Vorbasse - Diverse

VORBASSE

DIVERSE  

FRYDENSBORG TØRVEFABRIK, Vorbasse


UTM32: N 6162850, E 507900 - Ref.nr. 70.22. 


Ejer:

1919-195?  A. S. Straarup, Frydensborg, Vorbasse


Tørvefabrik 1 km nord for Fitting st. (TKVJ). 

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv. 


- - - -


4-12-1919, 6-12-1919, 8-12-1919 - JYLLANDSPOSTEN

En mindre tørvefabrik er til salg. Kun 1 km fra st. Ælteværk med alt tilbehør. 320 m spor. En tørvelade til 1 mill. tørv. 4 tdr. land 1. kl. mose. God læggeplads. Daglig produktion 40,000 tørv. Henvendelse til A. S. Straarup, Frydensborg pr. Vorbasse st.


11-6-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Tørv, overvintrede, sælges .... . Frydensborg og Skødebjerg Tørvefabriker, tlf. hhv. 20 og 40, Vorbasse.


21-3-1934 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits: Arbejdsmand Carl Hansen, Vorbasse, fik sidste sommer under tørvearbejde hos A. S. Straarup, Frydensborg, højre fod i klemme mellem to tipvogne. Arbejderforsikringsrådet har nu tilkendt ham 383 kr. i erstatning.


18-7-1949 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværk, moderne indrettet, med spor, vogne og tilbehør er p.g.a. mosens opgravning til salg og kan beses i denne uge. A. S. Straarup, Frydensborg, Vorbasse.


23-3-1950, 25-3-1950, 27-3-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk til salg på grund af dyndmangel. Ca. 700 m spor af forskellige dimensioner, 8 dyndvogne, m.m.m. A. S. Straarup, Frydensborg, Vorbasse.


14-2-1951, 15-2-1951, 16-2-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt tørveværk, kapacitet 70.000 tørv daglig, samt en 10 tons brovægt er på grund af opgravet mose billigt til salg. A.S. Straarup, Frydensborg, Vorbasse.


4-4-1951, 5-4-1951, 6-4-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriale, 2 stkr. 1 m store remskiver og flere små samt tandhjul, nogle stk. sporlængder og dyndvogne er til salg. A.S. Straarup, Vorbasse. 


- - - - 


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA edb 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
31-8-1917 fra Vorbasse  A. S. Straarup, Lunderskov - 500 m mont. spor, 1 stk. sporskifte

SKØDEBJERG TEGLVÆRK OG TØRVEFABRIK / VIGGO STRAARUPS TØRVEFABRIK, Vorbasse


UTM 32N: N 6163300, E 507200 - Ref.nr. 70.03. 


Ejer:

19??  Viggo (Berg?) Strårup, Skødebjerggård


Tørveværk i Vorbasse Østermose med bane til sidespor ved Skødebjerg trb. (TKVJ). Se også 70.10 og 81.03.

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.


Sporvidde 500 mm, 700 mm. Trækkraft damplokomotiv/ motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?   ?   ?   ?  19??   ?  ? hk


(1)  Sandsynligvis hjemmebygget. 

(*)   Maj 1941 søges 700 mm motorlokomotiv uden kædetræk til købs.


- - - -


30-12-1915, 3-1-1916, 6-1-1916 - JYLLANDSPOSTEN

På en tørvefabrik kan 20 dygtige, øvede tørveværksarbejdere få plads. Arbejdet begynder i maj 1916. God løn gives. Viggo Berg Straarup, Skødebjerg Tørvefabrik, Lunderskov st.


3-7-1917 - JYLLANDSPOSTEN

En lokomotivfører kan straks få plads på Skjødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse pr. Lunderskov. Løn 45 kr. ugl. + procenter. Viggo Straarup.


25-4-1919, 28-4-1919, 1-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN

100 m spor, omtrent nyt, 5 kg, er til salg for højeste bud. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse st.


