Kolding - sydlige opland

KOLDING - sydlige opland 

DIVERSE

DALBY TRÆVAREFABRIK, Dalby


UTM32: N 6147000, E 532000 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1941  ?


Beliggenhed ukendt. Formentlig beregnet til salg.


- - - - 


20-2-1941, 22-2-1941, 24-2-1941 - JYLLANDSPOSTEN

4 stk. dynd-vognkasser, rummål 1½ m³, komplet monteret med beslag og svær underramme til påmontering på tipvognsunderstel, 600 mm sporvidde. Dalby Trævarefabrik, Kolding. Tlf. Dalby 40.

AGTRUP NY SAVSKÆRERI, Bjært st.


UTM32: N 6146676, E 534710 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1944  Th. Hansen, Bjært st. (tlf. Sdr. Bjært 51) 


Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt.


- - - - 


9-1-1944, 12-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogn. 1 stk. ½ m³ tipvogn og 20 m spor ønskes til købs. Tilb. og pris bedes sendt til Agtrup ny Savskæreri. Th. Hansen, Bjært st. Tlf. Sdr. Bjært 51.

STENDERUP SKOVDISTRIKT


UTM32: N 6144080, E 542166 - Ref.nr. 76.26. 


Ejer:

1909-1942  Statsskovvæsenet - Stenderup Skovdistrikt


Anløbsbro i Lille Bælt ud for Skovridergården med ca. 180 m bane.

Også tørvegravning under anden verdenskrig.


Bane anlagt 1909, nedlagt 1942.

Sporvidde 700 mm. Heste- og håndkraft.


- - - - 


G IX 10 - 14 Stenderup (strands) bro


11+12-8-1909:

Kontrakt mellem direktøren for Vandbygningsvæsenet og firmaet Møller & Sørensen i Kolding. 

....

Beskrivelse af en 72 m lang udskibningsbro af træ ved Stenderup strand samt de særlige betingelser hvorunder de nævnte arbejders udførelse udbydes i entreprise: 

.... Broen hviler på 13 pæleåg, der have en indbyrdes afstand af 6 m, hvorved broens længde bliver 72 m. Dens bredde er, regnet mellem ydersiderne af de yderste brodragere, 2,85 m. Brodækket ligger på broens yderste 30 m lange del i højden +1,4 m over daglig vande, mens det på den inderste 42 m lange del falder fra +1,4 m til +0,8 m. ....

.... De 65 mm høje skinner fastgøres over de to midterste dragere, hvis afstand derfor må rette sig efter den valgte sporvidde, c. 0,7 m. ....

.... Det påhviler ligeledes entreprenøren at levere og anbringe 200 m trolliespor samt 2 trollier af bæreevne c. 3000 kg hver. Skinnerne skulle være af stål og være 65 mm høje. Sporvidden skal være c. 0,7 m. Af de 200 m spor lægges de 72 m på selve broen, medens de 118 m lægges i land efter nærmere anvisning. Det nødvendige svelletømmer - 23 cm gennemskåret rundtømmer i længder på 1,2 m - anbringes således, at der ligger 15 stkr, sveller pr. 12 løb. m spor. ....


VBV Ing. Edv. Ishøy 31-10-1909: Til VBDir.:

Efter er 28de d.m. foretagen besigtigelse af den nu fuldførte udskibningsbro for Stenderup Skovdistrikt undlader jeg ikke herved at meddele hr. Vandbygningsdirektøren, at broen er fuldført i overensstemmelse med den under 11,12/8 1909 indgåede kontrakt, og at derfor det af entreprenørerne Møller & Sørensen i Kolding til sikkerhed stillede beløb af 550 kr. vil kunne tilbageleveres disse. Edv. Ishøy.


Notat - udateret:

Stenderupstrands Bro. Beliggende ved skovridergården overfor midten af Fænø. Tilhører Stenderup Skovdistrikt. Iflg. Havnelodsen af 1936 er broen 57 m lang og vanddybden ved yderenden 5 m. Broen ødelagt og vil ikke blive genopført iflg. Efterretninger for søfarende nr. 38 af 4. september 1939.


