Bornholm - Havneanlæg

BORNHOLM

ENTREPRENØRER - Havneanlæg 

ALLINGE HAVN


UTM32: N 6141145, E 868320 - Ref.nr. 134.xx.


13-6-1914 - LICITATIONEN: 

Arbejder ved Allinge havn overdraget Saabye & Lerche, København.


September 1915: Oversvømmelse ved havneanlæget. Tipvogne bruges.

Entreprenør ikke nævnt.


GUDHJEM HAVN 


UTM32: N 6134730, E 879750 - Ref.nr. 133.xx. 


Maj 1935: Arbejdsulykke ved havneudvidelse. Tipvogne bruges.

Entreprenør ikke nævnt.


Oktober 1935: Oversvømmelse ved havneanlæget. Tipvogne bruges. Entreprenør ikke nævnes.


- - - -


17-3-1902, 18-3-1902 - BORNHOLMS TIDENDE

Til salg. 12 stkr. tipvogne samt ca. 100 stkr. skinner ere til salg ved henvendelse til Gudhjem Havnekommission.

HAMMERHAVNEN


UTM32: N 6140900, E 865405 - Ref.nr. 133.01.


Bane til granitværket anlagt 1891, nedlagt 1970?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft: oprindelig heste, senere motorlokomotiv.   


- - - -


Sept. 1891 - Skitse af interimistisk anlægsbro i Sænebugten med to stk. 600 mm spor. 


Ing. Chr. Hummel 23-6-1893 til Vandbygningsdirektoratet:

Anlæg af havnen i Sænebugten for Aktieselskabet Bornholms Granitværk er fuldført.

Havneanlæget er udført efter den af Indenrigsministeriet 31-1-1891 godkendte plan, dog med enkelte ændringer.

Den interimistiske anlægsbro, som Dir. i brev 22-9-1891 til Ing. Nohr & Paulli tillod Bornholms Granitværk at opføre i havnens NØ hjørne, er endnu bibeholdt.


1915: Stort oversigtskort over havnen med sporforløb. 


1937: Fjernelse af anlægsbro samt bygning af ny udført af H. Hoffmann & Sønner.


1938 - Luftfoto (Nowico) af havnen og stenbruddet.


1940-41: Istandsættelse af tværmolen efter påsejling, mm. udført af Kjæhr & Trillingsgaard.


- - - -


Kontrakt (uddrag)


Bilag A.

Almindelige betingelser for Udførelsen af byggearbejder og leveringer ved anlæget af et stenbrud på Hammeren.


- - - -


Stenbrud ved Hammeren, Bornholm

Havneanlæg


Bilag B.

Særlige betingelser for Udførelsen af arbejder og materialydelser.


§.1. Licitationens omfang.

...

2.)  Levering og anbringelse af alt for den endelige benyttelse af havnen fornødne skinnemateriel.

...

Entreprenøren skal selv levere .... med undtagelse af følgende redskaber, der udleveres entreprenøren af bygherren på de i § 2 nærmere angivne betingelser:

5.)  1000 meter almindeligt spor med 0,60 mm sporvidde og 2 tons bæreevne, hvoraf de 600 meter have træsveller, de øvrige 400 meter stålsveller.

6.)  5 vigespor og 5 drejeskiver.

7.)  60 stykker c. 1 tons sidetipvogne, hvoraf de 30 stå til entreprenørens fri afbenyttelse, medens de øvrige 30 vogne altid vil blive entreprenøren leverede fyldte med sten eller jord. Efter at være tømt tilbageleveres de til bygherren.

...


§. 2. Betingelser for de ydelser, der præsteres af bygherren.

1.)  De i § 1 (5) og (6) nævnte spor med vigespor og drejeskiver samt de 30 vogne, der ifølge § 1 (7) stilles til entreprenørens fri afbenyttelse, blive udleverede denne ved stranden i Sene Bugt på den dag, hans arbejde påbegyndes.

