Åbenrå - Diverse

ÅBENRÅ

DIVERSE 

ÅBENRÅ AMTS VEJVÆSEN


UTM 32N: N 6100xxx, E 526xxx - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

1945-19??  Åbenrå Amt


Formentlig til brug i amtets grusgrave. Beliggenhed ukendt.


Motorlokomotiver

(1)  ?   ?   Ukendt    ?   19??   ?   ? hk


(1)  Købt 1945. Tysk efterladenskab.


- - - -


17-8-1938 - FLENSBORG AVIS
Notits: Ringenæs. På det sidste sognerådsmøde. ....
Til forbedring af arbejdsforholdene i kommunens grusgrav i Kollund skal der anskaffes nogle tipvognsspor og et par tipvogne, hvorved arbejderne lettere kan få det overflødige sand transporteret bort fra gravestederne.


- - - - 


6-11-1945 købt fra Afviklingsudvalget i Åbenrå:

290 m 2610 kg tipvognsspor, 3 stk. sporskifter, 10 stk. tipvogne,

1 stk. lokomotiv, 1 stk. rystesorterer, 600 stk. tipvognssveller. 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1953 leveret vogndele.

ÅBENRÅ KOMMUNE


UTM 32N: N 6099xxx, E 526xxx - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

1927  Åbenrå kommune


Nærmere omstændigheder ukendt.


- - - -


31-8-1927 - FLENSBORG AVIS

Amtsrådsmøde 30-8-1927: ....

Fra Åbenrå købstad forelå der et andragende om, i anledning af opfyldningsarbejdet ved den nye kystvej, at få lov til midlertidigt at lægge et tipvognsspor over gaden ved Sønderport. Andragendet bevilgedes.  .... 

A. C. JENSEN, Åbenrå


UTM 32N: N 6099xxx, E 526xxx - Ref.nr. 89.xx.


Ejer:

1919    A. C. Jensen, Grosserstrasse 8, Apenrade


Handelsfirma.


- - - -


24-9-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbyder mod betaling i tyske mark til hurtigst mulig levering: Landbrugsmaskiner, redskaber, automobiler, værktøj, værktøjsmaskiner, tipvogne, skinner, jernbjælker, rør, haner og fittings, isenkramvarer, pigtråd, søm, skruer, aluminium, våben og ammunition etc. Salg såvel i vognladninger som i mindre partier. A. C. Jensen, Grosserstrasse 8, Apenrade, Schles.-Holst. 

PETER RIGGELSEN, Åbenrå


UTM 32N: N 6099000, E 526850 - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

1941-1942  Peter Riggelsen, Sønderport 47, Åbenrå


Jernhandel. 


- - - -


5-6-1941, 8-6-1941, 11-6-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner & profiljern. Et mindre parti 7 & 9 kg skinner, ca. 1 klm. spor 24 kg skinner m. lasker, et parti 27-32 kg skinner uden lasker, ca. 10.000 skinnesøm 15x15x150, et parti mindre skinnesøm .... til salg.  Firma Peter Riggelsen, Sønderport 47, Åbenrå. Telefon 2787.


10-5-1942, 12-5-1942, 13-5-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør-materiel. 15 stk. prima fladvogne, 600 mm sporvidde, 10 stk. 15 kg/m sporskifter (kan omordnes til hvilken som helst sporvidde), 2 sæt løftebukke med aflægger, løftehøjde 1,80 m. Løfteevne 24 tons. 1 stk. motorlokomotiv 20-22 hk, ca. 6½ tons, 600 mm sporvidde, velegnet til påmontering af generator, i fin  stand, til salg. Firma Peter Riggelsen, Sønderport 47, Åbenrå. Telef. 2737.


28-8-1942, 30-8-1942, 1-9-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Motor-lokomotiv med eller uden generator med 600 mm sporvidde købes. P. Riggelsen, Åbenrå. Tlf. 787. 


