Falster - Entreprenørfirmaer

FALSTER

ENTREPRENØRFIRMAER          Ikke færdig

Entr. QVIST, Nykøbing Fl.


Indehaver: 

19??-1928  Niels Christian Qvist, Stubbekøbingvej 47, Nykøbing F.


Sporvidde 600 mm


- - - - 


17-5-1928 - BERLINGSKE TIDENDE
Salg af materiel for vej- og brolægningsentreprenører.
På grund af dødsfald ønskes bortsolgt følgende materiel: 1 damptromle, 10-11 tons, 1 motortromle, 7–8 tons, med tilhørende opriverapparater, vandvogne, opholdsvogne og arbejdsvogne, lastbil og personbil m. m. 20 stk. tipvogne 600 mm, ca. 400 løb. meter tipvognsspor, 2 stk. sporskifter. Foruden førnævnte større redskaber forefindes en mængde øvrige til vej- og brolægningsarbejde hørende materiel.
Materiellet kan besigtiges i Nykøbing F. ved henvendelse til fru Qvist. Telefon nr. 354.


22-5-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Salg af vej- og brolægningsentreprenørforretning med tilhørende ejendom og redskaber. På grund af dødsfald ønskes den af min mand, entreprenør Qvist, drevne vej- og brolægningsentreprenørforretning afhændet helt eller delvis i forbindelse med de på ejendommen, Stubbekøbingvej nr. 47 i Nykøbing F. værende bygninger og følgende materiel: 1 damptromle, 10-11 tons, 1 motortromle, 7-8 tons, med tilhørende opriverapparater, vandvogne, opholdsvogne og arbejdsvogne, lastbil og personbil m.m., 20 stk. tipvogne, 600 mm, ca. 400 løb. meter tipvognsspor og 2 stk. sporskifter. Foruden fornævnte større redskaber forefindes en mængde iøvrigt til vej- og brolægningsarbejde hørende materiel. Fru Qvist, Stubbekøbingvej 47, Nykøbing F. Telefon 354.


21-9-1928 - LICITATIONEN

Auktion. Entreprenør Qvist' enke bortsælger på grund af dødsfald (bl.a.) 17 tipvogne, 5-600 m spor, 1 damptromle. Stubbekøbingvej 47, Nykøbing Fl.


27-9-1928 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Auktion over entreprenør-materiel.
Førstk. lørdag form. kl. 10 lader entreprenør Qvists enke ved auktion i Nykøbing F, Stubbekøbingvej 47, bortsælge entreprenør-materiel, hvoriblandt 17 tipvogne, 5--600 m spor, 1 damptromle, 1 ny ophakkerapparat, 1 traktor, 1 betonblandemaskine, 1 opholdsvogn, 1 vandpumpe, stempler, brædder og planker, brugte døre og vinduer, redskaber og værktøj, 1 trærulle, 1 spisestel, 1 bogreol, ca. 40 rm brænde, 2 trækvogne, 2 senge, 1 skrivemaskine m. m.
Kredit til nytår til mig bekendte vederhæftige købere eller mod soliditetsattest.
Richard Jessen, dommerfuldmægtig.

Civ.ing. P. J. J. HARDER,

Nykøbing Fl.


Indehaver:   1943-19??  Poul Johann Joachim Harder


Sporvidde 600 mm


Motorlokomotiv

?      ?  


Anvendelse

1945            Tørveproduktion

1946-1955  Ukendt ?


- - - -


2-6-1945, 3-6-1945, 4-6-1945? - JYLLANDSPOSTEN

Pedershaab tørvepresser, 'Junior' anlæg, nyt, garanteret fuldstændig i orden med 6 mtr. elevator, 100 mtr. tørbane, komplet med brædder m. v. omgående til salg, evt. bytte med entreprenørmateriel på grund af særlige omstændigheder. Ingeniør Harder, Nykøbing F. Telefon 1257.


10-2-1946, 11-2-1946, 13-2-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. Ca. 10 stk. ¾ m³ vogne (600 mm) og ca. 600 m spor (12 kg) købes. Ing. Harder, Nykøbing F. Tlf. 1257.


