Grønbjerg-Ørnhøj - Diverse

GRØNBJERG - ØRNHØJ 

DIVERSE 

GRØNBJERG TEGLVÆRK 


UTM 32N: N 6225500 E 471100 - Ref.nr. 49.04. 


Ejer:

19??-1932   O. Bush
1950             Anders Jensen
1975-1981   Th. Falch Jensen


Teglværk 800 m øst for Nr. Omme st. (RØHJ) ved hovedvej A 11, lukket 1981. Bane til lergrave øst for værket.
Bane anlagt (før) 1931, ude af drift 1981, nedlagt 198. . 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver. 


(1)   ?   B          JWE    ?    19??   ?        ? 
(2)  ?   B bm    KM    58  1942   ?        ? 
(3)  ?   B dm    Nagb  ?    195?   Opel  ?
(4)  ?   B dm    Nagb  ?    195?   Ford  ? 


(1)   Til salg juni 1953. 2,5 tons.
(2)   Var hensat i 1967. Ophugget ca. 1980.
(3)   Opel Blitz motor. 1976 ombygget med Volvo benzinmotor.
(4)   .


- - - -


7-9-1945, 8-9-1945, 9-9-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Brunkulsmateriel til salg. Et dobbeltspil med 7 HK, 440 V motor, en 4" pumpe, ny slange, 10 HK motor, 440 volt, 4 HK motor, 220 volt. Grønbjerg Teglværk, telefon 10.


26-10-1946, 27-10-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Entreprenørmateriel købes. 17 kg spor, 12 kg spor, 1 kbm vogne. Grønbjerg Teglværk, tlf. Grønbjerg 10.


13-6-1953, 14-6-1953 - JYLLANDSPOSTEN
2½ tons Willemoes lokomotiv sælges. Grønbjerg Teglværk, tlf. 10.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1968-72:

1969: Div.

1970: Vogndele

1971: Vogndele, div.
19-5-1971: 10 engelske 10 kg (65 mm) skinner a 5,5 m = 55 m. Spordele.

GRØNBJERG MOSEBRUG


UTM 32N: N 6225xxx, E 471xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1918-19??  ?


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Billede B 41 - 1940. Tørvemose i Grønbjerg. Kristian Emanuel Cedergreen Bech. (1878-1950), Emma, Kamilla, Kr. Post. (Fladvogn til skæretørv.) (Evt. andet brug i Grønbjerg.)


- - - -


6-4-1918, 7-4-1918, 9-4-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Til salg. 115 stk. tørveforme (8½” X 3" X 5") og 3 stk. tipvogne, ¾ meter, 600 mm sporvidde, til salg. Grønbjerg Mosebrug, Grønbjerg st.


29-5-1918, 30-5-1918, 31-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Til købs ønskes snarest 4 stk. tipvogne, ¾ kubik-meter X 600 mm sporvidde, til tørvebrug. Grønbjerg Mosebrug, Grønbjerg st.


28-8-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Lokomobil til leje ved henvendelse til fabrikant K. Ernst, Bur, eller Grønbjerg Mosebrug.

OLE ØSTERGAARD, Grønbjerg 


UTM 32N: N 6225585, E 470010 - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1918-1920   Ole Østergaard, Nr. Omme pr. Grønbjerg


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.   


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA edb 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
27-7-1917 fra Børsmose til O. Østergaard, Grønbjerg - 150 m spor


15-2-1918, 17-2-1918, 19-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN
1. kl.s tørvefabrik, bygget af Wendelbo, Sparkjær, sidste sommer, samt en ca.10 tdr. land mose, i forbindelse med god læggeplads, kan kjøbes. Efter Hedeselskabets analyse indeholder tørvene ca. 4000 varmeenheder. Drivkraft: 1 lokomobil. Ole Østergaard, Nr.-Omme pr. Grønbjerg. Tlf. 15 Grønbjerg.


