Skive - Entreprenørfirmaer

SKIVE

ENTREPRENØRFIRMAER

ANDERSEN & KAASTRUP, Skive


Indehaver:

1946-19??   Henry Andersen og Harald Kaastrup

19??-19??    Henry Andersen


Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Anvendelse: 

1946   Ukendt


- - - -


23-4-1946, 27-4-1946 - BERLINGSKE TIDENDE

Entreprenørmateriel brugt købes. 1 stk. spandekædegravemaskine type PM 25, med parallelgraveanordning og fast kæde, tipvognslokomotiv, tipvogne og tipvognsspor mm. Andersen & Kaastrup, Norgaardsvej 58, Skive. Tlf. 1167.


24-4-1946, 25-4-1946, 27-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt entreprenørmateriel købes. 1 stk. spandekædegravemaskine, type PM 25, med parallelgraveanordning og fast kæde, tipvognslokomotiv, tipvogne og tipvognsspor m.m. Andersen & Kaastrup, Norgaardsvej 58, Skive. Tlf. 1167.

Entr. S. K. SKRIVER, Skive


Indehaver: 

19??-19??   S. K. Skriver, Skive


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Anvendelse: 

1943   Ukendt

1944   Tørvegravning ?

1946   Ukendt


- - - -


22-9-1943, 23-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

10 stk. tipvogne, sporvidde 600 mm, ønskes til leje ca. 2 à 3 måneder. Entreprenør S.K. Skriver, Søndergade 22, Skive. Tlf. 1091.


1-1-1944, 4-1-1944, 9-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk, bestående af følgende til salg ell. bytte: 1 stk. ælteværk med dyndkasse, 1 – 8 m l. dyndelevator, 1 – 5 m l. dyndelevator, 1 – skæretromle, 1 – dyndvogn med god gummi. Ca. 6000 til 7000 tørv i timen. Kan også byttes med en presser af De Smithske. S. K. Skriver, entreprenør, Søndergade 22, Skive. Telf. 1091.


27-2-1946, 28-2-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Til leje ønskes 400 m 9 kg's spor og et motorlokomotiv. Lejemål ca. 4 mdr. Entreprenør S.K. Skriver, Søndergade 22, Skive, tlf. 1091.


19-6-1946, 20-6-1946 - JYLLANDSPOSTEN

En grussorterer, ny eller brugt, ønskes til købs omg. Entreprenør Skriver, Skive, tlf. 1091.

Entr. K. ØSTERBALLE, Skive


Indehaver:

19??-19??  Karsten A. Østerballe, Skive


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Anvendelse

194.-194.  Tørvegravning, Hostrup (Lem sogn) :

194.-194.  Tørvegravning, Klavenris (Ejsing sogn) :

194.-194.  Tørvegravning, Rettrup (Hvidbjerg sogn) :


Tørvegravning foregik under firmanavnet 'Østerballes Tørveværker'.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B ?  ?  ?  ?  ?  ?


(1)  Til salg/udleje 1950-51.


- - - -


19-2-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Brunkulsleje ønskes til købs eller leje. Entr. K. Østerballe, Skive. Tlf. 635.


16-4-1940 - SKIVE FOLKEBLAD
2 lastbil-undervogne og 7 kg.s tipvogns-spor ønskes til købs. K. Østerballe. Tlf. 635.


17-4-1940 - JYLLANDSPOSTEN

7 kg tipvognsspor ønskes til købs. Pris og antal meter bedes opgivet. Entreprenør K. Østerballe, Skive. Tlf. 635.


2-5-1950, 3-5-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Let skinnetraktor, 600 mm sporvidde, tip-top i orden, ønskes solgt eller udlejet. Entreprenør K. Østerballe, Skive, tlf. 635.


9-1-1951, 11-1-1951, 14-1-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Skinnetraktor, 600 mm sporvidde, nylig hovedrep. ønskes solgt eller udlejet. Entreprenør K. Østerballe, Skive. Tlf. 635.


- - - -


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Udlejning af spor til tørveproduktion fra 1948/49 og Udlejning af spor til tørveproduktion (1943-1947).
Lejet ikke specificeret materiel 1943-1944.

Entr. L. ANDERSEN, Skive


Indehaver:

1907-19??   Laust Kristian Andersen, Karolinegade 3, Skive


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


Anvendelse: 

1907 -1908  Vejanlæg, Ny Skivehus-- Vinde.  


- - - - 


8-10-1907 - SKIVE FOLKEBLAD
Notits: Vejen til Vinde. Jordarbejdet ved den vej, P. Odgaard agter at anlægge fra Ny Skivehus til Vinde har været udbudt i licitation. Arbejdet overdroges til entreprenør L. Andersen, Karolinegade , for 4657 kr. 75 øre.


12-10-1907, 14-10-1907, 16-10-1907, 18-10-1907 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne med spor ønskes til købs af L. Andersen, Karolinegade, Skive. 


19-11-1907 - SKIVE FOLKEBLAD
Notits: Den nye vej fra Skive til Vinde.
På den snevre, snirklede, stenede, ubehjælpsomme vej, der før bragte Skive i direkte forbindelse med Vinde, udfolder sig i denne tid en større arbejdsiver. 2 sæt tipvogne bevæger sig langsomt frem og tilbage mellem bakken ved Vinde og mosen, og for hver dag, der går, vinder de flinke arbejdsmænd længere og længere ind i kolossen, som får en ret respektabel gennemskæring.
Jord og grus fra udgravningen fyldes i mosen, således at vejen herover kommer til at gå ret højt over jordsmonnet.
Først når der er gået vinter og vår, og vi er midt i næste sommer, mener man at kunne åbne den ny vej for færdslen.

Siden er senest

rettet


28-7-2019