Kolding - Diverse

KOLDING 

DIVERSE 

SKOVMØLLEN 


UTM32: N 6084859, E 557096 - Ref.nr. 76.13. 


Ejer:

18??  ?


Vandmølle og vindmølle ved udløbet fra Marielund-søen med intern sporforbindelse (jernbeslået træspor). 


Bane anlagt 18??, nedlagt ????.

Sporvidde ukendt. Spilbane.

KOLDING GASVÆRK


UTM32: N 6085648, E 549272 - Ref.nr. 76.xx.


Ejer:

19??-19??  Kolding kommune


Gasværk opført 19?? mellem Kolding st. og Kolding havn.

Oprindelig kulbane fra havnekaj til værket. Erstattet af ny kørekran. 

Kort bane til udkørsel af koks. Værk lukket 198?.


Bane anlagt 19??, nedlagt 198?.

Sporvidde 600 mm. Håndkraft.


- - - -

C. CHRISTENSEN, Kolding


UTM32: N 6149483, E 530316 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1951  Direktør Georg Christensen, Hotel Royal, Kolding


Formål ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

14-11-1951: 670 m br. 7 kg skinner m/ lasker. Spordele. 1 skinneretter.

ARNOLD DAMGAARD, Kolding


UTM32: N 6149360, E 529780 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1920  Snedkermester Arnold Damgaard, Kolding 


Folketælling 1921 siger: 

Arnold Damgaard, snedkermester, Vestergade 8.


Formål ukendt.


- - - - 


10-1-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på 60 alen tipvognsspor, eventuelt brugte. Arnold Damgaard, Kolding.

H.R. HANSEN, Kolding 


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1941  H.R. Hansen, Kolding (tlf. 100)


Beliggenhed og formål ukendt.


Bane anlagt (før) 1941, nedlagt 19??.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


9-5-1941, 10-5-1941, 11-5-1941 - JYLLANDSPOSTEN

5 stk. tipvogne, 1 kbm, 700 mm sporvidde, så godt som ikke brugt, til salg for højeste bud. H. R. Hansen, Box 67, tlf. 100, Kolding.

J. P. JØRGENSEN, Kolding


UTM32: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1953  Fabrikant J.P. Jørgensen, Kolding


Formål og beliggenhed ukendt. (1953)


Bane anlagt (før) 1953, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

24-4-1953: 3 stk. brugte ¾ m³ vogne 600 mm.

INGVARD HANSEN, Kolding


UTM32: N 6148205, E 530589 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1933  Ingvard Hansen, Brændkærgård, Kolding


Gård ved Agtrupvej. Formål ukendt.


- - - -


12-1-1933 - JYLLANDSPOSTEN

Spor købes. 300 meter spor købes. Ingvard Hansen, Brændkærgaard, Kolding. Tlf. 907.

KOLDING GENERATORTRÆFABRIK


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1945  ? , Kolding


Fabrik på nordhavnen i Kolding.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


5-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Drejeskive der kan bruges til 7 kg spor, 600 mm sporvidde, ønskes til leje straks. Kolding Generatortræ-Fabrik, Kolding. Telf. 2558.

MURERMESTRENES MØRTELVÆRK, Seest


UTM32: N 6148539, E 526834 - Ref.nr. 76.08.


Ejer:

19??-197?  Murermestrenes Mørtelværk


Mørtelværk ved Hylkedal med kort bane med drejeskiver mellem kalkrum og blandeanlæg. Åbnet 195?. Lukket før 1990.


Bane anlagt 195?, nedlagt 197?.

Sporvidde ukendt. Håndkraft.

??? HANSEN, Kolding 


UTM32: N 6149473, E 530284 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1949  (Købmand) Hansen, Kolding


Beliggenhed og formål ukendt.

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.


Motorlokomotiver

(1)  ?  B dm  KM  ?  ?  Deutz  ?  +

(2)  ?  B dm  KM  ?  ?  Deutz  ?  +


(1)  Til salg april 1949. 6 tons.

(2)  Til salg april 1949. 6 tons.


- - - - 


22-4-1949 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognslokomotiver. 2 stk. 6 tons Kastrup med Deutz dieselmotor sælges. Hansen, Jernbanegade 33, Kolding.

C. JENSEN, Kolding


UTM32: N 6149619, E 530347 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1936  C. Jensen, Kolding


Formål ukendt.


- - - -


5-11-1936, 8-11-1936, 12-11-1936, 19-11-1936 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor ønskes til købs. C. Jensen, Fredericiavej 24, Kolding. Tlf. 1962.

N. N. KNUDSEN, Kolding


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1909  Murermester N. N. Knudsen, Kolding


Formål ukendt.


- - - -


3-8-1909, 4-8-1909, 5-8-1909 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs ønskes 4 à 6 tipvogne med ca. 400 alen spor. N. N. Knudsen, murermester, Kolding.