13-5-1919, 16-5-1919, 19-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN 

4 stkr. ¾ m tipvogne, omtrent nye, med rullelejer, 50 cm sporvidde og 8 stkr. tipvognskasser med 3 mm plade er til salg for højeste bud. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


12-6-1919, 13-6-1919 - JYLLANDSPOSTEN

1 dygtig fyrbøder med certifikat kan få plads. Må være godt inde i kendskab til et lokomotiv. Må selv køre og holde maskinen i stand. Løn 100 kr. pr. uge. Kun en absolut dygtig mand med gode anbefalinger antages. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


14-9-1919, 18-9-1919, 22-9-1919 - JYLLANDSPOSTEN

10 stk. banevogne, normalsporede, særlig egnet til entreprenørbrug, er til salg. Vognene anvendes for tiden til transport af tørv på Troldhedebanen. Skjødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


25-2-1920, 4-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Banevogne. 10 stkr. normalsporede, særlig egnede til entreprenørbrug, er til salg. Vognene bruges p.t. til transport af tørv på Troldhedebanen. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


26-2-1920, 29-2-1920, 4-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører el. fyrbøder, kun med 1. kl. anbefalinger, søges. Vedk. må kunne påtage sig kørsel, reparation og opfyring af sin maskine. Arbejdet antages at begynde først i marts. Lønfordring bedes opgivet. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


9-4-1920, 13-4-1920, 17-4-1920 - JYLLANDSPOSTEN

10 stk. entreprenørvogne, 1. kl., normalsporede, er billig til salg. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


22-5-1920 - JYLLANDSPOSTEN

En lokomotivfører med 1. kl. anbefalinger søges straks. Skjødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


29-6-1920, 3-7-1920, 7-7-1920 - JYLLANDSPOSTEN

10 stk. jernbanegrusvogne, bæreevne 10 tons, normalsporede, er billig til salg. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


1-9-1920, 3-9-1920 - JYLLANDSPOSTEN

10 stkr. grusvogne til normalsporet jernbane, også egnet til tørvetransport, er til salg. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


9-12-1920, 14-12-1920, 18-12-1920 - JYLLANDSPOSTEN

10 stkr. tipvogne med 2 sæt kasser (grus og tørvedynd) 500 mm sporvidde, er til salg. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse st.


5-4-1921, 6-4-1921, 12-4-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg eller udleje: 10 stkr. normalsporede 10 tons grusvogne og 10 stkr. ⅔ kbm. tipvogne, 500 mm sporv., med ekstra kasser til tørvejord. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse st.


7-4-1921, 9-4-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører søges straks. Vedkommende må have 1. kl. anbefalinger og være vant til at køre lokomotiv. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.

NB. Samme sted ....


24-11-1921, 29-11-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørvogne til baneanlæg. 10 stkr. 10-tons grusvogne med fjedre på buffer og undervogn er billigt til salg eller udleje. 1. klasses engelske vogne. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


28-10-1922, 2-11-1922, 7-11-1922

10 jernbanegrusvogne (10-tons) er billigt til salg eller udleje. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


1-4-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Banevogne. 10 stkr. 20 tons grusvogne er billigt til salg eller udleje. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


11-6-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Tørv, overvintrede, sælges .... . Frydensborg og Skødebjerg Tørvefabriker, tlf. hhv. 20 og 40, Vorbasse.


11-6-1924, 15-6-1924, 20-6-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Jernbanegrusvogne. 10 stk. 10 tons jernbanegrusvogne er meget billigt til salg. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


18-3-1927, 19-3-1927, 20-3-1927 - JYLLANDSPOSTEN

Spor, ca. 70 meter, 12 kg eller derover, ønskes til købs. .... Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


8-3-1930, 9-3-1930 - JYLLANDSPOSTEN

12 kg spor. Tilbud ønskes på 800 m. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse. Telf. 40.


9-6-1934 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits: Ulykke på tørvefabrikken i Vorbasse. Hos Viggo Straarup, Skjødebjerg Tørvefabrik, er der i dag lidt før middag sket en ulykke, idet en af arbejderne Ejnar Poulsen, Slaugs mark, kom i klemme mellem to tipvogne, hvorved han brækkede det ene ben. Kvæstelserne var iøvrigt så alvorlige, at den tilskadekomne i ambulance blev bragt til Grindsted sygehus.


