Kolind - Diverse

KOLIND 

DIVERSE  

MARTIN HØGH, Mårupvad 


UTM 32N: N 6245xxx E 590xxx - Ref.nr. 49.xx  


Ejer:

1919-1920  Gårdejer Martin Høgh, Mårupvad pr. Kolind  


Gård ved Mårup å. Formentlig tørveproduktion. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


19-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvespor. Ca. 200 meter træspor, 60 meter jernspor samt 2 tipvogne er til salg hos gårdejer M. Høgh, Mårupvad, Kolind. Telefon nr. 91.


14-3-1920, 16-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvespor. Cirka 200 meter træspor, 60 meter jernspor og 2 tipvogne sælges billig hos Martin Høgh, Mårupvad pr. Kolind.

K. KRISTENSEN, Kolind 


UTM 32N: N 62464xx, E 5979xx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1945   K. Kristensen, Kolind   (tlf. 551) 


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - - 


8-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN
1 Vejen tørvepresse med 6 m dyndelevator, komplet med vogne, pumper og motor samt et ælteværk, sælges omgående. K. Kristensen, Kolind. Tlf. 51.


5-4-1945 - JYLLANDSPOSTEN
2 Smithske tørvepresser med transportør og skinner samt dyndvogne, 2 Chevrolet-motorer med gasanlæg, monteret på fast ramme sammen med presserne, med arbejdsskure, redskaber m. m. samt tørvemose med produktion af 10 mill. tørv pr. sæson, anvises til salg. K. Kristensen, Kolind, telefon 51.

DSB's STENGRAV, Nødager 


UTM 32N: N 6247000, E 601650 - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

19??-19??  Danske Statsbaner, Banetjenesten  


Stengrav ved Grenåbanen 1½ km nordøst for Nødager by.  

Sporvidde 600 mm. Trækkraft håndkraft. 


- - - - 


DSB 2. Distrikt, Banetjenesten (TTDSB-100A) - BB-725 (SA edb-nr. 8036133951)
9de banesektion Århus 24-2-1921:
Det i sektionen værende tipvognsmateriel er bundet dels i Mundelstrup Grusgrav ved entr. Hoffmanns skærveknusning, dels i stengravene i Romalt og Nødager.

Entr. J. P. FALKER, Kolind 


UTM 32N: N 62489xx, E 5968xx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1942-48  Entr. J. P. Falker, Koed pr. Kolind   (tlf. Kolind 51) 

1951         Entr. J. P. Falker, Rosenvang  (tlf. Kongsvang 517) 


Motorlokomotiv 600 mm 

?      ?     ?    ?


Anvendelse 

1943   Vejregulering, Feldballe kommune, Møllerup 


- - - - 


16-12-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Feldballe kommune har vedtaget at regulere og afgrave 1 km af vejen fra herregården Møllerup til Århus-Grenå landevej ved Bjødstrup. Arbejdet er overdraget entr. Falkner, Koed, for 19.000 kr. Det vil give beskæftigelse til 10 mand i ca. 3 måneder.


3-1-1943, 6-1-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Tipspor søges. 250 m tipvognsspor og 6 vogne ønskes til leje i marts måned til flytning af 2000 m³ fyld. Entreprenør J. Falker, Koed pr. Kolind.


13-12-1945, 14-12-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor. Undertegnede vil gerne leje eller købes 1000 løbende meter tipvognsspor (ikke under 10 kg pr. m.) og 16 vogne, eventuelt en traktor. Entreprenør J. P. Falker, Koed pr. Kolind, telf. 89 Kolind, helst om aftenen.


17-9-1948, 18-9-1948, 21-9-1948, 22-9-1948 - JYLLANDSPOSTEN
Skinnetraktor, 60 cm sporvidde, ca. 3 tons, ønskes til leje. Entreprenør Falker, Kolind. Tlf. 89.


3-7-1951 - JYLLANDSPOSTEN
Til salg snarest. En Kjellerup grussorterer med påfyldningselevator og påbygget JAP motor, læsser selv trillebøren, 6,1 m Wippermann 1½" rullekæde til tipvognslokomotiv, en 4" centrifugalpumpe med 10 m sugeslange, en svær Herkules skinneretter, og evt. et parti monierjern. J. P. Falker, Rosenvang pr. Kongsvang ved Århus. Tlf. Kongsvang 517.

CHR. NIELSEN, Koed 


UTM 32N: N 6248xxx, E 597xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1947   Chr. Nielsen, Koed pr. Kolind  (tlf. Kolind 109)   


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil.


- - - - 


21-5-1947, 22-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN
150 løbende m 9 kg spor samt ophalespil med 150 m wire, endvidere en 4 tonss centrifugalpumpe med lille gummislange og rør ønskes solgt omg. Chr. Nielsen, Kold pr. Kolind, tlf. Kolind 109.


20-6-1947 - JYLLANDSPOSTEN
1501 meter 9 kg spor med sveller, en 4" centrifugepumpe med div. gummislanger samt et stort ælteværk sælges straks. Chr. Nielsen, Koed pr. Kolind, telf. Kolind 109.

Smed CHRISTOFFERSEN, Kolind 


UTM 32N: N 62474xx, E 5984xx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1918   Smed Christoffersen, Kolind  


Uvist om det er det er fra eget brug eller salg for andre. 

Sporvidde ukendt. 


- - - - 


9-5-1918, 11-5-1918, 12-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN
To tipvogne og 600 m spor er straks til salg hos smed Christoffersen, Kolind. Tlf. 40. Sammesteds kan en dygtig svend straks få arbejde.

Siden er senest

rettet


30-10-2019 

11-12-2019 

2-4-2020 

29-5-2020