NISSEN, Kolding


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1932  Restauratør, grusgravejer Nissen, Kolding


Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:

1932: 23-2: 3 stk. ¾ m³ vogne 700 mm, 1 klatreskive 700 mm, 200 m 700 kg skinne, spordele.

KOLDING HAVN

KOLDING KOMMUNE


UTM32: N 6085000, E 549000 - Ref.nr. 76.xx.


Ejer:

19??-19??  Kolding kommune


Kolding havn anskaffede 1920 smalspormateriel. 


Materiellet anvendtes også i komunens grusgrav i Munkensdam.


Bane anlagt 19??, nedlagt 198?.

Sporvidde 600 mm. Håndkraft, senere motorlokomotiver. 


- - - -


28-8-1920, 29-8-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud på skinner. Kolding havn ønsker tilbud på levering af ca. 500 lb. m. skinner af vægt 12 til 14 kg pr. m. med tilhørende lasker og bolte. Tilbud indsendes snarest til Stads- og Havneingeniørens kontor. 


1-9-1920 - LICITATIONEN

Kolding Havn ønsker tilbud på levering af ca. 500 lb.m. skinner af vægt 12 til 14 kg pr. m. med tilhørende lasker og bolte. Tilbud indsendes snarest til Stads- og Havneingeniørens kontor.


6-4-1921 - LICITATIONEN

Skinner til Kolding Havn. Der ønskes tilbud på levering af ca. 1700 m skinner, skinnevægt mindst 12 kg pr. m med tilhørende lasker og bolter, 850 stkr. sveller (sporvidde 600 mm) samt ca. 3000 stkr. skinnespiger ....


5-9-1945, 3-10-1945, 10-11-1945 - KOLDING FOLKEBLAD

(Resume): Injuriesag anlagt af borgmester Juhl mod vognmand Kanne for beskyldninger for værnemageri:

1943: I/S Svanemosegaards Tørveværk (ejere: afdøde gårdejer Schultz, Svanemosegaard og borgmester V, Juhl, Kolding) udlejer tipvognsspor til Entreprenørfirmaet C.P. Clausens Sønner, Kolding, som da udfører arbejde med Fjordstien til Rebæk, hvortil man har lånt noget af kommunens spormateriel. Man får lov til at videreudleje Svanemosegaards spor til brunkulsleje ved Herning . 1-4-1944 opsiges lejemålet dog, da man finder ud af, at sporet findes hos C. Carlsen, Randers, på Vandel Flyveplads. Værnemagten vil dog ikke tillade aflevering af sporet, men truer med at beslaglægge det. I efteråret 1945 er kun en del af sporet returneret. Det oplyses endvidere, at C. Carlsen har lejet sporet fra A/S Kommisionsfirmaet ’Alterno’, Dyrehavevej, Kolding, som indehaves af Hans Tage Clausen og Otto Clausen, samt en broder og en søster. C. Carlsen oplyser, at man desuden har lejet spor fra bl.a. NESA til arbejdet i Vandel.


- - - - 


Fra Afviklingsudvalget i Kolding købtes: 

18-10-1945: 4 stk.sporskifter

14-12-1945: 6 tipvogne

DDMM, Kolding


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

193?-19??  De danske Mejeriers Maskinfabrik


Oprindelig Konstantin Hansen & Schrøders maskinfabrik, som lå i Losbygade, og som bl. a. fremstillede drejeskiver, dampkedler mm.

Ny maskinfabrik anlagt 193? ved Olaf Ryes Gade.

Spor med drejeskiver i maskinværksted og lager.

Fabrikken frenstillede under anden verdenskrig bl. a. gasgeneratorer ved navn 'KLYNO', som også blev brugt på tipvognslokomotiver.


Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig håndkraft.

SLOTSMØLLENS FABRIKER, Kolding


UTM32: N 6149625, E 530355 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1918  A/S ?


Bryggeri mellem Slotssøen og banegården. Formål ukendt, muligvis istransport.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-8-1918, 15-8-1918 - BERLINGSKE TIDENDE

Bud ønskes på: 18 stk. skinner a 5,02 m (højde 55 m/m, flange 35 m/m), 60 stk. lasker, 135 stk. laskebolte, 51 kg spiger (95 m/m lange), 2 stk. drejeskiver (diameter 1,30), 1 vogn. Alt fuldstændig nyt. Slotsmøllens Fabriker, Kolding.

