Thorsager - Diverse

THORSAGER 

DIVERSE  

JØRGEN CARLSEN, Thorsager 


UTM 32N: N 6245xxx E 590xxx - Ref.nr. 48.xx  


Ejer:

1947  Jørgen Carlsen, Thorsager 


Tørveproduktion. Sted ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - -


12-5-1947, 13-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriel. Et ophalespil med wire, 2 gravvogne, 1 4-hjulet blokvogn samt spor og sveller sælges. Jørgen Carlsen, Thorsager. Tlf. 28 k. b.

SVENNING JENSEN, Thorsager 


UTM 32N: N 6245xxx, E 590xxx - Ref.nr. 48.xx. 


Ejer:

1941  Svenning Jensen, Thorsager st.   (tlf. 51) 


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


23-3-1948, 24-3-1948 - JYLLANDSPOSTEN
Ca. 200 m spor, 6 og 5 kg er billigt til salg, delt eller samlet. Svenning Jensen, Thorsager st. Tlf. 51.

TROELS JENSEN, Hedeskov 


UTM 32N: N 6247xxx, E 590xxx - Ref.nr. 48.xx. 


Ejer:

1949  Troels Jensen, Hedeskov pr.  Thorsager.   (tlf. Århus 12054) 


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - - 


25-3-1949, 27-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN
Til salg. 1 stk. ophalespil med 200 m stålwire, 4 gravvogne, 2 dyndvogne, 1 tørveværk samt en stor dyndbeholder. Troels Jensen, Hedeskov pr. Thorsager eller tlf. Århus 12054.

ANDERS THORUP KNUDSEN, Thorsager 


UTM 32N: N 6245xxx, E 590xxx - Ref.nr. 48.xx. 


Ejer:

1948-1952  Anders Thorup Knudsen,  Thorsager.   (tlf. 36) 


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv?  


- - - - 


27-3-1948, 28-3-1948, 30-3-1948, 1-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN
Spor og skinnetraktor, ca 1000 m 10-12 kg spor evt. i mindre partier, ønskes til leje evt. købes. Tørvefabrikant A. Thorup Knudsen, Thorsager tlf. 36.


8-4-1948, 9-4-1948, 10-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN
1 stk. skinnetraktor ønskes til leje eller køb. Tørvefabrikant Anders Thorup Knudsen. Tlf. Thorsager 36.


2-5-1952, 3-5-1952, 4-5-1952 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriel købes. 1 stk. Ford A model til dyndbil, 1 stk. tipvognsspil ønskes til købs straks. A. Thorup Knudsen. Tlf. 36 Thorsager.

ANDERS NIELSEN, Thorsager 

THORSAGER MOSEBRUG 


UTM 32N: N 6245xxx, E 590xxx - Ref.nr. 48.xx. 


Ejer:

1910-1911  Anders Nielsen,  Thorsager st.   (tlf. 8) 


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


2-3-1911 - JYLLANDSPOSTEN
En dygtig og ædruelig mand, som er kendt med tørvefabrikation, søges nu til foråret. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til undertegnede. Anders Nielsen, Thorsager Mosebrug, Thorsager station. Telf. nr. 8. NB. personlig henvendelse nødvendig.

?. SØRENSEN, Thorsager 

THORSAGER TØRVEFABRIK 


UTM 32N: N 6245xxx, E 590xxx - Ref.nr. 48.xx. 


Ejer:

1940  ?   Sørensen,  Thorsager st.   (tlf. 26) 


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


25-2-1940 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvefabrik, vis-à-vis jernbanestation, ønskes solgt snarest. Sørensen, Thorsager Tørvefabrik. Tlf. 26.

N. H. NIELSEN, Thorsager 


UTM 32N: N 62465xx, E 5895xx - Ref.nr. 48.xx. 


Ejer:

1916-1924  N. H. Nielsen,  Thorsager st.   (tlf. 26) 


Tørvegravning. Beliggenhed ½ km fra Thorsager st. 

Sporvidde 500 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


30-7-1916, 31-7-1916 - JYLLANDSPOSTEN
Tørv. Gode, maskinæltede tørv kan leveres i vognladninger for 25 kr. pr. tons frit i banevogn Thorsager st. N.H. Nielsen, Thorsager st. Tlf. 26.


9-8-1916 - JYLLANDSPOSTEN
Tørv! Tørv! Prima maskinæltede tørv leveres i vognladninger, 12,000 stk., frit i banevogn Thorsager st. for kr. 10. pr. 1000. N. H. Nielsen, Thorsager station. Telf. 26.


