Bramminge - Entreprenørfirmaer

BRAMMINGE

ENTREPRENØRFIRMAER

Entr. S. GOSVIG, Bramminge


Indehaver:

1927-1942  S. K. Gosvig (+ 1942)


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Samarbejdede med entr. A. C. Gravesen ved arbejde ved Odense.  (Entr.fa. A. C. Gravesen & S. Gosvig, Esbjerg). 


Anvendelse: 

19??            Broanlæg, DSB, ??? 

1939-1941  Vejanlæg, Frøsiggård-Gredstedbro 

1939            ??? , Holsted 

1940            Vibækbroen 


- - - -


22-11-1934 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits med billede: Ribe amts største underløbsbro færdigbygget på 17 dage! - Broen ved 'Put i Hul' bygget af Burchardt Madsen og Gosvig, Bramminge.


12-2-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Entr. S. K. Gosvig er død, 56 år gammel. Han stammede fra Mors, blev vognmand i Holsted. Fra 1927-42 drev han entreprenørforretning i Bramminge og udførte bl.a. viadukter for DSB og vejanlæg.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1939: Vogndele, spordele34 hjulsæt i alt (600 mm) 

29-4-1939: afs. til Holsted: Vogndele (600 mm)

28-6-1939: afs. til Holsted: Vogndele(600 mm)

19-7-1939: afs. til Holsted: Vogndele, spordele (600 mm)

5-10-1939: afs. til Gredstedbro st.: Vogndele (600 mm)

1940: Vogndele

1941: Vogndele, spordele 8 hjulsæt i alt (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1941: Vogndele

T. TONNESEN, Bramminge


UTM 32N: N 614xxxx, E 481xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1941-1946  Bygmester T. Tonnesen, Bramminge


Anvendelse 

1936        Broanlæg ved Ålbæk, Sneumå 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


2-7-1936 - VESTKYSTEN - ESBJERG
To billeder: Det store arbejde ved Ålbæk-broen.
Vi bringer her et par billeder, der viser det omfattende arbejde på og ved Ålbækbroen. På det første billede ses broens 'indre' med dens fletværk af jern, inden det udfyldes med cementmørtel. På billedet ses bygmester Tonnesen og ingeniør Dalsø.
Det andet billede viser et par af de afsporede tipvogne. Det er den slags småuheld, der hænder af og til.


22-2-1941 - SYDVESTJYDEN
Tipvogns-spor købes. Opgiv parti og pris. T. Tonnesen, Bramminge , tlf. 41.


17-4-1941, 19-4-1941, 22-4-1941 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tipvognsspor købes. Opgiv parti og pris pr. kontant. T. Tonnesen, Bramminge. Telf. 41.


6-5-1942, 7-5-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

100–150 meter tipvognsspor ønskes til købs eller leje. Tonnesen, telefon 41 Bramminge.

MADS OLSEN, Bramminge


UTM 32N: N 6152xxx, E 477xxx - Ref.nr. 75.xx.  (Raunsø mose) 


Ejer:

1944  Entr. Mads Olsen, Storegade, Bramminge


Anvendelse 

1944       Tørveproduktion, Raunsø mose 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -5-4-1944 m. fl. - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tørvearbejdere, kuske og heste samt tørvevendere søges dels straks, dels til 1. maj (2 skifte) til Pastor Lilleørs mose i Raunsø. Akkordarbejde. – Henvendelse til entreprenør Mads Olsen, Storegade, Bramminge.

Siden er senest

rettet


26-10-2015 

12-10-2019