Tønder-Løgumkloster - Tørvemoser

TØNDER - LØGUMKLOSTER 

TØRVEMOSER

TØNDER MOSEINDUSTRI


UTM 32N: N 6087xxx , E 491xxx - Ref.nr. 92.01.   


Ejer:

1957-19??  Jørgen Straarup, Tønder


Mosebrug. Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1956?, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiver

(1)  ?  B   JWE  ?  ?  ?  ?


(1)  Til salg januar 1957. 3,5 tons.


- - - -


15-6-1956, 16-6-1956 - JYLLANDSPOSTEN

Svære spor- og tipvogne og evt. motorlokomotiver ønskes til leje eller købs. Tønder Moseindustri, Ndr. Landevej 106, Tønder. Tlf. 2 15 55?.


24-1-1957 - JYLLANDSPOSTEN
Tønder moseindustri sælger en meget fin transportabel tragtformet jernsilo, beregnet til læsning af lastvogne, velegnet til asfalt, formbrændsel, brunkul ell. lign. rumfang 12 m³, pris 10.000 kr., et 3,5 tons Willemoes motorlokomotiv, sporvidde 600 mm, et fint sporskifte af 10 kg spor samt 800 sveller med spigre, en 8 HK Asaa dieselmotor model 1956, samt en tørveælter og en 10 m transportør, en 500 liter næsten ny Ulfborg slæbeskovl. Jørgen Straarup, Ndr. Landevej 106, tlf 2 15 55, Tønder.

??? TØRVEVÆRK


UTM 32N: N 6098xxx , E 490xxx - Ref.nr. 92.xx. 


Ejer:

1951-19??  Laurids Christensen, Daler Østerby og Andreas Klingenberg, Ahler pr. Tønder


Tørveværk. Nærmere beliggenhed ukendt, evt. Sølsted mose.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver 

?   


- - - -


24-5-1951, 25-5-1951, 26-5-1951 - JYLLANDSPOSTEN

2 skinnetraktorer. Undertegnede søger 2 skinnetraktorer enten til leje eller til købs til mosebrug, med 600 mm sporvidde. Tørvefabrikanterne Laurids Christensen, Daler Østerby, tlf. 16. Andreas Klingenberg, Abild pr. Tønder, tlf. Tønder 410 v.

THOMAS ANDRESEN, Havsted


UTM 32N: N 6095xxx , E 510xxx - Ref.nr. 92.xx. 


Ejer:

1940- 19??  Thomas Andresen, Havsted pr. Ravsted


Nærmere beliggenhed ukendt. (1940)


Bane anlagt 194?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-7-1940, 12-7-1940, 13-7-1940 - JYLLANDSPOSTEN

En Viborg æltemaskine med elevator samt en 6 hk International motor samt alt tilbehør, forme, trillebøre og alt flåde, straks til salg, samt en Deutz motor på original vogn, alt er køreklar og på tipvognsspor, som kan medfølge. Thomas Andresen, Havsted pr. Rabsted.

KARL JOHNSEN, Abild


UTM 32N: N 6092xxx, E 491xxx - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1945- 1948  Karl Johnsen, Abild Vestermark  (Bredebro?)


Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm? Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

?


- - - -


23-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Ca. 700 lb. m 7 eller 10 kg.s spor ønskes til leje eller køb straks eller 1. maj. En dyndvogn ønskes samtidig. Karl Johnsen, Bredebro, tlf. 106 efter kl. 18. 


14-5-1945, 17-5-1945, 19-5-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Ca. 150 m 7 eller 10 kg spor til mosebrug ønskes til købs eller leje, mindre partier har også interesse. .... Karl Johnsen, Bredebro tlf. 106 efter 6½ aften.


24-1-1948, 25-1-1948 - JYLLANDSPOSTEN

20 stk. tipvogne ¾ m³, et motorlokomotiv, ca. 4 tons, helst 600 mm, ca. 1000 m 10 kg spor, vigespor,  ønskes til købs eller leje ca. 15 marts, helst samlet. En del presse- og æltetørv kan indgå i handelen. Karl Johnsen, Abild Vestermark, Tønder. 

CHR. PAASKE JØRGENSEN, Bredebro


UTM 32N: N 6101xxx, E 489xxx - Ref.nr. 92.xx. 


Ejer:

1943- 19??  Entr. Chr. Paaske Jørgensen , Bredebro


Beliggenhed ukendt.   (1943 i  Gejlbjerg?) 


