Horsens - Diverse

HORSENS   

DIVERSE 

Fiskehandler ANDREASEN, Horsens


UTM 32N: N 6190800, E 556500 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1913  Fiskehandler Andreasen, Horsens


Skinnetrolje? Formentlig brugt på Horsens havn.

Sporvidde formentlig 1435 mm. 


- - - -


20-8-1913, 22-8-1913 - JYLLANDSPOSTEN

En god, bredsporet trolje er billig til salg. Fiskehandler Andreasen, Horsens.

N. C. BREIT & CO.,

København / Horsens


UTM 32N: N 6191xxx, E 553xxx - Ref.nr. 63.xx.


Ejer:

1920  N.C. Breit og ?


Maskinhandler med filial i Horsens.

Bl.a. andet forhandler for Deutz motorer og lokomotiver.


- - - -


2-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

2 tørvepresser, fabrikat: Hviid, Hillerød, lokomobil, aflæggervogne, tipvogne samt spor er til salg for ⅓ af anskaffelsesprisen. N. C. Breit & Co.s filial, Horsens.


2-9-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Deutz-motorlokomotiv. 1 stk. 30/35 HK og 1 stk. 12 HK motorlokomotiv, 600 mm sporvidde, begge brugt, er billigt til salg. Nye lokomotiver og motorer leveres omgående. N. C. Breit, Reventlowsgade 28, København.

N. GRAFF, Horsens


UTM 32N: N 6189860, E 552655 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1925   N. Graff, Thorsgade 42, Horsens

Folketællingen 1925 siger: Niels Jørgen Nielsen Graff, fhv. møller, født 1866 i Tved ved Svendborg. Sønnen er arbejdsmand.


Beliggenhed og formål ukendt.


- - - -


9-9-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Spor. 400 m tipvognsspor og 2 tipvogne, ¾ m, købes. N. Graff, Thorsgade 42, Horsens.

HORSENS BETONVAREFABRIK


UTM 32N: N 61928000, E 552700 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1971  Horsens Betonvarefabrik, Nørrebrogade 136, tlf. 05-624276


Sporvidde ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1968-72:

1971 lev.  Vogndele

HORSENS BLYVALSEVÆRK OG METALFORRETNING


UTM 32N: N 6191xxx, E 553xxx- Ref.nr. 63.xx.


Ejer:

1948  ?


Formål og beliggenhed ukendt.

 

Sporvidde 600 mm.  Trækkraft håndkraft?


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

13-10-1948 lev. 1 drejeskive - 600x8 arme - 10kg skinner.

HORSENS GASVÆRK


UTM 32N: N 6190800, E 554000 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

19??-19??  Horsens Kommune


Kulgasværk ved Gasvej. Beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt (før) 1921, nedlagt 19.. .

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -  


1-4-1921 - HORSENS FOLKEBLAD
Artikel: Horsens gasværk.


20-7-1925 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
Notits: Fra Arbejderforsikringsrådet.
Gasværksarbejder Jacob A. Mikkelsen, Øster Allé 9, Horsens, transporterede den 9. august i fjor koks i kokshuset på Horsens Gasværk, og da han skulle vende en tipvogn, snublede han og slog det højre knæ, der lige siden har været en del dårligt.
Rådet skønnede, at han ved uheldet har mistet 8 pct. af sin arbejdsevne, og på dette grundlag tilkendtes der ham en erstatning på 960 kr.


22-5-1931 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Dødsulykke med tipvogne på Horsens Gasværk 21-5.

HORSENS HAVNEUDVALG


UTM 32N: N 6190800, E 5536000 - Ref.nr. 63.xx.


Ejer:

1911-1912  Horsens kommune


Bane anlagt 1893, nedlagt 19.. .

Sporvidde 600 mm.  Trækkraft ukendt. 

Opmudring af havnen og sejlrenden med maskine, hvorefter mudderet på tipvogne kørtes ud i Flasken' i Horsens fjord.  


