Ølgod - Entreprenørfirmaer

ØLGOD

ENTREPRENØRFIRMAER                SKAL RETTES

KRISTEN MADSEN, Lille Hejbøl


Indehaver:

1912-1926?  Entr. Kristen Madsen, Lille Hejbøl pr. Ølgod


Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)   ?  2B pm  K&J  ?  19??  K&J  15 hk

(2)   ?  2B pm  K&J  ?  19??  K&J  15 hk

(3)   ?  2B pm  K&J  ?  19??  K&J  15 hk


(1)   Petroleumsmotor. Til salg marts 1920-april 1924.

(2)   Petroleumsmotor. Til salg marts 1920-april 1924.

(3)   Petroleumsmotor. Til salg marts 1920-april 1924.


Anvendelse: 

1912-1917   Mergelgravning, Ølgod Østensogns Mergelselskab,

                     Krusbjerg mergelleje (66.08)

1925-1926  Mergelgravning, Gludsted og Omegns Mergelselskab,

                     Gludsted mergelleje (58.06)        (Uvist.) 


- - - -


15-8-1915, 17-8-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotiv, 10-15 hk, 700 mm sporvidde, ønskes til købs. Kristen Madsen, Lille Hybøl pr. Ølgod st.


18-8-1915 - LICITATIONEN

Lokomotiv, 10-15 hk, 700 mm sporvidde, ønskes til købs. Kristen Madsen, Lille Hybøl pr. Ølgod st.


12-3-1916, 15-3-1916, 18-3-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører. Som sådan kan en dygtig mand få plads 1. april (mergelkørsel). Entreprenør Kr. Madsen, Lille Hejbøl pr. Ølgod station.


20-6-1917, 22-6-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører. Til at køre mergel med et motorlokomotiv søges en dygtig mand straks. Kristen Madsen, Lille Hejbøl pr. Ølgod station.


2-3-1920, 5-3-1920, 9-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

3 stk. petroleumsmotor-lokomotiver, 15 HK, magnettænding, sporvidde 700 mm, de to lidt defekte, sælges samlet eller delt. Christen Madsen, Lille Hejbøl, Ølgod station.


2-3-1920, 5-3-1920, 9-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Petroleumsmotor ‘Gideon’, 11 HK, med ophalespil, stålvire og 4" centrifugalpumpe, brugt af et herværende mergelselskab, sælges på grund af arbejdets ophør. Alt i komplet og driftssikker stand. Christen Madsen, Lille Hejbøl, Ølgod station.


2-3-1920, 5-3-1920, 9-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskine med spandkæde og parallelgravning, system F. L. Smidt, så god som ny, ydeevne ca. 50 kbf. pr. dag, gravedybde 11 alen, drivkraft ca. 20 HK råoliemotor, er til salg. Christen Madsen, Lille Hejbøl, Ølgod station.


24-1-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Til leje, eventuelt køb søges ca. 10 kilometer spor med lasker, bolte og spiger, samt 40 stkr. 1 m³ jerntipvogne. Kr. Madsen, Lille Hejbøl pr. Ølgod.


1-2-1923, 3-2-1923, 5-2-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel. Ca. 10 km 10 kg.s spor med lasker, bolte og spiger, 7 sporskifter, 50 stkr. 1 m³ jerntipvogne eller 60 stkr.¾ m³ vogne. 700 mm sporvidde ønskes til leje i 2 år med forkøbsret. Tilbud modtages af Kr. Madsen, Lille Hejbøl pr. Ølgod st.


20-4-1924, 24-4-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskine for mergel, parallelgraver (F.L. Smidt), drivkraft råoliemotor, kun meget lidt brugt, ca. 100 m gravspor med sveller, 3 stk. 15 hk motorlokomotiver, 700 mm sporvidde, .... er af mangel på arbejde billigt til salg. Kristen Madsen, Lille Hejbøl, Ølgod st., tlf. 11 Krusbjerg.


6-2-1925, 7-2-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel. Til købs eller leje søges 7 kilometer 10 kg skinner samt 40 1 kbm. vogne, evt. ¾ kbm. 799 mm sporvidde. Kristen Madsen, Lille Hejbøl pr. Ølgod.

BURCHARDT MADSEN, Ølgod


Indehaver:

1942?-1946?  Entr. Burchardt Madsen, Ølgod


Sporvidde ?600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?  ?B dm  Deutz  ?  19??  Deutz?  ? hk


(1)   Tysk efterladenskab fra Oksbøl. Lejet maj 1946, købt (juli) 1946

        fra Afviklingsudvalget i Varde.


