Bramminge - Diverse

BRAMMINGE 

DIVERSE 

BRAMMINGE TEGLVÆRK 


UTM 32N: N 6146450, E 481720 - Ref.nr. 75.01. 


Ejer: 

1896-1918  ?

1918-1921  De forenede Teglværker i Esbjerg og Bramminge

1921-1941   Lütchemeier

1941-19??   Grosserer Mærsk Brodersen, Esbjerg

1944-           Vindfeldt Skak


Teglværk umiddelbart syd for Bramminge st. (DSB). Brændt 1918 og 1944. Lukket 196?. 


Bane anlagt (før) 1904, nedlagt 196?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


- - - -


9-12-1896 - INGENIØREN
Notits: Det ny teglværk i Bramminge er nu færdigt og taget i brug; den i samme værende ringovn er indrettet til at kunne brænde ca. 8000 sten daglig.


15-6-1904 - VESTJYLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Ulykkestilfælde.
I går eftermiddags kl. 5 skete på Bramminge Teglværk et slemt ulykkestilfælde, idet en tipvogn væltede ned over drejer Jakobsen, mens han var beskæftiget med at blande ler til æltemaskinen.
Virkningen heraf var voldsom, idet skinnebenet brækkedes, og hele det øvrige benparti op til hoften blev sort.
Jakobsen, der har en stor familie i trange kår, vil få et langt sygeleje. Teglværkets arbejdere er ulykkesforsikrede; men det giver jo ingen understøttelse foreløbig.
Læge Mortensen, Bramminge, kom hurtigt til stede og foretog forbindingen.


14-12-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Brændt teglværk. Bramminge Teglværk er i følge ‘Vestj. Folkebl.’ fuldstændig nedbrændt i torsdags morges med undtagelse af et par tørrelader, dampmaskinhuset og et tørveskur. Branden opdagedes ved 7-tiden af bestyreren, og han fik straks tilkaldt hjælp, men der var intet at stille op mod ilden. Ringovnen har slået store revner og må rimeligvis ombygges. Teglværket ejes af Aktieselskabet De forenede Teglværker i Bramminge og Esbjerg. Aktionærerne lider intet tab, da alt er godt assureret.


1922-23 - DSB - Beretning om driften
Baneafd., arbejder for fremmede: Teglværksejer Lütchemeier, anlæg af sidespor, Bramminge.


16-6-1938 - VESTJYLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Bramminge. Ufrivillig standsning på teglværket.
Der indtrådte i går lige over middag et lille uheld på teglværket, idet broen til tipvognene gik i stykker. Det medførte, at arbejdet måtte standse i går eftermiddags, men forhåbentlig er skaden snart udbedret.


3-9-1941 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Grosserer Mærsk Brodersen, Esbjerg, har af teglværksejer Lütchenmeier købt Bramminge Teglværk. Købesummen er 147.500 kr. Overtagelse straks.


22-1-1944 - SORØ AMTSTIDENDE
Notits om brand på Bramminge Teglværk. Værket er nedbrændt, og skaderne beløber sig til flere hundrede tusind kr. Kun en enkelt bygning på værket reddedes. Ejer er Vindfeldt Skak.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

10-7-1934: 1 stk. 600 mm klatreskive.


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1950: Spordele, div. (600 mm)

1951: Vogndele, spordele (600 mm)

5-3-1951: 2 brugte vogne ¾x600.

20-3-1951: 2 brugte vogne ¾x600.

10-5-1951: 2 brugte vogne.

1952: Vogndele, spordele, div.

29-1-1952: 1 br. svær vogn ¾x600.

26-4-1952: 3 svære brugte vogne ¾x600.

1953: Vogndele.

P. JENSEN, Bramminge


UTM 32N: N 6146xxx, E 481xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1929   Vejassistent P. Jensen


Formål og beliggenhed ukendt. Samme som  Bramminge kommune?

Evt. grusgrav.


Bane anlagt 1929?, nedlagt 19??. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


3-7-1929, 4-7-1929 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud på tipvogne. 4 stkr. ¾ m³, nye eller brugte, ønskes, sporvidde 600 eller 700 mm, hjuldiameter 350 mm. Vejassistent P. Jensen, telefon 200, Bramminge.

BRAMMINGE FISKERI


UTM 32N: N 6148950, E 480820 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1975?   N. Jøker


Dambrug ved Holsted å nær Bramming kirke. Lukket 2006?


Bane anlagt (før) 1951, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motortrolje.


Motortrolje

(1)  ?  B bh  Grim  -  1975  B&S  16 hk

(1)  Ny, leveret 25-10-1975. Motoriseret fladvogn? med beholder

       (Frilund nr. 1111).

BRAMMINGE KOMMUNE 


UTM 32N: N 6146xxx, E 481xxx - Ref.nr. 75.xx.


Ejer:

1951   Bramminge Sogneråd  (P. Jensen)


Formål ukendt. Evt. grusgrav.

