Esbjerg - Diverse

ESBJERG 

DIVERSE              UTM skal rettes

ESBJERG KOMMUNES RENOVATIONSANLÆG


UTM32: N 608xxxx, E 557xxx - Ref.nr. 74.01. 


Ejer:

1941-1978  Esbjerg kommune


Dano-affaldssorteringsanlæg mellem Gl. Vardevej og Hjertingvej med ca. 1 km spor. Værk opført 1941, udvidet 1951 og lukket i 1978.


Bane anlagt 1941?, nedlagt 197?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?  B  ?   ?  ?  ?  ?

(2)  ?  B dm  PM 31095/475  1963  Lister  ?          type B

(3)  -  B dh    Schöma  3187    1969  Deutz 25 hk  type CHL20G


(1)  Nyt?

(2)  Nyt. 2 tons. Leveret med Lister dieselmotor type SL-3.

(3)  Nyt. Leveret med Deutz dieselmotor type F2L912 nr. 4723123.


- - - -


9-4-1941 - JYLLANDSPOSTEN

I eftermiddags (8-4) indviede Esbjerg kommune sit nye store dagrenovations-anlæg, det såkaldte Dano-anlæg, der er leveret af Buddinge Værk . . . 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1968-72: Stadsingeniøren i Esbjerg

1969: Lev. vogndele

9-10-1969: 5 brugte tipvogne 3/4x600 mm  L T og E afstivet.

Hjulsæt 300x600x70x40/58.

27-3-1972: 5 brugte tipvogne c 0,9 m3x600 mm - hjul 300x70 uden afstivninger.

1 brugt 600 mm skifte 10 kg højre 7 meters på 128 mm stålsveller. Spordele.

BREDERO CHRISTIANI COATERS


UTM32: N 608xxxx, E 549xxx - Ref.nr. 74.04.


Ejer:

1982-1984  Bredero Christiani Coaters (Bredero og Christiani

                      & Nielsen)


Fabrik anlagt 1982 i Esbjerg sydhavn til coating af naturgas- og olierør. Lukket 1984.

Ca. 50 m spor til rørtransport.


Bane anlagt 1982, nedlagt 1984.

Sporvidde 610 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  -  B dm  MR  22239  1965  Dor  ?


(1)   Overtaget 1982 fra Christiani & Nielsen Ltd., England, som senest

        anvendte det ved Bournemouth Harbour.

        Oprindeligt leveret til Upper Tame Main Drainage Authority,

        Warwickshire, England '87026', senere kaldet Upper Tame Water

        Reclamation Division og Severn Trent Water, Minworth '26'.

        18-10-1979 solgt til Alan Keef Ltd. (lokomotivhandler).

        Dorman dieselmotor nr. WE 80848.

        1984 solgt til Industribaneklubben.

ESBJERG MYRE MALM COMP.


UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1953-1954   Esbjerg Myre Malm Comp. I/S


Formål og beliggenhed ukendt. (evt. Kvong)


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv?


(*)   Marts 1953 søges et 2,5 tons lokomotiv til købs.


- - - -


28-2-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, spor og lokomotiv, henholdsvis ¾ m, 7–12 kg, og 2½ tons med sveller og alt tilbehør købes. Esbjerg Myre Malm Comp. I/S, Esbjerg tlf. 4181.


11-7-1954 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt stenknuser købes. Tilbud med udførlige oplysninger til Esbjerg Myremalm Comp., tlf. 4181.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58: 

12-5-1954: 200 lasker, 800 laskebolte.

BRUHNS EFTF., Esbjerg


UTM32: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1938   A. E. D. Bruhns Eftf. A/S, Esbjerg (Automobilforhandler)


Formål og beliggenhed ukendt.

Antagelig kun agent/fabrikant?.


Motorlokomotiv

(1)  ?   ?   B b   ?  ?  ?1938  ?  Ford  55 hk 


(1)  Nyt. Til salg september-oktober 1938. Ford B motor.


- - - -


21-9-1938, 23-9-1938, 25-9-1938 - JYLLANDSPOSTEN

Et nyt motorlokomotiv med 'Ford' B motor sælges billigt. Bruhns Eftfl. A/S, Esbjerg.

2-10-1938 - JYLLANDSPOSTEN

Nyt lokomotiv med Ford B motor sælges billigt. Bruhns Eftfl. A/S, Esbjerg. Tlf. 2420.

