Jyderup-Mørkøv - Tørvemoser

JYDERUP - MØRKØV

TØRVEMOSER                 UTM mm. rettes

TORM'S TØRVEINDUSTRI


UTM32: N XXX900, E 669700 - Ref.nr. 112.01. 


Ejer:

19??-19??  Købmand J. Torm, Dramstrup pr. Knabstrup


Nærmere beliggenhed ukendt. Havde bl.a. 1944 en mose ved Tømmerup (111.xx).


Bane anlagt 194?, nedlagt 19??.

Sporvidde 600, 700 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver 600 mm  

(1)  ?  ? bmg  ?  ?  ?   Ford  40 

(2)  ?  B bmg  JWE  ?  1945?  ?  ? 


(1)  Til salg december 1943. 2 tons, Ford A benzinmotor.

       Sporvidde ukendt.

(2)  Til salg marts 1946, brugt to sæsoner. 


Motorlokomotiver 700 mm

(11)   ?  B   ?  JWE  ?  ?  ?  ? 

(12)  ?  ? g  ?  ?  ?  ?  ?   


(11)  4 tons. Til salg september 1943. 

(12)  Til salg februar-maj 1943. Brugt 4 måneder. Ca. 2 tons.

         Påmonteret generator. Indstillelig hjulafstand 600-700 mm.


- - - -


22-1-1941 - BERLINGSKE TIDENDE 

Tipvogne og spor. Ca. 1000 meter spor og 10 vogne ønskes til leje for sommeren. Tilbud med pris bedes sendt til købmand Torm, Knabstrup. telefon 36.


9-4-1941 - BERLINGSKE TIDENDE 

Tipvogne. 5 stk. 700 mm vogne eller 10 stk. af anden sporvidde ønskes til leje. Muligt er jeg køber til 16 stk. tipvognshjul. Til salg er 2 stk. tørvejumber på gummi samt 1 dyndkasse og en petroleumsmotor. Købmand J. Torm, Knabstrup. Tlf. 36.


1-2-1943, 3-2-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Gas gen. lokomotiv, kun brugt 4 måneder, vægt ca. 2½ tons, sporvidde 700 mm, men kan indstilles fra 500 til 700 mm sporvidde, sælges eventuelt byttes med et dito på ca. 4 tons, sporvidde 700 mm. J. Torm, Knabstrup, tlf. 77 (bedst efter kl. 6).


4-4-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Gengas lokomotiv, ca. 2 tons, kun brugt 4 mdr., hjulafstanden kan indstilles fra 600 til 700 mm, er billigt til salg. J. Torm, Knabstrup. Tlf. 77, bedst efter kl. 18.


5-5-1943, 7-5-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Motorlokomotiv, brugt ca. 4 måneder, påmonteret gasgenerator, vægt ca. 2 tons, hjulafstanden kan indstilles fra 600 til 700 mm, er billig tilsalg. J. Torm, Knabstrup. Tlf. 77 (efter kl. 6).


5-5-1943, 7-5-1943 - SORØ AMTSTIDENDE

Motorlokomotiv, ca. 2 ton, kun brugt fire måneder, påmonteret gasgenerator. Hjulafstanden er indstillelig fra 600 til 700 mm. Billigt til salg. I. Torm, Knabstrup, tlf. 77 (efter 18).


16-9-1943, 18-9-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Spor og lokomotiver. En del 10 kg dobl. spormateriel på træsveller, 700 mm, samt 4 tons Willemos lokomotiv tilleje, tillige sælges et godt hovedrepareret 2 tons lokomotiv med generator. Hjulafstanden indstillelig fra 600 til 700 mm. J. Torm, Knabstrup, telefon 77, træffes bedst før 9 efter 18.


1-12-1943, 3-12-1943 - JYLLANDSPOSTEN

2 tons lokomotiv, god motorstand (Ford A), påmonteret gasgenerator, er til salg. J. Torm, Knabstrup, Sjælland tlf. 77.


1-12-1943, 3-12-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

2 tons lokomotiv, god motorstand (Ford A), 600 mm sporvidde, påmonteret generator, er til salg. J. Torm, Knabstrup telf 77. 


11-8-1945 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Artikel: Tørveeventyret. Torm (Tømmerup).


7-3-1946, 8-3-1946 - BERLINGSKE TIDENDE

Motor lokomotiv, brugt på mose i 2 sæsoner, sporvidde 600 mm, vægt ca. 4 t.s, mrk. Willemos, Esbjerg, sælges. J. Torm, Dramstrup pr. Knabstrup. Tlf. 77.


