Stakroge - Tørvemoser

STAKROGE  

TØRVEMOSER

A. ANDERSEN, Stakroge 


UTM 32N: N 61937xx, E 4903xx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1924   Købmand A. Andersen, Stakroge / C. Larsen, Hørning  

Formentlig ejet af sidstnævnte fra 1918. 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


11-5-1924, 13-5-1924, 15-5-1924 - JYLLANDSPOSTEN
Spor og tipvogne. Ca. 435 m spor samt 2 tipvogne, nogle troljer og 2 arbejdsvogne, beliggende ved Stakroge st. er til salg. Henvendelse til købmand A. Andersen, Stakroge st. eller C. Larsen, Hørning st.

TH. ANDERSEN, Stakroge 


UTM 32N: N 6193xxx, E 490xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1943  Vognmand Th. Andersen, Stakroge  (tlf. 57)   


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft. 


- - - - 


22-1-1943, 23-1-1943 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Spor til salg. 175 m 7 kg spor, 700 mm sporvidde og 1 ny skinnetrolje med rullelejer, er omgående til salg ved henvendelse til vognmand Th. Andersen, Stakroge, telefon 57.

KVISTGAARD JENSEN, Stakroge 


UTM 32N: N 6193xxx, E 490xxx - Ref.nr. 61.xx.


Ejer: 

1921    Kvistgaard Jensen, Stakroge   (tlf. 13) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.  

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


23-2-1921, 24-2-1921, 25-2-1921 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor og vogne. Ca. 2000 meter 4½ kg spor, monteret på træsveller, 17 transportvogne med kuglelejer, er til salg, samlet eller delt, når handel kan ske straks. Henvendelse til Kvistgaard Jensen, Stakroge. Tlf. 13.

KAJ LUNDSTEEN, Stakroge 


UTM 32N: N 6193xxx, E 490xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1946   Kaj Lundsteen, Stakroge  (tlf. 3) 


Tørveproduktion.  Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft.


- - - - 


25-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Spor til salg. 100 m 5 kg spor med lasker og bolte. 400 kr.

Kaj Lundsteen, Stakroge. Tlf. 3.

VALDEMAR MØLLER, Stakroge 


UTM 32N: N 6193xxx, E 491xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1948  Valdemar Møller, Stakroge   (tlf. 8)   


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


9-8-1941, 11-8-1941 - JYLLANDSPOSTEN
1 komplet ælteværk på spor, med 2 dyndvogne på bilhjul og skæretroml, samt 100 meter 9 kg spor, med trolje og 1 tørvekat sælges omgående billigt. Valdemar Møller, Stakroge. Tlf. 8 efter kl. 18.30.

MARINUS NIELSEN, Stakroge 


UTM 32N: N 61928xx, E 4907xx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1920  Købmand Marinus Nielsen, Stakroge  


Tørveproduktion. Matr. 17a Sønderlandet. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft formenlig håndkraft. 


- - - -


9-11-1920, 11-11-1920, 12-11-1920, 15-11-1920 - HERNING FOLKEBLAD
Tvangsauktion.
Efter begæring af sagfører Valeur, Herning, på vedkommende udlægshavers vegne bliver der ved offentlig auktion, som afholdes onsdagen den 17. november 1920 formiddag kl. 11 på forhenværende købmand i Stakroge stationsby Marinus Nielsens moselod af matr. nr. 16 a, Sønderlandet i Sønder Felding sogn, bortsolgt et parti klyne udgørende ca. 150,000 stk., cirka 100 alen jernbeslået spor, ca. 25 alen ubeslået spor og 2 tipvogne.
Kredit i 6 uger til vederhæftige incassator, dommerfuldmægtig Kjær, bekendte købere.
Dommerkontoret i Herning, den 8. november 1920. J. C. Christensen.

ODINSGAARD, Stakroge 


UTM 32N: N 6195280, E 489820 - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1918-192?  Odense Kommune 

Entr.: 

1918-192?  Tømrer Nielsen, Dalum 


Tørveproduktion af skæretørv. Gård med mose 2 km N for Stakroge st. Sidespor fra TKVJ. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig heste. 


- - - -


Sdr. Felding Lokalhistoriske Arkiv
Billede B 449 - 1919. Tørvegravning, Odinsgård ved Stakroge. (Fladvogne til transport af skæretørv.)