- - - - 


9-7-1901 - HORSENS FOLKEBLAD
Notits: Ulykkestilfælde. Arbejdsmand Jens Peter Johansen fra Frederiksgade, der var beskæftiget ved mudderarbejdet ved havnen, kom i går slemt til skade. Han havde under kørslen med mudder anbragt sig på en tipvogn, og idet han ville springe ned, faldt han således, at tipvognens skarpe hjulkant skar sig dybt ind i låret på hans højre ben. Den tilskadekomne blev i en droske kørt til sit hjem, hverefter en læge blev tilkaldt, som forbandt ham. Uheldigvis er den tilskadekomne hverken syge- eller ulykkesforsikret.


16-3-1904 - HORSENS FOLKEBLAD
Notits: Havnens og rendens uddybning kostede i 1903 ca. 22,000 kr. Muddermaskinen arbejdede ialt 157 dage, på hvilke der blev optaget ialt 4186 kubikfavne mudder, som blev losset ved dampkranen og på sædvanlig måde på troljer ad sporveje ført ud til den inddæmmede plads i Flasken. Af de 157 dage blev der dog opmudret 6½ for åfyldningen ved afslutningsbolværket, for hvilket entreprenør Gunnarson betalte.


20-7-1904 - HORSENS FOLKEBLAD
Notits: Uheld. En af de ved mudderarbejdet beskæftigede arbejdere havde i forgårs det uheld, at en af tipvognene gik over hans venstre hånd og beskadigede særlig stærkt lillefingeren; heldigvis var vognen omtrent standset, ellers var hånden temmelig sikkert bleven helt gennemskåret. Men uheldet kan være slemt nok for manden, da lægen mener, det vil vare en lille måned, inden hånden kommer sig.


24-5-1907 - HORSENS FOLKEBLAD
Notits: 'Flasken' fyldt. – Havnen indvundet mange tønder land.
Det var i 1883, at man begyndte opfyldningen af det store terræn, som kaldtes flasken. Havnen havde lige fået anskaffet den første dampmuddermaskine; men det gik kun småt fremad med opfyldningen; thi mudderet blev kastet i land med skovle og senere transporteredes det i trillebøre. Men fra 1893 kom der fart i arbejdet, idet havnen anskaffede den nuværende muddermaskine, som kan mudre 20 fod dybt, og samtidig blev der lagt skinnespor og anskaffet tipvogne. Og når nu om nogle dage tipvognene ruller ud i Flasken for sidste gang, råder havnen over mange tønder land, som med tiden kan gøres frugtbringende.
Noget af det opfyldte terræn er jo forøvrigt allerede taget i brug; thi dér, hvor dampmøllens silopakhus og imprægneringsanstalten ligger, var der i begyndelsen af firserne ikke andet end vand.


19-7-1911, 22-7-1911, 25-7-1911, 12-8-1911, 19-8-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Muddermaskine, spormateriel m. m. til salg. En god og vel vedligeholdt muddermaskine, gravedybde 20 fod, ydeevne 80 kubikfod pr. dag, ønskes afhændet i løbet af kommende efterår tillige med 5 à 6000 fod stålskinner af ca, 6 pd.s vægt pr. fod og nogle undervogne med tilhørende kasser. Muddermaskinen kan ses i arbejde og øvrige oplysninger fås ved henvendelse til havneingeniøren. Horsens, i juli 1911. Havneudvalget.


22-7-1911 - LICITATIONEN

Muddermaskine ønskes afhændet tillige med 5 à 6000 fod stålskinner af 6 pd. per fod og nogle undervogne med tilhørende kasser. Horsens, Havneudvalget.


28-2-1912, 2-3-1912, 6-3-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Muddermaskine m. m. til salg. En god og vel vedligeholdt muddermaskine, gravedybde 20 fod, ydeevne 80 kubikf. pr. dag, såvel som nogle muddervogne med tilhørende kasser er til salg. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til havneingeniøren. Horsens, i februar 1912. Havneudvalget.


- - - - 


Dir. for Arbejds- og Fabrikstilsynet. Udgåede bevægelige kedler 1925. 


