Kolding - Entreprenører

KOLDING

ENTREPRENØRFIRMAER          Ikke færdig

Entr. J. BONDESEN, Kolding

Entr.fa. J. BONDESENS EFTF., Kolding


Indehaver: 

1937-1939? J. Bondesen  (+ 1942)

1940-1949   C. V. Hennebjerre

1949-1951    C. V. Hennebjerre og Orla Holger Schubert Gerdil

1951-1953    Orla Holger Schubert Gerdil


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ?  B bm  PM  13126 / 272  1940  Ford  ?55 hk  type FD

(1)  Købt senest 13-12-1949. Oprindelig leveret til entr. Niels Hansen,

       Århus, med Ford BB benzinmotor, 4,5 tons.


Oktober 1949 søges 1 stk. 5 tons lokomotiv til købs.

Maj 1951 sælges 4,5-5 tons PM-Ford lokomotiv.


Anvendelse

1949-1951  Ukendt arbejde. 


- - - -


27-10-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel købes. 1 stk. 5 tons lokomotiv, 40 stk. 1 m³ tipvogne, sveller etc. søges omgående. 1-2 km spor, 14-17 kg, købes eller lejes. J. Bondesens Eftf., Kolding. Tlf. 898.


2-12-1949, 4-12-1949, 6-12-1949 - JYLLANDSPOSTEN

3 stk. 1 m³ bremsevogne, 600 mm sporvidde, købes eller lejes. J. Bondesens Eftf., Gerdil og Hennebjerge, tlf. Kolding 898.


22-4-1951, 23-4-1951, 24-4-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne sælges. Ca. 20 stk. gode 1 m³ jerntipvogne, sporvidde 600 mm, sælges omgående. Kan beses i drift. J. Bondesens Eftf., Kolding. Tlf. 898.


6-5-1951, 8-5-1951, 10-5-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsmateriel - 600 mm sporvidde. 1 stk. 4½ til 5 tons lokomotiv (Pedershaab-Ford), 51 stk. 1 kubikmeter  tipvogne, ca. 1 km 12-16 kg spor samt diverse tilbehør er til salg. J. Bondesens Eftf., Kolding. Tlf. 898.

Entr. C. P. CLAUSEN'S SØNNER, Kolding


Indehaver: 

19??-19??  Otto Clausen og Hans Tage Clausen


Indehaverne var medejere af A/S Kommissionsfirmaet "Alterno", Kolding, der under 2. verdenskrig solgte og udlejede bl.a tipvognsmateriel.


Motorlokomotiv

Marts 1938 søges et motorlokomotiv til købs eller leje.


Anvendelse

1938  Vejarbejde, Struer, Ringgade og Bredgade: Motorlok 

194?  Brunkulsgravning, Studsgaard :

194?  Værnemagtsarbejder, Kolding :

1943  Stianlæg, Kolding :


- - - -


30-5-1937, 31-5-1937 - JYLLANDSPOSTEN

3 brugte tipvogne, sporvidde 600 mm, ønskes til købs. C. P. Clausens Sønner, Kolding.


22-3-1938, 23-3-1938 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, spor og motorlokomotiv søges til købs eller leje omg. Tilbud bedes sendt til C. P. Clausens Sønner, Entr., Kolding.


31-7-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Stenknuser med sorterer, Simson, ønskes solgt ell. byttet med tipvogne og spor. C. P. Clausens Sønner, Kolding.


21-11-1943, 22-11-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Jernbanesveller. Tilbud ønskes på et parti sveller til baneanlæg. Nye eller gode brugte, fyr eller gran. C. P. Clausens Sønner, Kolding.

nærmere aftale. C. P. Clausens Sønner, entrepren., Kolding.


16-3-1944, 17-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

7 kg skinner købes. Ca. 700 lb. m. 7 kg spor ønskes til købs. Et mindre parti 5 kg spor kan gives i bytte. C. P. Clausens Sønner, Kolding.


24-3-1944 - KOLDING FOLKEBLAD

Et parti tipvogne, ¾ m³, nye med trækasser omgående til salg. C. P. Clausens Sønner, Entr. Kolding.


28-4-1944, 29-4-1944, 30-4-1944, 1-5-1944, 2-5-1944, 3-5-1944, 4-5-1944, 5-5-1944, 6-5-1944, 7-5-1944, 8-5-1944, 10-5-1944 - JYLLANDSPOSTEN

¾ m³ nye tipvogne sælges. Sporvidde 600 mm, betaling ⅓ kontant. Rest efter nærmere aftale. C. P. Clausens Sønner, entrepren., Kolding.