10-2-1948 - BERLINGSKE TIDENDE
Tipvognsspor, 1000 m, dobb. 10 kg, udlejes fra 1. april 1948. J. Torm, Knabstrup. Telf. 77.


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281):

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1943-1948.

KRISTENSEN, 'Rørskov' pr. Mørkov  


UTM32: N 6238380, E 487595 - Ref.nr. 111.xx. 


Ejer: 

191?-1919  Kristensen, 'Rørskov' 


Tørvefabrik ved Rørskov. 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


Spor ?


- - - -


22-5-1919, 24-5-1919 - HERNING FOLKEBLAD
Tørvefabrikanter og teglværker tilbydes: 2 tørvepressere, 5 dyndvogne, 5 tørvetransportvogne, 10 etagevogne, alle med gode hjulsæt , 700 mm sporvidde, 1 tørveælteværk, produktionsevne 8000 tørv i timen.
Sælges meget billig, når handel sker snart. Kristensen, 'Rørskov' pr. Mørkøv.

RØRSKOV TØRVEFABRIK


UTM32: N 6188318, E 530131 - Ref.nr. 111.17. 


Ejer: 

194?-1942?  Alfred Jensen, Christianshøj


Tørvefabrik ved Rørskov.


Spor ?


- - - -


1-12-1942, 2-12-1942, 3-12-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

Rørskov Tørvefabrik ved Knabstrup tilsalg. Areal ca. 23 tønder land af Sjællands bedste tørvemose. Eventuelt kan tørv følge med. Alfred Jensen, Christianshøj pr. Føllenslev. Telf. Eskebjerg 10.

FR. PLESNER, Annexgården, Mørkøv

PLESNERS TØRVEINDUSTRI 


UTM32: N 6176000, E 666000 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

194?-194?  Fr. Plesner, Annexgården, Mørkøv


Tørveindustri i Åmosen ved Tømmerup?


Bane anlagt (før) 1943, nedlagt 194? 

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ? g  ?  ?  ?  ?  ?


- - - -


19-2-1943, 21-2-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Skinner lejes eller købes. 1000 m dobbeltspor (7 kg) samt 250 løbende meter (18 kg) helst med tilbehør, senest 15. april. Fr. Plesner, Mørkøv. Åmose 14 U.


11-3-1943, 13-3-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Motor-lokomotiv, ca. 3 tons, ønskes tilleje evt. til købs. Fr. Plesner, Annexgaarden, Mørkøv. Åmose 14 U.


18-3-1943 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD

Gode tørvemaskiner til salg. 1 stk. presser m. tilbehør. 2 små pressere. 1 stk. Deutz dieselmotor, velegnet til generatordrift. Fr. Plesner, Anneksgården, Mørkøv. Tlf. Åmose 14u.


19-7-1943 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD

Motorlokomotivfører søges til mosen. Fr. Plesner, Annexgården. Tlf. Åmose 14u.


15-3-1945 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognsskinner, 7 kg og 10 kg, m. el. u. sveller, søges i 5 mdr. til tørvemose. Dobb. drift. Fr. Plesner, Mørkøv. tlf. Åmose 14 U.


24-3-1945 - INGENIØREN
20 tipvogne, ¾ m³, og tipvognsskinner, 7 eller 10 kg, m. el. u. sveller, søges til købs eller leje i 5 mdr. til tørvemoser. Dobb. drift. Fr. Plesner, Mørkøv, tlf. Åmose 14 U.


12-5-1945, 15-5-1945 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognsspor eller skinner 7 og 10 kg, ønskes til købs eller leje. Plesners Tørvindustri pr. Mørkøv. Åmose 45.


19-7-1945 - SORØ AMTSTIDENDE

Tørvearbejdere søges til Plesners Tørveindustri pr. Mørkøv, tlf. Åmose 45.


17-10-1945, 19-10-1945, 23-10-1945 - BERLINGSKE TIDENDE

Motorlokomotiv m. generator, tipvogne evt. skinner, udlejes. Plesner. Tlf. Åmose 45.

