Sydthy - Teglværker

SYDTHY

TEGLVÆRKER        rettes UTM mangler

NÆSSUND TEGLVÆRK


UTM32: N 6288900, E 468600 - Ref.nr. 30.xx. 


Ejer:

1926            Ad. Andersen

1936-19??  Uddeler Salomon Sørensen, Hurup


Teglværk umiddelbart nord for Næssund-færgen. Skibsbro i Næssund fra 1907?-1950?. Værk lukket.


Bane anlagt (før) 1938, nedlagt efter 1964.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


G IX13 - 23 Næssund Teglværksbro


November 1938: Tegning over den uddeler Salomon Sørensen, Hurup, tilhørende anlægsbro ved teglværket ved Vildsund vest. 1 spor på broen.


VBDir. 8-3-1939 til M.f.O.A.:

Vedr. anlægsbro ved teglværket ved Næssund vest: Af vedlagte politirapport fremgår, at broen antagelig er bygget i 1907, men uden Min. tilladelse. Broen har tidligere udelukkende været anvendt til udførsel af mursten og indførsel af kul til teglværket, men efter at den nuværende ejer, uddeler Salomon Sørensen. Hurup Brugsforening, i december 1936 har købt broen og teglværket, har den også været benyttet til indførsel af foderstoffer og gødningsstoffer til brugsforeningen (ca. 500 tons i den forløbne tid).

Tidligere har brugsforeningen benyttet Doverodde anlægsbro 2 km syd for teglværket, men uddeleren ønsker fremtidigt at bruge broen ved teglværket, da han kan beskæftige teglværkets arbejdere ved losningen.

Den pågældende bro er ret spinkelt bygget og ret smal, men den er forsynet med troljespor.


VBV 3. distr. Lemvig 18-7-1957 til VBDir.:

Vedr. meddelelse om, at Næssund Teglværksbro er fjernet: Det er ved besøg på stedet oplyst, at broen. der normalt måtte retableres hvert forår på grund af isskader, har været fjernet de sidste 7-8 år.


Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617891)

- - - -


14-12-1916, 17-12-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Dampmaskine, kedel og teglværksmaskine. En 25 h. dampmaskine og kedel, 202 □’ hedeflade, særdeles økonomisk i brug, samt en Svendborg-strygemaskine med elevator, alt i udmærket god orden, sælges billig på grund af større kraftanlæg. Næssund Teglværk pr. Hurup, den 12. december 1916. Ad. Andersen.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

5-12-1952: 10 stk. 9 m br.  10 kg skinner m/lasker.


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1959: Spordele, div.

HELLIGSØ TEGLVÆRK /

HELLIGSØ TEGLVÆRK OG TAGSTENSFABRIK


UTM32: N 6283800, E 459800 - Ref.nr. 30.02. 


Ejer:

187?-18??   Gårdejer Jens Thomsen og teglbrænder Chr. Sindbjerg

18??-19??    ??? Thomsen (og ???)

1906-1908  Bestyrer Mikkel Lund

1908-1925   M. Kjeldsen

1925-19??   J. E. Jensen, P. Pedersen & Bornerup

1928             A/S Helligsø Teglværk

1933-193?   Jacob Hestbech og Hans Hansen

1936-1941   H. C. Hansen, Ydby  (Ydby og Helligsø Teglværker?)

1950             Helligsø Teglværk I/S

1999             Helligsø Teglværk A/S (Hansen-familien)


Teglværk opført 1874/78 ved Nissum bredning. Havn anlagt 1928. Oprindelig kammerovn, fra 1925 ringovn og fra 1973 tunnelovn. Værk brændt 1957, men genopbygget. Ca. 300 m spor. 


Bane anlagt (før) 1953 , nedlagt ca. 1965.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv. 


Motorlokomotiv

(1)   ?  B?   Ydby   -  1937  ?  ?     


(1)   Leveret nyt fra mekaniker Grønkjær, Ydby. 

Et lok eksisterede 1969.


- - - -


27-1-1918, 29-1-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Spor til salg. Ca. 160 meter skinner, dobbelte, lidt brugte, er til salg på Helligsø Teglværk pr. Gjettrup. A. Kjeldsen.


13-8-1927, 14-8-1927 - JYLLANDSPOSTEN

Billigste tilbud på ca. 500 m 65 mm skinner og en 500 mm drejeskive, lidt brugt, ønskes snarest. Helligsø Teglværk pr. Gjettrup, Thy. Telf. 2 Gjettrup.


31-3-1936, 1-4-1936 - JYLLANDSPOSTEN

Lille, brugt motor-lokomotiv, 600 mm sporvidde, købes. Ydby og Helligsøe Teglværker, Ydby st. Tlf. 5 og 19. 