VBDir. 20-6-1945: Til M.f.o.A.: 

I anledning af meddelelse fra det kongelige Søkortarkiv om, at Stenderup Skovdistrikts bro skulle være nedlagt, rettede man henvendelse til skovdistriktet om nærmere oplysninger. Skovdistriktet har oplyst, at broen, der er opført i 1909 efter VBV's anvisninger, efterhånden har mistet sin betydning på grund af ændrede afsætningsmuligheder for træ. og den blev hårdt medtaget i de tre hårde isvintre fra 1939 til 1942, så den ikke senere har kunnet benyttes. I 1942 blev broen solgt til nedrivning. ....


VBV Ing.kt. Sønderborg 30-8-1946: Til VBDir.:

Vedr. fjernelse af 3 pæle ved den nedlagte Stenderup Skovdistrikts bro, skal man indberette, at man 5 d.m. modtog meddelelse fra Skovdistriktet om, at de 3 lange pælestumper nu er afhugget.


Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617811)

- - - - 


1-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Dagens ulykker. RB. Vejle, 31. marts. I går eftermiddags druknede to sønner af boelsmand M. P. Grøn i Stenderup skov. Ulykken skete ved Skovbroen, til hvilken der fører et spor, hvorpå der ved hjælp af en trolje transporteres træ ned til skibene. Denne trolje benyttede 7 drenge i går som legetøj; ved randen gik den over bolværket og styrtede i vandet, der her er meget dybt. Tre af drengene reddede sig straks i land, og en af disse, der kunne svømme, sprang ud og fik bjærget en kammerat, til hvem en anden klamrede sig; men de sidste to drenge, der var 14 og 9 år, druknede.


13-3-1946, 16-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

2 tørve-dyndvogne, sporvidde 60 cm, blokvogn til kævleflytning samt ca. 100 m stålwire, 12 mm, sælges. Stenderup Skovdistrikt pr. Varmark, telf. Sdr. Stenderup 35.

C. BRAMSEN, Varmark


UTM32: N 6144080, E 541395 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1923  C. Bramsen, Troldkær  (tlf. Sdr. Stenderup 40)


Folketælling 1925 siger landmand Christian Bramsen, Lauritzminde, matr. 14.


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt.


- - - - 


25-10-1923, 27-10-1923 - JYLLANDSPOSTEN

400 meter 7 kg spor på jernsveller og 4 stk. 1 meters tipvogne ønskes. Tilbud med opgivelse af pris bedes sendt til C. Bramsen, Troldkjær pr. Varmark. Telf. S.-Stenderup 40.

O. HEIDE JØRGENSEN, Hoppeshuse 


UTM32: N 6142000, E 528900 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1920  O. Heide Jørgensen, Hoppeshuse  (tlf. Fovslet 33)


Nærmere beliggenhed ukendt. Formentlig Svanemosen.

Sporvidde ukendt.


- - - - 


5-3-1920, 6-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel – spor. 1 stk. tørvepresse (Hillerød), 3 stkr. transportvogne med plader, samt ca. 200 m svært spor, alt i komplet stand, er til salg, samlet eller delt. O. Heide Jørgensen, Hoppeshuse st., Kolding Sydb. Tlf. Fovslet 33.

P. E. FINDSEN, Vonsild 


UTM32: N 6145650, E 530029 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1918-1919  Proprietær P. E. Findsen, Vonsild


Folketælling 1921  siger P. E Findsen, landmand, matr. 14e.

Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt.


- - - - 


16-2-1919, 19-2-1919, 22-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Et tørveælteværk til salg. Et transportabelt tørveælteværk med dyndelevator og dyndbeholder, fabrikat Erik Møller, Nagbøl, samt 30 forme à 60 tørv og 4 dyndvogne, alt kun brugt to måneder, er på grund af anden bestemmelse til salg. Henvendelse til proprietær P. E. Findsen, Vonsild pr. Kolding.