18-6-1918, 20-6-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Tørv. 600,000 æltetørv til salg. Efter Hedeselskabets undersøgelse et varmeindhold af ca. 4000 varmeenheder. Ole Østergaard, Nr. Omme pr. Grønbjerg.


13-2-1919, 16-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Lokomobil. En 7 hestes bil kan kjøbes, eventuelt lejes. Egner sig for tørvefyring. Nogle vgl. gode maskintørv kan leveres strax på Grønbjerg st. Ole Østergaard, Grønbjerg.


24-3-1920, 25-3-1920, 26-3-1920, 27-3-1920, 28-3-1920, 30-3-1920, 31-3-1920, 1-4-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværk, så godt som nyt, bygget af Wendelbo, Sparkjær, til en dagsproduktion af 40 à 50,000, bestående af lokomobil, ælteværk, elevator, dyndbeholder, spil, tipspor, tipvogne m. m., kan købes billig samlet eller enkelte dele deraf. O. Østergaard, Nr. Omme pr. Grønbjerg. Telefon 15 Grønbjerg.

Div. mosebrug ved Grønbjerg 


UTM 32N: N 6225xxx, E 471xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer: ? 

Uvist om der var spor. 


- - - - 


Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Billede B 41 - 1940. Tørvemose i Grønbjerg. Kristian Emanuel Cedergreen Bech. (1878-1950), Emma, Kamilla, Kr. Post. (Fladvogn til skæretørv.) 


- - - - -


30-6-1918, 1-8-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Tørv til salg. 2 à 3 millioner maskinæltede tørv er til salg ab Grønbjerg station. Pris 28 kr. pr. ton. Grønbjerg Tørvefabrik. 

CHR. KJÆR PEDERSEN, Ørnhøj 


UTM 32N: N 6225xxx, E 471xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1918-19??  ?


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ?700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig. 

21-5-1917 fra ?. til Kjær Pedersen, Ørnhøj - tilbagebetalt for fejl levering af 3 tipvogne.
27-7-1917 fra Børsmose til Kjær Pedersen, Ørnhøj - 230 m spor, 3 stk. tipvogne


- - - - 


10-1-1922, 12-1-1922, 14-1-1922 - JYLLANDSPOSTEN
Til salg. For hvert antageligt bud sælges sælges 300 meter godt jernspor, 50 x 72 mm, 3 tipvogne, 2 gode, dobbeltvirkende sugepumper, en del 1½" jernrør, 1 driftssikker 12 hk sugegasmotor (Tongy) med gasværk samt en god arbejdsfjedervogn. En god 3 hk motorcykle med gear og kobling kan tages i bytte. Chr. Kjær Pedersen, Ørnhøj.

ØRNHØJ TØRVEVÆRK 


UTM 32N: N 6225xxx, E 471xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1917-19??  Chr. Kjær Pedersen og M. & J. Møller  (tlf. 3) 


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Spor ?

- - - - 


LAURITZ HANSEN, Ørnhøj 


UTM 32N: N 6225xxx, E 471xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1918    Lauritz Hansen, Ørnhøj  (tlf. 12) 


Formentlig tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 


- - - - 


16-4-1918, 17-4-1918, 18-4-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor. 225 meter med sveller ønskes til leje eller til købs. Lauritz Hansen, Ørnhøj. Telefon nr. 12.

K. E. HANSEN, Jordbro Mølle


UTM 32N: N 6225xxx, E 471xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1945-194?  K. E. Hansen, Jordbro Mølle pr. Sparkær  


Formentlig tørvegravning ved Ørnhøj. Beliggenhed ukendt. 


- - - - 


9-5-1945, 10-5-1945, 11-5-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Stort tørveælteværk m. dyndelevator, 10 tipvogne, 100 m 7 a 10 kg spor ønskes til købs eller leje. Tørv kan leveres som betaling. K. E. Hansen, Jordbro Mølle pr. Sparkær st. Telefon Viborg 508.


