Bjerre Herred - Entreprenørarbejder

BJERRE HERRED 

ENTREPRENØRARBEJDER 

Vejanlæg


Vejle-Juelsminde (Bjerreherred-vejen) 

194?-1943 - Jens P. Bech, Hyrup 


11-8-1942 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Vejlensisk arbejder kvæstet ved Barrit. Han blev slynget af en tipvogn.
Under anlæget af den nye vejstrækning fra Vesterby til Daugård, der skal tilsluttes Vejle-Juelsmindevejen, skete der i går eftermiddag ud for Enemærkegården ved Barrit en alvorlig ulykke. To arbejdere var på vej ned ad en høj med underdelen af en tipvogn, hvorpå de skulle transportere nogle skinner, men vognen løb løbsk, og et stykke nede ad skrænten faldt de to forreste hjul af, hvorved den ene arbejder, den 35-årige Harry Søndergaard Hansen, Nyboesgade 51, Vejle, slyngedes mod en jernbom på vognen. Han kvæstedes i underliv og bryst, idet han sammen med kammeraten slyngedes af vognen. Søndergaard Hansen førtes til Hornsyld Sygehus, hvor man i dag karakteriserer hans tilstand som efter omstændighederne tilfredsstillende.


Gramrode (?)

1930-1931 - H. Larsen, Gramrode 


As

1944 - Niels Hansen, Århus? 


17-6-1944 - HORSENS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Tipvognssporene faldt af vognen og rev arbejderne med sig.
Nogle tipvognsspor, der benyttes ved anlæggelsen af den nye vej gennem As, blev i går transporteret fra Hosby til As hede. Transporten skete på entreprenørfimaet Niels Hansens lastbil, og en halv snes arbejdsmænd kørte med for at hjælpe ved aflæsningen. I svinget gennem Kirkholm gled sporsveller af bilen og tog flere af arbejdsmændene med sig i faldet. Nogle af dem fik derved nogle slemme knubs og stød. Mest gik det ud over Harald Jørgensen, Kirkholm. Han fik nogle grimme store sår på sit ene ben. Læge A. Nielsen, Juelsminde, tilkaldtes og beordrede ham indlagt på sygehuset. De andre kunne trods knubsene fartsætte arbejdet.


Snaptunvejen 

1950 - J. L. Knudsen, Hatting 


4-2-1950 - HORSENS FOLKEBLAD
Notits: Glud-Hjarnø sogneråd.
Ved mødet den 2. februar behandledes kontrakten med entreprenør J. L. Knudsen, Hatting.om regulering af Snaptunvejen på Lerbjerg for 7474 kr. Arbejdet ventes sat i gang i marts, og det skal udføres med tipvogne. Entreprenøren har en formand, men ellers udføres arbejdet af kommunens arbejdere.

Jernbaneanlæg


HJJ - Horsens-Juelsminde Jernbane - 1883-1884 - J. Gluud, København   5-10-1882 - THISTED AMTSAVIS
Notits: Jordarbeidet ved Horsens-Juelsminde banen, der er overtaget af ingeniørerne Gluud og Werner, skal udføres for 275,000 kr.

Havneanlæg


Juelsminde havn


24-6-1896 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
Artikel: Juelsminde havn. ....
Arbejdet er taget i entreprise af firmaet Gunnersen & Hoffmann samt tømrermester Hinrichsen i Kjøbenhavn, og arbejderne ledes af ingeniør H. A. Jørgensen.
Som allerede bemærket, ventes havneanlæget at være færdigt til efteråret.Snaptun havn


5-5-1891, 20-5-1891 - JYLLANDSPOSTEN
Handels-Etablissementet 'Snaptun', beliggende ved Hjarnø sund, tæt ved havet (Kattegat), 2 mil fra Horsens, er til udleje eller salgs. .... Pakhuset, hvorfra en jærnbane ved en stensat bro fører ud til ladestadet, rummer rigelig 6000 tdr. korn og er opført af solid grundmur.
Reflekterende behage at henvende sig til ejeren, forretningsfører L. W. Lauritzen, Andels Svineslagteriet i Odder, som derefter strax vil meddele enhver forønsket oplysning.

Digeanlæg


Dige- og kanalarbejde ved Søkjær, Juelsminde 

1946 - Max Møller & Søn, Horsens


- - - -


12-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Licitation: Dige- og kanalarbejdet m. v. i Søkjær ved Juelsminde omfattende tilkørsel og omlægning af ca. 9000 m³ fyld i et dige og opgravning af ca. 7500 m³ fyld i afvandingskanaler samt etablering af nogle rørunderløb m.v. udbydes herved i licitation.

Konditioner fås på Det danske Hedeselskabs kulturtekniske afdeling, Viborg, mod indsendelse af et depositum på 20 kr. Tilbud modtages samme sted indtil licitationens afholdelse fredag, den 26. oktober d. a. kl. 14.

Vejle, den 12. oktober 1945.

Amtsvandløbsinspektøren. 

Andre arbejder


Vejlefjord Sanatorium (A/S Sanatorie for Brystsyge) 

Anlægsarbejde - 1897-1900 - ? 


15-8-1898, 19-8-1898, 24-8-1898 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Lørdag d. 27. ds. form. kl. 11 lader Entreprenørerne for hovedbygningen ved Sanatoriet ved Fakkegrav på vognmand Reedtz's plads i Vestergade afholde auktion over 2 heste på 9 og 5 år, samt en hoppe på 4 år, alle benyttede for tipvogn ved ovennævnte sanatorium. 4 måneders kredit gives.
Vejle Auktionskontor, den 15. august 1898.
P. Th. Madsen.


KFUM's landslejr Hellebjerg ved Juelsminde 

Jordarbejde - 1946-19?? - Entr. Kaj Hansen, Horsens 


Direktoratet for Vareforsyning - Kontoret for tyske efterladenskaber
Lb. Nr. 101 - Politimesteren i Hjørring 


21-11-1945 Brev fra Kaj Hansen, Horsens :
Forespørger om leje af følgende entreprenørmateriel fra Løkken beroende hos kaptajn Malling:
Ca. 30 tipvogne og 1½ km spor (12-15 kg) med tilhørende sveller, bolte, spir og lasker.
Mangler det til jordarbejdet ved KFUMs landslejr Hellebjerg ved Juelsminde.
Påtegninger fra KFUM mm om, at han skal udføre jordarbejdet ved træningsbane i Hellebjerg.

15-12-1945 Kvittering fra Kaj Hansen for leje af materiel fra Hermann Møllers Plads i Løkken:
1350 m ca. 15 kg skinner, 620 m ca. 10 kg skinner, 6 stk. sporskifter 10 kg, 33 stk. tipvogne ¾ m³, Div. spiger, 1100 stk. træsveller, 100 stk. jernsveller, 1 stk. diesellokomotiv uden motor (defekt).


16-7-1948 - HORSENS FOLKEBLAD
Artikel: FDF'ere på Hellebjerg. Tipvogne ved udgravninger.


21-3-1951 - HORSENS FOLKEBLAD
Notits: Nyt stadion i Juelsminde. Tipvognstog.Juelsminde Færgegård 


Juelsminde-Klakring Lokalarkiv
Billede B 400 - ukendt år. Færgegården, Juelsminde. Hestetrukne tipvogne - formentlig på engen nedenfor Færgegården.

Siden er senest

rettet


22-7-2019 

24-9-2019