4-7-1944, 5-7-1944, 6-7-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne sælges. Et parti ¾ m³ nye tipvogne med spidse trækasser til normal tipning, sporvidde 600 mm, sælges for kr. 420,- pr. stk. ab jydsk station. C. P. Clausens Sønner, Kolding, tlf. 1869.


2-9-1944, 3-9-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Materiel og værktøj sælges. 1 parti 4 kg spidshakker, 1 parti hakkeskafter, ask, nogle stk. biggerter, nogle stk. nye, støbte trillebørhjul, 1 stk. 5 HK elektromotor, 380 V. vekselstr. 1 stk. elektrisk boremaskine, indtil 23 mm. Enkelte skinnelængder af 5 og 12 kg spor, ¾ m³ nye tipvogne med trækasser, nogle stk. 1 stk. 3 tons brugt patenttalje. 1 stk. 6–7 tons motortromle m. generator. Skriftlig eller personlig henvendelse til C. P. Clausens Sønner, Rendebanen 14, Kolding.


2-9-1944, 3-9-1944, 4-9-1944, 5-9-1944 - JYLLANDSPOSTEN

¾ m³ tipvogne. Et parti ½ m³ nye tipvogne med spidse trækasser til normal tipning realiseres billigt ved omgående handel. C. P. Clausens Sønner, Rendebanen 14, Kolding. 


5-9-1945, 3-10-1945, 10-11-1945 - KOLDING FOLKEBLAD
(Resume): Injuriesag anlagt af borgmester Juhl mod vognmand Kanne for beskyldninger for værnemageri:
1943: I/S Svanemosegaards Tørveværk (ejere: afdøde gårdejer Schultz, Svanemosegaard og borgmester V, Juhl, Kolding) udlejer tipvognsspor til Entreprenørfirmaet C. P. Clausens Sønner, Kolding, som da udfører arbejde med Fjordstien til Rebæk, hvortil man har lånt noget af kommunens spormateriel. Man får lov til at videreudleje Svanemosegaards spor til brunkulsleje ved Herning. 1-4-1944 opsiges lejemålet dog, da man finder ud af, at sporet findes hos C. Carlsen, Randers, på Vandel Flyveplads. Værnemagten vil dog ikke tillade aflevering af sporet, men truer med at beslaglægge det. I efteråret 1945 er kun en del af sporet returneret. Det oplyses endvidere, at C. Carlsen har lejet sporet fra A/S Kommisionsfirmaet ’Alterno’, Dyrehavevej, Kolding, som indehaves af Hans Tage Clausen og Otto Clausen, samt en broder og en søster.

Entr. C. ERVALD, Kolding


Indehaver: 

1940-1945  Christian Ervald (født Christian Evald Rasmussen)

1945-1946  Christian Ervald og Halvor Carl Ervald


Tidligere firmaer:

Entr. RASMUSSEN & THOMSEN, Ribe, Odense, Slagelse

Entr. C. EVALD RASMUSSEN, Ribe


Efterfølgende firma:

Entr.fa. ERVALD & KIHLSTRØM, Kolding


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ?  B bm  PM  10429/171  1936  Ford  55 hk  type PM-F


(1)  Oprindelig leveret til entr. C. Evald Rasmussen, Ribe, med Ford

       BB benzinmotor. 4,0 tons.


Anvendelse

1941  Viaduktanlæg, DSB, Gredstedbro

Entr.fa. ERVALD & KIHLSTRØM, Kolding


Indehaver: 

1946-1954  Halvor Carl Ervald og Niels Alfred Jacob Kihlström


Tidligere firma:

Entr. C. ERVALD, Kolding


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ?  B   ?  PM  ?  ?  ?  ? 


Anvendelse

1950-1952  Kolding havn, slamudkørsel fra Kolding Saftstation : (1)

Entr. S. MADSEN, Kolding     (rettes)

Indehaver:  192?-1938  Søren Madsen. Død 1938 ved ulykke. 

1923 flyttet til Sønderborg. 1938 flyttet fra Sønderborg til Kolding. 


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  B bm  PM      8511/95  1932  Ford  40 hk  type PCM

(2)  ?  B bm  PM   9078/121  1934  Ford  55 hk  type PCM

(3)  ?  B bm  PM 11524/203  1938  Ford  55 hk  type PM-F


(1)  Ny. 5,5 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor.

       Solgt til PM og videresolgt 15-7-1938 til Aarhus Omegns

       Grusgrave.

(2)  Ny. 4,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

        November 1938 tilhørende entr. Karl Hansen, Munkebo.