14-4-1938, 16-4-1938, 17-4-1938 - JYDSKE TIDENDE
Skinner og tipvogne til salg. A. Riggelsen, Åbenrå, Telefon 787.

?? Åbenrå


UTM 32N: N 6099xxx, E 526xxx - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

1942  ??   (tlf. Åbenrå 2941) 


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


25-10-1942, 27-10-1942 - JYLLANDSPOSTEN

60 m 4 kg jernspor, sporvidde 60 cm, sælges. Henv. mellem 11 og 12. Tlf. Åbenrå 2941.

?? , Åbenrå


UTM 32N: N 6099xxx, E 526xxx - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

1926-1927   ?  (postbox 62, Åbenrå)


Format ukendt. Beliggenhed ukendt.


- - - -


1-4-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotiv, sporvidde 60 cm, ønskes til købs. Tilbud til postbox 62 Åbenrå.

 

1-4-1927 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotiv, sporvidde 60 cm, ønskes til købs. Tilbud til postbox 62 Åbenrå.


8-11-1927, 9-11-1927 - JYLLANDSPOSTEN

Et lokomotiv, 600 mm sporvidde, søges til købs, helst damp. Alle oplysninger og pris bedes tilsendt postbox 62, Åbenrå.

PETER B. TIEDEMANN, Åbenrå


UTM 32N: N 6099xxx, E 526xxx - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

1930-1950  Peter B. Tiedemann, Åbenrå


Handelsfirma.


- - - -


22-8-1930, 23-8-1930 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner og tipvogne ønskes til købs. Opgiv skinnernes vægt, vognenes sporvidde og rumindhold samt antal og beliggenhed. Peter B. Tiedemann, Åbenrå. Tlf. 268.


16-10-1932 - JYLLANDSPOSTEN

Et større parti skinner og tipvogne (med og uden sveller) er til salg. Peter B. Tiedemann, Åbenrå.


18-1-1946, 19-1-1946, 20-1-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner til salg. 15 og 20 kg, gode, sporduelige. Peter B. Tiedemann, Tøndervej 64, Åbenrå. Tlf. 2990.


8-11-1946, 9-11-1946, 10-11-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne sælges. 18 stk. prima ¾ m³ vogne, 600 mm sporvidde, til salg. Peter B. Tiedemann, Tøndervej 64, Åbenrå. Telf. 2990.


9-11-1946, 11-11-1946 - JYLLANDSPOSTEN

20-32 kg skinner købes. Peter B. Tiedemann, Tøndervej 64, Åbenrå. Tlf. 2990.


8-1-1947, 9-1-1947, 10-1-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel. Skinner, vogne og motorlokomotiv købes. Peter B. Tiedemann, Åbenrå. Tlf. 2990.


16-12-1947 - JYDSKE TIDENDE
Notits: Solgt tipvognstog med ulovlige fortjenester.
Købmand Tiedemann, Åbenrå. blev i går ved retten i Haderslev dømt, fordi han havde solgt 20 tipvogne og 18,4 tons tipvognsspor med en fortjeneste på 2000 kr. Materialerne havde han købt af en ingeniør i Haderslev for 22,942 kr., hvilket var en overpris på 7540 kr. Købmand Tiedemann idømtes en bøde på 400 kr. samt konfiskation af hans ulovlige fortjeneste på 2000 kr. Haderslev-ingeniøren har tidligere afgjort sit mellemværende med øvrigheden ved at vedtage en bøde.


31-1-1948, 1-2-1948, 2-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel købes. Skinner 12-31 kg, tipvogne ¾-2 m, 1 motortromle ca. 8 tons. Peter B. Tiedemann, Åbenrå tlf. 2990.


9-6-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner til bygningsbrug el. sporbrug. Ca. 20 kg pr. m til salg. Peter B. Tiedemann, Tøndervej 64, Åbenrå tlf. 2990.