HENRY RASMUSSEN, Esbjerg


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1943    Mekaniker Henry Rasmussen, Strandbygade 63, Esbjerg

             (tlf. 2012)


Nærmere beliggenhed og formål ukendt.

Sporvidde 600 mm.


Motorlokomotiv

(1)  ?   ?  b   ?  ?  Ford  40 hk


(1)  Til salg marts 1943. Ca. 2 tons, brugt, Ford A motor uden gas.

        Samme som næste? Adressen er ganske vist en anden?


- - - -


16-3-1943, 18-3-1943, 21-3-1943, 28-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt skinnetraktor, ca. 2 tons, sporvidde 600 mm, Ford A, hovedrepareret, motor uden gas, til salg. Mekaniker Rasmussen, Strandbygade 63, Esbjerg, tlf. 2012 mellem 8--12 og 13–17.


1-5-1943, 3-5-1943, 4-5-1943 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Brugt motorlokomotiv, Ford A, hovedrep. motor, sporvidde 600 mm, til salg. Henry Rasmussen, Strandbygade 63, tlf. 2012, Esbjerg, mellem 8–17.

? RASMUSSEN, Esbjerg


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1943  Rasmussen, Nygårdsvej 137, Esbjerg 


Nærmere beliggenhed og formål ukendt.

Sporvidde 600 mm.


Motorlokomotiv

(1)  ?   ?   b  ?  ?  Ford  40 hk


(1)  Til salg maj 1943. Ca. 2 tons, hovedrepareret Ford A motor.


- - - -


1-6-1943, 3-6-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, hovedrepareret Ford A motor, ca. 2 tons, 600 mm sporvidde, til salg. Rasmussen, Nygårdsvej 137, Esbjerg.

BØTKERS TØMMERHANDEL, Esbjerg


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1961  A/S L. Bøtkers Tømmerhandel


Formål og beliggenhed ukendt. (1961)


Bane anlagt (før) 1961.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1958-61:

17-6-1961: 14 br. 10 kg skinner m/lasker a 7 meter. Spordele.

1 - 5 meter venstre skifte 500 mm 10 kg på ny 105 mm stålsveller.

A. BANCK, Esbjerg


UTM32: N 6148145, E 531005 - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1951   A. Banck, Esbjerg


Beliggenhed og formål ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B   PM  ?  ?  ?  ? 


(1)  Til salg juni 1951.


- - - -


25-6-1951, 26-6-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Brugte maskiner o.a. sælges. .... 2 m³ tipvogne, 1 Pedershaab motorlokomotiv, defekt. A. Banck, Hyggeallé 2, Esbjerg. Tlf. 3296.

K. S. CHRISTENSEN, Esbjerg


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1949  K. S. Christensen, Danmarksgade 11, Esbjerg


Beliggenhed og formål ukendt.


Bane anlagt (før) 1949, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

14-9-1949: 1 - 10 kg skifte 600 mm 5 m br. skinner 105 mm sveller nye  højre  venstre.

JØRGEN OLESEN, Esbjerg


UTM32: N 614xxxx, E 529xxx - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1943   Jørgen Olesen, Jernevej 85, Esbjerg


Beliggenhed og formål ukendt.


Bane anlagt (før) 1943, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. 


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1-4-1943: Af brugt plade: 3 drejeskiver 600 x7 kg hjørner.

EUROPA FISKE EXPORT


UTM32: N 614xxxx, E 528xxx - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1954   Europa Fiske Export, Ny Havn, Esbjerg


Beliggenhed og formål ukendt, evt. dambrug andet sted.


Bane anlagt (før) 1954.

Sporvidde 600 mm.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

11-8-1954: 1 alm. drejeskive 600 - 5 arme - 7 kg hjørner.

PAUL AGNAR, Esbjerg


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1954   Fiskeeksportør Paul Agnar, Esbjerg


Beliggenhed ukendt, ejede bl.a. Alslev Mølle Dambrug (69.02).


Bane anlagt (før) 1954.

Sporvidde 600 mm.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

30-11-1954: 720 meter br. skinne 7 kg. Spordele. 4 sæt br. hjul 300x600x54.

10-1-1955: 2 alm. drejeskiver  600x7 kg hjørner  5 arme.

1-6-1956: Brugte 22 kg skinner  983,4 kg  (= ca. 45 m).

8-6-1957: 1 alm. drejeskive 600 mm  5 arme  7 kg hjørner. Spordele.

