Varde - nordlige opland - Diverse

VARDE - nordlige opland

DIVERSE        mangler 

FRISVAD TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6168000, E 468960 - Ref.nr. 69.03. 


Ejer:

19??-19??  Ukendt


Teglværk umiddelbart syd for Frisvad. Lukket 19?? .


Bane anlagt ????, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

HOLGER JESSEN, Tinghøj


UTM 32N: N 6168500, E 466500 - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1945  Vognmand Holger Jessen, Tinghøj, Varde  (tlf. Orten 20)


Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


23-3-1945, 24-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Ca. 200 m tipvognsspor ønskes til leje for sommeren. Vognmand Holger Jessen, Tinghøj, Varde, tlf. Orten 20.

HOLGER PEDERSEN, Janderup


UTM 32N: N 6164200, E 460800 - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1947  Holger Pedersen, Janderup 


Tørveproduktion. Nærmere beliggenhed ukendt. 


- - - - 


1-4-1947, 2-4-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriale til salg. En Esbjerg presser, et spil, dyndvogn og rullevogne samt 100 m spor. Holger Pedersen, Janderup st., Vestj.

BLAKSMARK MERGELLEJE


UTM 32N: N 6170900 E 467300 - Ref.nr. 65.02.


Ejer:

1907-1912  Blaksmark Mergelbane I/S

Entreprenør:

1909-1912  H. Hoffmann & Sønner, Brabrand


Mergelbane med flytbare spor i årene 1907-1912 fra mergelleje ved hovedvej A 11, oprindeligt med spor og vogne lånt fra Hedeselskabet.

Mergelselskabet startede selv kørslen i 1907 med motorlokomotiv, men overdrog 1909 arbejdet til entr. H. Hoffmann & Sønner, som anvendte damplokomotiver og havde kraftigere materiel (785 mm). Kørslen afsluttedes 1912.


Motorlokomotiver 700 mm (Mergelselskabet)

(1)  ?  ? pm  CBH   ?  1907  CBH?  10 hk

(2)  ?  ? pm  FJM  ?  1909  Atlas  8 hk 


(1)  Ny. 1909? solgt til Rindum Mergelleje (49.03).

(2)  Ny. Motor type 6E nr. 1536. Ikke leveret?

        Senere Hvelplund Mergelleje (61.04).


Damplokomotiver 785 mm (Hoffmann & Sønner)

(11)  ?  B t  Hanomag  4573  1906

+

+

+


(11)  1912 til Strelluf mergelleje (65.10).


- - - - 


14-7-1897 - INGENIØREN
Notits: Mærgelbanen. Hedeselskabets ingeniør, som har leveret tegning og overslag til mærgelbanen fra Varde over Blaksmark til Lydum, ventes til Varde i slutningen af næste uge for at konferere med byrådet angående banegården og retningslinien. Byrådet holder møde om sagen lørdag aften den 17de ds.


21-5-1909, 22-5-1909 - DEMOKRATEN
Jordarbejdere kan få arbejde ved Blaksmarks Mærgelleje, 1 mil fra Varde. Timeløn 35 øre. Hoffmann & Sønner.


11-7-1911, 13-7-1911, 15-7-1911, 17-7-1911, 19-7-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører. En lokomotivfører med certifikat antages ved Blaksmark mergelbane pr. Varde. Helst ugift. Nærmere ved henvendelse til entreprenør Hoffmann, Varde.


20-4-1912, 21-4-1912, 23-4-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Jordarbejdere. Otte à ti dygtige arbejdere antages ved Blaksmarks Mergelbane pr. Varde.


22-6-1912, 23-6-1912, 25-6-1912 - JYLLANDSPOSTEN

6 à 8 dygtige jordarbejdere antages ved Blaksmark Mergelbane pr. Varde. H. Hoffmann & Sønner.


MEJLS MERGELLEJE


UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 65.09.


Ejer:

1925-1928  Blaksmark Mergelselskab

Entreprenør:

1925-1928  Knud & Tyge Lind, Lyngby


Mergelbane med flytbare spor fra mergelleje øst for hovedvej A 11.

Kørslen startede 1923 fra Blaksmark mergelleje (65.03), men 1925 flyttedes gravningen til Mejls, hvorfra kørslen afsluttedes i 1928.


Sporvidde 600  mm. Trækkraft damplokomotiver.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  Som  ?  1926  Ford 40 hk


(1) Eventuelt AD-lokomotiv.  Overjordstransport.


Damplokomotiver

Se Blaksmark Mergelleje 65.03.