Samme som den foregående P. Jensen?


Bane anlagt 19??, nedlagt 1951?.

Sporvidde ukendt.  Håndkraft?


- - - -


29-6-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor til salg. 2 stk. ¾ m³ tipvogne og 204 m løb. spor, bestående af 28 stk. 6 m lange 6 kg, - 45 stk. 5 m lange 7 kg og 4 stk. 4 m lange 7 kg skinner, delvis med lasker samt 1 skiftespor. Anvises af amtsvejass. P. Jensen, tlf. 200 Bramminge. Bramminge Sogneråd.

O. SKJÆRBÆK, Bramminge


UTM 32N: N 6148975, E 480815 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1946  O. Skjærbæk, Plantagevej 18, Bramminge


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1946? 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-2-1946, 23-2-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. 1 ny og 1 brugt presse, mrkt. Vejen, 5 rullevogne, 1 sporvogn, sælges billigt ved omgående handel. O. Skjærbæk, Plantagevej 18, Bramminge.

A. RIIS, Bramminge


UTM 32N: N 6146610, E 481070 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1943  A. Riis, Nørregade 3, Bramminge


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1943, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


9-11-1943 - JYLLANDSPOSTEN

100 m spor, 9 eller 11 kg, købes, samt 4 stk. troljer eller 8 sæt tipvognshjul. A. Riis, Nørregade 39, Bramminge, tlf. 155 Bramminge.

JENS J. JENSEN, St. Darum


UTM 32N: N 6142200, E 477600 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

194?-1950  Jens J. Jensen, St. Darum


Tørveproduktion 1948-1949 i Hønning mose i Sønderjylland.


Bane anlagt 1948, nedlagt 1949.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  -  B dm  Hjemmelavet?  -  194?  BLA  16 hk 


(1)  Stående betjening, beskrives som motor monteret på 4 hjul.

       Til salg februar 1950.


- - - -


20-4-1949 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Ælteværk - skinnetraktor, nyt sidste år, brugt ca. en måned, med tilhørende dyndsilo, dyndkasse, forme og en gravebrater, er til salg grundet på dårlig læggeplads, for ca. det halve af anskaffelsessummen, Traktoren kan lejes. Henvendelse til Jens Jessen Jensen, tlf. 53, St. Darum, eller tlf. 21 og 22 Ålbæk.


26-2-1950, 27-2-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Skinnetraktor 600 mm diesel, 16 hk Asaa, samt et som nyt ælteværk .... sælges.

Jens J. Jensen. Tlf. St. Darum 53 pr. Bramminge.

HANS DAVIDSEN, Darum 


UTM 32N: N 614xxxx, E 477xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1946  Hans Davidsen, Darum


Tørveproducent. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1946, nedlagt 1946.

Sporvidde 600 mm?. Trækkraft håndkraft.


- - - - 


Fra Afviklingsselskabet i Esbjerg lejet 7/12-31/12: 

57 m spor og 1 stk. ¾ m³ tipvogn. 

KNUD LARSEN, Vong


UTM 32N: N 6149900, E 478460 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1943  Knud Larsen, Vong


Tørveproducent. Beliggenhed ukendt. 


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


Motorlokomotiv

(1)  ?  ?   ?  ?


- - - -


3-3-1948, 5-3-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Skinnetraktor, 600 mm, med bevægelige lejer. Vejen-presser, dieselmotor 12 hk, rullevogne, 200 m 10-12 kg spor samt skinnehjul købes. Knud Larsen, Vong pr. Bramminge. Tlf. Ålbæk E. 22.

TOBIAS RASMUSSEN, Gummesmark


UTM 32N: N 6150330, E 476758 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1916  Tobias Rasmussen, Gummesmark


Formål og beliggenhed ukendt. Tørv?


Bane anlagt 1916?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-4-1916, 12-4-1916, 13-4-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. Tilbud på 300 meter brugt tipspor samt 3 brugte tipvogne ønskes snarest. Tobias Rasmussen, Gummesmark pr. Bramminge.


15-4-1916 - LICITATIONEN

Tipvogne og spor. Tilbud på 300 meter brugt tipspor samt 3 brugte tipvogne ønskes snarest. Tobias Rasmussen, Gummesmark pr. Bramming. 


27-4-1921 - VESTKYSTEN - ESBJERG
3 moseparceller a 1500 kv. al. er til salg, samt 76 skinnelængder tipvognsspor (Vægt pr. stk. 50 pd). Tobias Rasmussen, Gummesmark pr. Bramminge.

NIELS JENSEN, Bramminge 


UTM 32N: N 614xxxx , E 481xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer: 

1947-1948  Niels Jensen, Bramminge


Mosebrug. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 194?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281): 

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1947-1948.  

K. BECK, Bramminge


UTM 32N: N 614xxxx, E 481xxx - Ref.nr. 75.xx.