Henry J. Coles, London nr. 412 / 1893. Bevægelig svingkran med skinnehjul.
? - ? Horsens Havn
ca. 1916-1917 til Entr., ing. Brinch, Kbh. V. (han byggede især havneanlæg).
1918 hos Kalundborg Skibsværft A/S (1923 ude af brug)
1923 til H. C. Christensens Skibsværft, Marstal
1925 på skibet “Susanne”, Marstal - kpt. Aaberg. - (formentlig overførtes den da til skibstilsynet)

STADSINGENIØREN I HORSENS


UTM 32N: N 6191xxx, E 552xxx - Ref.nr. 63.xx.


Ejer:

1938-1945  Horsens kommune


Formål ukendt. Muligvis gasværket (1938).

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-10-1920 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
Notits: Erstatning for ulykkestilfælde.
Arbejdsmand Carl Johannes Petersen, som i 1919 kom til skade under arbejde for Horsens kommune, idet han ved fald fra en tipvogn pådrog sig brud af venstre underarm og beskadigede hovedet, har fået tilkendt en erstatning af ialt 600 kr., hvilket beløb udredes af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, hos hvem kommunen har tegnet forsikring for sine folk.


12-12-1921 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
Notits: Dammene i Bygholm-parken er for tiden underkastet en grundig og højst tiltrængt renselsesproces. I tidens løb er dammene efterhånden blevet fyldt med dynd, mudder og forrådnede blade, at der næppe nok var tilstrækkelig vand til dammenes faste beboere: svanerne, og særlig forfriskende var den smule vand, der fandtes, selvfølgelig ikke. Nu er vandet i en af dammene ledet bort, bunden er belagt med skinner og tipvogne kører mudderet bort. Efterhånden som arbejdet skrider frem, vil turen komme til parkens øvrige damme. Samtidig med at parken på denne måde vil få et mere tiltalende præg, når foråret kommer, giver arbejdet jo også beskæftigelse til en del mennesker. ....


19-4-1923, 21-4-1923 - JYLLANDSPOSTEN
Et stort tørveværk, bestående af en petroleumsmotor, 1 æltemaskine, 1 vandsnegl, tipvogne med spor og tilbehør, 4 brugte og 12 nye dyndkasser på hjul, til trækkraft, samt et lille tørvefabrik, bestående af 1 hestegang, 1 lille æltemaskine, 1 vandpumpe, 3 jumbekasser, 7 tørveforme, 1 entreprenørpumpe og 1 eller 2 dyndkasser, er til salg ved henvendelse efter den 22. ds. til skovfoged Pedersen, Bygholm ved Horsens. tlf. 391. Horsens, den 16. april 1923. Bygholmudvalget.


24-12-1925 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
Byggeselskabet Fællesvirke og Skovglimt.

Lånt spor og tipvogne af Horsens kommune til vejanlæg. (ved Horsens Tugthus.)


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41: Stadsingeniøren i Horsens

25-3-1938: 8 hjulsæt  300x600.

28-4-1938: 12 hjulsæt  300x600.


- - - - 


Afviklingsudvalget i Horsens

har 25-10-1945 leveret til Horsens Kommune via Jern & Stål:

2 stk. troljevogne. 200 stk. sveller. 356 stk. nye skinner à 6 m 12 kg = 25632 kg.

184 stk. nye skinner à 5 m 12 kg = 12144 kg. 58 stk. brugte skinner à 6½ m 12 kg.

12 stk. brugte skinner à 7 m 10 kg = 5364 kg.

? . HANSEN, Horsens


UTM 32N: N 61991613, E 552714 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1942  ? . Hansen


Beliggenhed og formål ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-10-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 55 meter 7 kg spor samt 2 troljevogne. Hansen, Lille Nygade 10, Horsens.

A. C. JENSEN, Horsens


UTM 32N: N 6190900 E 553150 - Ref.nr. 67.01. 


Ejer:

1915-1919  A. C. Jensen


Formål ukendt.

Handelsfirma (Der er ingen beboere på adressen i 1916) ?


Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


3-4-1915, 6-4-1915 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
600 m tipvogns-spor er til salg. A. C. Jensen, Åboulevarden 12. Telefon 620, privat 451.