(Desuden nærmere beskrivelser af hvor og hvordan sten og jord skal leveres) 

....

København, december 1890. Nohr & Paulli. 


Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004549901)


Postkort 

Sænehavnen


HASLE HAVN


UTM32: N 6130260, E 862920 - Ref.nr. 133.03.


Bane til Sorthat-værkerne anlagt 1877, nedlagt 1963.

Sporvidde 785  mm.

Trækkraft oprindelig heste, fra 1936 motorlokomotiv.Brdr. Anker, Hasle

Det første store Entreprisearbejde var Arbejdet med Udvidelsen af Hasle Havn, hvilken blev foretaget i Aarene 1893 —1894 og bestod i, at der blev gravet et helt nyt Havnebassin. Desuden blev den gamle Havn og Indsejlingsrenden uddybet.

....

Hvorom alting er, gav dette forholdsvis store Foretagende en Masse Arbejde til Fabrikken. Der blev lavet en ny Dampmaskine og Kedel, som først blev brugt til at trække Tipvognene op fra Havnebassinet og senere anbragt i Uddybningsmaskinen. Desuden blev der lavet en Del Kraner, Stenværktøj og Beslag til Afdæmningstømmer o. m. a.

Hvad der kan bemærkes som et Kuriosum ved dette Havnearbejde var bl. a., at alle de Kul, som skulde bruges til at fyre med, tog man op af Havnebassinet, idet der laa en Kulrende, som man skulde tage op for at komme ned i den Dybde, som fordredes.

....

Foruden dette Arbejde blev der samtidig foretaget en Forlængelse af vestre Mole, men dette gik over til en anden Entreprenør. Denne oplevede imidlertid ikke at se sit Arbejde færdigt, men forinden sin Død havde han kontraheret med Julius Anker om Arbejdets Udførelse.

....

Efter dette Havnearbejdes Fuldendelse har Firmaet Brødrene Anker haft mange andre Havnearbejder, saaledes flere Gange i Hasle, Helligpeder, Teglkaas og Hammerhavnen. Alle disse Arbejder, bortset fra Hasle Havns store Udvidelse, har Firmaet haft i Entreprise uden Licitation, og naar dette har kunnet lade sig gore, er det fordi, at de allerede ved det første Havnearbejde fik Vandbygningsdirektoratets Anerkendelse for, at dette var udmærket udført.


Kilder

http://www.bidstrup.cc/slaegt/


NEXØ HAVN


UTM32: N 6118950, E 891600 - Ref.nr. 134.xx.


18-2-1914 - LICITATIONEN

Nexø havns udvidelse. Antaget tilbud fra Saabye & Lerche.


Billeder

http://www.nexoemuseum.com/havnen.html


RØNNE HAVN


UTM32: N 6120600, E 863140 - Ref.nr. 134.xx.


Januar 1910: Bugserbåd har mistet to pramme i Østersøen med materiel til havnearbejdet i Rønne.


1921-1922 Havneudvidelse, Sydhavnen, Rønne - Entreprenør:  Stürup & Prosch-Jensen.

1923-1926 Havneudvidelse, Rønne - Entreprenør: Saabye & Lerche.

 

Billeder

http://www.roennebyarkiv.com/havn.html

SVANEKE HAVN


UTM32: N 6127190, E 891470 - Ref.nr. 134.xx.


Foto viser tipvogne på bunden af det tørlagte havnebassin.

Årstal 1912?.


VANG HAVN


UTM32: N 6137500, E 864400 - Ref.nr. 134.xx.


Spor til stenbruddet.


Billeder

http://www.bornholm.info/da/stenbrudsbyer


Postkort

Vang havn - postkort

MELSTED HAVN


UTM32: N 6133866, E 880500 - Ref.nr. 134.xx.


1918: Uddybningsarbejde.

Uvist om der anvendtes tipvogne.


Siden er senest

rettet


22-8-2015