Korsør - Diverse

KORSØR

DIVERSE

KORSØR MASKINDEPOT


UTM32: N 6134876, E 635570 - Ref.nr. 117.01. 


Ejer:

1905-195?  Danske Statsbaner (DSB) 


Kulbane fra Korsør havn til maskindepotet og færgerne med højbro over stationsområdet. Elektrificeret med 220 v jævnstrøm.


Bane anlagt 1905, nedlagt 195?.

Sporvidde 650 mm. Trækkraft elektrolokomotiver.


Elektrolokomotiver

(1)   1   Bo k    Titan   1   1905  Titan  15 hk

(2)   ?   Bo k   Titan   2? 1905  Titan  15 hk

(3)   ?   Bo k   Titan   3? 1905  Titan  15 hk


(1)  Nyt.

       Overdel til Tivoli, København, senere til legeplads ved Børnets

       Hus i Rødovre. 19?? overtaget af Dansk Jernbaneklub.

(2)  Nyt.

(3)  Nyt. 


- - - - 


25-10-1912 - KORSØR AVIS
Notits: Depotarbejder Ostefeld Hansen fik i eftermiddag ved koblingen af 2 tipvogne på den elektriske bane højre hånds pege- og langefinger slemt læderede, så han i ca. 3 uger ikke kan gøre tjeneste.


26-11-1913 - KORSØR AVIS
Notits: På Statsbanernes luftbane skete der i middags et togsammenstød, hvorved kasserne fra et par tipvogne blev kastet ned på jorden.
Uheldet skete ved sporskiftet ved vejbroen. Der kom intet mmenneske til skade, og tipvognene led ikke synderlig overlast.


27-4-1914 - KORSØR AVIS
Notits: Tilskadekommen. I formiddags er havnelaugsarbejder A. D. Jensen kommen tilskade under arbejdet i dampskibet 'Anna', der losser kul til Statsbanerne. Han opholdt sig i lasten, da et stort stykke kul faldt ned fra en opgående tipvogn og ramte ham på ryggen, så der fremkom en blodudtrædning. Først om en 14 dages tid vil han kunne arbejde igen.


18-3-1918 - VESTSJÆLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Klemt mellem to tipvogne. Havnearbejder Chr. Petersen, Halskov, blev i formiddags under losning ved Statsbanernes kulkran klemt mellem to kulspande, der hører til tipvognene, idet den ene af dem var ved at blive hejst op fra damperens last.
Petersen, der særlig fik underlivet klemt ret alvorligt, måtte føres til sit hjem.


18-9-1920 - VESTSJÆLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Uheld på den elektriske luftbane. I går eftermiddags ved 5-tiden skete et uheld på Statsbanernes elektriske luftbane, idet et tog, der kom fra havnen, lige under viadukten kørte ind i en del tomme vogne, som var forude.
Sammenstødet var så kraftigt, at to tipvogne, fyldt med kul, hoppede af sporet, knuste broens træværk og styrtede ned på jorden, Heldigvis kom ingen mennesker til skade.
Lokomotivføreren på et godstog, der samtidig var for udgående, opdagede i rette tid uheldet og forhindrede, at godstoget kørte ind i de nedstyrtende vogne og kul.


20-5-1927 - SORØ AMTS-TIDENDE
Notits: Korsør. Tilskadekommen.
I morges ved 8-tiden kom havnearbejder Leismann, der bor i Havehuset, til skade i lasten om bord på den engelske damper 'Lynntown', idet han blev klemt mellem en af de tunge tipvognskasser, der sænkes ned i lasten, og skibssiden.
Sygebilen bragte ham på sygehuset, hvor det konstateredes, at han havde brækket et par ribben. Leismann befinder sig nu nogenlunde vel, men skal dog blive på sygehuset endnu nogle dage.