(3)  Ny. 4,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

        Senere tilhørende entr. Nørgaard, Haderslev.


Damplokomotiv 600 mm

(11)  ?  B t  O&K  10954  1925


(11)  Købt nyt. Udlejet til bl.a. Stenderup-Jensen.

         194? solgt til Wright, Thomsen & Kier (Bodal Tørvefabrik) .


Anvendelse

1923            Vejanlæg, Felsted  

1923            Vejanlæg, Korskroen-Bov 

1926-1927  Vejanlæg, Gråsten

1929            Vejanlæg, Glenstrup

19??             Vejanlæg, Rødding-Øster Lindet

19??             Vejanlæg, Nustrup

1931             Vejanlæg, Kirkebakken, Broager

1932            Vejanlæg, Østkystvejen, Tandslet?

1932-           Jernbaneanlæg, Spang-Paradisgård (Hørup) 

1932-           Jernbaneanlæg, Skærtofte (Majbøl)-Tandslet 

1933            Vejanlæg, Holbøl kommune 

1934            Vejanlæg, Flensborg Fjordvej

1935            Vejanlæg, Agerskov-Brenderup

1935-1937  Vejanlæg, Glenstrup sø

1937            Vejanlæg, Haderslev næs 


- - - - 


14-12-1927 - FLENSBORG AVIS
Notits: Slemt kvæstet. Arbejdsmand Fr. Pusdal, der er sysselsat ved den nye amtsvej, kom forleden eftermiddag i klemme mellem tipvognsstammen og maskinen og fik herved det ene ben meget slemt kvæstet. Da maskinen havde vogne både for og bag sig, varede det en tid, inden kammeraterne kunne få den forulykkede befriet. Pusdal blev af straks af entreprenør Madsen kørt til lægen i Broager, og efter en foretagen forbinding blev han kørt til sit hjem på Skodsbøl mark, hvor der nu venter ham et længere sygeleje.


13-6-1929 - HEJMDAL
Notits: Fynshav, torsdag. Ulykkestilfælde.
Et beklageligt uheld skete i går ved arbejdet på den nye amtsvej, idet arbejder Hans Hansen, Asserballeskov,
snublede og faldt lige foran tipvognstoget. Tre af vognene var gået over ham, inden man fik toget standset. Han slap dog med nogle sår i hovedet og på det ene ben. Entreprenør Madsen hentede straks en læge i Augustenborg, som forbandt den tilskadekomne. Han synes ikke at have fået indre kvæstelser.


23-6-1932 - HEJMDAL
Notits: Notmark, torsdag. Østkystvejen.
I går afskedigede entreprenør Madsen 50 mand af den ved vejbygningsarbejdet på Østkystvejen hidtil beskæftigede arbejdssstyrke. Grunden til afskedigelsen er, at damplokomotivet og størstedelen af det rullende materiel er flyttet til Broager, hvor Madsen har fået overdraget det der projekterede vejbygningsarbejde. Der arbejdes nu kun på Østkystvejen med et motorlokomotiv og enkelte tipvogne, hvilket betyder en nødvendig reduktion af arbejdsstyrken.
De folk, der endnu er beskæftiget på Østkystvejen, er bosiddende i de sogne, der berøres umiddelbart af Østkystvejens linjeføring.


2-7-1932 - HEJMDAL
Notits: Amtets vejarbejder og arbejdsløsheden.
Omkring 350 arbejdere er beskæftiget ved vejarbejde og de deraf flydende arbejder.
Som tidligere meddelt har entreprenør S. Madsen ca. 150 man i arbejde ved udgravningen af Smøl vold. Det er store jordmasser, som her skal flyttes, i alt ca. 35,000 kubikmeter. Med den her beskæftigede arbejdsstyrke flyttes der hver dag henved 1500 tipvogne, som hver rummer henved 1 kubikmeter jord, jorden benyttes til opfyldning, dels i lavningen nedenfor bakken, dels af det lille mosedrag mellem Smøl og Stenderup. En del af jorden vil senere blive benyttet til påfyldning ved tilkørselsrampen for Skodsbølvejen. Også ved Østkystvejen beskæftiger entreprenør Madsen en større arbejdsstyrke, i alt ca. 40 arbejdere. Desuden er 15–20 mand beskæftiget ved Søndre Landevej, ligesom også amtsvejvæsenet beskæftiger en hel del arbejdere.