?-11-1935 - KOLDING FOLKEBLAD

Tvangs-auktion. Mandag den 2. december 1935, form. kl. 11½, bortsælges i fogedretten på domhuset i Kolding efter begæring af sagfører Zieler, Horsens, for en panthaver den Viggo Berg, Straarup, tilhørende tørvefabrik m.v. matr. nr. 1 u og 1 v Fitting by, Vorbasse sogn, hartkrn. ialt 2 skpr. 1 fdk. 2¼ alb. Ejendommen kan besigtiges ved henvendelse på samme. Konditioner m.v. ligger til eftersyn her. Civildommeren i Kolding, den 11. november 1935. Terndrup.


13-11-1936 - JYLLANDSPOSTEN

En dieselmotor, 25-50 hk, ønskes til købs. Billigste pris bedes opgivet. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse.


2-3-1940 - JYLLANDSPOSTEN

1¾ ha tørvemose, egnet til tørveskær, beliggende ved Nr. Snede, er mod kontant billig til salg. Viggo Straarup, Skødebjerg Teglværk og Tørvefabrik pr. Vorbasse.


28-5-1941, 29-5-1941, 30-5-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv i god orden, 700 mm sporvidde, uden kædetræk, ønskes. Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse, telef. 40.


30-4-1949 - JYLLANDSPOSTEN
Æltetørv til salg på Rangstrup Tørvefabrik pr. Agerskov og Skødebjerg Tørvefabrik, Vorbasse. Viggo Strårup, Farris, tlf. Nr. 9. Sønderjylland.

Bestyrer HANSEN, Vorbasse


UTM 32N: N 6165xxxx, E 505xxx - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

1921    Bestyrer Hansen, Vorbasse


Beliggenhed/firma m.m. ukendt.


- - - -


13-2-1921, 20-2-1921, 27-2-1921, 6-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. En del 7 kg spor, 600 mm sporvidde, fladtroljer, værktøj m. m., samt et marketenderi og nogle tørveskure sælges. Bestyrer Hansen, Vorbasse.

SIMON P. HANSEN, Vorbasse 


UTM 32N: N 6165xxxx, E 505xxx - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

1943  Simon P. Hansen, Vorbasse 


Formål og beliggenhed m.m. ukendt.


- - - -


9-4-1943 - VESTKYSTEN - ESBJERG

3 troljer samt en del sveller til salg. Simon P. Hansen, Vorbasse.

JENS JUUL, Vorbasse


UTM 32N: N 6165xxxx, E 505xxx - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

1918  Købmand Jens Juhl, Vorbasse  (tlf. 27)


Formål ukendt.


- - - -


21-7-1918 - JYLLANDSPOSTEN

1000 stk. sveller til tipvognsspor, længde 1 m, bredde mindst 10 cm, tykkelse ca. 7 cm, købes. Købmand Jens Juul, Vorbasse st. Tlf. 27.

HANS JENSEN, Sdr. Hede


UTM 32N: N 6163xxx, E 504xxx - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

1948   Hans Jensen, Sdr. Hede, Vorbasse


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


2-4-1948, 3-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Vejen tørvepresser m. 3 stkr. 4-hjulede rullevogne, 115 m 7 kg spor samt ophalespil til salg. Hans Jensen, Sdr. Hede, Vorbasse.

M. CHR. JØRGENSEN, Vorbasse


UTM 32N: N 6157xxxx, E 505xxx - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

1948  M. Chr. Jørgensen, Vorbasse  (tlf. Kolding 924)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


4-3-1948, 5-3-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Sælges .... 450 m 7 kg spor med sveller, lasker og tipvogne, komplet ælteværk, fabrikat Møller, Nagbøl .... .  Vognmand M. Chr. Jørgensen, Vorbasse. Tlf. Kolding 924 kan benyttes mellem 9-16.

J. P. MOGENSEN, Vorbasse


UTM 32N: N 61647xx, E 5057xx - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

1941    J. P. Mogensen, Ny Østergaard, Vorbasse


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


19-3-1941 - JYLLANDSPOSTEN

300 m spor ønskes til leje. Stor pris gives. J. P. Mogensen, Ny Østergaard, Vorbasse st.

JENS H. THUESEN, Frederiksnåde


UTM 32N: N 6168300, E 505917 - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

1946  Gårdejer Jens H. Thuesen, Frederiksnåde pr. Vorbasse 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


11-4-1946, 12-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

200 m 7 kg tipvognspor med sveller, 2 stk. skiftespor, 6 gravvogne, 600 mm sporvidde, ønskes til leje med forkøbsret. Tilbud til gårdejer Jens H. Thuesen, Frederiksnåde pr. Vorbasse.