19-7-1915 - HORSENS FOLKEBLAD
Tilbydes: 3 boremaskiner med forlæg og en del remme og remskiver, en dobbelt hovedrem, 8 meter lng, 18 centimerter bred, samt en del tipvogns-spor, som også egner sig til betonstøbning. A. C. Jensen, Aaboulevard 12. Telefon 620. Privat: Grønnegade nr. 4. Telefon 451.


12-9-1915, 15-9-1915, 18-9-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbydes: 500 meter 5 kg tipvognsspor med jernsveller, .... . A.C. Jensen, Åboulevarden nr. 12, Horsens, telefon nr. 620 og 451.


27-3-1919, 29-3-1919, 1-4-1919, 5-4-1919, 8-4-1919, 10-4-1919, 12-4-1919, 15-4-1919, 17-4-1919, 22-4-1919, 24-4-1919, 26-4-1919, 29-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Et parti 40 mm tipvognsspor er til salg til levering straks. A. C. Jensen, Horsens. Kontor: Tlf. 620. privat: Tlf. 451.


26-9-1919, 28-9-1919, 30-9-1919, 7-10-1919, 8-10-1919, 9-10-1919 - JYLLANDSPOSTEN

6 tipvogne med trækasser samt 30 stkr. tipvognshjul med aksler og lejer er billig til salg. A. C. Jensen, Horsens. Telefon nr. 451.


5-11-1919, 10-11-1919 - HORSENS FOLKEBLAD
6 tipvogne med flad kasse er billig til salg. Nærmere oplysninger fås hos A. E. Jensen, Allégade 8. Tlf. 451.


26-11-1919, 28-11-1919, 30-11-1919, 2-12-1919 - JYLLANDSPOSTEN

6 tipvogne, 700 mm sporvidde, trækasse, er billig til salg. A. C. Jensen, Horsens. Tlf. 451.

C. G. JENSEN, Horsens


UTM 32N: N 6189726, E 552424 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1948  Entr. C. G. Jensen, Nansensvej 47, Horsens


Grusgrav? Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-2-1948, 20-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Grusgravmateriel. Til stenleje søges .... tipvogne. C. G. Jensen, Nansensvej 47, Horsens. Tlf. 3137 og 2819.


8-2-1953 - JYLLANDSPOSTEN
Entreprenørmateriel, ca. 300 m tipvognsspor - 2 stk. skifter - 1 motorlokomotiv og ca. 10–15 vogne, 1 stk. 25 m transportør, 1 stk. 25 HK dieselmotor samt 1 gravemaskine med slæbeskovl søges til leje for resten af året. Mulige tilbud til entreprenør C. G. Jensen, Bækkelund, Horsens, tlf. 3137.

Vognmand M. MOURITSEN, Horsens


UTM32: N 6190900, E 553000 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1932  Vognmand M. Mouritsen


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


3-2-1932, 7-2-1932, 11-2-1932 - JYLLANDSPOSTEN

5 à 10 stkr. tipvogne, ¾ m³, helst med bremse og kuglelejer, 800 løbende meter skinner med lasker og bolte, helst svære, .... ønskes til købs mod kontant. Vognmand M. Mouritsen, Horsens. Telefon 1135.

HANS MADSEN, Horsens


UTM 32N: N 6190900, E 553000 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1924  Hans Madsen, Horsens


Formål og beliggenhed ukendt, evt. savværk?


- - - -


26-9-1924, 28-9-1924, 1-10-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Sveller til arbejdsspor. Et større parti sveller af fyr sælges. Hans Madsen, Horsens.

H. P. NIELSENS SKÆRVEFABRIK, Horsens


UTM 32N: N 6190900, E 553000 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1930-194?  Entr. H. P. Nielsen

194?-194?  Entr. H. P. Nielsen og M. Linneberg


Beliggenhed ukendt. Også entreprenørarbejde. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32: Fredericiagade 5, Horsens

1930: Lev. div. til Middelfart.

1931: Lev. div. til til Ribe og Horsens.


Spøer - Hovedbog 1932-37: H. P. Nielsens Skærvefabrik, Sønderbrogade 18, Horsens

1935 lev. div. til Åbenrå.