- - - - 


8-2-1918 - FYENS STIFTSTIDENDE
Notits: Odense kommune sikrer tørveforsyningen for næste år. – Ved køb og akkord opnås ret til skæring af 65 mill. tørv.
For at sikre byens forsyning af tørv i den kommende vinter, har byrådsudvalget allerede på nærværende tidspunkt truffet alle de nødvendige dispositioner.
Således har man dels købt en moseejendom i Stakroge – nord for Grindsted --, dels akkorderet om retten til at skære tørv i en Mose i Fugdal – syd for Grindsted – og i en mose ved Brandebanen.
Disse tre steder er der sluttet akkord om fremstilling af henholdsvis 7500, 10,000 og 15,000 tons, og da en ton er ca. 2000 tørv drejer det sig altså om en ca. 65 mill. tørv.
Gården i Stakroge er på 80 tdr. land, og hvoraf de 26 tdr. god tørvemose. Til gården hører gode bygninger, hvori entreprenøren, tømrer Nielsen, Dalum, kan bo og hvor der i ladebygningerne kan skaffes plads til den nødvendige arbejdsstyrke, der regnes at blive ca. 100 odenseanske arbejdere.
Købesummen for gården, der har fået navnet 'Odinsgaard', er 54,000 kr., en pris, der må siges at være særdeles fordelagtig for kommunen. ....
Alle steder anlægges der stikspor fra banen til moserne, ligesom der bygges oplagshuse for at tørvene ikke skal blive våde, medens der her i Odense bliver modtagelsesstation for tørvene på dyrskuepladsen, hvor der ligeledes indrettes oplagsskure og bygges stiksspor fra den sydfyenske jernbane. ....


25-5-1918 - FYENS STIFTSTIDENDE
Artikel: Odense kommunes jydske tørveskær.
Arbejdet går over al forventning godt, og der er allerede skåret 31 mill. gode, jydske tørv.
Stadsingeniør Rygner : ....
På kommunens jydske ejendom Odinsgaard pr. Stakroge er der til dato skåret 7 millioner – også her er adskillige færdige, rede til at sendes afsted, og for tiden er man i færd med at lægge et jernbanespor til Trollebanen. ....  

JENS OLESEN, Stakroge 


UTM 32N: N 6193xxx, E 490xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1948   Jens Olesen, Stakroge   (tlf. 59) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


23-2-1948, 25-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN
2 stk. ælteværker .... til værkerne kan medfølge spor 7 kg, gravvogne, spil .... .

Jens Olesen, Stakroge tlf. 59.

STAKROGE TØRVEINDUSTRI 


UTM 32N: N 6194xxx, E 490xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1944  ?    (tlf. Sdr. Omme 35) 


Tørvefabrikation. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


24-11-1944 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsskinner. 1000 lb. meter nyt eller brugt spor 7 kg eller derover med lasker, bolte og spiger ønskes til købs omg. mod kontant. Tilbud, med billigste pris i banevogn, til Stakroge Tørveindustri, tlf. 50.

CARL OLSEN, Stakroge 


UTM 32N: N 6193xxx, E 490xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1946  Tørvefabrikant Carl Olsen, Stakroge   (tlf. 30) 


Tørvefabrikation. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


29-4-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Stationært gasværk med presser og et parti spor og to troljer samt et arbejdsskur, 4 alen bredt, 6 alen langt, træ, olie, benzin haves, ønskes solgt omgående. Henvendelse tørvefabrikant Carl Olsen, Stakroge, tlf. 30.


2-5-1945, 3-5-1945 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Stationært gasværk med presser, spor, troljer, ... haves, ønskes solgt omg. Carl Olsen, Stakroge.

ØRBÆK TØRVEINDUSTRI, Stakroge 


UTM 32N: N 6193xxx, E 490xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1945-1948  P. Nygaard, Istedgade 22, Holstebro  (tlf. 1110) ?


Tørvefabrikation. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


7-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN
2 Rimas presser med elevator, så gode som nye, er til salg på Ørbæk Tørveindustri ved Stakroge. Henvendelse til P. Nygaard, Istedgade 22, Holstebro. Tlf. 1110.


5-12-1948, 7-12-1948, 9-12-1948 - JYLLANDSPOSTEN
55 m 7 kg spor (længde 5 m), 34 m 7 kg spor (længde 2 m), 4 stk. 1 m³ tipvogne, 1 stk. ¾ m³ tipvogn, 1 stk. kreaturvægt (kan veje 2½ tons). Ørbæk Tørveindustri pr. Stakroge st. Tlf. 17.