14-2-1948, 15-2-1948, 16-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognslokomotiv købes. Sporv. 600 mm, ca. 4 tons. Udførl. oplysn. og tilb. til civiling. P. J. J. Harder, Nykøbing F., tlf. 1257.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1946: Vogndele - 600 mm
23-8-1946: 3 hjertestykker på plade af leverede c 14 kg skinner.

1947: Vogndele - 600 mm.


Spøer - Hovedbog 1953-58: Lundehusvej 10 b, Kbh. Ø.

1954: 1370 spiger

1955: 1100 spiger

Entr. CARL SCHULTZ, Nykøbing Fl.


Indehaver:  19??-19??  Carl Schultz


Sporvidde 600 mm


Motorlokomotiv

(1)  ?  B dm  PM  ?  ?  Lister  ?  type D


(1)    Til salg marts 1951. 6 tons. Formentlig PM 207 eller 208/1938,

         leveret ny til P. Jørgensen & Schultz.


Anvendelse 

1937             Vejanlæg, Nørrebro, Nykøbing F.

1938-1940  Strandpromenaden, Nykøbing F. (med P. Jørgensen) 

1947             Nykøbing F. Sygehus. 

1951              Ukendt.


- - - -


20-3-1951, 24-3-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel til salg. 1 stk. 6 tons Lister diesel-lokomotiv, 600 mm, fabrikat Pedershaab, 30 stk. 1¼ m³ tipvogne, 600 mm, 1000 m spor, 15 kg skinner, med alt tilbehør. Alt i fineste stand. Carl Schultz, entreprenør, Jernbanegade 10, Nykøbing F.


2-4-1951 - ISEFJORDSPOSTEN
Entreprenørmateriel til salg. 1 stk. 6 t Lister diesel-lokomotiv 600 mm, fabrikat Pedershaab, 30 stk. 1¼ m³ tipvogne, 600 mm, 1000 m spor, 15 kg skinner, med alt tilbehør. Alt i fineste stand.
Carl Schultz, entreprenør. Jernbanegade 10, Nykøbing F. Telf. 402.


18-5-1951 - BERLINGSKE TIDENDE
Materiel til salg. 2000 mtr. br. 15 kg skinner m. lasker i 9 mtr. længde. 30 stk. br. 1¼ m³ X 600 mm tipvogne. 1 stk. 6 tons Pedershaab Lister diesel lokomotiv, 600 mm sporvidde, næsten nyt, alt billigt til salg. Carl Schultz, Jernbanegade 10, Nykøbing Falster. Telefon nr. 402.

Entr. P. JØRGENSEN & SCHULTZ, Nykøbing Fl.


Indehaver:  1938-194?  P. Jørgensen og Carl Schultz


Sporvidde 600 mm


Motorlokomotiver

(1)  ?  B dm  PM  11522/201  1938  Lister  21 hk   type D

(2)  ?  B dm  PM  11776/207  1938  Lister  30 hk   type D

(3)  ?  B dm  PM  11777/208  1938  Lister  30 hk   type D


(1)   Ny. 4,0 tons. Leveret med Lister dieselmotor type 21-2R.

        Retur til PM i bytte for (2) og (3). 1939 solgt til entr. Vildrik-

        Sørensen, Odense. Solgt retur til PM og 1940 solgt til Deutsches

        Bauleitung, Ålborg.

        1946 tilhørende A. Jespersen & Søn Risskov A/S.

(2)   Ny. 6,0 tons. Leveret med Lister dieselmotor type 30-3R.

(3)   Ny. 6,0 tons. Leveret med Lister dieselmotor type 30-3R.


