Kysten ved Svendborg

BALLEN ANLÆGSBRO


UTM32: N 6119600, E 558980 - Ref.nr. 86.04


1-5-1937 meddeler VBV: Vedr. andragende fra fisker Niels Juel, Ballen, Svendborg amt om anlæg af en læmole øst for den af ham tilhørende anlægsbro ved Ballen:

Den pågældende bro ligger tæt øst for Syltemade å ved Ballen i Øster Skerninge sogn og blev bygget i 1908 af et interessentskab, der også drev skibsfart på Fjellebro havn ved Nakkebølle fjord. Efter nogle år indstilledes skibsfarten, og broen overtoges af A/S Anløbsbroen Ballen, der 9-6-1923 afhændede broen til den nuværende ejer, fisker Niels Juel, for 300 kr. Efter at denne i 1923 havde købt broanlægget, ombyggede han det i 1924 til nuværende form, idet han afkortede broen og anbragte en tværmole på ca. 2,2 m vand. Nu ønsker han at bygge en 70 m lang læmole øst for havnen.


En vedlagt skitse angiver ikke noget spor, så det er nok fjernet.

Nu er der marina på stedet.


- - - -


Uddrag af afskrift af


'Købekontrakt imellem

A/S Anløbsbroen Ballen og fisker Niels Juel, Ballen'.:


.... Niels Juel forpligter sig til at rejse broen i forsvarlig stand, og overtager broen med de rettigheder og forpligtelser, der heftes ved broen.

Dog forbeholder det gamle A/S sig ret til hele sporet, som ligger på broen, men må blive liggende, så længe broen er i Niels Juels eje. Men sporet eller dele deraf må ikke sælges, eller fjernes fra broen.

Ligeledes forbeholder det gamle A/S sig ret, til enhver tid at kunne benytte broen, efter de gældende brotakster, som dog ikke nogen tid må overstige de nugældende takster.


Østerskerninge 9/6 1923.

Som køber: (sign.) Niels Juel

Som sælger: (sign.) Niels Mortensen - Jens H. Jensen - Marius Rasmussen


Vandbygningsdirektoratets arkiv  (SA edb-nr. 8004617701)
ULLEBØLLE ANLÆGSBRO


UTM32: N 6119600, E 558980 - Ref.nr. 86.04


Den nøjagtige beliggenhed fremgår ikke bortset fra, at stedet kaldes Ullebølle strand, og sandsynligvis er ved Nakkebølle fjord syd for Fjællebroen. VBV nævner et kort, men dette ligger ikke i sagsmappen. Der nævnes ikke spor, men efter dimensionerne på broen har der  formentlig været det, da der ellers kun kan være brugt trillebør.

VBVs ing. Hummell skriver 27-12-1911: Vedr. en af købmand og cementvarefabrikant Hans Andersen af Ulbølle påbegyndt bro. Broen er ikke nøjagtig beliggende som på kortet angivet. Ifølge tegningen er længden 428 fod (men er 134 m), brodækkets bredde 5 fod (1,6 m), brohovedets længde 87 fod (27 m), og dets bredde indtil 22 fod (7 m). Brodækkets højde over daglig vande er 51? fod (1,5 m). Det nævnte brohoved er skroget af en skonnert.

23-9-1927 skriver VBV til M.f.O.A.: Vedr. 1912 givne tilladelse til købmand og cementvarefabrikant Hans Andersen i Ulbølle til anlæg af en åben pælebro med et vrag som brohoved. Broen er senere solgt og en del af vraget ophugget og broen fjernet. Resten af vraget frembyder nu fare for mindre fartøjer og både.


Vandbygningsdirektoratets arkiv  (SA edb-nr. 8004617671)


Tidspunktet for nedlæggelse af banen kan sikkert udledes af disse annoncer:


Jyllandsposten 3-2-1917 :

En solid rambuk, fuldstændig så god som ny, kun brugt 1 måned, slaglod ca. 250 kg, med spil og alt tilbehør, foden og opstander af eg, meget praktisk, meget billig, kan købes ved henvendelse til købmand Hans Andersen, Ulbølle st. Telefon V.-Skerninge 11.


