Sydfynske øer - Tåsinge

SYDFYNSKE ØER 

TÅSINGE - THURØ  

GAMBØT GRUSGRAV, Thurø 


UTM 32N: N 6100797, E 606755 - Ref.nr. 91.14 


Uddrag af Lokalplan nr. 151.294: 


... Ved Gambøt lå L. Kaas Hansens værft. Fra 1862-79 blev der her bygget 17 skonnerter. 1881 overtoges pladsen af N.P. Petersen, der indtil 1913 fik bygget 31 skibe. Sønnerne A. G. og R. P. Petersen fortsatte værftet til 1919. ... 


Stedet har været god for placering af et værft, da der var mulighed for at forsyne skibene med sand til ballast fra skrænterne ved Gambøt, ligesom man kunne forsyne skibene med drikkevand fra kilden, der lå mellem værftet og Gambøtbroen. Sandet til ballast blev gravet ud i ballasthulen, et tipvognsspor førte fra hulen ud på en bro. Herude åbnede man bunden af tipvognene og sandet styrtede ned i pramme, som blev trukket ud til skibene. Sandet blev skovlet ombord med håndkraft, og skibets besætning befordrede det videre ned i lasten. Det kostede 1 kr. pr. ton, og for en tre-mastet skonnert drejede det sig om ca. 50-60 tons.


Kilde:  soap.plansystem.dk/.../20-178814-APPROVED-1204637455166.pd...

THURØ-DÆMNINGEN 


UTM 32N: N 6102030, E 605536 - Ref.nr. 91.xx.


Bygherre: Svendborg amt. 

Entr.:  H. Hoffmann & Sønner. 


Thurø-dæmningen forbinder Thurø med Fyn øst for Svendborg og anlagdes 1933-34 som erstatning for en elektrisk dreven færge. Entreprenør var H. Hoffmann & Sønner, som brugte tipvogne samt et damplokomotiv ved anlægget. Lokomotivet blev fragtet til Thurø, hvorfra man startede opfyldningen til dæmningen. 


Ved en voldgiftssag i 1933 gives en del oplysninger om anlæget: På Thurø flyttes 15.500 m3 jord med damplokomotiv og tipvogne til ca. 500 m vej og 500 m dæmning, mens man på Fyn kun brugte trillebør. Damplokotivet brugtes kun på grund af bremseevnen. Togene var på 4-10 tipvogne, der brugtes 9-18 mand.

Kilder:  Entreprenøren m. fl. 


- - - - 


Thurø Lokalhistoriske Forening
Billede B726 - 1930-33. Udgravning af Brovejen. (Tipvogne,)


- - - - 


1-6-1933 - FYENS STIFTSTIDENDE
Notits: Thurø-broen. Først en 'jernbanebro' over Skårupsund.
Forarbejderne til Thurøbroen er nu i fuld gang. Der er taget fat på dæmningen på Fynssiden, og i den anledning er der ankommet et lille lokomotiv, som skal trække tipvognene med fyld. Dette fyld skal hentes fra Thurø, og i den anledning bliver det nødvendig at bygge en interimistisk 'jernbanebro' ved sundet – på træpæle. Man vil da i sommer opleve det særsyn, at et tipvognstog kører frem og tilbage over Skårupsund.
Iøvrigt synes arbejdet med broen at skulle gå i rask tempo. Det har vist sig, at det sted, hvor de nye dæmninger skal bygges, er særeles velegnet – det er den laveste vandstand i sundet – og opfyldningen kan gå hurtigere end ventet.
Efterhånden som arbedet skrider frem, vil det sikkert vække opmærksomhed – også blandt de mange fremmede, der besøger Svendborg. Det foregår jo kun få minutters gang bag ved Christiansminde, og selv om det ikke er nogen Lillebæltsbro, der skal bygges, kan det nok samle interesse. 


8-11-1933 - FYENS STIFTSTIDENDE
Notits: Thurø-broen nær sin fuldførelse.
Det støbearbejde, der forbinder Thurø-broens to dæmninger, henholdsvis på Fyenssiden og Thurøsiden, er nu afsluttet, og i de kommende dage skal der fyldes op ved dæmningen på Fyenssiden. Et tipvognstog kører fyldet, der afgraves på Thurøsiden, over broen.
Det har iøvrigt vist sig, at med stærkt højvande kan sejladsen under broen volde vanskeligheder. Forleden da vandstanden var særlig høj, måtte Thurødamperen således vende om, da den ikke kunne gå under broen, og passagerne måtte befordres til Svendborg i bil.

BØGEBJERG-DÆMNINGEN, Tåsinge 


UTM 32N: N 6095526, E 597887 - Ref.nr. 91.xx.  


Entr.: Ukendt 


Bøgebjerg ved Vornæs Skov på vestsiden af Tåsinge var en grusbanke, som i tidligere tid også var blevet brugt som begravelsesplads. I 1765 brugtes af den som fyld til dæmning over vejlen.

Ved den seneste reparation af denne efter et brud i 1905 anlagdes tipvognsspor til at flytte fyldet. 

Vejanlæg ved ESKÆR, Tåsinge 


UTM 32N: N 6100425, E 604057 - Ref.nr. 91.xx.  


Bygherre og entr.: Bregninge kommune? 


Uvist om der blev anvendt tipvogne. 


3-2-1943 - SVENDBORG AVIS
Notits: Arbejdet på den ny vej fra Eskær til hovedlandevejen påbegyndes på onsdag.
Den forårslignende vinter har gjort det muligt, at man nu kan gå i gang med det store vejarbejde i Bregninge kommune. Formanden for vejudvalget, Ths. Andersen, forespurgte i aftes sognerådet, om man skulle lade en entreprenør gå i gang med bortfjernelsen af jord på strækningen i nærheden af landevejen, da det er vanskeligt at få tipvogne og spor.
Efter en kort diskussion enedes man om, at kommunen lejer disse tipvognsspor, og dersom det ikke kan lade sig gøre, vil man alligevel påbegynde arbejdet ved hjælp af hjulbøre. Arbejdet vil derefter kunne påbegyndes onsdag den 10. ds.

SIØBROEN, Vemmenæs, Tåsinge 


UTM 32N: N 6092xxx, E 609xxx - Ref.nr.  


Lavbro mellem Tåsinge og Siø som en del af anlæg af  Langelandsforbindelsen. 

Entreprenør ukendt. 


12-10-1958 - JYLLANDSPOSTEN
Artikel med 2 billeder: Siøbroen. Viser bl.a. tipvognsspor på byggeplads nærVemmenæs på Tåsinge. MERE FØLGER


Siden er senest

rettet


1-8-2020