Holbæk - Entreprenører

HOLBÆK

ENTREPRENØRFIRMAER

Entr. T. BRYDE PETERSEN, Holbæk


Indehaver: 

194?-19??  Tage Bryde Petersen, Karensmindevej  9, Holbæk


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  B d  ?  ?  19??  ?  ?  ? 

(2)  ?  B d  ?  ?  19??  ?  ?  ?


(1)  Købt juni 1946 fra Afviklingsudvalget i Holbæk. Stod ved

       befrielsen 1945 på jernbanevogn på Højby Sj. station, afsendt fra

       Padborg. Tilhørte formentlig det tyske firma G. Tesch.

(2)  Købt juni 1946 fra Afviklingsudvalget i Holbæk. Stod ved

       befrielsen 1945 på jernbanevogn på Højby Sj. station, afsendt fra

       Padborg. Tilhørte formentlig det tyske firma G. Tesch.

       Betegnes som meget defekt.


Anvendelse:


1946  Ukendt arbejde.


- - - - 


Direktoratet for Vareforsyning - Kontoret for tyske efterladenskaber - Politimesteren i Holbæk 


18-5-1945:

OHJ meddeler, at (bl,a,) følgende vogne henstår med værnemagtsgods:
Højby Sjælland: Schwerin 10809 - 2 dieseltraktorer - Fra Fa. Tesch, Padborg - Tesch, Højby


29-3-1946 Brev til Dir.:

T. Bryde Petersen forespørger om køb af entreprenørmateriel i Holbæk.


29-4-1946 :

Vurdering af 2 stk. mindre lokomotiver til 600 mm sporvidde på Carl Nielsens tømmerplads i Holbæk:
1: Lokomotiv meget slidt. Motor kan ikke drejes. Hjul, lejer, kæder og kædehjul skal skiftes. 1500,-
2: Lokomotiv som førnævnte, men dog i noget bedre stand. 2200,-


7-5-1946 Brev :

T. Bryde Petersen, Civiling., Karensmindevej 9, Holbæk, ønsker at købe bl.a. de to nævnte lokomotiver.


24-6-1946 Brev til Dir. :

Til civiling. T. Bryde Petersen, Holbæk, er solgt 2 stk. tipvognslokomotiver, 1 stk. blandemaskine og ca. ½ tons armeringsjern for vurderingssummen 5050,- .

Entr. R. PETERSEN, Holbæk 

Entr. A.HELMER PETERSEN, Holbæk 


Indehaver: 

18..-1910  Entr. R. Petersen, Holbæk 

1910-19..  Cand. polyt. A. Helmer Petersen, Holbæk 


Indehavere af Aunsøgård Skærvefabrik. 


Anvendelse: 

1912           Planering af kaserneareale, Holbæk 

1913-191?  Vejanlæg, Nykøbing Sjælland Sindssygehospital 


- - - - 


15-8-1910 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Det bekendtgøres herved, at den af min afdøde fader, entreprenør R. Petersen, Holbæk, gennem mange år førte forretning fortsættes uforandret. A. Helmer Petersen, cand. polyt., ingeniør, Telefon Holbæk 78. Telefon Jyderup nr. 13 (Stenpladsen ved Aunsøgård).

Entr. C. GREGERS LARSEN, Holbæk


Indehaver: 

1912?-19??  C. Gregers Larsen, Holbæk   


Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste.


Anvendelse: 


1914         Artilleriets ridebane, Holbæk kaserne 


- - - - 


22-5-1912, 25-5-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Dygtige jordarbejdere kan straks få arbejde på Ousted å pr. Lejre. Timeløn 40 øre. Henvendelse på arbejdspladsen eller til entreprenør C. Gregers Larsen, Holbæk.


5-3-1914 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Stort jordarbejde. Artilleriets ridebane.
Ved en licitation, der forleden afholdtes på 3. Ingeniørdirektions kontor i København, fik entreprenør Gregers Larsen, Holbæk, som lavestbydende overdraget arbejdet med afgravning af ridebanen ved artillerikasernen i Holbæk samt anlæg af veje langs ride- og kanoneksercerhuset. Licitationssummen er ca. 15,000 kr., så man vil forstå, at det er et stort arbejde; dertil kommer, at det på grund af det fremrykkede tidspunkt skal forceres stærkt. Det skal være færdigt inden 6 uger. Alene afgravningen til ridebnen drejer sig om fjernelse af henved 5000 kubikmeter jord.
Der træffes i disse dage forberedelser til anlæg af tipvognspor, og fra mandag tages der fat med en større styrke.


8-7-1914, 11-7-1914 - INGENIØREN
Tipvogne. 22 stk. tipvogne ¾ m³, sporvidde 600 m/m, 500 m spor med sveller og spir og 1 skiftespor er til salg for kr. 2200,00 ved henv. til entreprenør C. Gregers Larsen, Holbæk.

Siden er senest

rettet


17-8-2014 

23-7-2019