Stakroge - Tørvemoser

MARTIN FONNESBECH, Stakroge  


UTM 32N: N 6192450, E 490100 - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1940-    Tørvefabr. Martin Fonnesbech, Spinderigården pr. Stakroge 


Tørvefabrikation på matr. nr. 161 Hvelplund m.fl., Sdr. Omme sogn. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


Det danske Hedeselskab - Tørvelån 236
4-4-1940: Lån på indtil 4.880 kr. er bevilget fra Landbrugsministeriet til anskaffelse af et tørveværk og en dieselmotor, iflg. slutseddel af 5. marts 1940 med De Smithske Jernstøberier, Ålborg og A/S 'Buhk', Kalundborg samt 4 stk. dyndvogne og 400 m spor alt til anvendelse ved tørveproduktionen på ejendommen matr.nr. 161 Hvelplund m.fl., Sdr. Omme sogn.