DANSK ANDELS-EMBALLAGEFABRIK, Kolding


UTM32: N 6149200, E 530350 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1915?-1918  Dansk Andels-Emballagefabrik


Emballagefabrik mellem Kolding å og Sdr. Havnegade. Opført 1915?, nedlagt? 1918.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


6-3-1918, 8-3-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion over et grundstykke med fabriksbygninger og skure til nedrivning samt redskaber m. m. Efter begæring af proprietær P. Madsen, Hardtsminde, m. fl., hvem der på en den 12. september f. a. afholdt auktion over den andelselskabet ‘Dansk Andels-Emballagefabrik’ da tilhørende ejendom, matr.-nr. 56 t og 56 ø af Kolding Markjorders 1. afdeling, blev meddelt hammerslag på deres bud, bliver deres ret til at erholde auktionsskøde på bemeldte ejendom, de på samme værende, hovedsagelig af træ opførte fabriksbygninger og skure, et ribberørs-tørreanlæg med spor og 36 stkr. vogne af jern, et bølgebliktag (zink, kun ca. 3 år gl.), en grundmuret kontorbygning samt en fast arbejdsvogn, hjulbøre og redskaber af forsk. slags stillet til bortsalg ved frivillig auktion, der afholdes på selve ejendommen Tirsdag den 12. ds., eftm. kl 2½. Auktionsvilkår og øvrige salget vedkommende dokumenter henligger til eftersyn her på kontoret. Efter vilkårene sker opråb dels af grundstykket og hver af bygningerne for sig og dels samlet. Kolding Kjøbstads Auktionsret, den 4. marts 1918. Terndrup.

FRITZ SCHRØDER, Kolding


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1946-19??   Produkthandler Fritz Schrøder


Produkthandel i Låsbygade 62-64. 


- - - -


2-5-1946, 4-5-1946, 6-5-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Bortsalg af tyske efterladenskaber. Bl.a. kan fremhæves 1 tipvognslokomotiv med skinner og sporskifter, .... . Interesserede anmodes om at aflægge et besøg i min forretning. Fritz Schrøder, Produktforretning, Låsbygade 62-64, Kolding. Tlf. 2360.

HARALD O. GRAU, Kolding


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1924-19??   A/S 


Produkthandel i Låsbygade 108.


- - - -


16-9-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Brugte skinner købes. Brugte 22½ kg skinner købes vognladningsvis. Billigste pristilbud til Harald O. Grau, Kolding. Telefon 352.


28-1-1927, 29-1-1927 - JYLLANDSPOSTEN

14 kg.s skinner til salg. Ca. 12 tons brugte skinner med vinkellasker à 8 øre pr. kg. ab station. Harald O. Grau, Kolding. Tlf. 352.


23-6-1927 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 10 hk, sporvidde 600 mm, i god stand, sælges uhørt billigt. Nærmere oplysninger samt prospekt. Harald O. Grau, telef. 352, Kolding.

JOSIASENS GRUSGRAV, Seest


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

c1921-19??  Peter Johannes Josiasen, Kolding


Nærmere beliggenhed ukendt. Højbro med tipvogne.


Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft?

PRODUKTKOMPAGNIET, Kolding


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1946-19??   ?


Produkthandel i Låsbygade 35.


- - - -


13-4-1946, 14-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

7 tipvogne, ¾ m, 500 mm sporvidde, sælges billigt. Produktkompagniet, tlf. 2579 og 2580, Kolding.


4-5-1946 - KOLDING FOLKEBLAD

Tipvogne. 7 stk. gode, brugte ¾ m vogne sælges billigt. Produktkompagniet, Låsbygade 35, Kolding. Telefon 2579.


6-8-1946, 7-8-1946 - JYLLANDSPOSTEN

7 tipvogne i god stand, 500 mm sporvidde, sælges omg. 175 kr. pr. stk. Produktkompagniet, telf. 2579, Kolding.


9-6-1947, 10-6-1947, 11-6-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Jernbaneskinner. Vi har endnu en del skinner, anvendelig til bygningsbrug, opskæres i ønskede længder, sælges billigt. Productkompagniet, Låsbygade 35, Kolding. Tlf. 2579 og 2580.

ROEBANE, Kolding


Projekt til roebane til Kolding Saftstation.

Blev aldrig anlagt.


- - - -


9-12-1896 - INGENIØREN

Notits: En roebane ved Kolding. P. A. Petersen, Bøgelund, har ansøgt om tilladelse til at anlægge og drive de 3 måneder af året en smalsporet roebane på et stykke af landevejene ved Kolding.


3-3-1897 - INGENIØREN

Notits: En roebane. Vejle Amtsråd har vedtaget på visse nærmere betingelser at anbefale anlæggelsen af en smalsporet roebane langs landevejene ved Kolding.

AXEL CLAUSEN, Kolding


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1944   Axel Clausen, Domhusgade 2, Kolding


Handelsfirma?


- - - -


13-3-1944, 14-3-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Et parti tipvogne ¾ m³, 600 mm sporvidde, nye, med trækasse, er omgående til salg. Axel Clausen, Domhusgade 2, Kolding.

? , Kolding


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1946   ?, Kolding  (tlf. 1398)


Formål ukendt.


- - - -


8-6-1946, 11-6-1946 - KOLDING FOLKEBLAD 

1 stk. 1 m³ tipvogn ønskes til købs omgående. Tlf. 1398, Kolding.

Siden er senest rettet


7-10-2014

5-12-2014

28-2-2015

5-5-2016