9-5-1945, 10-5-1945, 11-5-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Gravemaskine, tipvognslokomotiv, lokomotiv og landevejstraktor, 1000 m elektrisk ledning købes eller lejes. Tørv kan leveres som betaling. K. E. Hansen, Jordbro Mølle pr. Sparkær st. Telefon Viborg 508.


10-7-1947, 11-7-1947 - JYLLANDSPOSTEN
Diesellokomotiv, 10 tipvogne og 600 m spor ønskes til leje. K.E. Hansen, Ørnhøj Hotel, Ørnhøj, tlf. 35.

OVE P. FALKESGAARD, Grønbjerg 


UTM 32N: N 6225xxx, E 471xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1920  Ove P. Falkesgaard, 'Mosevang', Grønbjerg  (tlf. 48)  


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 


- - - - 


23-11-1920, 27-11-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Jernspor. Tilbud ønskes på ca. 100 meter brugt jernspor. Tilbud bedes sendt til Ove P. Falkesgaard, 'Mosevang', Grønbjerg. Telefon 48 Grønbjerg.

BERTEL CHRISTENSEN, Grønbjerg 


UTM 32N: N 6225xxx, E 471xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1920?  Bertel Christensen, Grønbjerg 


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft hest.  


- - - - 


Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Billede B 10 - 1920. Anton Sand m. fl. i Bertel Christensens Tørvemose, Grønbjerg. (Kassevogn og hest.)

P. FALKESGAARD & G. ANNEBERG, Grønbjerg 


UTM 32N: N 6225xxx, E 471xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1946    P. Falkesgaard og G. Anneberg, Grønbjerg  (tlf. 33)  


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 


- - - - 


26-3-1946, 28-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriale. 1 stk. 6 hk lokomobil i køreklar stand, 3 stk. troljer samt en del 7 kg spor sælges. P. Falkesgaard & G. Anneberg, Grønbjerg, tlf. 33.

THUE NIELSEN, Ørnhøj 


UTM 32N: N 6225xxx, E 471xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1917    Thue Nielsen, Ørnhøj 


Tørvegravning/brunkuleleje?. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft formentlig håndkraft. 


- - - - 


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
27-7-1917 fra Børsmose  til Thue Nielsen, Ørnhøj - 80 m mont. spor, 1 stk. tipvogn

ANDERS NIELSEN, Ørnhøj 


UTM 32N: N 6230xxx, E 470xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1927    Anders Nielsen, Nørhede pr. Ørnhøj   


Tørvegravning?. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


23-4-1927, 27-4-1927 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor til salg. 150 meter spor og en vogn skal sælges i løbet af 8 dage. Sporet ligger i Ulstrup Mergelleje. Prisen er 225 kr. Anders Nielsen, Nørhede pr. Ørnhøj.

KR. NØRGAARD, Grønbjerg 


UTM 32N: N 6225xxx, E 471xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1917    Kr. Nørgaard, Grønbjerg  


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
27-7-1917 fra Børsmose  til Kr. Nørgaard, Grønbjerg - 80 m spor

HENRY PEDERSEN, Torsted 


UTM 32N: N 6228xxx, E 464xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1950    Henry Pedersen, Thorsted pr. Grønbjerg  (tlf. 9x)   


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


16-1-1951, 19-1-1951 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvepresser m. elevator, Kalundborg motor og 4 vogne i køreklar stand, 1 stk. ¾ m³ tipvogn og 5 rullevogne, kun brugt 1 sæson, sælges billigt eller byttes med landbrugsmaskiner. Henry Pedersen, Thorsted pr. Grønbjerg st. Tlf. 9 x.

KRISTIAN PEDERSEN, Grønbjerg 


UTM 32N: N 6225xxx, E 471xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1946   Kristian Pedersen, Grønbjerg st. 


Tørvegravning?. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


27-1-1946, 28-1-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Spor. 140 m (7 kg) spor samt 60 m (5 kg) spor med sveller til salg straks. Kristian Pedersen, Grønbjerg st. 

Siden er senest

rettet


26-10-2019 

12-4-2020 

17-5-2020