8-8-1934 - VESTSJÆLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Korsør. Da ulykken skete.
Som meddelt skete der i går eftermiddags ved 15,30-tiden en trist ulykke under losningen af damperen 'Heimdal', der ligger i Krogen med kul til Statsbanerne.
Ulykken skete ved, at Tvede Hansen, som sammen med nogle andre arbejdere var ved at fylde kranens kulkasse eller tipvogn, lagde hånden på kanten af vognen, da de var færdige med fyldningen. Pludselig kom den tomme vogn ned til fyldning, og dette opdagede Tvede Hansen ikke, før vognen ramte kanten på den anden vogn, som han støttede sig til. Under denne tunge vægt blev hånden frygteligt lemlæstet, og på sygehuset viste det sig, at ydersiden af hånden var knust. Det er højre hånd, der er læderet, så det er en alvorlig sag for den tilskadekomne.


18-11-1938 - VESTSJÆLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Tipvognene faldt ned fra broen. Er skinnerne ikke i orden?
Der er i formiddags sket et uheld på Statsbanernes luftbro fra kuldamperen i 'Krogen', idet to tipvognen fuldt belæssede med kul styrtede til jorden. Heldigvis sket uheldet på banens terræn og ikke ved gaden, men det var også heldigt, at der ikke skete noget for den mand, der kørte vognene.
Årsagen til uheldet har sikkert været, at en skinne ikke har været ordentligt fastgjort og derfor er væltet.
Det er kun få dage siden, at der væltede en vogn, sa kullene havnede på jorden, og man kommer uvægerligt til at tænke på, om banelegemet er i orden på broen. Der køres med meget stærk fart med tipvognene under losningen fra damperne, og tilskuere undres ofte over det faremoment, der er til stede for mandskabet, der arbejder på broen.


11-9-1939 - KORSØR AVIS
Notits: Slemt kvæstet under losningsarbejde. Brækket højre lår og beskadiget venstre knæ.
Kl. 7,50 i morges skete der ved Statsbanernes kulkran i 'Krogen' en alvorlig ulykke, hvorved havnearbejder Wilh. Hansen, Engvej 10, blev slemt kvæstet.
Ulykken skete under losning af kul fra en damper, og de nærmere enkeltheder er følgende: En tipvognsoverdel var i færd med at blive trukket op af lasten fyldt med ca. 1000 kg kul. I stedet for som normalt at fortsætte lige i vejret svingede kassen skråt ind imod land, hvorved Hansen kom i klemme mellem lugekarmen og kassen. Han faldt hårdt kvæstet ned – et fald på ca. 1½ meter.
Det er endnu ikke oplyst, hvad der har været i vejen med kranen. Man kan foreløbig kun konstatere, at mekanismen, der får kulkassen til at gå lodret i vejret, ganske uventet har svigtet.
I Falcks ambulance førtes Hansen til Korsør Sygehus, hvor man på forespørgsel oplyser, at han har fået et lårbensbrud på højre ben og er blevet noget forslået på venstre knæ. Man var i begyndelsen bange for, at han skulle have fået kvæstelser i underliv oeller brystkasse, men det ser der ikke ud til at være tale om.


5-2-1951 - KORSØR AVIS
Notits: Hånden kvæstet i tipvogn. Mindre uheld på remisen lørdag aften.
Lørdag aften er der under arbejdet i Statsbanernes remise sket et mindre uheld, idet remisearbejder Otto Nielsen, Møllebjergvej, ved rangering af en tipvogn fik sin hånd så alvorligt beskadiget, at han i Falcks ambulance måtte føres på skadestuen på Korsør Sygehus. Følgerne efter det lille uheld var dog ikke alvorligere, end at Otto Nielsen efter behandlingen kunne tage til sit hjem.

HALSSKOV TEGLVÆRK

KÄHLERS TEGLVÆRK, Korsør


UTM32: N 6134980, E 635210 - Ref.nr. 117.02 


Ejer:

1867-18??  Gustav Kähler

193?-194?  Gustav og Valdemar Kähler

1946            G. E. A. & O.V. Kähler

19??-19??   Kählers Teglværk ved A. E. Kähler m.fl.


