Mors - Diverse

MORS 

DIVERSE

N. VOETMANN, Ørndrup


UTM32: N 6293409, E 473268 - Ref.nr. 23.xx. 


Ejer:

1925  Proprietær Niels Voetmann, Ørndrup pr. Karby

 

Formål ukendt.


Bane anlagt 1925?, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


30-6-1925, 1-7-1925, 2-7-1925, 3-7-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt spormateriel. Billigste pris ønskes omgående på 2000 meter dobbeltspor à 5 kg pr. meter, 8 stkr. 1 m³ tipvogne, 600 mm sporvidde, samt tilhørende bolte, spiger osv. N. Voetmann, Ørndrup pr. Karby, Mors.

CHR. SPANGGAARD, Nykøbing M. 


UTM32: N 6294500, E 491500 - Ref.nr. 23.xx.


Ejer:

1917   Chr. Spanggaard, Nykøbing M.

1930  A. Chr. Spanggaard, Nykøbing M.

 

Maskinhandler. Formål ukendt. To personer? 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


16-7-1917, 23-7-1917, 26-7-1917, 30-7-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg straks. En dampkedel, 28,6 □-meter hedeflade, 100 pd. damptryk. år 1905, en dampmaskine, cylinderdiameter 400 millimeter, slaglængde 500 millimeter, svinghjul 3,400 millimeter, 500 meter spor, 4 tipvogne, 1 lervalse, 1 stryge-maskine, aksler, remskiver og remme ønskes solgt samlet eller delvis.

Chr. Spanggaard, Nykjøbing M.


26-7-1930 - JYLLANDSPOSTEN

5 brugte tipvogne og ca. 300 m spor til salg eller bytte med 24" tærskeværk med presser og andre maskiner. A. Chr. Spanggaard, Nykjøbing, Mors.

M. MATHIASEN, Nykøbing M. 


UTM32: N 6294500, E 491500 - Ref.nr. 23.xx.


Ejer:

1946  Tømrermester M. Mathiasen, Nykøbing M.   

 

Formål ukendt. 


Bane anlagt 1946?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Håndkraft ? 


- - - - 


30-3-1946, 31-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

150 m skinner m 2 skiftespor samt 3 stk. troljevogne købes. Tømrermester M. Mathiasen, Nykøbing Mors, tlf. 179.

VESTERBROS MASKINFORRETNING, Nykøbing M.


UTM32: N 62943xx, E 4909xx - Ref.nr. 23.xx.


Ejer:

1929-1932  Holck Jensen, Nykøbing M.   


Formål ukendt.


- - - -


19-5-1929, 22-5-1929 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs ønskes 4 brugte tipvogne og 1500 meter skinner med sveller. Vesterbros Maskinforretning, Holck Jensen, Nykøbing, Mors. Tlf. 483.


18-5-1932, 25-5-1932, 28-5-1932, 4-6-1932, 11-6-1932, 18-6-1932, 25-6-1932,

8-7-1932 - MORSØ FOLKEBLAD

Tipvogne og skinner. Ca. 400 meter skinner og 2 tipvogne sælges billigt. Vesterbros Maskinforretning. -- Telf. 438. Holck Jensen.

DRAGSTRUP TRÆLASTHANDEL, Erslev


UTM32: N 6296400 , E 479900 - Ref.nr. 26.xx.


Ejer:

1905-19??  Tømmerhandler, købmand Martinus Knudsen

19??-19??  ?   


Firmaet havde en 70 m lang skibsbro, som blev ødelagt under en storm i 1913. Formentlig genopbygget.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


21-11-1913 - MORSØ FOLKEBLAD
Notits: En anløbsbro ved Dragstrup skyllet væk.
Højvandene i forbindelse med stormen har i går morges skyllet anløbsbroen ved Dragstrup bort. Broen, der var anlagt af trælasthandler Knudsen, havde en længde af 70 meter. Skaden anslås til 300 kr. Man meddeler os derude fra, at vandet i går steg langsomt dagen igennem og om eftermiddagen ved 5-tiden manglede det kun 3 tommer i at gå op i tømmerhandelens træskure.


19-9-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne sælges. 3 tipvogne fl: med aft. kasser, 9' x 3', sporvidde 60 cm, sælges billigt. Dragstrup Trælasthandel, Erslev, Mors.