Bane anlagt 194?, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


30-1-1943, 2-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

1. kl.s tørvemose til fremstilling af skæretørv i nærheden af st., med høj læggeplads til 1500 tons. NB. 4 troljer, 600 mm sporvidde, samt 800 m 7 eller 11 kg skinner, ønskes til købs eller leje. Chr. Paaske Jørgensen, p.t. Gejlbjerg, Kibæk.


25-7-1943, 27-7-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Kulleje - Tørvemose søges .... til købs eller leje. Entr. Chr. Paaske Jørgensen, tlf. Bredebro 6.


8-9-1943, 10-9-1943, 11-9-1943, 12-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

2 km 4-9 kg skinner med lasker, bolte og sveller, 2 traktorer i god, driftssikker stand med trægas, 24 troljer, 600 mm sporvidde, ønskes til købs eller leje. Chr. Paaske Jørgensen, Bredebro, tlf. 6.

KONGENS MOSE TØRVEINDUSTRI


UTM 32N: N 6096xxx, E 496xxx - Ref.nr. 92.xx. 


Ejer:

1940-19??  Tømmerhandler Husted Christensen, ingeniør Kn. Styrup og Jens Stürup (Ribe)

?

Nærmere beliggenhed ukendt. (1940)


Bane anlagt 1940, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


7-3-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Et konsortium, bestående af tømmerhandler Husted Christensen, ingeniør Kn. Styrup og ing. Jens Stürup har i den senere tid arbejdet på at oprette en moseindustri på Ribeegnen. Fabrikationen agtes påbegyndt på et areal i Kongens Mose, syd for Løgumkloster, og de forskellige maskiner er indkøbt ....


21-6-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Sønderjyllands største tørveproduktion finder sted i det areal, som Staten ejer mellem Tønder og Løgumkloster, kaldet Kongens Mose. Over 500 mand er her i gang med tørveproduktionen, og der laves 1 million tørv om dagen. Den største producent er 'Kongens Mose Tørveindustri', der under ledelse af ingeniør Styrup, Ribe, har en daglig produktion på ca. 200.000 tørv. Desuden har flere kommuner og mange enkeltpersoner lejet mosearealer af Staten ....

PINDSTRUP MOSEBRUG,

KONGENS MOSE AFD.


UTM 32N: N 6096xxx, E 496xxx - Ref.nr. 88.01. 


Ejer:

1943-1946?    Statens Jordlovsudvalg

1946?-1972?  Pindstrup Mosebrug A/S 


Mosebrug i Kongens Mose, oprindelig åbnet af Statens Jordlovsudvalg under 2. verdenskrig. Ca. 1 km bane mellem mose og fabrik.


Bane anlagt 1943?, nedlagt før 1972.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  -  B bm  PM  14485/376  1943  Ford  40  type FD 


(1)  Købt 19?? fra ?? Oprindelig leveret til entr. P. Crome, Århus, med

       600 mm sporvidde.

       Fandtes 1972 stadig i remisen.

       1976 hensat hos Pindstrup Mosebrug, Kongerslev (25.06) som

       reservedele. Ophugget 19??.


- - - -


14-4-1944 - HEIMDAL

Statens Jordlovsudvalg har tørveproduktion i Kongens Mose. 1943 fremstillet 2500 t.


6-4-1946 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tørvefabrik.

Statens Jordlovsudvalgs tørveproduktion i Kongens Mose 5 km syd for Løgumkloster ønskes bortforpagtet enten samlet eller delt.

Driften består af: 1 ælteværk, 2 Smithske pressere med alt tilbehør, tipvogne og tipvognsspor og elektrisk motor samt tilhørende læggepladser, Eventuelt kan en del af maskinerne sælges.

Henvendelse til Statens Jordlovsudvalgs kontor i Tønder, telefon Tønder nr. 380.

SØLSTED TØRVEVÆRK  


UTM 32N: N 60966xx, E 4903xx - Ref.nr. 88.xx. 


Ejer:

19??-1925  Dela & Co. 

Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1925?.

Sporvidde 600 og 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


3-5-1925, 5-5-1925, 6-5-1925 - FLENSBORG AVIS
Avktion.
Onsdag den 6. maj, efterm. kl. 4, lader d'hrr. Dela & Co. ved Sølsted Tørveværk bortsælge:
200 læs tørv, i stakke og lade, 1 to år gammel zink-ladebygning, 10 mtr. bred og 40 mtr. lang, 1 træ-barakke 12X16, alle tørvemaskiner.
Endvidere:
1 14-hestes lokomobil, 1 4-hestes Toks-petroleumsmotor med vandsnegl, 2 arbejdsvogne, 650 mtr. tipvognsspor, 60 og 70 cm sporvidde, en 5 tons vognvægt, dansk fabrikat, samt flere andre ting.
Venemose, den 30. april 1925. Andr. Ibsen, avktionator. 