Teglværk i nordlige del af Korsør (Halsskov). Ringovn opført 1867. Værk lukket og nedrevet 1972.  Sidespor fra DSB's Halsskov-spor. Ca. 1,5 km spor mellem værk og lergrave nord for værket, bl.a. krydsende Halsskov-sporet. De seneste år kun bane mellem lerlager og værk.

Se også 117.04 og 117.05.


Bane anlagt før 1910, nedlagt 1972.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft oprindelig heste, senere motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)   ?   B  ??    ?  ?  19??   ?

(2)   ?   B bm   ?  ?  19??  VW    ? HK

(3)   ?   B bm   ?  ?  19??  Ford  ?  HK


(1)  Eksisterede 1936.

(2)  Eksisterede 1972. Formentlig hjemmelavet.

(3)  Eksisterede 1972. Formentlig hjemmelavet? Af konstruktion som

        Nymølle Skærvefabriks hjemmebyggede lokomotiver.


- - - - 


17-3-1910 - VESTSJÆLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: En tipvogn over foden. En 15.års dreng ved navn Holger Nielsen, som arbejder hos fabrikant Kähler, blev i går under arbejdet overkørt af en tipvogn, som gik over hans højre fod. Drengens træskostøvle blev knust og måtte sprættes af ham. Han bragtes hjem til sine forældre i Kählers avlsgård, men den tilkaldte læge beordrede ham indlagt på sygehuset.


24-2-1921, 26-2-1921, 1-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN 

Skinner. 5–10 kg pr.. løb. m, tipvogne, håndstrygebrædder, lægter fra tørvelader

er til salg. Kähler, Korsør.


6-3-1921, 9-3-1921, 11-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Salg. Spor, tipvogne, transmissioner, maskiner, håndstrygebrædder m. m.

sælges. Kählers Teglværk, Korsør.


23-5-1924, 25-5-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Nogle tipvogne, 785 mm sporvidde, ønskes til købs. Kählers Teglværk, Korsør.


21-7-1925 - KORSØR AVIS
Notits: Tilskadekommen.
En ung mand Aage Jensen, som arbejder på Kählers Teglværk, kom i formiddags til skade ved, at en tipvogn, med hvilken han kørte ler fra lergraven til en æltemaskine, væltede ned over ham. Han tilføjedes forskellige hudafskrabninger og stød, og måtte på sygehuset for at blive forbundet. Senere kørtes han til sit hjem på Halskovvej.


29-11-1930 - KORSØR AVIS
Notits: Ulykke på Kählers Teglværk.
På Kählers Teglværk skete ved middagstid en ulykke, der så ud til at skulle blive ret alvorlig, men som takket være den pågældendes snarrådighed synes at skulle indskrænke sig til et forvredent knæ.
Forvalter Viggo Hansen, der kørte med et tog af tipvogne, sprang af lokomotivet for at skifte et spor. Da han havde skiftet sporet og ville tilbage til lokomotivet, fik han den ene fod i klemme mellem skinnerne og faldt omkuld. Det lykkedes ham i sidste øjeblik at få væltet sig til side, inden lokomotivet med tipvognene kom kørende, og han undgik derved at blive kørt over. Han blev kørt på sygehuset, hvor en undersøgelse viste, at forvalter Hansen havde fået forvredet knæet. Det vides endnu ikke, om han er kommen mere til skade.


1930-31 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Kählers Teglværk, Korsør, anbringelse af tipvognsspor over Halskovbanen.


24-4-1937 - VESTSJÆLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Arbejdets uheld. I klemme mellem to tipvogne.
På Kählers Teglværk skete der i formiddags ved 9½-tiden et alvorligt arbejdsuheld. Under arbejdet stod arbejdsmand Helmer Nielsen, Halskov mark, på en tipvogn, da der kom andre tipvogne kørende mod den vogn, Nielsen stod på. Nielsen kunne ikke nå at komme til side, og ved sammenstødet mellem vognene kom han i klemme. I ambulancen førtes den tilskadekomne til sygehuset, hvor det konstateredes, at hans højre lårben var brækket ved uheldet.


