ny. Kan sælges delt eller samlet. A. Hansen, Fruerholm, Vestbirk. Telefon 24.

H. T. CHRISTIANSEN, Østbirk 

 

UTM 32N: N 6205270, E 543362 - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1910-1912   H. T. Christiansen, Birknæs, Østbirk 


Formål og beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


26-7-1910 - HORSENS SOCIAL-DEMOKRAT
Tørv. Prima maskinæltet Birknæs tørv, ekstra smulfri kvalitet med høj brændværdi kan leveres om kort tid. Bestillinger modtages. H. T. Christiansen, Birknæs pr. Østbirk. Telefon Vestbirk 8.


2-8-1912, 3-8-1912 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvefabrik til salg. Min tørvefabrik med et tilliggende af 10-12 tdr. ld. fortrinlig tørvemose og ca. 8 tdr. ld. ager og læggeplads er på grund af overtagelse af anden virksomhed til salg. Fabriken har særdeles gunstige afsætningsvilkår og giver et udmærket udbytte. Værket består af flydeværk, tros, spor, tipvogne, forme, motor etc. Alt kun 3 år gl. og af fineste materiale. Pris 24,000 kr. En solid køber kan overtage den mod en mindre udbetaling. H. T. Christiansen, Birknæs pr. Østbirk.

KAJ LYNGBY, Østbirk 

 

UTM 32N: N 6203946, E 546095 - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1948   Gårdejer Kaj Lyngby, Åsesminde, Østbirk 


Tørveproduktion. Gård 2 km nord for Østbirk st. Mose ved gården? 

Sporvidde 700 mm? Trækkraft ukendt.


- - - -


26-2-1948, 27-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemose kan fås til leje ... Ælteværk og spor .... . Kaj Lyngby, Østbirk. Tlf. 34.


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Udlejning af spor til tørveproduktion fra 1948/49 og Udlejning af spor til tørveproduktion (1943-1947).
Lejet ikke specificeret materiel fra mergelafdelingen 1943-1948.

P. PEDERSEN m.fl., Vissingkloster 

 

UTM 32N: N 621xxxx, E 543xxx- Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1918-1919   P. Pedersens m. fl. Vissingkloster  


Tørveværk i Vissingkloster mose. Anlagt 1918, nedlagt 1919?  

Spor? 


- - - -


11-5-1919, 15-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Auktion over et tørveværk og et stort parti tørv i Vissingkloster mose lader P. Pedersen m. fl. afholde tirsdag den 20. d. m., eftm. kl. 3, nemlig over et komplet, kun forrige sommer benyttet tørveværk, bestående af: æltemaskine, elevator, dyndkasse, tørveforme, dyndvogne, æltevogne, tørvepramme, spader m. m., og endvidere over 2 à 300,000 stkr. tørv af god kvalitet i stak. Mig som solide bekendte købere kredit til Mikkelsdag d. a. Brædstrup, den 8. maj 1919. C. Heiden, sagfører.

KROGGAARD TEGLVÆRK, Østbirk 

 

UTM 32N: N 6206650, E 545475 - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1911-1918  Gårdejer Jens Carl Sørensen, Kroggaard, Østbirk 


Teglværk anlagt 1911 ved Kroggård mellem Gantrup og Voerladegård. Lukket ca. 1917. Kort bane. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig hest. 


- - - - 


Beskrevet i

Bjerge/Petersen: 'Danmarks Teglværker - Horsens kommune'. 

EVALD BECH NIELSEN, Vissingkloster 

 

UTM 32N: N 621xxxx, E 543xxx - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1946    Evald Bech Nielsen, Vissingkloster 


Tørveproduktion ukendt sted.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


2-3-1946, 3-3-1946, 4-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriel. 1 stk. De Smithske tørvepresser med 5 m transportbånd, 4 vogne, Pedershaab spil med 125 m 12 mm stålwire, forlagstøj, pumper og generatoranlæg til salg. 300 m svær spor kan udlejes sammen med presseren. Evald Bech Nielsen, Vissingkloster pr. Skanderborg.


14-3-1946, 15-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriel. 1 stk. de Smithske tørvepresser med 5 m transportbånd, 4 vogne, Pederhaab spil med 125 m 12 mm stålwirer, forlagstøj og pumper sælges billigt. 200 m 7 kg spor kan udlejes sammen med presseren. Evald Bech Nielsen, Vissingkloster pr. Skanderborg.

Siden er senest

rettet


20-10-2019 

12-11-2019 

17-11-2019