4-1-1933 - FLENSBORG AVIS
Notits: Sønderhav. Fjordvejen.
Allerede for ca. 14 dage siden er Statskovvæsnet gået i gang med nedhugning af træerne i en bæltebredde af 16 meter fra Skovkroen indtil Stranfhotellet, hvor Fjordvejlinjen er udstukken, og i går har entreprenør Madsen fra Sønderborg påbegyndt jordarbejdet med nogle få mand, der foreløbig er sysselsatte med skinneudlægning og sløjfning af hegn. Der vil dog endnu gå nogle dage, inden arbejdet kommer rigtig i gang, men i løbet af næste uge vil ca. 30–40 mand få fuldt arbejde.


28-6-1934 - FLENSBORG AVIS
Notits: Sønderhav. Jordarbejdet på Fjordvej-stykket ved Rønshoved er nu tilendebragt. I alt er der flyttet 36,000 kubikmeter jord.
Entreprenørfirmaet Madsen, Sønderborg, har måttet afskedige arbejderne på nær et par enkelte, som har sysselsættelse ved regulering, men så snart ministeriets godlendelse foreligger, vil ekspropriationen af de arealer, der går ind under udbygningen af Fjordvejs-linjen, blive foretaget, og entreprenørfirmaet vil gå i gang med fuld arbejdsstyrke igen på det ved sidste licitation overdragne vejstykke, en linje på ca. 4 km fra fru Flindts grundstykke til vest for dampskibsbroen.


13-12-1934 - FLENSBORG AVIS
Notits: Arbejdet på Fjordvejen standset. Entreprenørfirmaet S. Madsen i Sønderborg har fra i går af, på grund af det ustadige vejr, standset sit arbejde på Fjordvejen ved Sønderhav, og det vil sikkert ikke blive påbegyndt igen før langt ind i det nye år.


3-12-1935 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits: Sønderborg-entreprenøren fik arbejdet.
Jordarbejdet ved de to ny vejanlæg i Kolding – udretningen af svinget på Fredericiavej og første del af Ringvejen – er overdraget den lavestbydende ved licitationen i går, entreprenør Madsen, Sønderborg (tidligere Kolding), hvis tilbud ialt lød på 22,915 kr.
Arbejdet vil blive påbegyndt snarest, og der skal, som bekendt, anvendes lokal arbejdskraft til tarifmæssig betaling.


23-7-1938 - POLITIKEN
Artikel: Entreprenør S. Madsen dræbt.


1938 - ENTREPRENØREN nr. ?
Dødsfald. Entreprenør Søren Madsen, født 16. oktober 1888 - død 22. juli 1938.
Søren Madsen er død, næppe 50 år gammel. Midt i et travlt, virksomt liv er han segnet. Det er vanskeligt at fatte, at dette muntre livsglade menneske ikke lever mere. – Han var konkurrent og kollega, men det var ganske øjensynligt det sidste, han selv lagde mest vægt på. En god og hjælpsom mand, en udmærket kollega, altid parat til at give efter for en anden, som trængte mere.
Denne hans godhed viste sig da også i forholdet over for arbejderne, til hvem han stod i et stærkt personligt forhold, og han var derfor også i arbejderkredse afholdt, som få entreprenører bliver det. Dette hang også sammen med, at han var en munter mand, der forstod at gøre arbejdet til en fest.
I den store opbygning af landevejene i Sønderjylland efter genforeningen, er han den entreprenør, der har udført den største part, og det foregik ofte i et stærkt tempo, som kom til at præge hans liv. I de senere år havde den voldsomme konkurrence medført priser på jordarbejde, som ingen kunne holde til, og også Søren Madsen fik nogle vanskelige år, som han dog tappert kæmpede imod.
Hans voldsomme død på landevejen fredag den 22. juli bredte en uhyggestemning blandt alle hans venner, og af dem havde han mange. Han døde midt i sit arbejde på vej fra den ene arbejdsplads til den anden.
Han levede et lykkeligt familieliv, gennem mange år i Sønderborg og de sidste to måneder i Haderslev, sammen med sin hustru, en voksen datter og to små drenge, for hvem han var en sjælden god fader. Det vil blive svært at undvære ham.
Vi vil bevare mindet om ham, som en god kollega og som et prægtigt menneske, der altfor tidligt gik bort.              Stenderup Jensen. 