SØREN VIG, Vorbasse


UTM 32N: N 6157xxx, E 505xxx - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

1954-1956  Købmand Søren Vig, Vorbasse 


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


30-1-1954, 31-1-1954, 1-2-1954 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor. Ca. 200 m spor 7 kg ønskes til købs eller leje, når betaling kan tages i gode pressetørv produktion 1954. Tilbud og pris sendes til købmand Søren Vig, Vorbasse. Tlf. 32.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1954: Spordele
1956: Spordele

VORBASSE TØRVEVÆRK,

ELSØE & RASMUSSEN


UTM 32N: N 6164xxx, E 505xxx - Ref.nr. 70.02.


Ejer:

19??-19??  H. H. C. Elsøe, Gentofte og Jul. Rasmussen  (tlf. 45)

19??-195?  Jul. Rasmussen


Tørveværk i Vorbasse Østermose, opført 19??, lukket 19??.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)   ?   B bm   PM   9672/144   1935   Ford   55 hk   type PCM

(2)   ?   B bm   PM  11091/182  1937    Ford  55 hk   type PM-F


(1)   Nyt. 2,5 tons. Leveret med Ford benzinmotor type BB.

(2)   Nyt. 2,5 tons. Leveret med Ford benzinmotor type BB.

(*)   1949 sælges 1 stk. 2,5 tons PM-lokomotiv.

(*)   Maj 1951 søger Jul. Rasmussen et 2-3 tons benzin- eller

        diesellokomotiv til købs eller leje for sommeren. Evt. til brug på

        andet værk?


- - - -


24-3-1927, 26-3-1927, 29-3-1927, 1-4-1927, 5-4-1927, 12-4-1927, 14-4-1927 - JYLLANDSPOSTEN
Til salg. Gode tørv fra vinterlager og af ny produktion. Endvidere: .... en lille gravemaskine, et sporskifte og skinner à 22 kg, lokomobil, ..... Vorbasse Tørveværk ved Elsøe & Rasmussen, Vorbasse.


9-7-1927 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits: Under tipvognen. En ulykke i Vorbasse.
Smed Christensen, Vorbasse, der arbejder ved Vorbasse Tørveværk for tiden, kom i går eftermiddag ind under en tipvogn og blev ret slemt tilredt. Han fik det ene ben brækket på to steder, to ribben brækkede og fik desuden ryggen slemt læderet. Christensen blev ført til sit hjem, hvor han henligger under jævnligt lægetilsyn, idet hans hus ligger umiddelbart ved siden af lægens.


25-5-1930, 28-5-1930, 31-5-1930, 3-6-1930 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg eller bytte er ca, 400 meter brugt spor, 2 svære stålaksler, lejer og 2-delte remskiver, desuden brugt tørvemaskine med formemaskine. Elsøe & Rasmussen, Vorbasse, tlf. 45.


10-1-1937, 14-1-1937, 18-1-1937 - JYLLANDSPOSTEN

Deutz-dieselmotor (24 hk), 3 stkr. tohjulede dyndvogne, svære remskiver og lejer samt tørveværksmateriel sælges. Tipvognsspor (10 à 12 kg's), en blæsebælg og smedeværktøj købes. Elsøe & Rasmussen, Vorbasse. Telf. 45.


25-3-1939, 1-4-1939 - JYLLANDSPOSTEN

Er køber til: Ca. 400 meter (10-12 kg) skinner, en brugt, god ambolt, en 'Ford' lastvogn uden karosseri og gummi, men med god motor og slæbegear. Elsøe & Rasmussen, Vorbasse (Tlf. 45).


27-3-1945, 29-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt tørveværk med dyndbeholder, formemaskine m.m. til salg eller bytte, evt. m. tipvognsspor. Elsøe & Rasmussen, Vorbasse, tlf. 45.

komobil, .....  Vorbasse Tørveværk ved Elsøe & Rasmussen, Vorbasse.

JUL. RASMUSSEN, Vorbasse


UTM 32N: N 6161xxx, E 505xxx - Ref.nr. 70.02.


Ejer:

1949-1955  Jul. Rasmussen, Vorbasse  (tlf. 45)


Tørveværk i Vorbasse Østermose, opført 19??, lukket 19??.

