Horsens - Diverse

AARUPGAARD GRUS OG STEN


UTM 32N: N 6192400, E 548600 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1955-1961?  A/S  (navn?), Fabriksvej 103, Horsens


Nærmere beliggenhed ukendt. (Ved vestenden af Bygholm sø?)

Bane anlagt (før) 1957, nedlagt 19??.

?


Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?   B?   ?   ?   19??   ?   ? 


(1)   Eksisterede 1957. 


- - - -


20-7-1955 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
Notits: I klemme mellem tipvogne.
Arbejdsmand Chr. Carlo Christensen, Lille Nygade 4, var i går så uheldig at komme i klemme mellem to tipvogne i Aarupgaards Sten- og Grusleje. Man frygtede, at han havde pådraget sig indre kvæstelser, men på kommunehospitalet viste det sig, at han var sluppet med overfladiske skrammer.


9-3-1957 - HORSENS FOLKEBLAD

Notits: Nedstyrtningsulykke på Aarupgaard.

I grus- og stenlejet ved Aarupgaard indtraf ved middagstid en nedstyrtnings-ulykke af ret faretruende karakter.

En arbejdsmand Børge Sørensen, Østbirk, var ved at køre ral ad kørebroen, da denne pludselig brød sammen.  Sørensen førte en truck, der trak 3 tipvogne, da broen knækkede sammen på midten, og Sørensen styrtede 6-7 meter ned sammen med tipvogne og truck.

Der blev straks slået alarm til Falcks redningskorps i Horsens, og Sørensen blev ført til Horsens Kommunehospital. Efter de foreløbige oplysninger synes han imidlertid ikke at være blevet livsfarligt kvæstet.


11-3-1957 - HORSENS SOCIAL-DEMOKRAT

Notits og billede: Tipvognstog styrtede ned.

Lørdag middag skete der en ulykke i Årupgård stenleje, hvor et tipvognstog styrtede ned fra en fire meter høj løbebro, som pludselig gav efter. På truck'en sad den 38-årige Børge Sørensen, Ydingvej i Østbirk, og han blev hvirvlet med ned og pådrog sig en hjernerystelse og ribbensbrud. Han blev af Falck kørt til Centralsygehuset, hvor han blev indlagt. Billedet viser løbebroen og det nedstyrtede vogntog.


6-11-1957 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
Notits: Tipvognsbro styrtede sammen med truck.
Alvorligt uheld i grusgraven ved Aarupgaard, men føreren af 'toget' slap heldigt.
Kort før klokken otte i dag skete der i grusgraven ved Aarupgaard et alvorligt uheld. Arbejdsmand Hans Carl Svendsen, Fabriksvej 28, sad i en truck, der trak en tipvogn lastet med sten ud ad en tipvognsbro. Vægten må have været for stor for træværket, for pludselig knækkede broen sammen. Truck, tipvogn og Svendsen styrtede nogle meter ned.
I faldet ramte arbejdsmanden en stendynge med hovedet, men som ved et under fik han hverken truck eller vogn over sig. Han blev i ambulance ført til kommunehospitalet, hvor han blev indlagt med hjernerystelse og en flænge i hovedet samt forskellige hudafskrabninger.
Fabriksinspektøren er blevet tilkaldt og undersøger nu nærmere forholdene. For et halvt årstid siden skete der et lignende uheld, og den gang blev der givet besked om, at broen skulle forstærkes.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1958: Vogndele


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1959: Vogndele

1960: Vogndele

1961: Vogndele

COLLSTROPS IMPRÆGNERINGSANSTALT


UTM 32N: N 6190600, E 553300 - Ref.nr. 63.03. 


Ejer: 

1891-1914  Andreas Collstrop

1914-19??  A/S R. Collstrop


Imprægneringsanstalt med internt spornet, oprettet 1891 ved Horsens havn.


Bane anlagt 1891?, nedlagt 19??.

Sporvidde 550, 880, 1000 mm. Trækkraft spil/håndkraft. 


- - - - 


31-5-1923 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
Notits: Atter en ulykke. En af arbejderne på imprægneringsanstalten får en trolje ned over sig.
Atter i dag til formiddag er der sket en ulykke her i byen, en ulykke, der har meget stor lighed med ulykken i går ved Bygholm.
På imprægneringsanstalten var man i færd med at losse nogle tipvogne, der var anbragt på et stativ, en såkaldt 'transportør'.
For at den øverste vogn ikke skal glide ned fra sit leje, er der anbragt nogle små træklodser på skinnerne. En af disse havde forskubbet sig, og vognen, der var halvlæsset, gled ned over en 49-årig arbejdsmand Groth, Vestergade, der kvæstedes hårdt.
Begge hans ben blev stærkt læderede og i lidende tilstand førtes han til sit hjem.

ANKER ANKERSEN, Hansted


UTM 32N: N 6195960, E 553536 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:         

1925  Gårdejer Anker Ankersen, Mariesminde, Hansted


Formål ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


6-2-1925, 7-2-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 400 m spor og 2 tipvogne ønskes til leje eller købs snarest. Anker Andersen, Hansted, Horsens.

A. FYNBO, Hatting


UTM 32N: N 6190000, E 547600 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:         

1925  Landbrugskandidat Arne Fynbo Sørensen 


Folketællingen 1925 siger Hatting matr. 1 d.: Arne Fynbo Sørensen, landbrugskandidat, født 12-12-1898.


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


23-9-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt tipvognsspor. 6-800 m 7 eller 10 kg skinner købes. A. Fynbo, Hatting. Telf. 46.

OSCAR HANSEN, Horsens


UTM 32N: N 6191820, E 552658 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:         

1944  Oscar Hansen, Nygade 16


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


26-2-1944, 27-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN

40 m tipvognsskinner. 20 m sidespor med sporskifte samt 8 aksler med hjul ønskes til købs. Oscar Hansen, Nygade 16, Horsens.

KARL NIELSEN, Egebjerg 


UTM 32N: N 6195000, E 552000 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:         

1945  Karl Nielsen, Egebjerg Forsamlingshus pr. Horsens 


Formål ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


14-2-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Til leje eller købs søges 300 m spor og 2 tipvogne. Tilbud sendes til Karl Nielsen, Egebjerg Forsamlingshus pr. Horsens.