Anvendelse

1934            Broanlæg, 'Put-i hul', Ribe amtsråd  (med Gosvig) 

1942            Vejanlæg, Egknud bro-Grønfeld, Ølgod sogneråd 

1946-19??  Ukendt. 


- - - -


Afviklingsudvalget i Varde Politikreds: 

Udlejet 16-5-1946 til entr. Burkhardt Madsen, Ølgod:

1020 m spor à 15 kg, 2 sporskifter, 1 trolje, 1 defekt Deutz traktor, 20 defekte ¾ m³ tipvogne, 2 defekte ¾ m³ bremsevogne. Senere solgt til samme for 10.000,- kr.


- - - - 


22-11-1934 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits med billede: Ribe amts største underløbsbro færdigbtygget påå 17 dage! - Broen ved 'Put i Hul' bygget af Burchardt Madsen og Gosvig, Bramminge.


9-1-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Licitation over jordarbejdet ved vejanlæget Egknud bro-–Grønfeld.
Ved Ølgod sogneråds møde i går holdtes licitation over jordarbejdet ved det nye vejanlæg Egknud bro–Grønfeld.
Der forelå følgende tilbud:
H. E. Lehrmann, København, 205,605 kr., Hoffmann & Sønner, Esbjerg, 166,987 kr., Topsøe Jensen & Schrøder, Esbjerg, 162,800 kr., Carl Nielsen, Fruens Bøge, 147,006 kr., Wright, Thomsen & Kier, Århus, 174,865 kr., Arne Jensen, Århus, kr. 193,522 kr., Johs. Jensen, Randers, 151,030 kr., Buchardt Madsen , Ølgod, 148,810 kr.
Arbejdet blev overdraget Buchardt Madsen, Ølgod og skal være færdigt 1. januar 1943.

DUEHOLM & SELDRUP, Ølgod


Indehaver:

1949-     Dueholm & Seldrup, Ølgod?


Sandsynligvis midlertidig adresse. Hjemsted muligvis Åbyhøj.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


- - - -


2-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel. Ca. 1500 løbende m brigadespor 8 kg - 12 m. sporvidde 600 mm, 45 stk. ¾ m tipvogne, stk. 5-7 tons diesellokomotiver samt sporskifter ønskes til leje eller købs (mindre partier har også interesse). Mulige tilbud til firmaet Dueholm & Seldrup, Ølgod Afholdshotel, Ølgod.

JENS P. KRISTENSEN, Agersnap 


Indehaver:

1918-1925  (Entr.?) Jens P. Kristensen, Agersnap pr. Ølgod


Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse

1918-1919  Vejanlæg, Agersnap-Bejsnap kirke (formodet)

1925            Ukendt   


- - - -


3-12-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Licitation: Vejanlæg 1962 m fra Bivej 7 Agersnap til Bejsnap kirke. Ølgod sogneråd. 7-12-1918.


11-12-1918, 12-12-1918, 13-12-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Spor ønskes til leje. 500 meter spor med et stik-spor samt 8 stkr. tipvogne ønskes til leje straks og til 14. april eller 1. maj 1919. Send opgivelse af billigste pris på nærmeste station. Agersnap pr. Ølgod, 8. decbr. 1918. Jens P. Kristensen.


9-1-1919, 10-1-1919, 11-1-1919, 12-1-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Spor ønskes til leje. 575 meter spor med et stik-spor samt 6 stkr. tipvogne ønskes til leje straks og til 14. april eller 1. maj 1919. Send opgivelse af billigste pris på nærmeste station. Agersnap pr. Ølgod, 8. januar 1919. Jens P. Kristensen.


20-1-1919 - HOLSTEBRO AVIS
573 meter spor og 6 tipvogne ønskes til leje straks eller til 1. maj 1919. God leje gives.
Agersnap pr. Ølgod, 12.-1.-19. Jens P. Christensen.


19-7-1925, 21-7-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør-materiel. Til købs eller til leje ønskes 20 stkr. ¾ m³ jerntipvogne, 700 mm sporvidde, ca. 1000 meter 7 eller 10 kg skinner samt 2 skifter. J. P. Kristensen, Agersnap pr. Ølgod.

Siden er senest

rettet


11-2-2015 

27-7-2019