S. CRONE JENSEN, Stakroge 


UTM 32N: N 6193xxx, E 490xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1944  Entr. S. Crone Jensen, Stakroge   (tlf. 38)  


Tørvefabrikation. Også Brunkulsleje? Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


13-6-1944, 15-6-1944 - JYLLANDSPOSTEN
Gravemaskine, damptromle, tipvogne, gravemaskine på larvebånd er til leje, Vølund 7–8 tons damptromle til salg (hovedrepareret), 10 stk. undervogne af træ, sporvidde 600 mm, med rullelejer, til salg. Crone Jensen, Stakroge, telf. 38.


12-2-1946, 14-2-1946, 16-2-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Lokomotiv, damp- eller diesel-, sporvidde fra 600 til 785 mm, 300 m skinner, 12-17 kg, 500 træsveller med spir, 2 stk. skiftespor og 30 stk. ¾ m³ tipvogne, ønskes til købs. Henvendelse til entreprenør Crone-Jensen, Stakroge pr. Grindsted.


22-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvepresser. En Esbjerg-presser, så god som ny, med kuglelejer, er til salg. Crone Jensen, Stakroge st. Telf. 38.


28-4-1948, 29-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN
15 stk. ¾ m³ tipvogne og et ca. 5 tons motorlokomotiv ønskes til købs el. leje omg. samt 1500 sveller. S. Crone Jensen, tlf. Stakroge 38.


11-6-1948, 12-6-1948 - JYLLANDSPOSTEN
Et motorlokomotiv, ca. 5 t, 600 mm, 20 stk. ¾ m³ tipvogne, 600 mm, 500 m 15 kg spor, 1500 sveller købes. Crone Jensen, Stakroge. Tlf. 38.


9-11-1948, 10-11-1948, 11-11-1948 - JYLLANDSPOSTEN
Damplokomotiv – Diesellokomotiv, 5–6 tons, 600 mm sporvidde, ønskes til købs str. Tlf. Sorring 19. Crone Jensen.


11-3-1956 - JYLLANDSPOSTEN
Entreprenører. 30 stk. nye 1 og 2 m³ tipkasser af plade, 4 stk. 7½ HK elektromotorer m. tillhørende målerskab og enkelte og dobbelte stikker, samt en del kobbertråd, ca. 100 kg fin hvidmetal i blokke, ca. 25 m 4" borerør med tilbehør, en del entreprenørgrebe m. m. meget billigt til salg omgående. J. Crone Jensen, Stakroge st. Tlf. 38.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53: 

29-6-1949: 4 svære 400 mm hjul. 

24-4-1950: 2 do.
28-4-1950: 2 do.

NØRRELUND MOSEBRUG, Stakroge 

Entr. A. PETERSEN 


UTM 32N: N 6192xxx, E 495xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1943-19??   Ukendt? 

Entr.:

1943- 194?  A. Petersen   (tlf. Stakroge 46) 


Tørvefabrikation. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiver. 


Motorlokomotiver 

(1)   -   B bmg  ?         ?     19??   Buick 

(2)   -   B bm    JWE  ?     194?   ?            3½ tons 

(3)   -   B bm    JWE  ?     194?   ?            3½ tons 


(1)  Til salg 1943. Ca. 3 tons   Imbert generator. 

(2-3)  Til salg 1947. 3½ tons. 


- - - -


4-4-1943, 5-4-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriel til salg. 1 stk. smitske presser m. 5 m udlægger. 1 stk. Esbjerg presser. 1 stk. Esbjerg presser m. gravelevator. 1 stk. skinnetraktor m. generator (kan også bruges stationær). Nørrelund Mosebrug, Stakroge. Tlf. 46.


17-9-1943, 18-9-1943, 19-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Materiel til salg. Skinnetraktor m. Buick motor og Imbert gasanlæg, sporvidde 700 mm, ca. 3 tons. Esbjerg presse m. dyndelevator. .... Nørrelund Mosebrug, tlf. 46 Stakroge.


4-10-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Et parti Tørv til salg. Nørrelund Mosebrug. Entr. A. Petersen, Stakroge tlf. 46.


4-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN
2 traktorførere kan få arbejde fra 15. marts. Entreprenør A. Petersen, Nørrelund Mosebrug, Stakroge, tlf. 46.


4-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN
40 mand kan få arbejde i mosen fra 15. marts. God akkord. Entreprenør A. Petersen, Nørrelund Mosebrug, Stakroge, tlf. 46.


