Mors - Kalkværker

MORS 

KALKVÆRKER              Ikke færdig

MORSØ KALKSELSKAB /

ERSLEV KRIDTGRAV 


UTM32: N 6280000, E 485000 - Ref.nr. 26.03. 


Ejer: 

1918-1923  Morsø Kalkselskab

Entreprenør:

1918-1923  Mathias Andersen & Co. (Mathias Andersen og Dierking & Eggers)


Mergelbane med flytbare spor i årene 1918-1923 fra kridtgrav ved Erslev.


Sporvidde 785 mm. Trækkraft damplokomotiver.


Damplokomotiver

(1)    ?     B t  KrS  3371  1896

(2)    ?     B t  Hens? 17631  1920

(3)    ?     B t  Hens  17632  1920

(4)   III   B t  Hens  17741  1920

(5)   IV    B t  Hens  17742  1920

(6)    V    B t  Hens  17743  1920

(11)    ?    B t  KrS  6262  1910

(12)   ?    B t  Hens  12940  1914 

(13)   ?    B t  Hens  12941  1914

(14)   ?    B t  Hens  12942  1914

(15)   ?    B t  Hens  ? 

(16)   ?    B t  Stettin  1487  1895


(1)    Købt 1918? fra entr. Rasmussen & Schiøtz, København.

         Oprindelig leveret til entr. Blom & Hvidt, København.

         Senere tilhørende Hedehusene Skærvefabrik, P. Madsen

         (113.02).

         Solgt 1930 til entr. Ernst V. Hoffmann, Haderslev?.

         Ophugget 1934.

(2) 

(3) 

(4) 

(5)    Nyt til Dierking & Eggers, Hannover.

         1931 solgt til entr. H. Hoffmann & Sønner, Brabrand.

(6) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16)   Købt 192?. Oprindelig leveret med 750 mm sporvidde til

           Bleckeder Kreisbahn, Tyskland, som '4m'.


- - - -


8-9-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Kridtbanen på Mors. Bestyrelsen for anlæg af en kridtbane på Mors samlede forleden tillidsmændene fra alle øens landkommuner til møde i Nykøbing. Der forelagdes en plan med udstukne sporlinier, og den godkendte tillidsmændene med nogle få ændringer. Spornettet får en samlet længde af ca. 27 mil og vil berøre hvert eneste sogn på Mors, så hver mand så at sige - skriver 'Morsø Av.' - kan få kridtet læsset af udenfor sin dør, i hvert fald så bekvemt, at han let kan få det ud på sin kalktrængende jord.


22-9-1916, 24-9-1916, 26-9-1916, 29-9-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Kalktransporten fra Morsø Kalkselskabs kalkleje - ca. 35.000 kbfvn. (ca. 235.000 m³) - bortliciteres i henhold til planer og betingelser, der er fremlagt hos proprietær Sørensen, Peterslund pr. Nykøbing M., og på Hedeselskabets kulturtekniske afdeling, Viborg. Et begrænset antal tegninger og betingelser kan erholdes til låns på Hedeselskabets kontor, Viborg, mod et depositum på 20 kr., der tilbagebetales, når papirerne returneres samtidig med indsendelse af tilbud. Tilbud indsendes til Hedeselskabets kulturtekniske afdeling, Viborg, inden 1. novbr. d.a.,eftm. kl. 3.


1918-19 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Morsø Kalkselskab, anlæg af sidespor, Nykøbing på Mors. 


8-9-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Merglingen skal fortsættes. Ved udløbet af den gamle kontrakt med entreprenøren standsede Morsø Kalkselskab foreløbig driften, idet man var betænkelig ved den pris, man fremtidig ville komme op på. Nu har imidlertid en generalforsamling, der var besøgt af ca. 800 medlemmer, i følge 'Morsø Av.' med stort flertal vedtaget, at virksomheden skal fortsættes. Bestyrelsen bemyndiges til at indgå en ny kontrakt med entreprenøren, der fremtidig skal have 1 kr. 36 øre pr. td. kalk. Med de øvrige omkostninger bliver prisen 1 kr. 41 øre pr. td.


- - - - 


17-8-1919, 19-8-1919, 21-8-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotiv købes. Et godt lokomotiv, 785 mm sporvidde, mindst 60 HK, ønskes til købs. Om ønskes, kan der byttes med et på 60 HK, 600 mm, i fortrinlig stand. Morsø Kalkleje pr. Erslev.


10-4-1920, 13-4-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Sveller ønskes. Tilbud på straks levering af 1000 à 2000 stkr. sveller, fyr eller gran, dimensioner: længde 1½ meter, bredde 16 à 20 ctm., tykkelse 13 à 14 ctm. Morsø Kalkleje pr. Erslev. Telf. Jølby 53.


5-5-1920, 6-5-1920, 7-5-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotiver: 3 lokomotiver, 50 HK, 785 mm, bygget 1914, Henschel & Sohn, Cassel, besigtiges under damp og sælges fra Erslev Kalkleje, Mors. 1 lokomotiv, 35 à 40 hk, 600 mm, bygget 1908, Orenstein & Koppel. Besigtiges Tjæreborg st. Entreprenør Mathias Andersen, Esbjerg.


6-7-1920, 9-7-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotiver til salg. 1 stk. 80 HK lokomotiv, 785 mm sporv. 1 stk. 50 HK lokomotiv, 785 mm sporv. 1 stk. 40 HK lokomotiv, 600 mm sporv. Entreprenørerne for Kalkentreprisen, Erslev, Mors.

FRØSLEVVANG KALKVÆRK


UTM32: N 6293800, E 484270 - Ref.nr. 26.10. 


Ejer:             ?


Kalkværk ved Frøslevvang 2 km sydøst for Frøslev.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??

Sporvidde ukendt. Håndkraft?

MORSØ KRIDTVÆRK


UTM32: N 629xxxx, E 485xxx - Ref.nr. 26.xx. 


Ejer:

1941-1946  A/S Trias, København (?)


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??

Sporvidde ukendt. Håndkraft?


- - - - 


1946 - KRAK
Firmareg.:
Morsø Kridtværk, Akts. Bestyrelse: Skibsreder T. C. Christensen (direktør), fru N. V. Christensen og bestyrer P. T. Christensen, Erslev, Mors. Aktk. 125.000 kr.


9-4-1941, 12-4-1941, 15-4-1941 - THISTED AMTS TIDENDE

Brugt tipvogns- og kabeloptræksanlæg til optræk af ler til teglværk el. lignende købes. Sporlængde ca. 400 m. Tilbud med oplysninger og pris sendes til A/S TRIAS, Morsø Kridtværk, Axelborg, København V.


19-9-1943 - POLITIKEN

Afrømning. Tilbud modtages på afrømning af ca. 4000 kbm. jord i løbet af efteråret eller det tidlige forår, eventuelt søges en gravemaskine og tipvogne til leje. Morsø Kridtværk A/S, Erslev, Mors. Tlf. Ø. Jølby 118.

Siden er senest

rettet


12-8-2014

10-12-2015