7-8-1948, 9-4-1948, 10-8-1948 - JYLLANDSPOSTEN

7–10–15 kg's skinner, ¾ m tipvogne, 1 stk. 4 tons diesel-lokomotiv til salg. Peter B. Tiedemann, Tønderv. 64, Åbenrå.


1-9-1948, 2-9-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner, 7-31 kg's, tipvogne og motorlokomotiv købes. Peter B. Tiedemann, Åbenrå. Tlf. 2990.


7-10-1948, 8-10-1948, 9-10-1948 - JYLLANDSPOSTEN

60 tipvogne, Spøhrtype, 1,3 m³, 700 mm sporvidde, til salg. Peter B. Tiedemann, Tønderv. 64, Åbenrå. Telf. 2990.


5-3-1949, 7-3-1949, 8-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel til salg. Stenknuser, som ny, 6-8 m³ pr. time. Pedershaab motor-lokomotiv, 41, 4,5 tons, Arne Jun. diesel-lokomotiv 41, 4 tons, 30 ¾ m tipvogne samt skinner i alle profiler. Peter B. Tiedemann, Åbenrå, tlf. 3450.


18-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Stenknuser, skinner, tipvogne og andet materiel til salg. Peter B. Tiedemann, Åbenrå. Tlf. 3450.


27-8-1949, 28-8-1949, 29-8-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel til salg. .... Diesellokomotiv Arne Jung, 600 mm, 1000 m spor, 17 kg skinner. Peter B. Tiedemann, Åbenrå telefon 3450.


16-12-1950, 17-12-1950, 18-12-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Gode brugte skinner til salg.

Vægt pr. m:  7 - 10 - 12 - 15 - 17 - 20 kg.

Længder:     5 -   9 -   6 -   9 -   9 -   9 m.

Peter B. Tiedemann, Åbenrå tlf. 3450. 


13-12-1951 - JYDSKE TIDENDE
Notits: Blev dømt til at betale.
Firmaet Monberg og Thorsen A/S, København, lod efter Rømø-dæmningens fuldførelse entreprenør Peter B. Tiedemann, Åbenrå, sælge en del skinner fra tipvognsanlæget, på hvilket Tiedemann tjente omkring 44 kr. pr. ton. Men efter, at Tiedemann i sit eget navn havde solgt 2000 sveller fra dæmningen og indkasseret salgssummen, uden at afregne med Monberg & Thorsen, anlagde firmaet sag imod ham ved Vestre Landsret og krævede ham dømt til at betale 8966 kr.
Entreprenør Tiedemann mødte under sagen med et modkrav på kr. 34,152 kr., som han mente at have tilgode i provision for salget af skinner. Men Landsretten afviste denne påstand og dømte Tiedemann til at betale Monberg & Thorsen de 8966 kr., samt 1500 kr. i sagsomkostninger. Landsretssagfører Hammerich, Åbenrå, der var beskikket for Tiedemann, som havde fri proces, får 500 kr. i salær og 80 kr. for udlæg, og disse beløb skal betales af statskassen.

THOMAS THOMSEN, Åbenrå


UTM 32N: N 6099xxx, E 526xxx - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

1941   Vognmand Thomas Thomsen jr., Sønderchausseé 12. Åbenrå   (tlf. 801)


Beliggenhed ukendt. Formodes at være grus- og stengrav.


Bane anlagt 19??, nedlagt 194?.


Motorlokomotiver

(1)   ?  B d?   Deutz  ?  19??   ?   ?

(2)   ?  B d?   Deutz  ?  19??   ?   ?


(1)   Til salg maj 1941.

(2)   Til salg maj 1941.


- - - -


1-5-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør eller vognmand. 2 Ford lastbiler .... , 1 gl. Ford lastbil, 2 Deutz lokomotiver, 1 stor stensorterer med elevator og rem, 1 mindre stensorterer med motor sælges straks imod kontant. Henvendelse til vognmand Thomas Thomsen jr., Sønderchaussé 12, Åbenrå.