Anvendelse 

1938-1941  Landvinding, Strandpromenaden, Nykøbing Falster 

1943            Vejarbejde, Sædinge 


- - - -


25-3-1938 - POLITIKEN

Notits: Bugt bliver til strandpromenade: På borgmesterkontoret i Nykøbing F. holdtes i går licitation over arbejdet med afgravning og transport af ca. 238,000 kubikmeter fyld til opfyldning i Ejegod-bugten i Guldborgsund, hvor det er meningen at anlægge en 1000 meter lang strandpromenade. Der var i alt indkommet 20 tilbud fra hele landet. Lavestbydende var entreprenør Carl Schultz, Nykøbing F., og entreprenør P. Jørgensen, Lindet, Lolland, hvis tilbud lød på 689,757 kr.


13-4-1938 - MIDDELFART VENSTREBLAD

Notits: Landvindingen ved Nykøbing F. Nykøbing F. (R.B.). Nykøbing F. byråd har i dag overdraget arbejdet med opfyldning af Ejegodbugten nord for den nye havneplads til entreprenør Carl Schultz, Nykøbing F., og P. Jørgensen, Lindet på Vestlolland, for 690.000 kr. 


10-11-1943 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Tipvognen væltede ned over arbejderen.
Arbejdsmand Carl Marinus Jensen, Rødby, der arbejder i entreprenørfirmaet Jørgensen & Schultz, er ved 11-tiden i dag kommet alvorligt til skade under arbejdet ved Sædinge. Han var bremser på en tipvognskolonne, men da han bremsede op, væltede vognen og faldt ned over ham, hvorved han fik en stor flænge i panden og et dybt kødsår på det ene ben. I Zonens ambulance førtes han til Sakskøbing Sygehus.

Entr. VILH. FOG, Nykøbing Fl.


Indehaver:  1924-1936  Christian Vilhelm Fog  (+ 1936)

Ca. 1934 flyttet til Roskilde. 


Sporvidde ?600 mm


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  PM  ?  1928  Ford  40 hk?  type HSL


(1)  Nyt.


Anvendelse

1927-1928   Broanlæg, Nykøbing F. station 

193.               Broanlæg, Hillerød station    

1934-1936   Broanlæg, Røde port. Roskilde 


- - - - 


18-8-1927 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Højbroen. Entreprenørerne Laur. Larsen og Fog fik hver sin del af arbejdet.
I et møde i Nykøbing byråds jernbaneudvalg i dag tildeltes arbejdet med opførelsen af støttemurene til højbroen den næstlavestbydende, entreprenør Laur. Larsen. Tilbudet fra den lavestbydende var ikke konditionsmæssigt.
Arbejdet med selve jordarbejdet, det 12,5 meter brede overføringsanlæg af jernbeton, er tildelt entreprenør Fog, Nykøbing.


23-2-1928 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE

Notits: (Nyk. F.) Jordtransporten til højbroen – fra avlsbruger Anthon Jørgensens mark ved Vesterskov begyndte i dag. Fyldet føres ind i syv store tipvogne, der trækkes af en tractor. Transporten foregår på sukkerfabrikens roespor til Bispegården, hvorfra der ad Østergade er nedlagt nye spor.
– Iøvrigt har man på Jernbanevej foretaget de første forarbejder til den fodgængerrampe, der skal anlægges her.


27-2-1928 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Nykøbing. Lastbil mod tipvognstoget. Lastbilens bremser var i uorden.
På hjørnet ved sukkerfabriken, Østerbrogade og Gedservej, skete der i formiddags ved 9½-tiden et sammenstød mellem et tipvognstog og en lastbil.
Denne havde kun ringe fart på, og allerede på lang afstand havde man fra førerhuset iagttaget toget. Imidlertid viste det sig, at bilens bremser var i uorden. Ved den fjerde vogn skete sammenstødet, hvorved lastbilen fik en skærm bøjet.
Det bliver sandsynligvis til en bøde til bilens ejer.


12-3-1928 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Notits: (Nyk. F.) Da man lørdag aften kørte med traktoren, der trækker tipvognene ved højbroanlægget, skete et lille uheld i den ene side af traktoren. Oliebeholderen sprang af, så olien flød ud på gaden. Den kunne ikke arbejde mere den dag, men når først en ny side bliver sat ind, går det igen.