Spøer - Hovedbog 1937-41: Mindegade 36, Horsens

11-7-1939: lev. div. til Ry.

N. P. NIELSEN, Horsens


UTM 32N: N 6199610, E 552710 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1944  Vognmand Niels Peter Nielsen, Lille Nygade 9, Horsens 


Formentlig grusgrav/skærvefabrik. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  ? g  ?  194?  Ford  ?  ?


(1)  Til salg juni 1944.


- - - - 


9-6-1944 - JYLLANDSPOSTEN 

Ford lokomotiv m. gen. sporv. 600 mm, sælges. Brugt i 5 mdr. N. P. Nielsen, Horsens.


25-1-1946, 26-1-1946 - JYLLANDSPOSTEN

En stenknuser, stor type, til salg. N. P. Nielsen, Lille Nygade 9, Horsens. Tlf. 2762.

? . OXHOLM, Horsens


UTM32: N 6190900, E 553000 - Ref.nr. 63.xx.


Ejer:

1916-1919  ?   Oxholm


Formentlig flyttet til Riisskov 192? og (med)indehaver af De jydske Skærvefabriker.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-10-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner søges, nye eller brugte, 12½ kg eller lidt sværere. Nærmere oplysninger tilsendes Oxholm, Telf. 815, Horsens.


2-6-1917, 3-6-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Spormateriale. 200 m 65 mm spor samt 2 tipvogne til levering straks sælges for højeste bud. Oxholm, Horsens. Telefon nr. 815.


21-12-1917, 22-12-1917, 23-12-1917, 24-12-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner og tipvogne ønskes til købs. De jydske Skærvefabriker, Horsens. Telefon nr. 815.


16-3-1919, 17-3-1919, 18-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 5000 skinnespigere, 3" lange, til salg. Oxholm, Horsens. Telefon 815.

J. HABENICHT, Horsens /

F. F. OLSEN & CO., DANSK PRODUKTFORRETNING A/S, Horsens


UTM 32N: N 6190600, E 553300 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

19??-1918  J. Habenicht, Horsens 

1918-19??  F. F. Olsen & Co., Dansk Produktforretning A/S

19??-19??  J. Habenicht, Horsens


Evt. to forskellige firmaer. Skrothandel. Tørveværk?


- - - - 


27-2-1917, 1-3-1917, 4-3-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 16 stk. er billig til salg. J. Habenicht, Horsens.


2-7-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Fa. J. Habenichts produktforretning overtaget af F. F. Olsen & Co., Dansk Produktforretning, A/S. Afd. Horsens.


7-8-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Jernbaneskinner, ca. 7000 kg, nr. 22½, længde ca. 7 alen, vægt ca. 14 kg pr. alen, er billig til salg. F. F. Olsen & Co., Dansk Produktforretning, aktieselskab. Afdeling Horsens. Telf. 664 & 727.


7-8-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Jernbaneskinner, ca. 7000 kg, nr. 22½, længde ca. 7 alen, vægt ca. 14 kg pr. alen, er billig til salg. F. F. Olsen & Co., Dansk Produktforretning, aktieselskab. Afdeling Horsens. Telf. 664 & 727.


16-8-1935 - HORSENS FOLKEBLAD
Jern- og tipvognsskinner tilbydes i forskellige mål. J. Habenicht. Telf. 2150–2151.


25-1-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner. 4 stk. 7½ meter 22 kg, som nye, sælges billigt. J. Habenicht, Horsens. Tlf. 2150.


22-1-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemose for en produktion af ca. 2000 tons ønskes til leje. J. Habenicht, Horsens. Tlf. 2150-2151.

JOHS. ROLDSGAARD, Horsens


UTM 32N: N 6191400, E 552400 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1927-1929  Johs Roldsgaard, Horsens


I folketællingerne 1925 og 1930 er angivet Johs. Robert Roldsgaard, Stationspladsen 1, bilejer.


Formål og beliggenhed ukendt. Formentlig vognmand.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft?