DYREHAVEGAARD, Knabstrup


UTM32: N XXX77600, E 675370 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1908-1917  Anna Lunn

1917-1930  Viggo Lunn


Gård ca. 2 km nord for Knabstrup station. Tørveproduktion formentlig i Knabstrup enge.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


7-8-1917 - BERLINGSKE TIDENDE

Tørvefabrik. En i drift værende tørvefabrik med en daglig produktion af ca. 100,000 tørv (40 a 50 tons) ønskes bortforpagtet på 8 år. Fortrinlig tørvemose såvel til æltetørv som til skæretørv. Stor velplaneret læggeplads på mosen. Samlet areal ca. 30 tdr. land. Elektrisk drift med eget elektricitetsværk, der drives af 2 lokomobiler med tørvefyring. Stald til 8 heste, maskinhus, folkeskur, tipvognsmateriel m. m. Afstand til station ca. 2 a 3 km. Anlæget er udmærket passende for en større industriel virksomhed, der ønsker at sikre sig billigt brændsel i de kommende år. Der forhandler kun med et velrenommert kapitalstærkt firma. Henvendelse til ingeniør H. Christiansen, adresse p. t. Dyrehavegaard pr. Knabstrup.

C. MADSEN, Henriksholm, Jyderup


UTM32: N 6172750, E 648684 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1917?-1918?  Proprietær C Madsen, Daurup

1920               Gårdejer Ole Olsen?


Gård vest for Bjergsted skov.

Tørveværk anlagt 1917.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1920?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


29-3-1917 - KALLUNDBORG AVIS
Notits: Tørveindustri i stor stil.
På Henriksholm pr. Jyderup, som ejes af proprietær C.Madsen, Daurup, bliver der i denne tid anlagt et større tørveværk, beregnet på en produktion af ca. 5 millioner tørv.
Værket drives ved dampkraft.
Tørvemassen føres på tipvogne fra mosen til æltemaskinen, hvorfra den på andre tipvogne køres ud til formene på læggepladsen.
Efter undersøgelsen af tørven skal det blive en ekstra fin vare, så ingen behøver at savne tørv der på egnen, hvilket jo er af stor betydning i disse brændselsfattige tider.


2-1-1918 - KALLUNDBORG AVIS
Tørvearbejde. Dygtige arbejdere, som kunne ønske tørvearbejde fra 1. april 1918 på Henriksholms tørvemose, antages af C. Madsen, Daurup pr. Jyderup, eller forvalter Lorentsen, Henriksholm.


5-3-1918 - KALLUNDBORG AVIS
Notits: 'Henriksholm's salg.
Købesummen for 'Henriksholm' var 212,000 kr.
Sælgeren, propr. Madsen, har forbeholdt sig ret til tørveskæret på gården til sommer.


11-9-1918 - KALLUNDBORG AVIS
Tørv kan købes hver dag på Henriksholms moser. Forvalteren er til stede dér hver søgnedag fra kl. 7 til 8 om formiddagen og fra kl. 2½ til 3½ om eftermiddagen. C. Madsen, Daurup pr. Jyderup.


2-5-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveredskaber til salg. En svensk tørvepresse med 12 al. elevator, daglig produktion ca. 45,000, 4 vognl. med brædder, 2 tipvogne med 150 al. dobbelt spor, og et 2½ HK. lokomobil, alt i komplet stand, sælges billigt ved henvendelse til bestyrer N. Madsen, Henriksholm, Jyderup. Tlf. 169. 

VIGGO LUNN, Dortheaslyst


UTM32: N XXX77600, E 675370 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

19??-1930  Ingeniør Viggo Lunn 


Herregård 1 km sydøst for Knabstrup station.

Tørveproduktion.  Sted ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1919?

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


12-4-1919, 14-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvespor. 6 stkr. tipvogne og 400 lbd. tipvognsspor med jernsveller er samlet til salg med forpligtelse til, at det skal anvendes til tørvefabrikation. 7 kg skinner, sporvidde 70 cm. Pris for tipvognene (helt af jern) 225 kr. pr. stk. Pris for spor og sveller 32 øre pr. kg. Frit i banevogn. Henvendelse til ingeniør Viggo Lunn, Dorthealyst pr. Knabstrup.


30-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Lejlighedskøb. 2 tørveælteværker, Hedeselskabets model, til daglig produktion ca. 40,000 stkr., sælges med dyndbeholdere og dyndelevatorer for 400 kr. pr. stk. Ingeniør Viggo Lunn, Dorthealyst pr. Knabstrup.


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
7-6-1917 fra Tylstrup  Smed Knabstrup - 6 stk. tipvogne
14-6-1917 fra Bur       V. Lunn, Knabstrup - 400 m mont. spor

JYDERUP TØRVEFABRIK


UTM32: N XXX77600, E 675370 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1943-1944  Fabrikant Axel E. Sørensen, Jyderup Margarinefabrik  


Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


20-1-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognsspor ønskes til leje, ca. 300 m tipvognsspor med 2 sporskifter samt 8 tipvogne ønskes til leje for tørvesæsonen 1943. Tilbud bedes sendt til Jyderup Tørvefabrik, Jyderup. Tlf. Jyderup 230.


