Ry - Diverse

RY   

DIVERSE 

RY MØLLES FABRIKER, Ry


UTM 32N: N 6216500, E 546800 - Ref.nr. 58.xx.


Ejer:

1938-1940  A/S Ry Mølles Fabriker 

Konfektionsfabrik ved Gudenå.


Bane anlagt 193?, nedlagt 19?? .

Sporvidde 1000 mm.  Trækkraft ukendt.


- - - -

Spøer - Hovedbog 1937-41:

25-5-1939: 4 sæt hjul 300x1000, 2 sæt hjul 300x1000.
27-7-1939: 2 sæt hjul 300x2800. 

RY MOSEBRUG, Ry 


UTM 32N: N 6216xxx, E 547xxx - Ref.nr. 58.xx.  


Ejer:

1917-19   J. Juhl   


Mosebrug. Beliggenhed ukendt.  

Sporvidde 500  mm, 700 mm.  Trækkraft ukendt.


- - - -


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
1-6-1917 fra Vorgod til  Juul, Ry - 170 m mont. spor
9-6-1917 fra Tylstrup til  Jull, Ry - 4 stk. tipvogne


- - - - 


9-6-1917, 11-6-1917 - JYLLANDSPOSTEN
En million æltede tørv er til salg strax. Endvidere haves ca. 40 m. spor og jærnsveller samt 1 tipvogn til salg. Ry Mosebrug, Ry st.


23-2-1918, 24-3-1918, 26-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN
1 æltevogn, 2 dyndvogne, 1 dyndbeholder og 1 tipvogn, 50 cm, er til salg fra Ry Mosebrug. Telefon: nr. 4.


7-11-1918, 8-11-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Et ælteværk, prod. 40,000, 4 tipvogne, sporv. 70 cm, en friktionskobling, 18" diam., og en motorcykle, 3 H. K. er til salg. J. Juhl, Ry st. Telefon nr. 4.


13-2-1919, 16-2-1919, 18-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Et ælteværk, produktion 40,000, 4 tipvogne, sporv. 70 cm, 150 m træspor m. jernskinner, 2 H. Thrige-motor, 220 volt, 1 formmaskine og 1 friktionskobling m. spil ønskes solgt. J. Juhl, Ry st. Tlf. 4.


13-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN
4 stkr. tipvogne, 70 cm sporvidde, er til salg. J. Juhl, Ry st.


7-6-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Fire stkr. tipvogne, 40 ctm. sporvidde, ønskes solgt. J. Juhl, Ry. Tlf. 19.


11-6-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Fire stkr. tipvogne, 70 cm. sporvidde, ønskes solgt. J. Juhl, Ry. Tlf. 19.

N. J. HANSEN, Gl. Rye 


UTM 32N: N 6217100, E 542450 - Ref.nr. 58.xx.  


Ejer:

1921   N. J. Hansen, Himmelbjerggården, Ry   


Opdragelsesanstalt i Rye Nørreskov.  

Sporvidde ukendt.  Trækkraft ukendt.


- - - -


18-5-1921, 19-5-1921, 20-5-1921 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsskinner. Ca. 100 m (55 mm) ønskes til købs. N. J. Hansen, Himmelbjerggaarden pr. Ry st.

N. NEBEL, Glarbogaard, Gl. Rye 

 

UTM 32N: N 6116400, E 542400 - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1942   N. Nebel, Glarbogård, Gl. Rye 


Tørveproduktion. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil?ukendt.


- - - -


12-3-1942, 13-3-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværk til salg. Ælteværk til 50.000 daglig med dyndelevator, dyndvogn på gummi, skæremaskine, 2 tipvogne, spil med stålwire, 80 m spor, 1 elektromotor .... , brugt 1 år. N. Nebel, Glarbogaard, tlf. 29. Gl. Rye pr. Ry.


23-2-1942, 24-2-1942 - SILKEBORG AVIS
Tørveværk til salg. Ælteværk til 50,000 daglig med dyndelevator, dyndvogn på gummi, skæremaskine, 2 tipvogne, spil med stålwire, 80 m spor, eventuelt motor, petroleum eller elektrisk til jævnstrøm, samt 135 m elektrisk installation, en Esbjerg-tørvepresser, og 3 rullevogne, brugt 1 år. N. Nebel, Glarbogaard, Telf. 29 Gl. Rye.