9-6-1940, 10-6-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

Ca. 600 m 32 kg stålskinner, 1700 m 34 kg jernskinner samt 75 eff. HK ældre

dampanlæg og ca. 35 HK Hornsby sugegasmotor til salg. Kählers Teglværk,

Korsør. Tlf. 380.


19-2-1944 - SORØ AMTS-TIDENDE
Notits: Farlig legeplads.
Nogle børn legede i aftes ved 18-tiden med tipvognene ved Kählers Teglværk, og den farlige leg endte med, at to af dem kom galt af sted. En dreng fik nogle slemme skrammer, og en 12-års pige, Karen Frederiksen fra Sprogøvej, fik et stygt kødsår på det ene ben. Hun blev i ambulancen kørt til sygehuset og taget under behandling.


8-9-1946 - BERLINGSKE TIDENDE

2-500 meter spor, 12 meter, 17 kg helst med tilhørende stålsveller 700 mm

sporvidde ønskes. Kählers Teglværk, Korsør.


2-9-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Spandekædegravemaskine ca. 25-30 m³ pr. time, gravedybde ca. 7 m, købes.

Kählers Teglværk, Korsør.

TAARNBORG TEGLVÆRK, Korsør


UTM32: N 6134590, E 635896 - Ref.nr. 117.03 


Ejer:

1893  Godsejer Beck


Teglværk i nordlige del af Korsør (Halsskov) ved Korsør nor.  Værk lukket 1918.  Sidespor fra DSB.


Bane anlagt før 1901, nedlagt 1918.

Sporvidde 800 mm. Trækkraft formentlig heste,


- - - -


15-7-1898 - KORSØR AVIS
Notits: Korsør, den 13. juli 1898.
Under en lermasse. På Taarnborg Teglværk kom i formiddags arbejdsmand Hans Peter Hansen til skade ved, at en lermasse – omtrent et godt læs – styrtede ned over ham. Han var beskæftiget i en lergrav med at fylde ler i tipvogne, og under dette arbejde faldt leret over ham og klemte ham op mod en tipvogn. Han blev strax kørt til sit hjem i Hulby og tilset af en læge. Han er en del forslået, men nogen alvorlig skade menes han heldigvis ikke at have taget. Teglværket har sine arbejdere forsikret mod ulykkestilfælde.


25-3-1901 - SORØ AMTS-TIDENDE
Notits: Ved auktionen på Taarnborg Teglværk den 27de ds. vil endvidere blive bortsolgt en ponnyvogn til 4 personer, velholdt og pænt monteret. samt nogle kasserede træ-tipvogne.


28-6-1901 - KORSØR AVIS
Notits: Korsør, den 28. juni 1901.
Ulykkestilfælde. Da teglværksarbejder på Taarnborg Teglværk Hans Christian Jensen i formiddags ved 11½-tiden var beskæftiget med at læsse ler af en tipvogn, var han så uheldig, idet han ville tømme vognen for leret, at få hele indholdet ned over sig, i stedet for, som meningen var, at det skulle være faldet ud til modsat side.
I stærk forkommen tilstand blev han kørt til Korsør sygehus, hvor det konstateredes, at han foruden at have brækket højre ben og et par ribben i højre side også havde fået ryggen stærkt beskadiget.


29-7-1915, 31-7-1915 - JYLLANDSPOSTEN

En høj- og lavtryksdampmaskine af Smith, Mygind & Hüttemeier på 80 hk med tovtræk, kun brugt få måneder om sommeren siden 1899, alt vel vedligeholdt, sælges billig, begrundet på overgang til elektrisk kraft. Taarnborg Teglværk, Korsør.


6-6-1914 - KORSØR AVIS
Tipvognskusk. En konfirmeret, stor dreng kan få plads som sådan på Taarnborg Teglværk.


14-10-1917, 25-10-1917, 4-11-1917 - BERLINGSKE TIDENDE
Fra nedbrydningen af Taarnborg Teglværk sælges ....
Chr. Bolvig, Hillerød. Tlf. 116.


