Skive - Tørvemoser

SKIVE

TØRVEMOSER          UTM mangler

CHR. THOMSEN, Skive


UTM32: N 6269510, E 501250 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

1951   Tørvefabrikant Chr. Thomsen, Odgårdsvej 34, Skive


Nærmere beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt (før) 1951, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-4-1951, 13-4-1951, 15-4-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Skinnetraktor samt 1 bilmotor med gearkasse ønskes til købs. Tørvefabrikant Chr. Thomsen, Odgaardsvej 34, Skive.

BERNH. SØNDERGAARD, Skive


UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer: 

1940-1949  Brændselshandler Bernh. Søndergaard, Resen pr. Skive


Delejer af Rønbjerg Nordre Tørveværk. Muligvis også andet værk.


Bane anlagt 1940, nedlagt 1949?.

Sporvidde ?800 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


5-5-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: I disse dage er der anlagt et usædvanligt stort tørveværk i Rønbjerg, der får navnet Rønbjerg Nordre Tørveværk. Der er dannet et konsortium, bestående af brændselshandler B. Søndergaard, Skive, tømrermester A. Ravn, Balling, direktør Lønborg Goul, Skive, og landinspektør Balling Engelsen, Skive. Det er konsortiets mening at producere ca. 10 mill. tørv årligt, og herved forventes beskæftiget 16-20 mand. Konsortiet har erhvervet en mose på 12 tdr. land, og har desuden købt en ejendom på 27 tdr. land. Arealerne er af Hedeselskabet opgjort til at indeholde ca. 40 mill. tørv. Der anlægges et moderne tørveværk.


9-2-1941 - JYLLANDSPOSTEN

8 à 10 hjulsæt med lejer, 80 cm sporvidde, ønskes til købs. B. Søndergaard, tlf. 476, Skive, Resenvej, Skive.


28-11-1949, 30-11-1949, 4-12-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 300 m enkelte skinner (17 kg) samt ca. 500 m enkelte skinner (7 kg) med tilhørende lasker og bolte mv., og skiftespor med gode træsveller sælges samlet eller delt fra ophørende tørvefabrik. Tørvefabrikant Bernh. Søndergaard, Resen pr. Skive eller revisor Viggo E. Noer, Skive. Tlf. Skive 285.

INGVARD SØNDERGAARD, Skive


UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1940-1950  Tørvefabrikant Ingvard Søndergaard, Skive.


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1940, nedlagt 1950?. 

Sporvidde ?780 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


28-11-1940, 29-11-1940 - JYLLANDSPOSTEN

4 tipvogne eller 8 hjulsæt med lejer ønskes til købs (78 cm sporvidde). Tørvefabrikant I.Søndergaard, Voldgade 15, Skive.


16-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN

10 tipvogns hjulsæt eller 5 hele undervogne, hjulstørrelse 350 mm, banebredde 70 mm, hjulafstand gerne 625 mm, ønskes til købs. Ingvard Søndergaard, Voldgade 15, Skive. Tlf. 502.


8-5-1949, 11-5-1949 - JYLLANDSPOSTEN

1000 m 7 kg skinner .... . Ingvar Søndergaard, Voldgade 15, Skive, tlf. 502.  (sælges?)


29-10-1950, 2-11-1950 - JYLLANDSPOSTEN

500 m 7 kg spor med lasker, spiger og bolte samt 5 skiftespor sælges for et antageligt bud. Ingvard Søndergaard, Voldgade 15, Skive, tlf. 502.

JENS LAURSEN, Skive


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

1949-1952  Tørvefabrikant Jens Laursen, Frederiksgade, Skive


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1949, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


18-2-1949, 19-2-1949, 20-2-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 20 tons 7 kg tipvognsskinner, ca. 10 tons møllevinkeljern, 80 mm,  sælges. Jens Laursen, Skive, Tlf. 534.


29-3-1952, 30-3-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Motorgris til tørvemoser, 700 mm sporvidde, og med 4-cyl. Ford motor, ønskes til købs. Tørvefabrikant Jens Laursen, Frederiksgade, Skive.       (samme?)