Ejer:

1943  K. Beck, Bramminge (Autoreparation - tlf. 107)


Beliggenhed og formål ukendt. Evt. lokomotivfabrikant?

Et tipvognslokomotiv i Finland opgives som værende af fabrikat Bramminge! K. Beck fremstillede dog også gasgeneratorer.


Spor ?

Sporvidde 600 mm.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B b?   ?  1943?  Ford  40 hk


(1)  Til salg juli 1943. Angives som nyt, 2 tons, Ford AA motor,

       generator.


- - - -


8-7-1943 - JYLLANDSPOSTEN

1 stk. ny 2 tons 600 mm sportraktor med generator og hovedrepareret Ford AA motor er billig til salg ved hurtig handel. Henvendelse til K. Beck, Bramminge. Tlf. 107.

RAVNSØ MOSE, Bramminge


UTM 32N: N 6152xxx, E 477xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1944  Entr. Mads Olsen, Storegade, Bramminge


Mose 6 km nord for Bramminge st. Formentlig flere  producenter. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


27-5-1941 - SYDVESTJYDEN
Artikel: Raunsø Mose. 


5-4-1944 m. fl. - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tørvearbejdere, kuske og heste samt tørvevendere søges dels straks, dels til 1. maj (2 skifte) til Pastor Lilleørs mose i Raunsø. Akkordarbejde. – Henvendelse til entreprenør Mads Olsen, Storegade, Bramminge. 


11-7-1944 - VESTJYDEN
Notits: Kvæstet det ene ben.
I Ravnsø mose fik den 15-årige Anton Simonsen i middags kvæstet det ene ben ret alvorligt ved at komme i klemme mellem to tipvogne. Han blev i Falcks ambulance kørt til Sct. Josephs Hospital.


12-7-1944 - SYDVESTJYDEN
Notits: Lille dreng kommet alvorligt til skade mellem to tipvogne.
Hans ene ben er slemt læderet, men lægerne mener dog at kunne redde det.
Da den 12-årige Anton Simonsen, søn af gdr. Simonsen, Raunsø, ved middagstid i går var beskæftiget med at køre tørv i en tipvogn forspændt en hest ved Raunsø mose, var han så uheldig at komme i klemme mellem sin egen tipvogn og en modgående, der kørte på et spor lige ved siden af og tilmed var kørt løbsk, idet det gik ned ad bakke.
Anton blev temmelig hårdt medtaget på det ene ben, og Falcks Redningskorps ambulance fra Esbjerg blev tilkaldt og førte ham til St. Josephs Hospital i Esbjerg.
Her viste det sig, at drengen havde pådraget sig et åbent benbrud på højre underben, ligesom der også var sket indre brud i foden. Det ser ret alvorligt ud, men lægerne mener dog nok at kunne redde benet – selvfølgelig først efter et længere sygeleje.

DARUM CEMENTSTØBERI  


UTM 32N: N 6141500 , E 477850 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer: 

1930  Ukendt


Cementstøberi anlagt 1930? ved Breum banke.


Bane anlagt 1930, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


2-1-1930, 4-1-1930, 7-1-1930 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Ca. 300 m tipvognsspor ønskes til købs. Tilbud til Darum Cementstøberi pr. Bramminge.

Vognmand ALF VIND, Darum  


UTM 32N: N 6142600 , E 477600 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer: 

1949-50  Vognmand  Alf Vind, Darum.   (tlf. St. Darum 47) 


Formentlig tørveproduktion. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-4-1949, 12-4-1949, 13-4-1949 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Ca. 300 m tipvognspor og 6 tipvogne ønskes til leje. Vognmand Alf Vind, Darum pr. Bramminge. 


22-4-1950, 24-4-1950, 25-4-1950 - VESTKYSTEN - ESBJERG
En lille skinnetraktor og 300 løbende meter spor, helst patent, ønskes til leje ca. 3 mdr. Vognmand Vind, Darum, telf. St. Darum 47.

ANTON JESSEN, Bramminge  


UTM 32N: N 6146605 , E 481590 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer: 

1941     Anton Jessen, Jernbanegade 36, Bramminge 


Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


25-3-1941, 26-3-1941, 27-3-1941, 11-6-1941, 12-6-1941 - HERNING AVIS
Tørveæltemaskiner. Bestilling modtages på tørveæltemaskiner, tørveæltevogne, tipvogne og tørvespader til 8, 12 og 16 tørv. – Anton Jessen, Jernbanegade 36, Bramminge. 


25-3-1941, 26-3-1941, 27-3-1941, 28-3-1941, 11-6-1941, 12-6-1941 - HERNING AVIS
Tørvejord ønskes til leje i Midtjylland til nogle millioner 1. klasses skæretørv og æltetørv. 5 troljer og 300 meter spor ønskes også til leje. Anton Jessen, Jernbanegade 36, Bramminge. 

Siden er senest

rettet


12-10-2019 

21-10-2019 

15-3-2020 

10-4-2020 

20-4-2020