11-2-1939, 15-2-1939 - JYDSKE TIDENDE
Auktion i Haderslev torsdag den 16. februar d. a., kl. 2 efterm., på Bryggeriet Hansborgs lager ved Lindedal efter begæring af landsretssagfører Thyssen, Haderslev, over effekter tilhørende entreprenør Søren Madsens dødsbo, hvoraf særlig fremhæves:
16 trillebører, 7 asfalttønder med asfalt, 6 sandsigter, 10 tipvognshjulspor, 2 sporskifter, 250 sveller, 1 opholdsskur, 10 glasserede rør, 16 grebe, hakker og skovle, et parti skinnespigere, 1 tromle til en grussorterer, 4 remhjul, 1 fiskenet, 4 breddeplader, 1 lille dunk olie, 2 kakkelovne, 4 nye bremseklodser, 2 læsselasker, 5 remme, et parti filt, 14 kedelriste, 1 rørvalse (tilpasser), 1 skinneretter, en del kasser og rammer o. m. m.
Kredit i 6 uger.
Haderslev, den 30. januar 1939. Sagfører Knud Herløv, Auktionsleder, Nørregade 48.

Entr. CARL JENSEN, Kolding

(skal rettes)


Indehaver:

c1900-1935  Carl Jensen sen. (+ 1935)

1935-c1953  Carl (Charles) Jensen jun.

Ca. 1955 blev resterne af firmaet overtaget/slået sammen med Carl Nielsen, Fruens Bøge.


Sporvidde 785 og 1435 mm.

Trækkraft damplokomotiver og motorlokomotiver.


Damplokomotiver 1435 mm

FØLGER


Damplokomotiver 785 mm

FØLGERMotorlokomotiver 785 mm

(1)  ?  B bm  CJ  (1)  c1937  ?  ? 

(2)  ?  B bm  CJ  (2)  c1938  ?  ? 

(3)  ?  B bm  CJ  ?  194?  ?  ? 

(4)  ?  B bm  CJ  ? 194?  ?  ? 

(5)  ?  B bm  CJ  ? 194?  ?  ? 

(6)  ?  B bm  CJ  ? 194?  ?  ? 

(7)  7  B bmg  CJ  ? 194?  ?  ? 

(8)  8  B bmg  CJ  ? 194?  ?  ? 

(9)  9  B bmg  CJ  ? 194?  ?  ? 

(10)  ?  B  ?  ?  ?  ?  ?  ? 

(21)  ?  ?  KM  ?  ? ?  ?  ? 


(1)    Ombygget fra tipvogn.

(10)  Kobbelstangslokomotiv.

(21)  Lejet 1947(?) fra entr. Max J. Madsen, København.

(*)    Lunde flyveplads.

(*)    Allesø flyveplads.


Firmaets maskinværksted i Grimstrup ved Næstved (hed egentlig Mark Jensens Maskinfabrik) har foruden lokomotiver til Carl Jensens eget brug også leveret motorlokomotiver direkte til andre entreprenørfirmaer mm., så det har ikke været muligt at spore Carl Jensens lokomotiver videre.


Anvendelse

191.              RGB, Jernbaneanlæg, Ryomgård-Gjerrild

1914             ? , Grindsted

1915-1916    TKVJ, Jernbaneanlæg, Troldhede-?

1916-            DSB, 2. spor, Kolding-Taulov

1916-191?    Åregulering og vejanlæg, Kolding

1918-19??   DSB, Jernbaneanlæg, Skjern-Videbæk 

1921             DSB, 2. spor, Daugård-Hasselager stk. I

1923             SVJ, Jernbaneanlæg, Skive-Spøttrup 

1923-1924  Vandkraftanlæg, Vestbirk

1924             Anlæg af bilfærgelejer, Sallingsund 

1926-1928  DSB, Jordarbejde, Rødekro-Løgumkloster

1927-1928  HV, Sporlægning, Tørring-Thyregod

1927-1931   Afvanding, Tønder marsken

1931             DSB, Jordarbejder, Fredericia ny st.

1937-1938   Vejanlæg, og åoverdækning, Næstved 

1938-1939   Vejanlæg (og broanlæg), Ølby Lyng

1939             Jordarbejde, Gardehusarkasernen, Næstved

1939-1940  Jordarbejde, Høvelte-lejren, Birkerød

1940             ?,  Midtjylland ??

1940             Martørvsgravning, Hulsig ? ?

1940             Brunkulsgravning, Søby, Statens Brunkulslejer

1940-194?   Brunkulsgravning, Statens leje, Ahler (+ CN) 

1941             Anlægsarbejde, Værløse flyveplads

1941-194?   Brunkulsgravning, Viumkrog (+ CN) ?

1941-194?   Kanalanlæg, Karlsgaardeværkets udvidelse, Hodde

(Entreprenørerne ved Karlsgaarde)

194?-194?   Befæstningsarbejder, Nymindegab og Blåvand

                      (Fa. Carl Jensen & Kaj Hauer)

194?-194?   Brunkulsgravning, Statens Leje, Ahler (med Carl

Nielsen):

194?-194?   Brunkulsgravning, Statens Leje, Grarup (med Carl

Nielsen):

1946-1952   Brunkulsgravning, Lindvig Brunkulsleje, leje 506

1950-1953   Brunkulsgravning, Fasterholt ? 