N. PEDERSEN, Vonsild


UTM32: N 6145500, E 530100 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1945-1947  N. Pedersen, Villa Vinca, Haderslevvej, Vonsild (tlf. 40)


Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


16-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. Et mindre ælteværk med pumper og dyndsilo, skæremaskine, trollie, 125 mm spor 5 kg samt en gravelevator til Vejens presse, sælges billigt. Evt. en Ford motor, model 1932, med generator. N. Pedersen, Haderslevvej, Vonsild, tlf. 40.


20-2-1945, 21-2-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. Ælteværk med dyndsilo, 6000 stk. pr. time, ophalespil, dyndvogn, gravvogne, skæretromle, elektromotor samt et parti 7 kg spor, i god og brugbar stand, sælges, helst samlet, for et rimeligt bud. N. Pedersen, Villa Vinca, Vonsild, telefon 40. 


15-9-1946, 16-9-1946 - JYLLANDSPOSTEN 

Tipvognsspor, ca. 400 m spor, 7 kg, med sveller, 700 mm sporvidde, samt en 15 hk elektrisk motor, 380 volt, ca. 125 m gummikabel sælges samlet eller delt. N. Pedersen, Vonsild, telefon 40 (efter kl. 18).


15-3-1947, 16-3-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. Ca. 400 m spor, 5-7-kg, samt 1 stk. Vejen-presser, 3 gravvogne, 3 rullevogne, 250 m kabel m.m. sælges samlet eller delt. N. Pedersen, Vonsild, tlf. 40 efter kl. 18.

Købmand CHR. HANSEN, Hejls


UTM32: N 6137600, E 536500 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1923-1924  Købmand Chr. Hansen, Hejls


Formål ukendt.

Sporvidde 750 mm.


- - - - 


10-4-1923, 11-4-1923, 12-4-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 250 mtr. skinner, 10 kg, 750 mm sporvidde, 70 mm høj, helst med jernsveller, ønskes til købs. Kjøbmd. Chr. Hansen, Hejls.


15-3-1924, 16-3-1924, 19-3-1924, 20-3-1924, 21-3-1924 - JYLLANDSPOSTEN

450 mtr. tipvognsskinner 750 mm sporvidde, 70 mm høj, vægt 20 kg med jernsveller, ønskes til købs, brugt eller nyt. Chr. Hansen, Købmand, Hejls.

N. TH. FLENSBURG, Hejls


UTM32: N 6136800, E 537060 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1930-1948  Gårdejer N. Flensburg, Bygebjerg, Hejls


Nærmere beliggenhed og formål ukendt. To forskellige personer?

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


29-5-1930, 31-5-1930 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel. Ca. 700 m tipvognsspor og 4-5 vogne ønskes til leje eller købs. Gårdejer N. Flensburg, Bygebjerg, Hejls st.


8-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Ælteværk, dagl. produktion 6–7 tons med 3 mands betj,, best. af ælteværk m. 6 m gravelevator, dyndelev., dyndbeholder og 7½ HK vekselstrømsmotor, alt løbende samlet på svære skinner. Endv. en stor dyndvogn og en formtromle til hestekraft. Brugt 1 sæson. Sælges eller byttes med presser. Henv. Gdr. N. Th. Flensburg, 'Bygebjerg', Heils, tlf. 17.   


17-1-1948, 19-1-1948, 21-1-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel .... endv. 2 tipvogne og 47 lbm spor med sveller sælges. N. Th. Flensburg, Hejls, tlf. 17.

HEJLSMINDE TEGLVÆRK


UTM32: N 6136123, E 538733 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1920  J. Hansen, Hejls


Teglværk ved Lille Bælt nord for Hejlsminde.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


23-1-1920, 24-1-1920, 25-1-1920 - JYLLANDSPOSTEN 

Ca. 200 meter brugt tipvognsspor til salg på Hejlsminde Teglværk pr. Hejls. J. Hansen.

Siden er senest rettet


24-6-2014

9-8-2014

24-8-2014

6-5-2016