1924-25 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Korsør byråd, fjernelse af spor til Tårnborg Teglværk.

SVENDSTRUP TEGLVÆRK


UTM32: N 6136400, E 638044 - Ref.nr. 117.04 


Ejer:

18??-1896    J. Kruse & Co.

1896-18??    Svendstrup Teglværker

19??-19??     Valdemar Reimann

c1925-1935  Driftsaktieselskabet 'Svendstrup'

1935-1939    Ing. Lind & Søn (Knud & Tyge Lind)

1939-19??     Kählers Teglværk, Korsør (117.02)


Teglværk(er) på Øen ved Korsør nor, tidligere med sidespor fra Svendstrup st. (DSB). Kort bane mellem værk og lergrav, fra ca. 1964 kun mellem lerlager og værk. Muligvis har der været to forskellige værker på stedet.


Bane anlagt 19??, nedlagt 197?.

Sporvidde 600 mm, 700 mm. Trækkraft damp- og motorlokomotiver.


Lokomotiver 600 mm  (Ing. Lind)

(1)   ?  B   O&K     1297  1904  ?   ?  hk

(2)   ?  B   Jung    2031  1913   ?  10 hk 


(1)  Damplokomotiv, tilhørende Ing. Knud Lind, ombygget efter 1926

        til motorlokomotiv.

        Oprindeligt leveret til Philipp Balke, Metz, Elsass-Lothringen.

        Senere til Dierking & Eggers, Hannover (Klåbygård Mergelleje

        (80.04)), Henriksen & Kähler, Korsør, Østbæk Teglværk, Ølgod

        (61.01), Urup Tørvefabrik (66.19) og entr. Wright, Thomsen &

        Kier. Uvist, om lokomotivet har kørt i Svendstrup, eller om det

        kun er ombygget på værket, som tilsyneladende også har tjent

        som oplagsplads for ing. Lind.

(2)   Ombygget til motorlokomotiv efter 1934.

        Oprindeligt leveret til Heager-Hostrup Mergelselskab (70.17).

        Uvist, om lokomotivet har kørt i Svendstrup, eller om det kun er

         ombygget på værket, som tilsyneladende også har tjent som

        oplagsplads for ing. Lind.


Lokomotiver 700 mm  (Kählers Teglværk)

(11)  ?  B dm   Hjl ?    ?  19??  Bedford  ? hk


(11)   Af lignende konstruktion som Nymølle Skærvefabriks

          hjemmebyggede lokomotiver.

          Ophugget 197. .

- - - -


10-7-1896 - FLENSBORG AVIS
Notits: Nyt aktieselskab. I disse dage er der dannet et nyt aktieselskab 'Svendstrup Teglværker', som har afkøbt firmaet J. Kruse & Co. de dette firma tilhørende ejendomme i Tårnborg sogn på Sjælland, nemlig Sveendstrup Teglværker med maskiner og inventar, Gneverskovgård med 240 tønder land og Svendstrup holdeplads med skinnespor til teglværkerne og samtlige øvrige bygninger med mere for 500,000 kr. Overtagelsen har fundet sted.


29-5-1902 - VESTSJÆLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Korsør. Ulykkestilfælde på Svendstrup Teglværk. Arbejdsm. Jens Peter Hansen fra Svenstrup, der arbejder på Svendstrup Teglværk, kom i går slemt til skade ved, at en tipvogn fuld af ler blev tippet ned over ham. Hansen fik slemme slag i den ene side og hofte, men det menes ikke, at han er kommen alvorlig til skade. Han blev kørt til Korsør og underkastet lægebehandling.


24-5-1904 - KORSØR AVIS
Notits: 4 fingre knust under en tipvogn. I fredags hændte på Svendstrup Teglværk et uheld, der let kunne have kostet en arbejdsmand de 4 af højre hånds fingre. Han vill fjerne noget fra skinnerne foran en kommende tipvogn, men nåede ikke at få hånden bort i tide, og tipvognen gik over de fire af fingrene. Af læge Seydel blev han forbundet, og lægen mener, at fingrene kan bevares.