ANDERSEN & LARSEN, Skive


UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

1943   ?. Andersen og ?. Larsen, Skive


Beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 1943?, nedlagt 19??. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


12-5-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 5 eller 7 kg spor ønskes til leje eller købs i tørvesæsonen. Andersen & Larsen, tlf. 815 eller 818, Skive. 

SKIVE KOMMUNE


UTM32: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer:

194?-1949   Skive kommune


Tørveproduktion, beliggenhed ukendt.

Kommunen havde også materiel til jordarbejder, se under Diverse.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


22-4-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk, .... ca. 150 m 7½ kg spor .... til salg. Stadsingeniøren i Skive.


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281):

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1945-1948.  

BALLING ENGELSEN, Skive


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer: 

1940-1949  Landinspektør Balling Engelsen, Skive


Delejer af Rønbjerg Nordre Tørveværk. Muligvis også andet værk.


Bane anlagt 1940, nedlagt 194?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


5-5-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: I disse dage er der anlagt et usædvanligt stort tørveværk i Rønbjerg, der får navnet Rønbjerg Nordre Tørveværk. Der er dannet et konsortium, bestående af brændselshandler B. Søndergaard, Skive, tømrermester A. Ravn, Balling, direktør Lønborg Goul, Skive, og landinspektør Balling Engelsen, Skive. Det er konsortiets mening at producere ca. 10 mill. tørv årligt, og herved forventes beskæftiget 16-20 mand. Konsortiet har erhvervet en mose på 12 tdr. land, og har desuden købt en ejendom på 27 tdr. land. Arealerne er af Hedeselskabet opgjort til at indeholde ca. 40 mill. tørv. Der anlægges et moderne tørveværk.


13-10-1940, 15-10-1940, 17-10-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværk .... købes. 200 lbm. 7-10 kg spor søges. ¼ mill. prima æltetørv sælges. Henv. til landinspektør Balling Engelsen, Skive. Telf. 411. 

SKJOLD CHRISTENSEN, Skive


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

19??-1951  Skjold Christensen, Solvangs Allé pr. Skive


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1951, nedlagt 1951?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-2-1951 - JYLLANDSPOSTEN

1. kl. højmose til salg. 1. kl. ælteværk, årlig produktion ca. 4000 tons, areal med mose og læggeplads ca. 50 tdr. land, kraft og elektricitet med egen luftledning og transformatortårn samt spor og tipvogne og meget mere. Denne mose kan købes til fordelagtig pris. Byttehandel med landejendom eller bilforretning har også interesse. Henvendelse til Skjold Christensen, Solvangs Allé pr. Skive. 

FOGH & DAVIDSEN, Skive


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

194?-1946  Fogh & Davidsen, Skive


Nærmere beliggenhed ukendt. Se også Jens Fogh nedenfor.


Bane anlagt 194?, nedlagt 1946?

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-7-1946, 23-7-1946, 25-7-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvefabrikanter. Elektromotorer med ledninger, afbryderskabe m.m. samt komplet tørveælteværk med tilhørende dyndbil i fin stand, tipvogne, skur, redskaber, remme, flager med m.m. sælges fra tørvemose på grund af ophør. Fa. Fogh & Davidsen, Skive. Tlf. 746. 

JENS FOGH, Skive


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

1943   Jens Fogh, Skive


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1943?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


28-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværk købes. .... 3 gravvogne .... og skiftespor. Jens Fogh, Skive. Tlf. 746.

H. J. HANSEN, Skive


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

1918-192?  Tørvefabrikant H. J. Hansen, Skive


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1918, nedlagt 19??.

Sporvidde 600, 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


5-3-1918, 7-3-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne til salg. 2 stk. tipvogne, 600 mm sporvidde, ca. 1¾ m³, med stålstøbte hjul, vel istandsatte, så gode som ny, sælges for 650 kr. H. J. Hansen, Skive. Telefon nr. 447.