7-4-1937 - JYLLANDSPOSTEN

Brugte skinner, 65 mm, ca. 500 lb.meter, inkl. lasker, sælges for et antageligt bud. Dragstrup Trælasthandel, Erslev, Mors.

FÆLLES-TØMMERLAGERET, Nykøbing M.


UTM32: N 6294500, E 491500 - Ref.nr. 23.xx.


Ejer:

1899  ? , Nykøbing M.   


Formål m.m. ukendt. Muligvis fra Glomstrup vig?


- - - -


27-6-1899, 4-7-1899, 11-7-1899 - JYLLANDSPOSTEN

105 stkr. brugte jærnbaneskinner ere til salgs hos Fælles-Tømmerlageret, Nykjøbing, Mors.

MARTIN BERTHELSEN, Ørding 


UTM32: N 6285800, E 485300 - Ref.nr. 23.xx. 


Ejer:

1912  Martin Berthelsen, Ørding

 

Maskinfabrikant.


Tørveværk leveret 1912 til gårdejer Chr. Nørgaard, Storup.

Formentlig det nedenfor nævnte materiel.


- - - -


25-1-1912, 26-1-1912, 27-1-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs søges: 2000 alen jernbanespor, ca. 60 mm højde, og 4 tipvogne, passende til mosebrug. Billigste pris bedes tilsendt Martin Berthelsen, Ørding, Nykøbing, Mors.


9-3-1912 - MORSØ FOLKEBLAD
Artikel: En tørvefabrik i Storup. – Øens første tørvefabrik med en daglig fabrikation af 40,000 tørv. Chr. Nørgaard, Storup. Tipvogne.
Anlagt af Martin Bertelsen, Ørding.

BJERGBY GRUSGRAV, Bjergby


UTM32: N 6303000, E 484245 - Ref.nr. 23.xx. 


Ejer:

1926-1936  Thisted Amts Vejvæsen

1936-19??  Solbjerg-Sundby kommune 


Grusgrav i Bjergby. Kort spor. 

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??


- - - -


26-8-1936 - MORSØ FOLKEBLAD

Notits: Thisted Amtsråds møde i dag.

Amtsgrusgraven i Bjergby sælges til Solbjerg-Sundby kommune.

Amtsvejinspektøren forelagde i dag i amtsrådsmødet indstilling om at sælge amtets grusgrav i Bjergby til Solbjerg-Sundby sogneråd for 800 kr. Under overdragelsen er indbefattet en tipvogn og 50 meter spor. Arealet, der andrager 4925 m², er af amtsvejvæsenet erhvervet i 1926 for 1800 kr.

Vejudvalget anbefalede, og salget vedtoges.

SINDBJERG GRUSGRAV, Sindbjerg


UTM32: N 6290000, E 479700 - Ref.nr. 23.xx. 


Ejer:

1905-19??  Thisted Amts Vejvæsen


Grusgrav ved Sindbjerg. nærmere beliggenhed ukendt. Kort spor. 

Bane anlagt 1910, nedlagt 19??


- - - -


1-9-1905 - MORSØ FOLKEBLAD
Thisted Amtsråd. Mødet den 30. august 1905.
Køb af grusgrav. Amtsvejinspektøren indberetter, at han i forbindelse med kredsudvalget i Morsø herreder i henhold til bemyndigelse på amtsrådsmødet den 30. novbr. f. a. af Peter Bjerregaard, Sindbjærg, har købt en hedeparcel, stor godt 24 td. ld., for en pris af ialt 4500 kr., til anvendelse til grusgrav. Tiltrædes.


30-8-1910 - THISTED AMTSAVIS
Notits: Thisted Amtsråd. Mødet i dag.
Amtsvejinspektøren anholder om tilladelse til at måtte anskaffe 220 m. spor og 2 stkr. tipvogne til gratis brug for grusharperne ved Sindbjerg grusgrav på Mors. Kredsudvalget anbefaler.
Formanden: Graven er efterhånden bleven så dyb, at transporten volder besvær. Jeg vil anbefale at følge indstillingen. – Tiltrådtes.

Siden er sidst

rettet


10-12-2015 

30-7-2019