5-5-1925 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Auktion. Onsdag den 6. maj, eftermiddag kl. 4, lader d'hrr. Dela & Co. ved Sølsted Tørveværk bortsælge:
200 læs tørv – i stakke og lade.
1 2-års gammel zink-ladebygning – 10 meter bred og 40 meter lang.
1 træ-barakke 12 X 16 .
Alle tørveredskaber.
Endvidere sælges:
En 14 hestes lokomobil.
En 4 hestes Toks-petroleumsmotor med vandsnegl. 2 arbejdsvogne.
650 m tipvognsspor – 60 og 70 cm sporvidde.
Samt flere andre ting.
Vennemose, den 30. april. 1925
Andr. Ibsen, Auktionator.

LAURITS BORG, Sølsted 


UTM 32N: N 60966xx, E 4903xx - Ref.nr. 88.xx. 


Ejer:

1947  Gårdejer Laurids Borg, Sølsted


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


23-1-1947, 24-1-1947, 25-1-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Mosebrug. Mit elektrificerede mosebrug med tilhørende dynd, læggepladser og alle maskiner (deriblandt 3 stationære ælteværker), med tilhørende spor, gravvogne, dyndvogne og desl. samt 3 stk. prssere ønskes solgt eller bortforpagtet samlet eller delt. Gdr. Laurids Borg, Sølsted pr. Visby, Sønderjylland. Telf. Bredebro 71x.


19-2-1948, 20-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Stationært så godt som nyt ælteværk .... dyndvogn, 6 stk. gravvogne, .... og en del spor er til salg for kun 3000 kr. imod kontant. Laurids Borg, Sølsted. Tlf. Bredebro 71x.

JENS HOLST, Høgslund


UTM 32N: N 6094xxx, E 495xxx - Ref.nr. 88.xx. 


Ejer:

1942-1948  Jens Holst, Høgslund ?


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 194?, nedlagt 194?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-1-1942 - POLITIKEN

Tipvogne og spor, ca. 200 m spor og 4 tipvogne ønskes til leje til tørvefabrikation. Henvendelse Jens Holst, Høgslund, Tønder, tlf. 414 V, eller P. Rasmussen, Vig Savværk, Vig. st.


10-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN

8 t tipvognsskinner, 7 og 10 kg, m. godt sporskifte og ca. 1000 stk. træsveller til salg. Gdr. Jens Holst, Høgslund pr. Tønder, tlf. 414v.

ALBERT MADSEN, Jejsing


UTM 32N: N 6091347, E 497592 - Ref.nr. 88.xx. 


Ejer:

1945  Albert Madsen, Solvig pr. Jejsing


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 194?, nedlagt 194?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


20-6-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk. Tørvepresser med elevator, 3 vogne og 80 mtr. spor, vigespor, 2 skinnevogne, Chevrolet-motor m. f. f. generatoranlæg står til salg eller udleje. Albert Madsen, Solvig pr. Jejsing.

KARL JOHNSEN, Bredebro


UTM 32N: N 6101xxx, E 489xxx - Ref.nr. 88.xx. 


Ejer:

1945  Karl Johnsen, Bredebro


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 194?, nedlagt 194?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


23-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Ca. 700 lb. m 7 eller 10 kg.s spor ønskes til leje eller køb straks eller 1. maj. En dyndvogn ønskes samtidig. Karl Johnsen, Bredebro, tlf. 106 efter kl. 18.


14-5-1945, 17-5-1945, 19-5-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Ca. 150 m 7 eller 10 kg spor til mosebrug ønskes til købs eller leje, mindre partier har også interesse. .... Karl Johnsen, Bredebro tlf. 106 efter 6½ aften.

ANDREAS CLAUSEN, Sølsted 


UTM 32N: N 60965xx, E 4902xx - Ref.nr. 88.xx. 


Ejer:

1944  Andreas Clausen, Sølsted 


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1944?

Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig håndkraft.


- - - -


11-5-1944, 13-5-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG
T-jern til salg. 120 løbende meter T-jern og to troljer til tørvgravning til salg. Forevises ikke om søndagen. Andreas Clausen, Sølsted.

Siden er senest

rettet


13-9-2019 

23-9-2019 

10-4-2020 

29-5-2020