- - - - 


11-8-1927, 12-8-1927 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor købes. Ca. 500 m klejnt tipvognsspor ønskes til købs. Opgiv billigste pris. Johs. Boldsgaard, Stationspladsen, Horsens.


17-1-1929, 18-1-1929 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 200-400 meter 5-7 kgs 600 mm sport samt en tipvogn ønskes til købs. Johs. Roldsgaard, Stationspladsen, Horsens.

RUDOLPH SCHOCH, Horsens


UTM 32N: N 6190900 E 553000 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1924   Rudolph Schoch. Horsens   


Formål og beliggenhed ukendt. Evt. maskinhandler.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft?


- - - - 


13-11-1924, 16-11-1924, 20-11-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Maskiner til salg. (Løbekran, drejebænke .... ), ca. 150 lb. meter tipvognsspor med drejeskive og vogne står billigt til bortsalg. Rudolph Schoch, Horsens. Telefon 209.

? . STEIN, Horsens


UTM 32N: N 6190900, E 553000 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1946  ?  Stein, Horsens


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt


- - - -


15-9-1946 - JYLLANDSPOSTEN 

2 stk. tipvogne m/ tipkasse, 10 stk. tipvogne u. tipkasse, 10 stk. fortøjningsbøjer sælges eller byttes med tømmer o. lign. Stein, tlf. 2425, Horsens. 

JOHN M. CHRISTENSEN, Horsens


UTM 32N: N 6191300, E 553650 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1944  Ingeniør John M. Christensen, Hulvej 27, Horsens


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt


- - - -


26-8-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Nogle tipvogne, 1 kbm. samt rensede skinnespiger,, nye lasker, 7 kg skinner sælges. Alt entreprenørmateriel repareres. Ingeniør John M. Christensen, Hulvej 27, Horsens. Besked på telefon 1632.

Siden er senest

rettet


18-8-2015 

9-8-2019 

13-10-2019 

13-4-2020 AARUPGAARD GRUS OG STEN


UTM 32N: N 6192400, E 548600 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1955-1961?  A/S  (navn?), Fabriksvej 103, Horsens


Nærmere beliggenhed ukendt. (Ved vestenden af Bygholm sø?)

Bane anlagt (før) 1957, nedlagt 19??.

?


Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?   B?   ?   ?   19??   ?   ? 


(1)   Eksisterede 1957. 


- - - -


20-7-1955 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
Notits: I klemme mellem tipvogne.
Arbejdsmand Chr. Carlo Christensen, Lille Nygade 4, var i går så uheldig at komme i klemme mellem to tipvogne i Aarupgaards Sten- og Grusleje. Man frygtede, at han havde pådraget sig indre kvæstelser, men på kommunehospitalet viste det sig, at han var sluppet med overfladiske skrammer.


9-3-1957 - HORSENS FOLKEBLAD

Notits: Nedstyrtningsulykke på Aarupgaard.

I grus- og stenlejet ved Aarupgaard indtraf ved middagstid en nedstyrtnings-ulykke af ret faretruende karakter.

En arbejdsmand Børge Sørensen, Østbirk, var ved at køre ral ad kørebroen, da denne pludselig brød sammen.  Sørensen førte en truck, der trak 3 tipvogne, da broen knækkede sammen på midten, og Sørensen styrtede 6-7 meter ned sammen med tipvogne og truck.

Der blev straks slået alarm til Falcks redningskorps i Horsens, og Sørensen blev ført til Horsens Kommunehospital. Efter de foreløbige oplysninger synes han imidlertid ikke at være blevet livsfarligt kvæstet.


11-3-1957 - HORSENS SOCIAL-DEMOKRAT

Notits og billede: Tipvognstog styrtede ned.

Lørdag middag skete der en ulykke i Årupgård stenleje, hvor et tipvognstog styrtede ned fra en fire meter høj løbebro, som pludselig gav efter. På truck'en sad den 38-årige Børge Sørensen, Ydingvej i Østbirk, og han blev hvirvlet med ned og pådrog sig en hjernerystelse og ribbensbrud. Han blev af Falck kørt til Centralsygehuset, hvor han blev indlagt. Billedet viser løbebroen og det nedstyrtede vogntog.


