Bornholm - Stenbrud

BORNHOLM

STENBRUD          IKKE FÆRDIG   

BORNHOLMS STENHUGGERI


UTM32: N 6137250, E 868350 - Ref.nr. 133.xx. Bakkemøllen

UTM32: N 6138713, E 867740 - Ref.nr. 133.xx. Sjællegård

UTM32: N 6140200, E 867840 - Ref.nr. 133.xx. Løsebæk

UTM32: N 6134816, E 863815 - Ref.nr. 133.xx. Vestregård

UTM32: N 6131342, E 865797 - Ref.nr. 133.xx. Svartingegård

UTM32: N 6137xxx, E 868xxx - Ref.nr. 133.xx. Nygård


Stenhuggerier forskellige steder på Bornholm.


Ejer:

19??-1915  A/S


- - - -


18-11-1915, 22-11-1915 - BORNHOLMS AVIS

Auktion.

Fredagen den 26. ds. bliver efter vedkommendes begæring ved offentlig auktion solgt det nedlagte A/S Bornholms Stenhuggeri tilhørende hele inventar, således: Kl. 9 formiddag sælges ved Bakkemøllen i Olsker en smedie med bælg og ambolt, 3 kraner, 96 jernbaneskinner, 5 m lange, ældre skure og tilhugne sten, og derefter på Sjællegaards grund i Olsker 2 kraner, 1 rørhævert og 1 brostensskur; kl. 10½ sælges ved Løsebæk i Allinge et stort parti huggeværktøj, derimellem udmærket profilværktøj, kløveværktøj og brostensværktøj, et stort parti smedeværktøj, blæsebælge, skruestik, ambolte, taljer, dunkrafte, 1 rejsebuk med spil, 1 sæt snittøj til 1" bolte, 59 jernbaneskinner, 2 fladvogne, 1 smedie, 1 skur, 1 stentræ, 2 monumenter og tilhugne sten samt ubeset følgende effekter, der af liebhavere bedes taget i øjesyn inden auktionsdagen: Ved Vestregaard i Rutsker 3 monumenter, 5 gravstensplader og ca. 500 kbf. kløvet sten, ved Svartingegaard i Rutsker et stort skur og ved Nygaard i Klemensker et mindre skur samt på Langebjerg ved Sandvig en smedie.

Kredit til 1. april 1916.

By- og Herredsfogedkontoret i Hasle, den 17. novbr. 1915.

Borgen.

BJERGBAKKENS STENHUGGERI


UTM32: N 613xxxx, E 868 - Ref.nr. 133.xx.


Ejer: ?

Stenhuggeri ved Vestermarie.

1933 havde værket spor med drejeskive.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ? mm. Trækkraft spil/håndkraft?

HAMMEREN GRANITVÆRK


UTM32: N 6141200, E 865700 - Ref.nr. 133.01.


1891-1914  A/S Bornholms Granitværk (Baron von Ohlendorff)

1914-1920  A/S

19??-1942  A/S Bornholms Granitværk (Staten),

                     forpagtet ud til Møller & Handberg.   

1942-197?  Vald. Handberg A/S


Granitbrud på Hammerknuden. Spor til Hammerhavnen fra 1892. Skærvefabrik opført 1927/28, lasteanlæg på Hammerhavnen 1930, men fjernet ca. 1960.  Sporanlæg mellem brud, værk og Hammerhavnen. Fra ca. 1960 kun spor mellem silo og oplagsplads ved havnen. Bruddet lukket 1971 og fredet.


Bane anlagt 1892?, nedlagt 1971.

Sporrester fandtes stadig ved havnen 2010. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft oprindelig heste, senere motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?  B bm  JWE  ?  19??                 

(2)  ?  B ?g    ?        ?  19??   


(1)  Eksisterede 1968?.


1200 meter spor blev udlejet fra Hammerens Granitværk til Spelling mose i 1922-19??.

VANG GRANITVÆRK


UTM32: N 6137400, E 864350 - Ref.nr. 133.02.


1896-18??  Jacob Mogensen

1901- 19??  C. Wienbergs Stenhuggerier

1911- 19??   Holm og Strøyberg

1911-1967   A/S De danske Granitbrud 

19??-           De forenede Granitbrud ?


Flere granitbrud ved kysten syd for Vang med ca. 2 km bane til Vang havn. Spilbane fra bruddet ned til kystlinien. Oprettet 1896, udvidet 1920 med skærve- og chausséstensfabrik syd for havnen, lukket 1975 (1977?).

Bane anlagt før 1917, nedlagt 19??. 


Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste.

DE FORENEDE GRANITVÆRKER 


UTM32: N 6121100, E 863840 - Ref.nr. 134.04.


19??-19??  A/S De forenede Granitbrud ?


Granithuggeri og -sliberi med internt sporanlæg ved Landemærket i Rønne.

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


11-9-1942, 12-9-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

150 mtr. brugt tipvognsspor, helst 12 kg’s, og ca. 30 m brugt 3" eller 4" ribberør købes. A/S De forenede Granitbrud, Nørre Vold 54.

STUBBELØKKEN GRANITBRUD


UTM32: N 6121280, E 866250 - Ref.nr. 134.11.


Ejer: ?

Granitbrud øst for Rønne.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ? mm. Trækkraft spil/håndkraft?

KLIPPELØKKEN GRANITBRUD


UTM32: N 6122100, E 865700 - Ref.nr. 134.12.


Ejer: ?

Granitbrud nordøst for Rønne.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ? mm. Trækkraft spil/håndkraft?

RØNNE GRANITVÆRK


UTM32: N 6114350, E 875386 - Ref.nr. 134.xx.


1943-19??  A/S Rønne Granitværk (Dansk Dammann Asfalt)


Granitbrud åbnet 1943 2 km nord for Rønne.


Bane anlagt 1943, nedlagt 19??.

Sporvidde ? mm. Trækkraft ?

FREDERIKS STENBRUD


UTM32: N 6120300, E 892000 - Ref.nr. 134.13.


1754-185?  Staten

185?-18??  (lokale)

19??-19??  A/S De forenede Granitbrud


Sandstensbrud åbnet 1754 2 km nord for Neksø. Lukket 19??.


Bane anlagt 18??, nedlagt 19??.

Sporvidde ? mm. Trækkraft ?


Link 

http://www.nexoemuseum.com/frederiks-stenbrud.html

PILELØKKENS MEKANISKE STENHUGGERIER


UTM32: N 612, E 892 - Ref.nr. 134..


19??-19??  ??


Stenhuggeri i Allinge med interne spor med skydebroer.  Lukket før 1972?.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 1200 og 585 mm. Trækkraft spil?

Siden er senest

rettet


30-9-2015