Løgstør - Entreprenører

LØGSTØR 

ENTREPRENØRER 

M. BJERREGAARD, Løgstør 


UTM 32N: N 6242xxx, E 5857xxx - Ref.nr. 49.xx  


Ejer:

1941-1946?   Entr. M. Bjerregaard, Løgstør  (tlf. 147) 


Entreprenør.

Formentlig indehaver af Nørager Trælasthandel og Betonvarefabrik. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


12-12-1941, 14-12-1941 - JYLLANDSPOSTEN
Entreprenørmateriel. .... 12 stk. tipvognsrullelejer 70x110, .... . M. Bjerregaard, Løgstør. Tlf. 147.


13-2-1942, 15-2-1942 - JYLLANDSPOSTEN
24 stk. tipvogne samt et parti skinner købes. Enkelte vogne har også interesse. M. Bjerregaard, Løgstør. Tlf. 147.


14-2-1942, 15-2-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Gravemaskine udlejes. Pedershaab gravemaskine (ny) på gas, 12,5 m. udlægger med tilhørende ske, grabbe og slæbeskovl udlejes pr. 1. marts. ..... M. Bjerregaard, Løgstør, Tlf. 147.


13-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Auktion over en gravemaskine. Lørdag den 20. ds. kl. 11 afholdes ved Skærbækgaards Brunkulsleje pr. Troldhede auktion over en tømmerhandler Møller Bjerregaard Sørensen, Nørager, tilhørende gravemaskine, fabrikat Aarhus Maskinfabrik, m/ 12½ m udligger, 0,6 m³ grabbe, 0,6 m³ slæbeskovl, 85 hestekraft Bukh dieselmotor. Gravemaskinen er ca. eet år gammel og kostede i 1944 120,000 kr. Mod sikkerhedsstillelse 1 måned kredit. Skjern, den 10. oktober 1945. E. Abildgaard, landsretssagfører.

Entr. LAURITS HANSEN, Kølby 


UTM 32N: N 6305xxx, E 514xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1932    Entr. Laurits Hansen, Kølby pr. Løgstør  (tlf. 17) 


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


Anvendelse

1932    Ukendt 


- - - - 


24-6-1932, 25-6-1932 - AALBORG AMTSTIDENDE
600 meter tipvognsspor og 10 tipvogne ønskes til leje. Entreprenør Laurits Hansen, Kølby pr. Løgstør.
20 mand kan få arbejde straks. Tlf. 17 Kølby kan benyttes.

Entr. ØSTERGAARD, Løgstør 


UTM 32N: N 6305xxx, E 514xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1954    Entr. Østergaard, Løgstør  


Spor ?


Anvendelse

1954    Bro over Simested å 


- - - - 


Notat: Den nye vejbro over Simested å. • Ålestrup, Mandag (Privat).
Ålestrup–Østerbølle i samarbejde med Hvam--Hvilsom kommune har påbegyndt opførelsen af en ny vejbro over Simested å syd for Ålestrup.
I forbindelse med den nye bro bliver vejen rettet ud og hæves ca. 60 cm over den gamle bros plan, hvilket vil medføre store vejarbejder på begge sider af broen. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Østergaard, Løgstør, og ventes afsluttet i løbet af efteråret. Udgifterne, der deles mellem de to kommuner, vil beløbe sig til ca. 110,000 kr., hvoraf en stor del udredes i tilskud.

Entr. M. NIELSEN, Løgstør 


UTM 32N: N 6305xxx, E 514xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1917-1919   Entr. M. Nielsen, Løgstør  


Spor ?


Anvendelse :

1917-1919    Havneudvidelse, Thisted havn


- - - - 


14-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Thisted havns udvidelse.
* Thisted, 14. april. I foråret 1917 blev en del af arbejdet ved den store udvidelse af Thisted havn overdraget entreprenør M. Nielsen af Løgstør. Det har nu vist sig, at han ikke kan fuldføre arbejdet, der bl. a. omfatter opførelse af en massiv dækmole, og der er nu afsluttet overenskomst med byrådet om ophævelse af kontrakten. Ved en eftermåling skal det afgøres, om nogen af parterne har noget til gode hos den anden, og når dette eventuelt er ordnet, frafalder parterne ethvert krav på hinanden.
Den tilbageværende del af arbejdet vil nu blive udbudt i ny entreprise sammen med en del andre arbejder.

Siden er senest

rettet


23-12-2019