SVEND MIKKELSEN, Gl. Rye 

 

UTM 32N: N 6216189, E 542508 - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1942   Svend Mikkelsen, Skanhøj, Gl. Rye 


Formål og beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-4-1942, 13-4-1942 - SILKEBORG AVIS
Tipvognsspor, ca. 60 m, til salg ved henvendelse til Svend Mikkelsen, Skanhøj, Gl. Rye.

Mejeriejer M. JENSEN, Ry 

 

UTM 32N: N 6216xxx, E 547xxx - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1917   Mejeriejer M. Jensen, Ry st. 


Tørveværk. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


17-10-1917, 18-10-1917, 19-10-1917 - JYLLANDSPOSTEN
Til tørveproduktion ønskes købt ca. 500 mtr. spor med eller uden sveller samt nogle tipvogne. M. Jensen, mejeriejer, Ry station. 


17-10-1917, 18-10-1917, 19-10-1917 - JYLLANDSPOSTEN
Til tørvetransport ønskes købt en mindre bugserdamper til at bugsere tørvepram. Nøjagtig beskrivelse og opgivelse om billigste pris sendes til M. Jensen, mejeriejer, Ry station.

DAM NIELSEN, Gl. Rye 

 

UTM 32N: N 6214xxx, E 543xxx - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1959   Dam Nielsen, Vestergård, Gl. Rye tlf. 123) 


Formål og beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv. 


- - - -


4-10-1959 - JYLLANDSPOSTEN
22 tipvogne, 600 mm sporvidde, i fin stand, et stk. Pedershaab motorlokomotiv, 700 mm sporvidde, sælges helst samlet. – Dam Nielsen, Vestergaard, Gl. Rye, tlf. 123.

GLARBO SAVVÆRK OG MASKINSNEDKERI, Gl. Ry  


UTM 32N: N 6217350, E 539750 - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1945-19??   Carl Hull, Gl. Ry  (tlf. 70) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil.  


- - - -


24-4-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvepresser med elevator til salg. Karl Hull, Glarbo Savværk og Maskinsnedkeri, telefon Gl. Ry 70.


18-8-1945, 21-8-1945, 24-8-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemaskiner billigt til salg, bestående af 1 stk. prima lokomobil, presser, ophalespil, 125 m spor, 4 dyndvogne, 4 udkørevogne, vandpumpe m. 100 m rør, vippelad, platform, forlagstøj, remme, stålwire, arbejdsskur m.m., alt i fin orden og kan ses i drift de første dage. Det hele sælges for 6000 kr. (kan tage tørv for nogle af pengene). Der kan graves tørv flere år samme sted, der er 3–4 m dybt dynd, 2–3 % aske, høj læggeplads. Carl Hull, Glarbo Savværk og Maskinsnedkeri, tlf. Gl. Ry 70.


5-3-1946, 7-3-1946, 9-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Ælteværk og spor sælges billigt. Glarbo Savværk og Maskinsnedkeri pr. Svejbæk. Tlf. Gl. Ry 70.


29-3-1946, 31-3-1946, 2-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Et ælteværk, lokomobil og spor sælges. Glarbo Savværk og Maskinsnedkeri, telefon Gl. Ry 70.


2-8-1948 - JYLLANDSPOSTEN
Sveller sælg,. 4–5–6". Glarbo Savværk pr. Svejbæk. Tlf. Gl. Ry 70.

HØJKOL SAVVÆRK, Gl. Rye 

 

UTM 32N: N 62066xx, E 5426xx - Ref.nr. 58.xx.  


Ejer:

1952   ?

 

Savværk.  


- - - -


6-6-1952, 7-6-1952 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognssveller. 2 og 2½ alen bøgesveller, 4½-6", tilbydes. Højkol Savværk pr. Ry. Tlf. Gl. Rye 55 u og 71.

BØGEDAL MERGELLEJE 

 

UTM 32N: N 6217xxx, E 541xxx - Ref.nr. 58.xx.  


Ejer:

1919-1924   Them Sogns Mergelselskab 

 

Mergelgravning og -udkørsel. 


- - - - 


FØLGER SENERE  

'MARIESMINDE', Gl. Rye 

 

UTM 32N: N 6213300, E 544700 - Ref.nr. 58.xx.  


Ejer:

1940-194?  Rye Nørskov?    Silkeborg Papirfabrik? 

Entr.: 

1940-194?  Topsøe-Jensen & Schrøder, København 


Tørveproduktion i gården 'Mariesminde's mose ved Emborg bro over Gudenå.  