25-3-1938 - THISTED AMTSAVIS
Notits: Teglværkshestene erstattes af motoren.
Mekaniker Grønkjær, Ydby, er for tiden i færd med at fremstille tre motorkøretøjer, der skal erstatte teglværkshestene på teglværkerne til at række tipvognene.
En bilmotor monteres på et jernunderstel og forsynes med et gear, så det kan køre med en fart af 25 km i timen på høj gear og 3 km på lav.
Helligsø Teglværk fik i fjor et sådant motortræk, og de tre i år skal leveres til Ydby, Nykøbing og Sundby M. Teglværk.


11-1-1942, 13-1-1942 - JYLLANDSPOSTEN

4 stk. gode, brugte tipvogne, ¾ kubikmeter til 600 mm spor købes. Ydby og Helligsø Teglværker, Ydby st., tlf. 5-19.


8-12-1942, 9-12-1942, 10-12-1942 - JYLLANDSPOSTEN

7 kg skinner. Vi er køber til gode 7 kg tipvognsskinner til 250 meter spor. Ydby & Helligsø Teglværker; Ydby st. telefon 5 og 19.

Johs. Olsen.


30-1-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Transportbånd, 450 mm og ca. 25 m langt, og 150 m tipvognsspor, 7 kg, købes. Helligsø Teglværk, Ydby st., tlf. 5.


19-3-1950, 21-3-1950 - JYLLANDSPOSTEN

4 stk. ¾ m³ tipvogne og 7 kg skinner købes. Helligsø Teglværk, Ydby st. tlf. 5.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1947-53:

12-3-1953: 1 skinneretter. Div.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1957: Vogndele, spordele, div.

7-3-1957: 1 sporskifte 7 meter x 600 mm h/v. på brigade og 128 mm sveller.


1958: Spordele

18-2 1958: Brugte skinner dårlige 7 kg gode 5 kg delvis lasker.

194,2 m 7 kg. 332,8 m 5 kg.

YDBY TEGLVÆRK


UTM32: N 6285700, E 463100 - Ref.nr. 30.03. 


Ejer:

19??-1915   ?? + ??

1915-19??   Poul Hestbech

1936-1941   H. C. Hansen, Ydby  (Ydby og Helligsø Teglværker?)

1950             J. Hestbech & H. Hansen

19??-19??    Jacob Hestbech & Søn

19??-            Jacob Hestbech & Jens Hestbech

19??.-           Ydby Teglværk A/S (Hestbech)


Teglværk opført ca. 1900 ved Ydby st. (DSB).


Bane anlagt (før) 1938, nedlagt ca. 1959.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B?   Ydby   -  1938  ?  ?     


(1)   Leveret nyt fra mekaniker Grønkjær, Ydby. 


- - - -


8-4-1932, 9-4-1932 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på brugte tipvognsspor, 11 og 15 kg pr. m. .... Ydby Teglværk, Ydby st.


31-3-1936, 1-4-1936 - JYLLANDSPOSTEN

Lille, brugt motor-lokomotiv, 600 mm sporvidde, købes. Ydby og Helligsøe Teglværker, Ydby st. Tlf. 5 og 19.


11-1-1942, 13-1-1942 - JYLLANDSPOSTEN

4 stk. gode, brugte tipvogne, ¾ kubikmeter til 600 mm spor købes. Ydby og Helligsø Teglværker, Ydby st., tlf. 5-19.


8-12-1942, 9-12-1942, 10-12-1942 - JYLLANDSPOSTEN

7 kg skinner. Vi er køber til gode 7 kg tipvognsskinner til 250 meter spor. Ydby & Helligsø Teglværker; Ydby st. telefon 5 og 19.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Vogndele (600 mm).


Spøer - Hovedbog 1947-53:

9-5-1950: 2 brugte ¾ x 600 mm vogne

26-9-1950: 2 br. vogne ¾ x 600.

21-3-1953: 1 speciel skifte af br. skinner 14 kg. 1 tons br. skinner 10 m/ lasker.

23-3-1953: 2 br. bremsevogne ¾ x 600.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1953: Vogndele


Spøer - Hovedbog 1958-61:

29-11-1958: 150 - 7 kg skinner a 6 meter m/lasker, leveret i Ydby.

SUNDBY TEGLVÆRK, Snedsted 


UTM32: N 6304400, E 473700 - Ref.nr. 22.05. 


Ejer:

19??-1913   N. Hestbech

1913-19??   Tømrermester Carl Rysgaard, købmand Rokkjær og

                     teglvæksbestyrer Wøhler


Teglværk 1 km vest for Sundby Thy. Værk lukket.