BLAKSMARK MERGELLEJE


UTM 32N: N 6170900, E 467300 - Ref.nr. 65.03.


Ejer:

1923-1925  Blaksmark Mergelselskab

Entreprenør:

1923-1925  Knud & Tyge Lind, Lyngby


Mergelbane med flytbare spor fra samme mergelleje som 65.02.

Kørslen startede 1923, men 1925 flyttedes gravningen til Mejls mergelleje (65.09), hvor kørslen afsluttedes i 1928.


Sporvidde 600  mm. Trækkraft damplokomotiver.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  AD  ?  ?  AD  ?


(1) Muligvis tilhørende underentreprenør. Anvendt ved overjordstransport.


Damplokomotiver

(11)  ?  B t  OK  1297  1904  40 hk

(12)  ?  B t  OK  5625  1912  50 hk ?

(13)  ?  B t  OK  6331  1913   50 hk

(14)  ?  B t  OK   6811  1914  50 hk

(15)  ?  B t  OK  11215  1927  40 hk

(16)  ?  B t  OK  11526  1927  30 hk

(17)  ?  B t  OK  11214? 1926  40 hk

(18)  ?  B t  Hens  11684  1913

(19)  ?  B t  Jung  2031  1913  ( 700 mm? 1934? )

(11), (13), (14), (18) kendes herfra.


- - - -


11-4-1924, 12-4-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Til Blaksmark Mergelleje søges straks en dygtig lokomotivfører med faglig uddannelse, så han kan udføre forefaldende reparationer. Skriftlig henvendelse til ingeniør Lind, Lindevej, Silkeborg.


9-9-1924, 10-9-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Jordarbejde. Til en underentreprenør ønskes straks bortakkorderet afrømning af ca. 3000 kubikmeter overjord ved Blaksmark Mergelleje pr. Varde.


22-7-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion over barakker. Torsdag 26. juli afholdes auktion efter begæring af ing. K. Lind, Varde  over 3 barakker i Blaksmark Mergelleje. ....


21-4-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Artikel: Blaksmark Mergelbanes historie.


Siden er senest

rettet


8-4-2015 

4-3-2020 
ORTEN TEGLVÆRK


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 65.04. 


Ejer:

1946  Haltrup & Hesselho Teglværker, Akts., Nordenskov.

19??  Varde Teglværker A/S


Teglværk opført 1946 i vestlige del af Orten med maskiner mm. fra Haltrup Teglværk (66.06). Oprindeligt spilbane.


Bane anlagt 1946, nedlagt 196?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft oprindeligt spil, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  -  B bm  PM  11219/184  1937  Ford  55   type PM-F


(1)  Købt 1950. Oprindeligt leveret til Graasten Teglværk (93.02).

       19?? solgt til Egebjerg Teglværk (110.02), senere på Orebo

       Teglværk (111.04) med samme ejer, Ruds Vedby Teglværk

       (114.03),  før 197? solgt til privatperson ved Hedehusene.


- - - -


XXX

KARLSGÅRDE DAMBRUG 


UTM 32N: N 6166850, E 473200 - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer: 

1948  ?


Dambrug ved Karlsgårdeværket. 


Bane anlagt 19??. nedlagt 19?? 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motortrolje. 


(1) 


HANS JEPSEN, Skonager


UTM 32N: N 6166xxx, E 4729xx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1945  Hans Jepsen, Skonager


Beliggenhed ukendt.


- - - -


2-10-1945, 5-10-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tipvognsspor. Ca. 80 løbende meter og en trolje egnet til transport af mejerispande ønskes til købs. Hans Jepsen, Skonager, Telefon 28 Næsbjerg.

RICHARD PEDERSEN, Næsbjerg


UTM 32N: N 6164xxx, E 4748xx - Ref.nr. 69.xx. 


Ejer:

1943-1945  Richard Pedersen, Næsbjerg


Tørveproduktion. Nærmere beliggenhed ukendt.


- - - - 


22-1-1943 - VESTKYSTEN - ESBJERG

100 m jernspor og en trolje ønskes til leje for indeværende tørvesæson. Richard Pedersen, Næsbjerg.


1-2-1944, 4-2-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

50 meter spor med eller uden spil, ønskes til leje. Richard Pedersen, Næsbjerg, tlf. 12 kan benyttes.


24-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Vejen-presser med eller uden elevator, samt 3 rullevogne ønskes til købs. Rikard Pedersen, Næsbjerg, telf. 12  kan benyttes.