Hoven - Diverse

HOVEN

DIVERSE  

HOUEN TØRVEFABRIK


UTM 32N: N 6189xxx, E 484xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1918-1919  J. A. Beyer, Houen pr. Tarm


Spor? Produktion ved Stakroge og Eg 


- - - -


25-1-1918, 31-1-1918, 2-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

12 millioner 1. kl.s tørv til salg sommeren 1918. Deraf kan 8 millioner leveres ved Stakroge st. og 4 millioner ved Eg station, så snart Varde-Grindsted-banen åbnes. Houen Tørvefabrik, J. A. Beyer, fmd., Houen pr. Tarm.


2-6-1919 m. fl. - JYLLANDSPOSTEN

Tørv til salg. ca. 6 mill. tørv ved Stakroge st. og ca. 5 mill. do. ved Eg st. ved Grindsted. Int. Houen Tørvefabrik, ved J. A. Beyer, Houen, Tarm.

GL. ØRBÆK FISKERI, Ørbæk


UTM 32N: N 6190400, E 486150 - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1964  ?   (tlf. Hoven 93)


Dambrug ved Omme å 1 km vest for Ørbæk.


Bane anlagt (før) 1964. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft håndkraft.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1961-64:

12-5-1964:  2 alm. drejeskiver  600 mm  7 kg hjørner  5 arme.

DYRVIG DAMBRUG, Hoven


UTM 32N: N 6193xxx, E 483xxx - Ref.nr. 61.10. 


Ejer:

19??   Th. Christensen

1962  Gårdejer Mosegaard Jensen, Hoven pr. Tarm  (tlf. Hoven 47)

1969   I/S Dyrvig Dambrug


Dambrug ved Omme å.


Bane anlagt (før) 1958.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft håndkraft/motorvogn.


Motorvogn

(1)   --  B bh  Grimstrup  -  1975  ?  8  hk


(1)   Ny, leveret 25-10-1975. Fladvogn med løs beholder (nr. 3406).


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

20-8-1958: 628,6 m br. 7 kg/m skinner i lgd. fra 4-6 m.

2 br. hjulsæt 300/54x600 med SKF kuglelejer 1207 og huse T.V.N. 207A.

1 ny drejeskive 600 mm x 7 kg hjørner. Spordele.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

16-2-1962:  1120 meter br. 7 kg skinne. 2 hjulsæt br. 300x600x54xSKF.

1 alm. drejeskive 600 - 7 kg hjørner - 5 arme.

2 br. skifter 600 mm venstre 5 meter - 7 kg. 4 meter x 2 til do. Spordele.

23-2-1962: Retur 2 sporskifter.

SDR. ÅDAL FISKERI, Hoven


UTM 32N: N 6193xxx, E 483xxx - Ref.nr. 61.11. 


Ejer:

1969   Sdr. Ådal Fiskeri  (tlf. Houen 83)


Dambrug ved Omme å, ligger syd for Dyrvig Dambrug.


Bane anlagt (før) 1963.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft håndkraft/motorvogn.


Motorvogn

(1)   --  B bh  Grimstrup  -  1975  ?  ?  hk


(1)   Ny, leveret 25-10-1975. Beholder fra Frilund (nr. 768). 


- - - -


22-8-1953, 23-8-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor købes. 800 m, helst 5 kilos. Tlf. 28 efter 18. Sdr. Aadal Fiskeri, Hoven pr. Tarm.


- - - -


Spøer Hovedbog 1961-64:

19-3-1963: Brugt 600 mm sporskifter 7 kg - 1 venstre 7 meters - 1 højre 5 meters - 1 stk. h/v 6 meters.

31-5-1963: 400 m br. 7 kg skinner m/lasker . 1 br. 10 kg skifte 600 x 5 meter. Spordele.

9-3-1964: br. 7 kg skinner u lasker - 120 stk. a 5 meter.

10-3-1964 :  -    -        -             -          20 stk. a 5 meter.

LAKKENBORG FISKERI, Ørbæk 


UTM 32N: N 6189xxx, E 488xxx - Ref.nr. 61.12. 


Ejer:

19??


Dambrug ved Omme å ved Tarm-Sønder Omme vejen.

Bane anlagt 19?? .


Sporvidde 600 mm. Trækkraft håndkraft/motorvogn.


Motorvogn

(1)   --  B bh  Grimstrup  ?  19??  ?  ?  hk

(2)   --  B bh  Grimstrup  ?  19??  ?  ?  hk


(1)   Ny?

(2)   Ny?


- - - -

ØRBÆKLUNDE FISKERI, Ørbæk


UTM 32N: N 6189xxx, E 488xxx - Ref.nr. 61.24. 


Ejer:

19??  ??


Dambrug ved Omme å 2 km øst for Ørbæk.


Bane anlagt 19??, nedlagt. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft håndkraft.


- - - -

NØRRELUND TØRVEFABRIK /

JENSEN & MADSEN, Houen


UTM 32N: N 6189xxx, E 484xxx - Ref.nr. 61.xx.


Ejer:

1917  ? . Jensen og ? . Madsen


Tørvefabrik ved ?, lukket 19?? .


Spor  ?


- - - -


20-3-1917, 21-3-1917, 22-3-1917, 23-3-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Arbejdere søges til skæring af 1½-2 mill. tørv for sommeren 1917. Akkorden er 3 kr. pr. 1000 tørv, klar til at køre på station. Samtidig søges 6 mand til at betjening af en tørvemaskine, der kan fabrikere ca. 80,000 tørv  daglig. Akkorden er her 12 øre pr. 1000 tørv. Jensen & Madsen, Nørrelund Tørvefabrik, Hoven pr. Tarm.

ANDERS ØSTERGAARD, Hoven


UTM 32N: N 6192xxx, E 484xxx - Ref.nr. 60.xx. 


Ejer:

1940  Anders Østergaard, Dyrvig, Hoven


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??.


- - - -


29-5-1940, 31-5-1940 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Til salg. 4 tipvognshjul med aksler og 3 længder spor. Anders Østergaard, Dyrvig, Hoven, Tarm.

M. F. NEDERGAARD, Hoven


UTM 32N: N 6189xxx, E 484xxx - Ref.nr. 60.xx. 


Ejer:

1943  M. F. Nedergaard, Hoven


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??.


- - - -


1-5-1943 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Jernspor til salg. 45 m 5 kg spor m. trolje er til salg eller udleje for sommeren. M. F. Nedergaard, Hoven pr. Tarm.

TEST


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 60.xx. 


Ejer:

196?  Ukendt


Dambrug ved Kyvling bæk. Bane ?


- - - -

Siden er senest

rettet


20-10-2015

2-10-2019 

16-10-2019 

29-2-2020