Jyllandsposten 11-4 og 15-4-1917 :

Rambuk, tipvogne og let spor. En så god som ny rambuk med spil, kun brugt 1 md., 250 kg slaglod, stammen og fod af eg, ca. 350 meter 60 mm skinner med lasker, 2 tipvogne, 2 kassevogne (nye) med rullelejer, laster ca. 12 tdr. kul, og en drejeskive kan købes billig ved henvendelse til købmand Hans Andersen, Ulbølle st., telefon V. Skjerninge 11.MICHAELSENS GRUSGRAV,

Øster Skerninge


UTM32: N 6119600, E 558980 - Ref.nr. 86.04


Større grusgrav mellem Øster Skerninge og Ballen havn.

P. Michaelsen, Ollerup, køber 1947 spordele, formentlig 500 mm.

Grusgravejer Simon Michaelsen, Ollerup, køber 1947-1954 spordele og dele til 500 mm vogne.


Evt. samme som Ravnegårdens Grusgrav ?
SVENDBORG GASVÆRK


UTM32: N 6119600, E 558980 - Ref.nr. 86.04


1964 køber gasværket 60 m 5 kg skinner. Formål ukendt?SVENDBORG KOMMUNES LOSSEPLADS


UTM32: N 6119600, E 558980 - Ref.nr. 86.04


Anlagdes 1947 i 'Poul Smeds mose', som formentlig lå ved det, der i dag er Poul Smeds Vej, hvor der efter gamle kort var en mose. Stedet er i den vestlige del af Svendborg, lidt nord for Kogtvedvej og umiddelbart, hvor Odense-Svendborg banen og den forlængst nedlagt Svendborg-Fåborg bane skiltes.

Et brugt 2 tons Nagbøl-lokomotiv købtes 1947 fra Spøer i Middelfart.SVENDBORG TAGPAP- OG CEMENTVAREFABRIK


UTM32: N 6119600, E 558980 - Ref.nr. 86.04


Tjærefabrik, som lå ved østligste ende af Svendborg havn. 1947 købtes fra Spøer to 600 mm drejeskiver og 1948 to 800 mm drejeskiver (muligvis en skrivefejl). 1959 købtes 900 skinnespiger.CARL LARSEN, Svendborg


UTM32: N 6119600, E 558980 - Ref.nr. 86.04


Ukendt firma, som 1950 købte vogndele og spordele fra Spøer. Adressen er Dronningemaen midt i Svendborg.L. J. RASMUSSEN & SØN


UTM32: N 6119600, E 558980 - Ref.nr. 86.04


Havde cementstøberi i Svendborg. Købte 600 mm spordele samt 3 brugte tipvogne fra Spøer 1947-53. Muligvis samme firma, som ejede Ringe Cementvarefabrik, som også havde spor.


JYLLANDSPOSTEN  29-5-1947

Entreprenørmateriel. Ca. 100 m spor 600 mm, vægt ca. 7,5 kg, 1 tipvogn og 1 friktionsspil med wire ønskes. L. J. Rasmussen & Søn, Svendborg. Telefon 428.C. DUE, Svendborg


UTM32: N 6119600, E 558980 - Ref.nr. 86.04


Tørveværk med ukendt placering, formentlig længere inde i landet:


JYLLANDSPOSTEN  9-3, 10-3 og 11-3-1920 :

Tørveværk til salg, kan præstere ca. 10,000 i timen, bestående af en ælte-pressemaskine med elevator, ca. 500 al. skinner med flere skiftespor, 10 vogne med brædder, en 15 HK elektromotor samt remme. Alt i udmærket stand. Sælges samlet eller delt. Henvendelse til C. Due, Belvedere, Svendborg.Fa. PETERSEN & JENSEN, Svendborg


UTM32: N 6119600, E 558980 - Ref.nr. 86.04


Havde materiel til salg 1941, men dette havde været  benyttet i en tørvemose ved Vester Hæsinge.Grusgrav, Svendborg


UTM32: N 6119600, E 558980 - Ref.nr. 86.04


Nogle erindringer af Kurt Bay fra Svendborg i begyndelsen af 1950'erne nævner en grusgrav med tipvogne ved Brydegårdsvej.Grusgrav, Svendborg 


UTM32: N 6119600, E 558980 - Ref.nr. 86.04


Et målebordsblad fra 1920-1930'erne viser tilsyneladende en kort bane mellem en grusgrav og den østligste ende af Svendborg havn ved Øxenbjerg (Christiansmindevej).Siden er sidst rettet

27-10-2015