SØNDERJYLLANDS HØJSPÆNDINGSVÆRK, Åbenrå


UTM 32N: N 60997xx, E 5271xx - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

1941-19??  Sønderjyllands Højspændingsværk


Elektricitetsværk ved Åbenrå havn. 

Tipvogne til kultransport m.m. 

Tørvegravning  i Rolandsmosen og Højmosen. 

Lokomotiverne  anvendt i brunkulsleje eller tørvemose. 


Bane anlagt 19??. , nedlagt 19.. . 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)   ?   B bm  PM   13286/293  1941  Ford  40 hk   type FD

(2)   ?   B bm  PM   13287/294  1941  Ford  40  hk  type FD


(1)  Ny. 5 tons. Leveret med Ford benzinmotor type AA samt med Ford

       generator nr. 1709 på trolje.

       Senere til entr.fa. Hans Jørgensen & Søn, Odense, nr. '6'.

       Ombygget med Ford dieselmotor, 57 hk, og anvendt i Davinde

       Grusgrav (83.05). 1985 solgt til ophugningsfirma.

(2)  Ny. 5 tons. Leveret med Ford benzinmotor type AA samt med

        Ford generator nr. 1710 på trolje.

        Senere til entr.fa. Hans Jørgensen & Søn, Odense, nr. '7'.

        Ombygget med Ford dieselmotor, 57 hk, og anvendt i Davinde

        Grusgrav (83.05). 1985 solgt til ophugningsfirma.


- - - -


22-5-1925 - HEJMDAL
Artikel: Sønderjyllands Højspændingsværk. 8 tipvogne til kultransport til elevator.


31-8-1936 - HEJMDAL
Notits: 30--40 tons muslinger i højspændingsværkets tilløbskanal.
Den årlige oprensning bringer mange mærkelige mudderdyr for dagen.
På højspændingsværket foretager man i disse dage den årlige oprensning af tilløbskanalen fra den gamle havn, hvorigennem vandet strømmer ind til turbineanlæget. Det er et større stykke arbejde, idet ikke færre end 13 arbejdere er beskæftiget med det, og at der virkelig er noget at holde renselsesfest med, dokumenteres på overbevisende måde af de læs, man hiver op gennem kanalskakten. Det er især muslinger, som sætter sig fast i kanalløbet. Den ene tipvogn efter den anden fyldes med mindre vellugtende skaldyr, der som et bjerg hober sig op inde i gården, hvorfra de, inden de bliver for vellugtende, køres bort til en losseplads. Man regner med ved en sådan oprensning at få kanalen tømt for henved 30–40 tons muslinger, en fangst, der, hvis det havde været spiselige muslinger, ville have været en lige så god forretning som alt andet på højspændingsværket. Desværre egner de sig ikke til servering!


18-4-1944 - HEIMDAL

Tørvearbejdere søges. Sønderjyllands Højspændingsværk. Henv. overmontør Sørensen, Rolandsmosen, tlf. Genner 38y.


18-3-1948 - JYDSKE TIDENDE
Notits: Ulykke på Højspændingsværket.
På Sønderjyllands Højspændingsværk i Åbenrå skete i går morges en ulykke, da arbejdsmand J. Christiansen, Løjt, var ved at læsse slagger fra en tipvogn ned i en vandgrav. Da en trosse sprang, blev Christiansen påkørt af tipvognen. Hans ene ben kom i klemme, således at han kom til at hænge med hovedet nedad i vandgraven. En af hans kammerater var heldigvis i nærheden, og det lykkedes ham at få Christiansen fri. Falcks ambulance førte Christiansen til Åbenrå sygehus, hvor det oplyses, at han har pådraget sig en en 10 cm lang flænge i benet.