KÄHLERS LERGRAV, Hulby


UTM32: N 6134580 E 640390 - Ref.nr. 117.05.


Ejer:

19??-19??  Kählers Teglværk, Korsør  (117.02)

 

Lergrav på sydsiden af Korsør nor ved hovedvej A1.

Ca. 200 m bane til lastbilrampe.


Bane anlagt 19??, nedlagt 197?.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?   B ?m   ?  ?  19??   ?  ? hk

- - - -


HALSSKOV STENGRAV, Korsør 

HENRIKSEN & KÄHLER, Korsør 


UTM32: N 6135630, E 633270 - Ref.nr. 117.09. 


Ejer:

1909-1914  Stenforretningen Omø (Henrik Johan Henriksen og

                     Waldemar Kähler)

1914-1918   Korsør Stenforretning, Henriksen & Kähler (Henrik Johan

                     Henriksen og Waldemar Kähler (†1918))

1918-1933   Korsør Stenforretning, Henriksen & Kähler

                     (Henrik Johan Henriksen og Gustav Kähler)

1933-1934  I/S Henriksen & Kähler

1934-1962  A/S Henriksen & Kähler

1962-1966  Henriksen & Henriksen Industri I/S

1966-           Henriksen & Henriksen Industri A/S


Stengrav på Halsskov-halvøen fra 1910. Lukket 19??.


Bane anlagt 1914, nedlagt 19??.

Sporvidde 785 mm?. Trækkraft heste / motorlokomotiver.


Motorlokomotiver ?600 mm

(1)   ?  B bm   AD  ?  c1920   AD  ? hk

(2)   ?  B bm   AD  ?  c1920   AD  ? hk

(3)   ?  B bm   AD  ?  c1920   AD  ? hk 


Motorlokomotiver 785 mm

(4)   ?  B bm  Deutz  4117   1921  Deutz  12 hk  type XIVF

(5)   ?  B bm  Deutz  6354  1923  Deutz  10 hk  type XIVF


(4)  Nyt via Lautrup & Langebæk. Motor-nr. 109497.

(5)  Nyt via Lautrup & Langebæk. Motor-nr. 121746.


Lokomotiverne kendes kun fra referencelister og kan være brugt i andre af firmaets virksomheder.

Foruden Halsskov Stengrav ejede eller drev firmaet følgende sten- og grusgrave:


LØSNING STENGRAV  (62.03)  1914-19??

ENGESVANG STENGRAV  (??.??)  1915-1925?)

ALSLEV GRUSGRAV  (??.??)  19??-19??

TRIGE STENGRAV (47.04)  1938-19??

MUNKEBJERGBY GRUSGRAV (114.10)  1919-19??

MOGENSTRUP STENINDUSTRI  (121.03)  1915-

NYMØLLE STENINDUSTRI  (113.01)  1926-


Desuden drev man :

ØLSTED KALKSANDSTENSFABRIK  (106.05)  1919-

HADSUND GØDNINGSKALKFABRIK (33.04)  19??-19??

foruden at man udførte mergelgravning og -kørsel samt under begge verdenskrige brunkuls- og tørveproduktion. Desuden handlede man med tørvefabrikations- og tipvognsmateriel.


- - - -


29-11-1930 - VESTSJÆLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Farlig situation i grusgraven.
I Kählers grusgrav ved Revet skete i formiddags et uheld, der nær kunne have fået alvorlige følger.
Forvalter Hansen ville skifte et spor foran tipvognen, men snublede lige foran traktoren. Heldigvis havde han åndsnærværelse nok til at kaste sig ud til siden og undgik derved at blive lemlæstet.
Hansen pådrog sig dog en større læsion på det ene knæ, hvorfor han blev indlagt på sygehuset.

KORSØR HAVN


UTM32: N 613400, E 635700 - Ref.nr. 117.xx. 


Ejer:

1916  Korsør havn


Formål og beliggenhed ukendt.

Spor?