Bane anlagt (før) 1934, nedlagt efter 1964.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


31-5-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Solgt teglværk. Sundby Teglværk er i følge ‘Thist. A.Av.’ af N. Hestbech solgt til et konsortium for 46,000 kr. Køberne er tømrer Carl Rysgaard af Snedsted, maler Rokkjær af Hvidbjerg og teglværksbestyrer Wøhler af Lyngs, der skal bestyre teglværket. Overtagelsen har fundet sted.

Hestbech har derefter for 32,000 kr. købt en ejendom i Thissinghus på Mors, hvor han agter at opføre et teglværk.


18-2-1917, 20-2-1917, 22-2-1917, 24-2-1917, 26-2-1917, 28-2-1917, 2-3-1917, 4-3-1917, 6-3-1917,

8-3-1917, 10-3-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. Grundet på sygdom kan Sundby Teglværk pr. Snedsted st. fås til købs straks. Der produceres ca. 1 mill. sten om året. Gode bygninger og ringovn. For 2 år siden nyopført villa. Gode lerforhold. Afsætningsforholdene særlig gode, da alt sælges i teglværkets nærhed. Henvendelse til tømrermester Rysgaard, Snedsted st. eller købmand C. N. Rokkjær, Hvidbjerg st.


25-3-1919, 28-3-1919, 31-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. Sundby Teglværk pr. Snedsted, Thy, er til salg. Henvendelse til snedker Rysgaard, Snedsted, tlr. 21, eller kbmd. Rokkjær, Hvidbjerg, tlf. 28.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1934: Vogndele (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1961-64:

28-12-1961: Br. Skinner:

40 stk. 7 kg a 11 meter  = 440 meter.  8 stk. 10 kg a  9 meter  =  72 meter.

19-2-1962: 2 stk. 10 kg a 7 meter = 14 meter.

27-5-1962: 40 stk. 5 meters br. 7 kg skinner u lasker = 200 meter.

SØVANG TEGLVÆRK, Bedsted


UTM32: N 6298900, E 464600 - Ref.nr. 26.02. 


Ejer:

1915-19??   N. S. Frederiksen

19??-1940  Konsul Th. Thomsen, Thisted

19??-1943  S. Støvring Larsen, Hurup

1945           W.B Dam (tlf. Bedsted 34)


Teglværk 3 km nord for Bedsted st. (DSB). Ny ovn 1915.


Bane anlagt 1918?, nedlagt før 1969.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


13-2-1915 - LICITATIONEN

Tømrerarbejde. Arbejdet ved opførelsen af en ovnbygning på 'Søvang' Teglværk udbydes herved i entreprise efter tegning og betingelser, der ligger til eftersyn på værket. Tilbud afgives til overbanemester A. Busch, Thisted inden tirsdag den 16. ds. kl. 3 eftm. N.S. Frederiksen.


6-3-1915 - LICITATIONEN

Murerarbejde. Arbejdet ved opførelse af en ny ovn på Søvang Teglværk udbydes herved efter tegning og betingelser, der ligger til eftersyn på værket. Tilbud afgives til overbanemester A. Busch, Thisted inden tirsdag den 9. ds. kl. 3 eftm. N.S. Frederiksen.


20-3-1915 - LICITATIONEN

Søvang Teglværk. Ved licitation over murerarbejdslønnen ved opførelsen af en ny ovn på Søvang Teglværk indkom kun et tilbud, på 2900 kr. fra murermester J. Chr. Madsen, Heltborg, hvilket tilbud blev antaget.


20-7-1918, 22-7-1918 - JYLLANDSPOSTEN

En teglmester med gode anbefalinger søges straks til Søvang Teglværk, Bedsted st. Akkord på arbejde og brænding. N. Lykke.


28-7-1918 - JYLLANDSPOSTEN

På 200 m mergelspor, 1 skiftespor og 2 store tipvogne ønskes tilbud lev. i banevogn. Søvang Teglværk, Bedsted st. Tlf. 34.


30-1-1940, 3-2-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

‘Søvang Teglværk’ pr. Bedsted st. i Sydthy er til salg og kan tiltrædes til 1. april d.a. Teglværket med tilhørende landbrug af samlet areal ca. 28 tdr. land g. m. er i god drift. Der fabrikeres ca. 2 millioner mursten årligt, og der er et godt opland for afsætningen. Henvendelse til ejeren sparekassedirektør, konsul Th. Thomsen, Thisted.


6-7-1943, 10-7-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Søvang Teglværk pr. Bedsted st. (Thy) er med tilhørende landbrug til salg.


30-11-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Søvang Teglværk pr. Bedsted Thy, med tilh. landbrug til salg. Henv. ejd. eller ejeren S. Støvring Larsen, Hurup, tlf. 56.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1958: Spordele

1960: Spordele

Siden er senest 

rettet 


10-10-2014

14-2-2015