10-5-1944, 11-5-1944, 12-5-1944, 13-5-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Til salg en tørvepresser med elevator samt 10 sæt tipvognshjul. Entreprenør A. Petersen, Nørrelund Mosebrug, Stakroge tlf. 46.


13-8-1947, 14-8-1947 - JYLLANDSPOSTEN
Spor – skinnetraktor. 800 m 7 og 10 kg spor med lasker, bolte, sveller og 4 skiftere samt 2 stk. 3½ tons Willemoes skinnetraktor sælges eller udlejes, evt. byttes med god traktor med redskaber. Maskinerne kan ses i drift. Nørrelund Mosebrug, Stakroge. Telf. 46.

CHR. MØLGAARD JENSEN, Stakroge 


UTM 32N: N 6192xxx, E 495xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer: 

1945-1947   Chr. Mølgaard Jensen, Nørrelund, Stakroge  (tlf. 46) 


Tørveproduktion. Samme som Nørrelund Mosebrug?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv. 


Motorlokomotiv 

(1)    -    B bm    JWE    ?   1944   Ford    40 hk     


(1)   Ford A motor. Til salg 1947. 


- - - -


7-3-1945, 8-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN
500 m 7 eller 10 kg spor ønskes til købs. Chr. Mølgaard Jensen, Nørrelund, Stakroge. Tlf. 46.


17-1-1947, 18-1-1947, 19-1-1947 - JYLLANDSPOSTEN
Til salg. 1 stk. Willemoes lokomotiv, 3½ tons, årgang 1944, Ford A motor, 600 mm sporvidde, samt 5 stk. dyndvogne til udkørsel af dynd fra ælteværk, 600 mm, sælges til rimelige priser. Chr. Mølgaard Jensen, Stakroge, tlf. 46.


17-1-1947, 18-1-1947, 19-1-1947 - JYLLANDSPOSTEN
Brovægt. Tilbud ønskes på 1 stk. 8 a 10 brovægt med opgivelse af stand og billigste pris. Chr. Mølgaard Jensen, Stakroge st.

H. JACOBSEN & CO., Odense  


UTM 32N: N 6193xxx, E 490xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1918   H. Jacobsen & Co., Nørregade 10, Odense  (tlf. 3754) 


Tørvefabrikation. 1,5 km fra Stakroge st. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste?. 


- - - -


21-3-1918 - FYENS STIFTSTIDENDE
Tørvemose til salg. 10 tdr. land god jævn mose, 1½ kilometer fra Stakroge st.

Tipvogn, spor og arbejdsvogne samt seletøj forefindes. Kvaliteten prima sort.

H. Jacobsen & Co., Odense. Nørregade 10. Telefon 3754.

SKOVSENDE, Stakroge  


UTM 32N: N 6193xxx, E 491xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

19??-1918   Møller M. Svendsen, Vildbjerg  (tlf. 24) 


Tørvefabrikation. 1 km fra Stakroge st. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste?. 


- - - -


19-11-1918, 21-11-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Gård til salg. Gården 'Skovsende', 1 km fra Stakroge st., er billig til salg straks med besætning, maskiner, avlsredskaber og vogne. Gode bygninger, vindmotorer, kværne og vandværk. Om ønskes kan flere moseparceller med spor og trolje medfølge. Udbetaling kan rette sig efter en solid købers ønske.
Henvendelse til møller M. Svendsen, Vildbjerg. Tlf. 24.

KJELD RAAHAUGE, Stakroge  


UTM 32N: N 6194xxx, E 490xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

19??-1942   Kjeld Raahauge, Stakroge 


Tørvefabrikation. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


15-1-1942, 17-1-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG
To 70 m træspor og en trolje til salg. Kjeld Raahauge, Stakroge.

HVIDBJERGS MOSEBRUG, Sandet  


UTM 32N: N 6196xxx, E 490xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1924-19??  ?  , Sandet pr. Stakroge 


Tørvefabrikation. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


30-12-1924, 1-1-1925 - JYLLANDSPOSTEN
Et ophalingsspil ønskes til købs, helst med 150 meter ½ toms eller 10 millimeter trosse, et spil med stor udveksling og en tromle, som kan rumme 80 à 90 meter trosse. Tilbud med pris bedes sendt til Hvidbjergs Mosebrug, Sandet pr. Stakroge st. Tlf. 48 B Sdr.-Felding.

Siden er senest

rettet


26-4-2020 

11-5-2020 

18-5-2020 

18-7-2020