- - - -Entr. KJÆHR & TRILLINGSGAARD, Bramdrupdam   (skal rettes )


Indtil ca. 1928 to selvstændige, samarbejdende firmaer: G. KJÆHR, Thisted og L. TRILLINGSGAARD, Lemvig.

Tidligere Frederikshavn, Århus 1934-194? Bramdrupdam 195?-


Indehaver: 

192?-19??  Gerhard P. Kjæhr og Laurids Trillingsgaard

19??-1938  ?

1938-1956  Axel Regnar Trillingsgaard og ?

1956-           A/S


Damplokomotiv 600 mm

(11)  ?  B t  O&K  12820?  1936   


(11)   Købt 1949 ?

          Oprindelig leveret til H. Klammt, Königsberg, Tyskland.

          1945 fundet i godstog på Århus Rbg. (Forkert?? )


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  C bm  Deutz   ?1869    ?1916  Deutz  ?17 hk 

(2)  ?  B bm  PM  10582/172  1936  Ford  55 hk  type PM-F

(3)  ?  B dm  Deutz    21401   1938  Deutz  ? hk  type A3M222F

(4)  ?  B dm  O&K   ?21231   ?1937  ?  ? hk  type 2D


(1)   Til salg februar 1943. Stod da ved Thorsminde sluse.

        Formentlig identisk med Deutz 1869/1916, som L. Trillingsgaard

        købte 1919.

(2)   Ny. 3,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Leveret i

        Lemvig.

(3)   Købt 11-1946 fra Entr. Bendt U. Ramsings konkursbo i Søby.

        Oprindelig leveret til Christiani & Nielsen, Hamburg, Tyskland.

         5-1945 beslaglagt i transport i Århus. Udlånt 1945 til entr.

         Ramsing.

(4)    Købt 11-1946 fra Entr. B.U. Ramsings konkursbo i Søby. 

         Oprindelig leveret til H. Köhler, Strassenbau, Berlin, Tyskland.

         5-1945 i Tjæreborg. Udlånt 1945 til entr. Ramsing.


Anvendelse

1926           Færgehavneanlæg, AHB, Hvalpsund og Sundsøre :

193?-193?  Oddesundbroen (DSB) :

19??            Esbjerg havn :

1935-1936  Vejanlæg, Tejn-Helligdommen (Dynddalen) : ?

1943?          Thorsminde sluse : (1)

1947            Sønderjyllands Højspændingsværk, Åbenrå :

1964-1966  Havneanlæg, DSB, Fynshav færgehavn : 


- - - -


26-2-1943, 27-2-1943, 28-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv 17 hk Deutz, sporvidde 600 mm, til salg, kan beses ved Thorsminde sluse pr. Ulfborg. Kjæhr & Trillingsgaard, Strandvej 52, Århus, tlf. 10614.


Afvklingsudvalget for tyske efterladenskaber - Åbenrå Politikreds

16-10-1945 solgt til Kjæhr & Trillingsgaard, Århus: 1 damplokomotiv og 56 tipvogne fra Klammt's lager i Rødekro.


5-9-1946, 6-9-1946 - JYLLANDSPOSTEN 

Tipvogne og spor til salg. 10 à 15 stk. ¾ m³ tipvogne, 600 mm sporvidde, og 800 lb. m spor på stålsveller, 10 kg skinner. Kjæhr & Trillingsgaard, Århus. Telf. 10614.


- - - -


Entr. V. BRÆNDEKILDE, Kolding


Indehaver: 

19??-1921  V. Brændekilde, Kolding


Fra ca. 1920 rutebilvognmand, senere i Jels.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


Anvendelse

ca. 1920  Mergelgravning


- - - -


6-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Petroleumsmotor, 6–8 HK, brugt, men garanteret driftssikker, ønskes (gerne transportabel). Tilbud og udførlig oplysning udbedes. En elektromotor kan fås i bytte, er ualmindelig god, 110 volt, ½ HK, igangsætter (Titan). V. Brændekilde, Entreprenør. Kolding.


11-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Spil, ståltov og en petroelumsmotor, 6–8 HK, transp., liggende, 4 takts. Et stærkt spil, helst løs og fast remskive, 2 ståltove à ca. 50 og 65 meter, alt brugt eller nyt, ønskes. Giv tilbud. V. Brændekilde, Entreprenør. Kolding.