- - - -


4-5-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Århus Sørets domme. Ved certeparti af 3. april 1916 befragtede Aarhus Kulkompagni damperen ‘Johan Siem’ af Det dansk-russiske Dampskibsselskab til at føre en ladning kul til Korsør, hvor losningen i følge certepartiet skulle besørges af kulkompagniet. Under losningen led skibets lastrum forskellige skade, opgjort til i alt 274 kr., som dampskibsselskabet påstod erstattet af kulkompagniet, der påstod sig frifundet. Det fastsloges i dommen, at skaden skyldtes de anvendte losseapparaters (tipvogne) beskaffenhed, idet disse ikke har været i stand til at færdes i lasten uden at forvolde de nævnte beskadigelser, og da ansvaret herfor fandtes at påhvile kulkompagniet, dømtes dette til betaling af de 274 kr. plus 30 kr. i sagsomkostninger.

KORSØR KOMMUNE


UTM32: N 6134500 E 635265 - Ref.nr. 117.xx. 


Ejer:

1901  Korsør kommune


Nærmere oplysninger ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


5-1-1901, 9-1-1901 - INGENIØREN

Jordarbejde.

Afgravning af ca. 1300 kubikfavne jord i en bakke på Halskov med ca. 700 fod længste transport og ca. 13 fod største udgravningsdybde udbydes i samlet entreprise efter tegning og betingelser, som ligge til eftersyn på havnemesterens kontor. Til arbejdets udførelse leveres entreprenøren 8 jærntipvogne og ca. 800 løb. fod arbejdsspor af 60 cntm. sporvidde.

Skriftlige, forseglede tilbud, mærkede: 'Jordarbejde' indleveres på borgmester-kontoret senest tirsdag den 15. januar 1901.

Korsør, den 31. december 1901. Nanke.


26-1-1901 - INGENIØREN

Afgravning af 'Knolden' ved Suhrs Vej på Halskov - tilbud fra Godtfredsen & Bach, Århus approberet. 


28-9-1928 - VESTSJÆLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Korsør Gasværks udvidelse. Tipvognsbane til koks.

A. NÆSTED, Korsør


UTM32: N 6146870 E 655815 - Ref.nr. 117.xx. 


Ejer:

1940  Fabrikant, plantageejer A. Næsted, Villa Nelletidda,

           Bragesvej 49, Korsør (tlf. 304)


Nærmere formål ukendt.

Sporvidde 620 mm?. Trækkraft ukendt.


- - - -


28-4-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

700 meter tipvognespor, sporvidde 62 cm, ønskes solgt. Næsted, Korsør. Telf. 304, privat 431.


21-5-1940, 22-5-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognsspor. Ca. 1000 m 22 kg skinner, så gode som nye, sælges omgående. Ca. 2000 m 7 kg skinner ønskes til købs omgående. Næsted, Korsør. Telf. 304, privat 431.


10-9-1955, 12-9-1955 - LANDBRUGERNES DAGBLAD
Til salg, billig, 1 'Stihl' kædesav, snit 1000 mm 50 m kabel, vekselstrøm, 4 tipvogne med kuglelejer, ½ m³, sporvidde 60 cm. Tørre bøgeklodser og optænding. Næsted, Korsør. Telf. 304 – 431.


9-11-1955, 10-11-1955, 11-11-1955 - LANDBRUGERNES DAGBLAD
4 stk. tipvogne med jernkasser, 600 mm spor, 1 stk. tømmersav af træ, 1 stk. jernbor med tandrække for tømmersav, 20 stk. rundsavsklinger, forsk. str., til salg. Næsted, telf. Korsør 304.


16-3-1956, 17-3-1956, 19-3-1956 - LANDBRUGERNES DAGBLAD
Maskiner og andet tilbehør ønskes solgt fra Grossmeyers Emballagefabrik.
(bl.a. en del træmaskineri)
Desuden 20 svære tipvogne, 4 stk. med tiplad, kuglelejer, 64 cm sporvidde, 200 m skinner.
Næstved Nelletidda. Korsør – Telefon 304 & 431.