6-11-1957 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
Notits: Tipvognsbro styrtede sammen med truck.
Alvorligt uheld i grusgraven ved Aarupgaard, men føreren af 'toget' slap heldigt.
Kort før klokken otte i dag skete der i grusgraven ved Aarupgaard et alvorligt uheld. Arbejdsmand Hans Carl Svendsen, Fabriksvej 28, sad i en truck, der trak en tipvogn lastet med sten ud ad en tipvognsbro. Vægten må have været for stor for træværket, for pludselig knækkede broen sammen. Truck, tipvogn og Svendsen styrtede nogle meter ned.
I faldet ramte arbejdsmanden en stendynge med hovedet, men som ved et under fik han hverken truck eller vogn over sig. Han blev i ambulance ført til kommunehospitalet, hvor han blev indlagt med hjernerystelse og en flænge i hovedet samt forskellige hudafskrabninger.
Fabriksinspektøren er blevet tilkaldt og undersøger nu nærmere forholdene. For et halvt årstid siden skete der et lignende uheld, og den gang blev der givet besked om, at broen skulle forstærkes.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1958: Vogndele


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1959: Vogndele

1960: Vogndele

1961: Vogndele

COLLSTROPS IMPRÆGNERINGSANSTALT


UTM 32N: N 6190600, E 553300 - Ref.nr. 63.03. 


Ejer: 

1891-1914  Andreas Collstrop

1914-19??  A/S R. Collstrop


Imprægneringsanstalt med internt spornet, oprettet 1891 ved Horsens havn.


Bane anlagt 1891?, nedlagt 19??.

Sporvidde 550, 880, 1000 mm. Trækkraft spil/håndkraft. 


- - - - 


31-5-1923 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
Notits: Atter en ulykke. En af arbejderne på imprægneringsanstalten får en trolje ned over sig.
Atter i dag til formiddag er der sket en ulykke her i byen, en ulykke, der har meget stor lighed med ulykken i går ved Bygholm.
På imprægneringsanstalten var man i færd med at losse nogle tipvogne, der var anbragt på et stativ, en såkaldt 'transportør'.
For at den øverste vogn ikke skal glide ned fra sit leje, er der anbragt nogle små træklodser på skinnerne. En af disse havde forskubbet sig, og vognen, der var halvlæsset, gled ned over en 49-årig arbejdsmand Groth, Vestergade, der kvæstedes hårdt.
Begge hans ben blev stærkt læderede og i lidende tilstand førtes han til sit hjem.

ANKER ANKERSEN, Hansted


UTM 32N: N 6195960, E 553536 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:         

1925  Gårdejer Anker Ankersen, Mariesminde, Hansted


Formål ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


6-2-1925, 7-2-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 400 m spor og 2 tipvogne ønskes til leje eller købs snarest. Anker Andersen, Hansted, Horsens.

A. FYNBO, Hatting


UTM 32N: N 6190000, E 547600 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:         

1925  Landbrugskandidat Arne Fynbo Sørensen 


Folketællingen 1925 siger Hatting matr. 1 d.: Arne Fynbo Sørensen, landbrugskandidat, født 12-12-1898.


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


23-9-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt tipvognsspor. 6-800 m 7 eller 10 kg skinner købes. A. Fynbo, Hatting. Telf. 46.

OSCAR HANSEN, Horsens


UTM 32N: N 6191820, E 552658 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:         

1944  Oscar Hansen, Nygade 16


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


26-2-1944, 27-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN

40 m tipvognsskinner. 20 m sidespor med sporskifte samt 8 aksler med hjul ønskes til købs. Oscar Hansen, Nygade 16, Horsens.

KARL NIELSEN, Egebjerg 


UTM 32N: N 6195000, E 552000 - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:         

1945  Karl Nielsen, Egebjerg Forsamlingshus pr. Horsens 


Formål ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


14-2-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Til leje eller købs søges 300 m spor og 2 tipvogne. Tilbud sendes til Karl Nielsen, Egebjerg Forsamlingshus pr. Horsens.