14-3-1928 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Det standsede tipvognstog ved højbroen er endnu i dag ikke kommet i gang. Som forleden nævnt skal man have ny motor fra København.
Uheldet skyldes, oplyser entreprenør Fog, ikke, at motoren er brændt sammen, men derimod en konstruktionsfejl fra fabrikens side.


29-6-1928 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Næstsidste hånd på højbroen.
Om otte dage er den færdig fra entreprenørens hånd, og Statsbanerne foretager selv den sidste afpudsning.
I går og i dag er svellerne til den lille tipvogsbane, der har været anvendt ved jordarbejdet på højbroen, blevet fjernede. Man står nemlig foran afslutningen på det store arbejde.
– Er De nu helt færdig med Deres andel? spørger vi entreprenør Fog.
– Ikke helt, nej. Jeg mangler endnu planeringen af skråningerne samt isoleringen af brodækket, men ellers hjælper det jo.
– Hvor lang tid vil disse arbejder tage?
– En otte dage, tænker jeg. Baneingeniør Arne Jeppesen, banernes tilsynsførende, var i går netop hernede på sin ugentlige visit, og når vi nu er færdige, går banen straks i gang med den allersidste afpudsning, der foretages af banen selv. Mr.


23-2-1934 - ROSKILDE DAGBLAD
Notits: Arbejdet ved Røde Port er nu så småt begyndt. I morges ankom nogle vognladninger afstivningsmateriale, tipvogne med spor og løbebroer, der blev læsset af på jernbaneterrænet ved viadukten.
En del arbejdere er allerede antaget. Ved slagtehuset havde en flok i middags taget opstilling for at tilbyde deres assistance.


1937 - ENTREPRENØREN nr. 2
Dødsfald. Entreprenør Christian Vilhelm Fog. Født 11. maj 1878. - Død 30. decbr. 1936.
Selv om entreprenør Fog havde gået og skrantet i nogen tid, kom det dog meget overraskende for de, der kendte ham, at han pludseligt skulle falde bort i en så forholdsvis ung alder. Han havde netop afsluttet sit sidste store broarbejde for D.S.B., den nye 'Røde Port' ved indkørslen til Roskilde fra Roskilde landevej, og netop den dag, han døde, udbetalt den sidste arbejdsløn på arbejdet til nogle folk, der har ordnet materiel og værktøj.
Fog var i 17 år formand hos Christiani & Nielsen og som sådan været med ved udførelsen af mange betydelige entreprenørarbejder herhjemme og i udlandet. I 1924 nedsatte Fog sig som selvstændig entreprenør i Nykøbing F., og han har siden udført adskillige ret betydelige jernbetonarbejder. Fog var særlig velanskevet hos D.S.B., og han udførte adskillige broarbejder for D.S.B., sidst som nævnt 'Røde Port' ved Roskilde.
I 1926 blev Fog medlem af foreningen. Han var en stilfærdig mand, der ikke var kendt i større kredse indenfor vor forening, men de, der lærte ham at kende, vil huske ham som en dygtig, flittig, retsindig og sympatisk kollega og beklage hans alt for tidlige bortgang.
Fog efterlader sig enke og en søn. Sønnen har i de senere år hjulpet faderen i forretningen, men det er endnu ubestemt, om sønnen vil fortsætte forretningen.

KÄSTEL & HANSEN, Nykøbing Fl.


Indehaver:  19??-19??  Kästel og Hansen


Sporvidde 785 mm


Anvendelse: 

1919?        Ukendt. 


- - - -


2-10-1919 - BERLINGSKE TIDENDE

18 stk. jerntipvogne à 1 kubikmeter med 785 m/m sporvidde, i fuldstændig brugbar stand, sælges. Kästel & Hansen, Nykøbing F. Telefon 369.


3-10-1919, 4-10-1919 - JYLLANDSPOSTEN 

18 stkr. jerntipvogne à 1 kubikmeter, med 785 mm sporvidde, i fuldstændig brugbar stand, sælges. Kæstel & Hansen, Nykøbing F., telefon 369.

Siden er sidst rettet


13-12-2014 

25-7-2019