Sorø - Entreprenører

SORØ

ENTREPRENØRFIRMAER

N. P. WILLINGSHØJ, Sorø 


Ejer:  1941       Entr. N. P. Willingshøj


Sporvidde ukendt.


Anvendelse:

1941  Vejanlæg, Kalundborgvejen, Sorø


- - - - 


11-10-1941 - SORØ AMTS-TIDENDE
Notits: Vejbjerg-svinget rettes.
Arbejdet med at rette vejsvinget ved Villa 'Vejbjerg' på Kalundborgvejen fra Pedersborg skole og udefter er overdraget entreprenør Willingshøj, og det vil give beskæftigelse til 30 mand. I går begyndte man både pr. tipvogn og med hestekøretøjer at køre jord.

CARLSEN & NILOU, Sorø


Indehaver: 

1937-19??  Mogens Axel Carsten Carlsen og

                     Sven Erik Stampe Nilou (født Nielsen)

19??-           A/S


Sporvidde 600 mm.


Motorlokomotiv

(1)  ML 1  B dm  KM  ?  1941  Deutz  ? ?  ?  ?  ?  +


(1)  Ny? Købt fra A.P. Hjortsø, København.

       Ophugget 1976.


Anvendelse 

1940-194?  Vejanlæg, Hvalsø-Smidstrup : (1)

1941-1942? Vejanlæg, Tingerup-Ebberup : (1) 

1942-1943   Vejforlægning, Løve :  

194?-1945   Tørvegravning i Sandager Mose, Sorø: (1)

194?-194?   Tørvegravning i Åmosen : (1)


- - - -


2-8-1941 - SORØ AMTSTIDENDE

Tipvogn - stor og 10-12 kg skinner søges. Køb eller leje. Carlsen & Nilou, Hauchsvej 6, Sorø. 


20-8-1942 - SORØ AMTS-TIDENDE
Notits: Vejarbejderne ved Løve.
I går begyndte der at ankomme tipvogne og lignende til brug ved det store jordarbejde i forbindelse med vejforlægningen øst om Løve. Arbejdet sættes dog ikke i gang før tidligst 1. september og da kun, såfremt den ledige arbejdskraft ikke er nødvendig for landbruget. Jordarbejdet skal udføres af entreprenørfirmaet
Carlsen & Nilou, Sorø.


3-5-1945 - RINGSTED FOLKETIDENDE
Notits: I Sandager mose skærer firmaet Carlsen & Nilou tørv og har læggeplads på Flommen. En del tipvogne medvirker i produktionen, og hver aften ved arbejdstids ophør fastgøres disse vogne ved hjælp af låse til skinnerne. De samme vogne er imidlertid et fristende legetøj for børn og unge mennesker, og lige så sikkert som vognene hver aften låses, lige så sikkert er de hver morgen brudt op. Det er ikke noget ufarligt legetøj – og det ville være fornuftigt, om forældre sørgede for, at børnene ikke kom materiellet for nær.

WILLINGSHØJ & TVEDE JENSEN, Sorø


Ejer:  1949       Civ.ing. A. Willingshøj og civ.ing. N. P. Tvede Nielsen


Sporvidde ukendt.


Anvendelse:

1949         Ukendt


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1949 lev. spordele.

14-11-1949: 1 skinneretter.

Siden er senest

rettet


13-7-2019