Samme som Vorbasse Tørveværk ?


- - - -


26-2-1949, 28-2-1949, 2-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. Spor af dimensioner fra 7-24 kg med sporskifter og sveller, 1 stk. jernbanebrovægt, kapacitet 26 tons, 1 stk. Pedershaab lokomotiv, 2½ tons, 3 stk. 15 hk elektromotorer med tilhørende 3 presseværker af Smithske fabrikat, elektriske ledninger, kabler mm., rullende materiel af forskellig art. Jul. Rasmussen, Vorbasse, tlf. 45.


2-12-1949, 4-12-1949, 6-12-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Sælges. Spor, forsk. dimensioner, træsveller, troljer. Jul. Rasmussen, Vorbasse, tlf. 45.


21-3-1950, 26-3-1950, 3-3-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 600 m tipvognsspor, 2 tørvepressere .... , 20 stk. transportvogne à 1,5 m³ og med sporvidde 700 mm sælges. Jul. Rasmussen, Vorbasse tlf. 45.


8-2-1951, 11-2-1951, 14-2-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. To tørvepresser (Smith'ske) med tilhørende 15 HK elektromotorer, 10 stk. dyndvogne m.m. Transportable tipvognsspor i god stand samt 400 m jernbaneskinner. Lasker, bolte m.m. 1 stk. brovægt. Jul. Rasmussen, Vorbasse. Tlf. 45.


29-5-1951 - JYLLANDSPOSTEN

1 stk. dieselmotor, 10-12 hk, driftssikker, 1 stk. brovægt, brugt, 10-15 tons, 1 stk. lokomotiv for benzin eller råolie, 2 a 3 tons, driftssikkert, 700 mm sporvidde, købes eller lejes for sommeren 1951. Jul. Rasmussen, Vorbasse.


5-10-1952, 8-10-1952, 11-10-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 2 stk. 15 hk el-motorer, 2 stk. tørvepresseværker, ca. 300 m tipvognsspor og en del løse skinner, spiger og underlagsplader m.m. fra et jernbanespor, 15 stk. ledningsmaster med isolation, 1 stk. vandingsanlæg med 300 m rør og 1 stk. 30 hk transportabel el-motor. Jul. Rasmussen, Vorbasse. Tlf. 45.


11-4-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. El-motorer: 15 HK og 5 HK, 220 volt, skinner til bygningsbrug, brugte tipvognshjul, aksler, lejer, spiger, tørvepresser, udkørselsvogne m. m. Jul. Rasmussen, Vorbasse, tlf. 45.


19-5-1955 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt materiel: .... Prima jernb.-skinnespiger, bolte, plader m. m. Forskelligt tørveværksmateriel m. m. ....

Jul. Rasmussen, Højmosegaard, Vorbasse.

JOHS. CHRISTENSEN, Vorbasse


UTM 32N: N 6157xxx, E 505xxx - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

1937    Johs. Christensen, Vorbasse


Tørveproduktion. Beliggenhed m.v. ukendt.


- - - -


Lokalhistorisk Arkiv, Vorbasse
Billede B 2785 - 1937. Johs. Christensens tørveværk. (Tørvevogn og spor.)

ALBERT NIELSEN, Nebel 


UTM 32N: N 6168xxx, E 5003xx - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

194?-194?   Albert Nielsen, Nebel, Vorbasse


Tørveproduktion i Nebel (Nørremose?). Beliggenhed ukendt.


- - - -


Lokalhistorisk Arkiv, Vorbasse
Billede B 1624 - 1940-50. Albert Nielsens tørveværk i Nebel. (Spor.)

PETER NIELSEN, Vorbasse


UTM 32N: N 6166715, E 504315 ? - Ref.nr. 70.xx.


Ejer:

19??    Peter Nielsen, Vorbasse


Tørveproduktion i Fromsejr mose. Tidspunkt m.v. ukendt.


- - - -


Lokalhistorisk Arkiv, Vorbasse
Billede B 1608 - 19?? . Fromssejer Tørvemose ved Nørrebyvej. Peter Nielsens tørvefabrikation. (Bredt spor.)

Siden er senest

rettet


11-3-2015

2-9-2019 

2-10-2019