25-7-1944, 26-7-1944 - BERLINGSKE TIDENDE
Tipvognsspor til salg. En del tipvognsspor med sveller og skiftespor ønskes solgt. Henv. til Ax. E. Sørensen, Rolighedsv. 4, Jyderup. Tlf. Jyderup 230.


16-8-1944, 18-8-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel til salg. Et parti tipvognsspor med lasker og bolte, spiger og sveller samt nogle stk. tipvogne og skiftespor til salg. Desuden er en Fordson traktor model 1939 med Imbert gasgenerator og på luftgummi (95 % gummi) i fineste stand til salg. Henvendelse til fabrikant Sørensen, Rolighedsvej 4, Jyderup. Tlf. Jyderup 230.

K. W. NIELSEN, Jyderup


UTM32: N XXX77600, E 675370 - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

191?-1918  Ingeniør K. W. Nielsen 


Tørveproduktion i Faurbo. Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1918.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - -


5-5-1916, 7-5-1916 - JYLLANDSPOSTEN

En tørveæltemaskine, eventuelt maskine til fremstilling af pressetørv, og øvrigt materiel til tørveskæring ønskes. K.W. Nielsen, ‘Det hvide hus’, Jyderup st.


19-2-1918, 21-2-1918, 25-2-1918 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Auktion over tørvemaskiner m. m. ved Jyderup st.
Torsdag den 28 ds. eftm. kl. 1. lader ingeniør K. W. Nielsen bortsælge alle til hans tørvefabrik i Faurbo hørende maskiner og materialer, hvoraf fremhæves:
1 svensk tørvebriketpresser med elevator og rullebord med brædder, 1 dansk pressemaskine med rullebord og brædder, 1 ælteværk, 29 tørverammer, 1 8 HK lokomobil, 6 tipvogne med skinner, størstedelen på jernsveller, 1 2" centrifugalpumpe med tilkoblet 1 HK motor, 1 1¼” stempelpumpe, 12 trillebøre, 4 sluffer med ruller, 1 ladvogn, kabler og tråd til elektrisk ledning, 1 dunkraft, 1 drejeskive, skifte- og vigespor, 2 spiralslanger, rør, skovle, 3 heste m. m.
Eftersyn 8 dage inden auktionen.
Bekendte, vederhæftige købere kan forvente kredit i 3 måneder.
Holbæk, den 17. februar 1918. H. Thrane, cand. jur., herredsfuldmægtig.


20-2-1918, 21-2-1918, 24-2-1918, 26-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Stor auktion over tørvemaskiner, tilbehør m. m. ved Jyderup station.

Torsdag d. 28 ds., eftm. kl. 1. lader ingeniør K. W. Nielsen, Jyderup, bortsælge alle til hans tørvefabrik i Faurbo hørende maskiner og materialer, hvoraf fremhæves: 1 stk. svensk tørvebriketpresser m. elevator og rullebord m. brædder, 1 dansk pressemaskine m. rullebord og brædder, 1 ælteværk, 29 tørverammer, 1 8 H.K. lokomobil, 6 tipvogne, 1 stort parti tipvognsskinner, størstedelen på jernsveller, 1 2" centrifugalpumpe m. tilkoblet 1 H.K. motor, 1 1¼” stempelpumpe, 12 trillebøre, 4 skuffer på ruller, 1 ladvogn, kabler og tråd til elektrisk ledning, 1 dunkraft, 1 drejeskive, skifte- og vigespor, 2 spiralslanger, rør, skovle m. m. og 3 heste. Maskiner m. v. er til eftersyn på auktionspladsen i 8 dage før auktionen. Bekendte, vederhæftige købere kan få kredit i 3 måneder. Udenjurisdiktionsboende må godtgøre vederhæftighed 3 dage før auktionen for undertegnede inkassator.

Holbæk, d. 17. februar 1918. H. Thrane, cand. jur., herredsfuldmægtig.

FR. PEDERSEN, Hjembæk 


UTM32: N 776xxxx, E 675xxx - Ref.nr. 109.xx.


Ejer:

1943-1944  Gårdejer Fr. Pedersen, Kildegården, Hjembæk 


Ca. 1 km vest for Hjembæk.


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281):

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1943-1944.

Siden er senest

rettet


10-1-2016

23-7-2019