12-3-1919, 13-3-1919, 14-3-1919 - HERNING AVIS
3 tipvogne, ca. 125 meter spor med sveller ønskes straks til leje eller købs. Entreprenør Brændekilde, Kolding.


13-3-1919, 14-3-1919, 15-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tre tipvogne. Ca. 125 meter spor m. sveller ønskes til leje eller købs. V. Brændekilde, Entreprenør. Kolding.


28-5-1919, 31-5-1919, 2-6-1919 - KOLDING FOLKEBLAD
Akkord kan 3–4 mand få ved læsning af tipvogne. V. Brændekilde, Entreprenør, Sdr. Felding.


3-12-1919, 4-12-1919, 5-12-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Spor, 100 meter med skiftespor, komplet med lasker, bolte, spiger og sveller, sælges straks billigt. eventuelt kan byttes med en moderne motorcykle. Entreprenør V. Brændekilde, Sdr.-Felding.


28-1-1921. 29-1-1921, 30-1-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Formand. – Entreprenør. En god fremtidsstilling tilbydes Dem ved mergelgravning mod overtagelse af materialet. Motor, spil og tipvogne anvendes. Ca. 3000 kr. nødvendig. Entreprenør Brændekilde, Kolding.


22-2-1921, 24-2-1921, 26-2-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Min transportable, 7 HK Tangyes petroleumsmotor, 2 ophalingsspil og stålwire (1½”, 6 X 12) sælges samlet eller delt. Egner sig til mergel- og tørvearbejde. Entreprenør Brændekilde, Kolding. Telefon nr. 591.


24-7-1945 - KOLDING FOLKEBLAD
Rutebilejer Brændekilde, Jels, der netop har haft 25 års jubilæum: Jeg var entreprenør, men så solgte jeg mine tipvogne og øvrige redskaber. I stedet købte jeg i Lemvig en gammel tysk lazaretbil ....

Ing. KNUD BREEDE, Kolding


Indehaver:

194?-1947?  Ingeniør Knud Breede


?


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse

194?-1946  Tørvegravning, (hvor?) 


- - - -


24-4-1946, 25-4-1946, 26-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel sælges. 1 stk. lille Vejen-presser med elevator, 7 stk. rullevogne samt vandpumpe sælges for bedste bud samlet eller delt. Ingeniør K. Breede, Kolding. Tlf. 604.


24-4-1946, 25-4-1946, 26-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne sælges. 6 stk. 1 m³ tipvogne, meget svær model, sælges. Ingeniør K. Breede, Kolding. Tlf. 604.


13-8-1946, 14-8-1946, 15-8-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 6 stk. 1 m³ tipvogne, heraf 2 med bremse, 600 mm sporvidde, meget svær udførelse og i fin stand, sælges eller byttes med ¾ m³ vogne eller 8-12 kg spor. Ingeniør Knud Breede, Kolding, tlf. 604.


3-12-1947 - JYDSKE TIDENDE
Auktion over entrepenør-materiel på Søndervang, Kolding.
Fredag den 5. december kl. 13 lader ingeniør, entreprenør Knud Breede på grund af bortrejse sælge ved frivillig auktion, der foregår på entreprenørfirmaet C. P. Clausen & Sønners plads ved Søndervang, materiel m. v., hvoraf fremhæves: ...., 3 tipvogne, .... .
Eftersyn torsdag den 4. december kl. 13½–16 og fredag den 5. december kl. 9--11½.
Kontant betaling.
Kolding, den 27. november 1947.
Overretssagfører Knud Hertz, auktionsleder.


- - - - 


April 1947 købes fra afviklingsudvalget i Vejle 400 m spor à 23 kg (fra Johan Andersens tørveplads i Give).

Siden er senest

rettet


5-5-2016 

29-9-2019 


Ingeniør A. AGGE, Kolding


Indehaver: 

191?-192?  Axel Agge, Kolding (død 1923)


Medindehaver 1910-1917 af  firmaet Brøchner-Larsen & Agge sammen med Aage Brøchner-Larsen, bl.a. ved anlæg af Rødkærsbro-Kjellerup Banen, Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbane, Hammel-Thorsø samt en del af Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane.


Blev derefter selvstændig entreprenør. i Kolding.  