24-4-1917, 25-4-1917 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveæltemaskiner. Brugte æltemaskiner, et flydende tørveværk til en dagproduktion af 40,000 tørv, et transportabelt tørveværk til en dagproduktion af 15,000 tørv, samt en brugt 4 hestes motor, alt i komplet stand, sælges billigt ved henvendelse til N. H. Nielsen, Thorsager Tørvefabrik. Tlf. 26. Thorsager st. Tlf. 26.


16-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Tørv. Dynd til 3 millioner gode æltetørv (4 á 5 % aske) kan fås til leje for sommeren 1918. Der leveres æltemaskine, forme, spor og tipvogne til fabrikationen samt rigelig og god læggeplads mod en afgift af 4 kr. pr. 1000 stk. Beliggenhed ½ km fra Thorsager st. Henvendelse til N. H. Nielsen, Thorsager.


27-8-1924, 28-8-1924 - JYLLANDSPOSTEN
Spor og tipvogne til salg. Ca. 300 meter 5 kg spor, 150 meter 7 kg spor, 5 tipvogne, hvoraf 2 med skruebremse, 500 mm sporvidde, samt .... er til salg. N.H. Nielsen, Thorsager station.

ØJVIND SCHØLER, Thorsager og

HOLGER PEDERSEN, Vorgod

 

UTM 32N: N 6245xxx, E 590xxx - Ref.nr. 48.xx. 


Ejer:

1943            Øjvind Schøler og Holger Pedersen   (tlf. 66) 

1944-1954  Øjvind Schøler, Thorsager  (tlf. 66) 


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 700, 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv. 


Motorlokomotiv 600 mm  

(1)   --   B bm   Deutz    ?     ?    Ford   40 


- - - - 


13-6-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvepresser sælges omg. På grund af, at mose og liggeplads er uegnet, sælges en komplet tørvepresser (Smidtske) med spil og motor med nyt Imbert gasanlæg. Det hele monteret på tipvognshjul, med 700 mm sporvidde. Kapacitet ca. 6000 tørv pr. time. Ca. 100 meter spor kan eventuelt medfølge. Ø. Schøler og H. Petersen, Thorsager, telf. 66.


22-9-1943, 24-9-1943, 26-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Et parti 7 kg spor, et dito 5 kg spor med spiger, sveller, lasker og bolte samt troljer med 700 mm sporvidde, sælges omg. mod kontant. Øjvind Schøler, Thorsager, Holger Pedersen, Vorgod, Herning.


16-2-1944, 18-2-1944, 20-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværk til salg bestående af et parti 7 kg spor, 1 dito 5 kg (kun til tørveindustri) med sveller, spiger, lasker og bolte og 3 stk. troljer, 700 mm sporvidde, 1 stk. ælteværk, kapacitet ca. 8000 pr. time, en dyndbeholder, 1 stk. slæbeform, 1 spil med wirer (friktionskobling), 1 stk. 8 cyl. Packard motor med Imbert gasanlæg, brugt ca. 3 mdr., 1 stk. tørvepresser 'Smithske', 1 stk. Ford A motor med gas, 1 stk. moseturbinepumpe, 1 stk. 4 cyl. Chevrolet motor med gas, selvtransportabel, 1 stk. delvis defekt dyndbil 'Pontiac' m. gas, sælges mod kontant. Øjvind Schøler, Thorsager. Tlf. 36.


2-9-1954, 4-9-1954, 5-9-1954 - JYLLANDSPOSTEN
Entreprenør, se her! Ca. 140 m 12 kg spor, ca. 125 m 7 kg spor + sporskifter, sveller og lasker, 1 stk. Deutz lokomotiv med Ford A motor, 600 mm sporvidde, 1 st., 100 HK Steyr larvebåndstrækker m. reservedele, vægt ca. 3 tons, velegnet til skov- og jordarbejde eller til montering af læsseskovl, grab ell. lign. Ovenstående sælges billigt mod kontant. Øjvind Schøler, Thorsager. Tlf. 66.

L. TARNOW, Thorsager 


UTM 32N: N 6245xxx, E 590xxx - Ref.nr. 48.xx. 


Ejer:

1940  ?   Vognmand L. Tarnow, Thorsager.   (tlf. 12) 


Tørvegravning under anden verdenskrig. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 

TRONHOLM, Thorsager 


UTM 32N: N 62457xxx, E 5884xx - Ref.nr. 48.xx. 


Ejer:

1940-1947   Herluf Nielsen, Tjerrild Mosegård  

1947-19??    Aage Thomsen 


Gård ved Ryom å vest for Thorsager. Tørvegravning under anden verdenskrig. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv. 


- - - - 


Rønde Egnsarkiv
Billede B 2171 - 1946. Thorsager Tronholm, tørveproduktion. (Spor og dyndkasse.)
Billede B 2136 - 1946. Thorsager Tronholm, tørveproduktion. (motorlokomotiv.)

Siden er senest

rettet


28-10-2019 

30-10-2019