19-6-1957: 658 lasker for 7 kg skinner.

17-8-1957: 2000 spiger. 


Spøer - Hovedbog 1958-61:

9-11-1960: Spordele


Spøer - Hovedbog 1961-64:

2-4-1962: Spordele


Spøer - Hovedbog 1968-72:

1970: Spordele, div.

20-3-1970:  Brugte 7 kg skinner m/lakser. 12 stk. a 5 meter = 60 meter. Laskebolte.

10-3-1971:  1 brugt alm. drejeskive 600 mm. 65 mm 10 kg hjørner - 5 armet kryds.

MARINUS JENSEN, Esbjerg


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1943  Marinus Jensen, Rolfsgade 1, Esbjerg 


Beliggenhed og formål ukendt.


- - - -


11-5-1943, 18-5-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner, 15–18 kg, med lasker og bolte, købes. Marinus Jensen, Rolfsgade 1. Telf. 2059, Esbjerg.

JØRGEN OLSEN, Esbjerg


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1947  Jørgen Olsen, Torvegade 13, Esbjerg 


Beliggenhed og formål ukendt.


- - - -


8-5-1947:  Købt 550 stk. svellespiger af Afviklingsudvalget fra Niemax & Cortsens efterladenskaber.

JERNE SOGNERÅD


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1926  Jerne Sogneråd


Jerne kommune blev sammenlagt med Esbjerg 1945.

Beliggenhed og formål ukendt. Evt. grusgrav?


- - - -


16-1-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor søges. Tilbud på 200 m tipvognsspor og 2 tipvogne, leveret i Esbjerg, udbedes. Sognerådet, Jerne, Esbjerg. 


ARBEJDSMÆNDENE I ESBJERG GENNEM 60 ÅR 1890-1950 

Jerne Sogneråd havde cementstøberi i 1931.

J. P. AMDISEN, Jerne


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1921  Arbejdsformand J. P. Amdisen, Jerne


Beliggenhed og formål ukendt.

Nogen forbindelse med Jerne Sogneråd?


- - - -


21-12-1921, 23-12-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. Tilbud ønskes på ca. 300 m spor, 600 mm sporvidde, monteret på jernsveller, samt 3 à 4 stkr. ¾ kbm. tipvogne. Materiellet gerne i brugt, men i god og komplet stand. Opgiv laveste pris for levering i banevogn til arbejdsformand J. P. Amdisen, Jerne pr. Esbjerg.

HJERTING LADEPLADS


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.11.


Ejer:

19??  Ukendt


Sporanlæg til transport af fisk fra stranden til fiskerhuse.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Håndkraft.

I. C. ERIKSEN, Esbjerg


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx. 


Ejer:

1942  I. C. Eriksen, Gasværksgade 14, Esbjerg


Beliggenhed og formål ukendt.


Bane anlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


6-5-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

170 m solide træspor og en trolje sælges for kr. 100. I. C. Eriksen, Gasværksgade 14, Esbjerg.

CHR. CHRISTENSEN, Blåholm


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.


Ejer:

1944  Chr. Christensen, Blåholm


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


26-4-1944, 28-4-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Til salg. 4 tipvognshjul med aksler. Chr. Christensen, Blåholm, Esbjerg.

HANS TH. PEDERSEN, Esbjerg


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 74.xx.


Ejer:

1945  Hans Th. Pedersen, Borgergade 71, Esbjerg  (tlf. 326)


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

100 m tipvognspatentspor ønskes til leje samt 2 tipvogne. Hans Th. Pedersen, Borgergade 71, tlf. 326 Esbjerg.

N. B. JANSEN, Jerne 


UTM32: N 61473xx, E 4674xx - Ref.nr. 74.xx.


Ejer:

1945  N. B. Jansen, Bøndergårdsvej, Jerne 


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


12-2-1949, 14-2-1949 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvognsspor ønskes til leje omg. Henv.: N. B. Jansen, Bøndergårdsvej, Jerne, Esbjerg.

Vognmand FOSS, Andrup 


UTM32: N 61505xx, E 4705xx - Ref.nr. 74.xx.


Ejer:

1931  Vognmand Foss, Andrup   (tlf. 17)  


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


26-3-1931, 27-3-1931 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvogn med spor ønskes til købs eller leje. Henvendelse til vognmand Foss, tlf. Andrup nr. 17.

Siden er senest

rettet 


1-4-2015 

4-9-2019 

10-4-2020