- - - - 


2-7-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion. Efter begæring af hr. ingeniør Agge, Kolding, bortsælges ved frivillig auktion onsdag den 7. juli 1920, eftm. kl. 4, ved Troldhedebanen bag Castenskjoldsvej i Kolding en del brugt entreprenørmateriel, hvoraf fremhæves:

1 Ransom - blandemaskine med benzinmotor (5 HK.), hjulsæt, tipvogne, pumpe, rør, bolte, skruer, smedeværktøj, 1 sporjack, koblinger, kæder, lanterner, 1 tegnebord, 1 stort skur, egnet til smedie m. m. Nærmere specifikation ved henvendelse til undertegnede, der indrømmer vederhæftige købere kredit til 1. oktober d. å.

J. Hansen og H. Jastrup, dommerfuldmægtige, Kolding.

Entr. ARNE JENSEN, Århus

(CHR. POULSEN, Kolding) 


Indehaver: 

192?-194?  Arne Jensen, Århus

 

Filial i Kolding ved Chr. Poulsen. 


- - - -


17-10-1945, 18-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognslokomotiv. Pedershaab til salg i køreklar stand, 5 tons, 600 mm sporvidde. Henv. Poulsen, Munkegade 3, I., Kolding.


19-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognslokomotiv. Pedershaab til salg i køreklar stand, 5 tons, 600 mm sporvidde. Pris 6700 kr. Henv. Poulsen, Munkegade 3, I., Kolding.


20-10-1946, 22-10-1946, 24-10-1946 - JYLLANDSPOSTEN

5 og 7 tons diesel lokomotiv udlejes, 600 mm sporvidde, samt 10 t dieseltromle. Henvendelse tlf. Århus 3193. Kolding 2786.


28-12-1946, 30-12-1946, 31-12-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Diesellokomotiv, 600 mm sporvidde, ønskes solgt omgående. Chr. Poulsen, Munkegade 3, Kolding.


25-4-1947, 27-4-1947, 29-4-1947, 1-5-1947, 3-5-1947, 5-5-1947, 7-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogns lokomotiv, 7 tons diesel, ønskes solgt omgående. Chr. Poulsen, Munkegade 3, Kolding.


1-12-1949, 2-12-1949, 4-12-1949, 7-12-1949, 9-12-1949, 11-12-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner og diesellokomotiv. Lokomotiv ca. 5½ tons, med undervogn 600 mm, lige hovedrepareret, ca. 1400 løbende meter 17,5 kg spor + lasker og bolte, sælges billigt omgående. Entreprenør C. A. Poulsen, Fynsvej 91, Kolding. Tlf. 2786.

Entr. H. OTZEN, Gentofte (Dalby)


Indehaver: 

192?-194?  H. Otzen, Gentofte


Filial i Dalby.


Anvendelse

ca. 1949-1951  DSB, 2. spor, Lunderskov-Vamdrup


- - - -


1-7-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Diesellokomotiv udlejes. 5–6 tons 'Pedershaab' diesellokomotiv, sporvidde 600 mm, udlejes straks til maksimalpris. Entreprenørfirmaet H. Otzen, Jydske afdeling, Dalby pr. Kolding, tlf. Dalby 36.

Murermester S. L. GYNTHER, Kolding


Indehaver: 

192?-194?  Murermester S. L. Gynther, Skolegade 8, Kolding


Anvendelse

1908?  Ukendt


- - - -


8-1-1908 - KOLDING FOLKEBLAD

8 tipvogne, 1850 fod spor, 3 skiftespor, 2 stkr. dobb. døre, 6 fag 4-R. vinduer, vinduesrammer, 500 tagsten, skorstenskran, spil og toug, betonstødere, 1 asfaltgryde m. m. er til salg hos S. L. Gynther.

Murermester N.N. KNUDSEN, Kolding


Indehaver: 

1909    Murermester N. N. Knudsen, Kolding 

Anvendelse

191?  Ukendt


- - - -


3-8-1909, 4-8-1909, 5-8-1909 - JYLLANDSPOSTEN
Til købs ønskes 4 à 6 tipvogne med ca. 400 alen spor. N. N. Knudsen, murermester, Kolding.

Murermestrene N.N. KNUDSEN & J. SØRENSEN, Kolding


Indehaver: 

1914  Murermestrene Knudsen & Sørensen, Kolding


Anvendelse

191?  Ukendt


- - - -


7-2-1914 - KOLDING SOCIAL-DEMOKRAT
Stor Auktion på S. Landevej. Fredag den 13. februar 1914, form. kl. 10, lader d'herrer Murermestrene N. N. Knudsen og J. Sørensen ved auktion, der afholdes på S. Landevej ved Hjelms Mølle bortsælge ....
3 brugte tipvogne og en del brændsel.
Kolding, den 6. februar 1914. Otto Kiørboe.