16-4-1918, 18-4-1918 - JYLLANDSPOSTEN

3 stk. tipvogne, 600 mm sporvidde, ¾ m³ med stålstøbte hjul, i aldeles komplet stand, ønskes solgt. 1 stk. tipvogn, 700 mm sporvidde, ¾ m³, ønskes til købs. H. J. Hansen, tørvefabrikant, Skive. Tlf. nr. 447. 


16-3-1920, 18-3-1920, 20-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor købes. 400 løb. meter spor til tørveværk købes. Tilbud med billigste pris samt oplysninger om vægten pr. meter tilstilles H. I. Hansen, Skive. Telefon 447. 

S. M. JUSTESEN, Skive


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

1941-1944  S. M. Justesen, Adelgade 14, Skive


Nærmere beliggenhed ukendt. Håsum? 


Bane anlagt (før) 1941, nedlagt 1944?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


5-3-1941, 6-3-1941 - JYLLANDSPOSTEN
17 kg skinner, 300 meter m. lasker, bolte og spigre, ønskes ombyttet med 7 kg skinner. S. M. Justesen, Adelgade 14, Skive.

2

1-5-1942 - SKIVE FOLKEBLAD
Tipvogns-spor. En del spor, 6 kg pr. m, til salg. S. M. Justesen, Håsum pr. Rønbjerg. Telf. 29 x.


21-1-1944, 22-1-1944 - SKIVE FOLKEBLAD
Tørve-ælteværk til salg.
Mit ælteværk med tilhørende 200 m spor med flager, tipvogne, tromle, dyndvogn m. v. er til salg grundet opbrug af dynd. Der kan medfølge 1 stk. 15 HK og 1 stk. 7½ HK elektromotor og ca. 250 m elektrisk ledning.
S. M. Justesen, Adelgade 14, Skive.


29-1-1944, 30-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveælteværk - mose. Ælteværk (kap. 100.000 dagl.) med alt tilbehør (bl. a. 200 m spor), sælges. Evt. køb af tørvegård eller leje af mose med mulighed for produktion af ca. 2000 t har interesse. Udførlige oplysninger til S. M. Justesen, Adelgade 14, Skive.

GUSTAV JENSEN, Skive


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

194?-194?  Gustav Jensen, Skive


Tørveværk i Svansø mose.


Bane anlagt (før) 1942, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


5-3-1942, 7-3-1942, 9-3-1942 - JYLLANDSPOSTEN

(Ejendomssalg) Svansø Mose. Ejendom opført 1936 .... Der er helt nyt ælteværk med alt tilbehør som spor, tipvogne .... Henv. til ejerne. Fr. Kjeldsen og Gustav Jensen, Skive.

Arkitekt LIND, Skive


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

1918-1920  Arkitekt Lind, Skive


Tørveværket 'Flidens Prøve', Rindsholm.


Bane anlagt (før) 1918, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


4-4-1918, 5-4-1918, 7-4-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveentreprenør. Til tørveværket ‘Flidens Prøve’ pr. Rindsholm st. søges en entreprenør, der kan tage fabrikation og hestehold i entreprise. Fabriken og maskiner m. m. er ny, og der regnes med en årlig produktion af ca. 10 mill. Man henvender sig til fabrikant J. C. Nielsen i Karup eller arkitekt Lind i Skive.


22-2-1920, 26-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveentreprenør. Til tørveværket ‘Flidens Prøve’ pr. Rindsholm st. søges en entreprenør for den kommende sæson. En mand, der kan indgå som parthaver, vil blive foretrukken. 1. klasses værk, dynd, læggeplads og beliggenhed. Produktionen: ca. 6 mill. solgt. Man bedes henvende sig til arkitekt Lind i Skive.

E. PEDERSEN, Skive


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

1944  Braarup Smede. og Maskinforretning, E. Pedersen, , Skive


Muligvis kun maskinhandler.