BRDR. CHRISTIANSEN, Korsør


UTM32: N 6149600, E 664400 - Ref.nr. 117.xx.


Ejer:

1918  Brdr. Christiansen, Korsør


KTAS Telefonbog 1918 siger Assurance- og Agenturforretning.


- - - -


4-3-1918 - RINGSTED FOLKETIDENDE

Tipvogne til salg.

4 700 m/m  ¾ m³  pr. stk. 260 kr. 

4 500 m/m  ¾ m³  pr. stk. 250 kr. 

Henvendelse til Brødr. Christiansen, Korsør. Telefon 48 & 50.


5-3-1918 - NÆSTVED TIDENDE

Tipvogne til salg.

4 700 m/m ¾ m³ pr. stk. 260 kr.

3 500 m/m ¾ m³ pr. stk. 250 kr.

Henvendelse til Brdr. Christiansen, Korsør. Tlf. 48 & 350.

KÄHLER & BREUM, Korsør


UTM32: N 6149600, E 664400 - Ref.nr. 117.xx.


Ejer:

1941  Kähler & Breum, Korsør


Maskinfabrik og Kedelsmedie. Nærmere oplysninger ukendte.

Havde ca. 1970 en normalsporet kørekran.


- - - -


8-11-1941, 10-11-1941, 12-11-1941 - BERLINGSKE TIDENDE

Jernbaneskinner. 350 løbende m. 40 kg skinner ønskes. Kähler & Breum, Korsør 110.

Siden er senest

rettet


12-7-2019 

9-9-2019 
FORLEV TEGLVÆRK


UTM32: N 6138463, E 643284 - Ref.nr. 117.xx.


Ejer:

18??-1898  I/S Forlev Teglværk


Teglværk ved Forlev-Vemmetofte vejen ca. 700 m syd for Forlev st. (SJS/DSB) med sidespor fra denne.

Værk opført 18??, nedlagt 1898.


Smalspor?


- - - -


17-2-1898, 21-2-1898, 25-2-1898 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion over Forlev Teglværk.

Fredag den 4. marts, form. kl. 10, lader Interessentskabet ‘Forlev Teglværk’ stille til bortsalg ved offentlig auktion det samme tilhørende ved Forlev jernbanestation beliggende teglværk, bestående af en ringovn med 14 kamre, tørrelader, kaserne, stald og hus til bestyreren, tillige med samtlige de inventarie-genstande, der have været benyttede til driften, og endelig jernbanesporet fra teglværket til stationen.  Teglværkets jordareal udgør ca. 11 tdr. land. Foruden det ler, der findes her, forefindes der i umiddelbar nærhed af teglværket rigelige mængder til teglværks-brug egnet ler, de vil kunne fås på billige vilkår, hvorom tilbud foreligger.

Auktionen holdes på teglværket. Dette forevises forinden af gårdejer Jørgen Pedersen af Vemmelev. Konditioner for salget ville fra lørdag den 19. ds. henligge til eftersyn, dels på byfogedkontoret i Korsør, dels hos førnævnte Jørgen Pedersen.

Korsør, den 15. februar 1898.

På Interessentskabets vegne: Fuldm. Lützen, Korsør.


13-5-1898, 14-5-1898, 15-5-1898 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion. Fredag den 27. maj fm. kl. 10½ lader Interessentskabet ‘Forlev Teglværk’ på grund af teglværkets nedlægning ved offentlig auktion , som afholdes i nærheden af Forlev station, bortsælge bl. a. 12 à 1300 alen jernbaneskinner. Korsør, den 11. maj 1898. Lützen, fuldmægtig.

HANS CHRISTENSEN, Hemmeshøj


UTM32: N 613500, E 645300 - Ref.nr. 117.xx.


Ejer:

1923  Hans Christensen, Hemmeshøj pr. Forlev


Formål ukendt. Evt. roespor.


- - - -


7-12-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt tipspor ønskes til købs. Ca. 550 meter. Tilbud bedes sendt til Hans Christensen, Hemmeshøj pr. Forlev st., Sjælland.