ÅBENRÅ SKOVDISTRKT 


UTM 32N: N 60996xx, E 5271xx - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

1925     Åbenrå Skovdistrikt (Statsskovvæsenet) 


Sporvidde og trækkraft ukendt.


- - - -


22-8-1925 - FLENSBORG AVIS
Notits: Åbenrå Skovdistrikt. Stabelplads ved den nye havn.
Nede på havnepladsen mellem højspændingsværket og havnemolen ligger et lag slagger i en aflang firkant i det hvide sand. Det ser ud, som det var begyndelsen til en kørevej, men der er imidlertid begyndelsen til en stor stabelplads, Åbenrå Skovdistrikt lader anlægge der.
Skovdistriktet har af havnen lejet en plads på i alt 2000 kvdratmeter. Denne plads skal bruges til oplagsplads for det træ, der skal udskibes, og skal forøvrigt pænt indhegnes. Fra pladsen skal anlægges kørebroer på sveller og andet træ og desuden fire tipvognsspor. Ad disse veje skal træet så befordres ned til skibene. Det hele skal være færdigt til oktober og koster skovdistriktet 4000 kroner. ....

JEP GORMSEN, Åbenrå


UTM 32N: N 6099xxx, E 526xxx - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

1940   Jep Gormsen, Åbenrå  (tlf. 936) 


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


9-5-1940 - HEJMDAL
Spor 600 mtr. og 2 tipvogne ønskes til leje 3 mdr. Jep Gormsen, telf. Åbenrå 936. 


17-5-1940 - FLENSBORG AVIS 

Spor. 600 mtr. og 2 tipvogne ønskes til leje 3 mdr. Jep Gormsen, – Telefon Åbenrå 936.

HANS JØRGENSEN, Åbenrå


UTM 32N: N 6100200, E 526800 - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

1920   Hans Jørgensen, Nørreport 2, Åbenrå   


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


12-1-1920, 14-1-1920 - HEJMDAL
200 løbende meter markbanespor, 8 eller 4 tipvogne og 2 eller 3 drejeskiver ønskes til købs. Tilbud udbedes af Hans Jørgensen, Nørreport 2, Åbenrå.

MICHAEL RIES, Åbenrå


UTM 32N: N 611300, E 5275xx - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

1913   Farver Michael Ries, Jørgensgaard, Åbenrå 


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


27-2-1913, 1-3-1913, 4-3-1913 - FLENSBORG AVIS
500 meter brugte mergelbaneskinner med 6 tipvogne ønskes til købs. Michael Ries, Åbenrå.

J. P. TOPS EFTF., Åbenrå


UTM 32N: N 6099xxx, E 527xxx - Ref.nr. 89.xx. 


Ejer:

1956-62   J. P. Tofts Eftf.  


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1956: Vogndele.
1957: Vogndele.


Spøer - Hovedbog 1961-64:

1962: Vogndele. 500 mm. 

BRDR. OVESENS SAVVÆRK, Rødekro 


UTM 32N: N 6102730, E 520896 - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1938-42  Brdr. Ovesen, Rødekro  


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


16-9-1945 - JYDSKE TIDENDE
Notits: Farlig brand i Rødekro afværget.
Da portør Busch, Rødekro, i går morges ved 5-tiden gik hjem fra sit arbejde på stationen, opdagede han, at det brændte på Brdr. Ovesens Savværk. Han vækkede savværksejeren, som tilkaldte det frivillige brandværn, der heldigvis også hurtigt fik ilden slukket. Ilden var opstået i en tipvogn med generatortræ og der skete ingen større skade, men branden var meget farlig.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1937-41: Br. Ovesens Savværk

1938: Div.

24-1-1941: 40 sæt hjul skitse 59. 4 stk. løse hjul. 


Spøer - Hovedbog 1941-47: Røde Kro Savværk, Brdr. Ovesen

4-4-1942: 4 sæt hjul 300x600.

Siden er senest

rettet


10-11-2015 

8-9-2019 

11-10-2019