Bane anlagt (før) 1944, nedlagt 1944.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


10-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk sælges. Bestående af 1 stk. ælteværk, dyndelevator, dyndbeholder, 1 vandpumpe, 1 formtromle, 3 gravvogne, spor, 1 stk. 15 HK elektromotor. Værket er kun brugt en sæson og har en kapacitet af 12,000 pr. time. Braarup Smede- og Maskinforretning, E. Pedersen. Tlf. 597, Skive.


10-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk sælges. Bestående af ælteværk, dyndelevator, gravelevator, 1 dyndbeholder, 2 dyndvogne og en formtromle. Kapacitet 6,000 pr. time. Braarup Smede- og Maskinforretning, E. Pedersen. Tlf. 597, Skive.

NIELS PETERSEN, Skive


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

1918  Sagfører Niels Petersen, Skive


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1918, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


22-9-1918, 24-9-1918, 25-9-1918 - JYLLANDSPOSTEN

200 meter gravspor ønskes til købs, helst 65 mm. Sagfører Niels Petersen, Skive. 

ULRIK SØRENSEN, Skive


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

1920-1921  Ulrik Sørensen, Skive


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1920, nedlagt 19??.

Sporvidde ?700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


28-11-1920, 1-12-1920 - JYLLANDSPOSTEN

100 tørveforme sælges. Kan byttes med tipvogne og skinner. Ulrik Sørensen, Skive. Tlf. 187.


18-3-1921, 20-3-1921, 23-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN

3 dyndvogne, 700 mm, købes. Billigste pris. Ulrik Sørensen, Skive. Telf. 187.

ØSTERBALLES TØRVEVÆRKER,

Skive 


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

19??-19??  Karsten A. Østerballe, Skive


Tørvegravning flere steder under anden verdenskrig under firmrnavnet 'Østerballes Tørveværker'.


194.-194.  Tørvegravning, Hostrup (Lem sogn) :

194.-194.  Tørvegravning, Klavenris (Ejsing sogn) :

194.-194.  Tørvegravning, Rettrup (Hvidbjerg sogn) :


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B ?  ?  ?  ?  ?  ?


(1)  Til salg/udleje 1950-51. 


- - - - 


19-2-1940 - JYLLANDSPOSTEN
Brunkulsleje ønskes til købs eller leje. Entr. K. Østerballe, Skive. Tlf. 635.


16-4-1940 - SKIVE FOLKEBLAD
2 lastbil-undervogne og 7 kg.s tipvogns-spor ønskes til købs. K. Østerballe. Tlf. 635.


17-4-1940 - JYLLANDSPOSTEN
7 kg tipvognsspor ønskes til købs. Pris og antal meter bedes opgivet. Entreprenør K. Østerballe, Skive. Tlf. 635.


2-5-1950, 3-5-1950 - JYLLANDSPOSTEN
Let skinnetraktor, 600 mm sporvidde, tip-top i orden, ønskes solgt eller udlejet. Entreprenør K. Østerballe, Skive, tlf. 635.


9-1-1951, 11-1-1951, 14-1-1951 - JYLLANDSPOSTEN
Skinnetraktor, 600 mm sporvidde, nylig hovedrep. ønskes solgt eller udlejet. Entreprenør K. Østerballe, Skive. Tlf. 635.


- - - -  


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Udlejning af spor til tørveproduktion fra 1948/49 og Udlejning af spor til tørveproduktion (1943-1947).
Lejet ikke specificeret materiel 1943-1944.

SEBSTRUP TØRVEMOSE 


UTM32: N 6260, E 496 - Ref.nr. 35.xx.


Ejer:

1941    Ukendt 


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1941, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


25-8-1941 - SKIVE FOLKEBLAD
Notits: Uheld i tørvemosen. Arbejdsmand Niels Chr. Nielsen, Christiansgade 10, er i formiddags kommet til skade i en tørvemose i Sebstrup. da han var i færd med at tippe en tipvogn, skete et lille uheld, så han slyngedes om på jorden. Da han ville bøde faldet af med den ene arm, brækkede denne, og han er indlagt på Skive sygehus.

Siden er senest

rettet


8-10-2015 

5-8-2019 

28-6-2020