Sporvidde 600 mm. Tipvogne og kassevogne. 


Motorlokomotiver 600 mm 

(1)    B bm   KM      ?   1941? 

(2)    B bm   KM      ?   1941? 


- - - -  


Ry Lokalarkiv
Billede B 2027 - 1941: 4 små billeder, der viser tørvegravning ved Mariesminde i 1941.
Billederne er indklæbet i et fotoalbum.


- - - -


2-4-1940 - HERNING SOCIALDEMOKRAT
Artikel: 28 millioner tørv skal produceres i Gl. Rye. Topsøe-Jensen & Schrøder, København, skal producere tørv ved gården 'Mariesminde', som hører under Rye Nørskov. Læggepladser på Mariesmindes jorder. Udlagt ca. 2 km spor og to diesellokomotiver i anvendelse. Topsøe-Jensen & Schrøder producerer 20 mill. tørv, som aftages af Silkeborg Papirfabrik. ....


- - - -  


Spøer - Hovedbog 1937-41

10-6-1940:: afs. til Ry: 1 stk. klatreskifte 7 m langt + 2 m lange tunger i hver ende -
Skinnerne 85 mm høje.
12-6-1940: afs. til Ry: 65 par skydelasker (?), længde 250 mm.
1941: Vogndele.

'AAGAARDEN', Ry 

 

UTM 32N: N 6213900, E 545580 - Ref.nr. 58.xx.  


Ejer:

1942   ?

 

Tørveproduktion. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


23-4-1942, 24-4-1942, 25-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriel. En 12-14 hk dieselmotor, en stor Vejen presse med gravelevator, 5 rullevogne og en svær skinnevogn sælges. ‘Aagaarden’, Ry. Tlf. 21 v/ Gl. Ry.

NØRGAARD, Ry 

 

UTM 32N: N 6213xxx, E 545xxx - Ref.nr. 58.xx.  


Ejer:

1917-19??    Nørgaard, Ry  (uvist om det er gårdens navn eller ejeren)

 

Tørveproduktion. 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
16-4-1915 fra ??   til Nørgaard, Ry - 334 m spor, 1 sporskifte, 4 tipvogne

ANDERS H. JENSEN, Gl. Rye 

 

UTM 32N: N 6214xxx, E 543xxx - Ref.nr. 58.xx.  


Ejer:

1945   Anders H. Jensen, Gl. Rye

 

Tørveproduktion. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - -


12-3-1945, 13-3-1945 - SILKEBORG AVIS
Motor med gas, passende til ælteværk, 100 m 7 kg spor, ophalerspil ønskes til købs eller leje. Anders H. Jensen, Gl. Rye, telf. 77.

JOHAN JOHANSEN, Gl. Rye 

 

UTM 32N: N 6214xxx, E 543xxx - Ref.nr. 58.xx.  


Ejer:

1945   Johan Johansen, Gl. Rye

 

Formål ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


7-7-1945 - SILKEBORG AVIS
Ca. 25 m spor, 5 kg, sælges eller udlejes, samt en lille vogn. Johan Johansen, Gl. Rye.

Smed CARL MIKKELSEN, Svejstrup 

 

UTM 32N: N 6214100, E 552065 - Ref.nr. 58.xx.  


Ejer:

1944-45   Smed Carl Mikkelsen, Svejstrup pr. Ry   (tlf. Svejstrup 6)

 

Uvist om det var fra eget brug. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


4-6-1944, 5-6-1944, 6-6-1944 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogn til salg. 60 cm sporvidde, 2 tørvejumber, som nye. Smedemester Carl Mikkelsen, Svejstrup pr. Ry, telefon 6, Svejstrup.


3-3-1945, 4-3-1945, 5-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Til salg. En tipvogn, 1 m³, 600 mm sporvidde, og en tørvejumbe, 200 tørv. Smed Carl Mikkelsen, Svejstrup pr. Ry. Tlf. Svejstrup 6.


24-3-1945, 26-3-1945, 27-3-1945 - SILKEBORG AVIS
Tipvogn, 1 m, sporvidde 600 mm, samt en tørvejumbe til 200 tørv, sælges billigt. Smed Carl Mikkelsen, Svejstrup pr. Ry. Telf. Svejstrup 6.

Siden er senest

rettet


23-10-2019 

26-10-2019 

20-2-2020 

2-4-2020