Vordingborg - Diverse

VORDINGBORG

DIVERSE

VORDINGBORG KOMMUNE


UTM 32N: N 609xxxx, E 6959xx - Ref.nr. 125.01. 


Ejer: 

1912  Vordingborg Kommune


Formål ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft heste?.


- - - -


11-12-1912, 14-12-1912 - LICITATIONEN

Vordingborg Kommune ønsker indtil 400 m spor og 6 à 8 stk. tipvogne til leje for nogle måneder. Ing. Møllgaard, Strandvejen 128, Hellerup.

VORDINGBORG TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6099246, E 686509 - Ref.nr. 125.08.


Ejer:

1915-192?  ?


Teglværk sydøst for Gåsetårnet. Fra 1905 lergrav på Iselingens mark nordvest for byen (UTM 32N N 6100433, E 686580). 


Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - -


21-9-1899, 22-9-1899 - BERLINGSKE TIDENDE
En 16 H. K. brugt dampmaskine, en lermølle, 3 stk, murstenspressere, så gode som nye, samt en del lette skinner er billigt tilsalgs på Vordingborg Teglværk, Vordingborg.


2-2-1905 - VESTSJÆLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Vordingborg Teglværk.
Ejeren af Vordingborg Teglværk, hr. Laursen, har af etatsråd Hammerich, Iselingen, købt retten til i 20 år at grave ler på et areal af ca. 8 tdr. land, der er beliggende på den vestre side af Københavnsvej i en lavning nordvest for Iselingen. Købesummen andrager 10,000 kr.
Vordingborg Teglværk har hidtil måttet hente sit ler ¾ mil borte i lergravene ved Hjortsholm, hvilket selvfølgelig har bevirket, at driftsudgifterne har været ret store. Ved erhvervelsen af det ny areal bliver vejlængden kun godt en fjerdingvej, hvorved udgifterne ved at føre leret til teglværket vil blive betydeligt formindsket.
Der skal anlægges en tipvognsbane fra lergraven ind til teglværket. Banen tænkes ført over Københavnsvejen forbi Henrikseje og landsognets fattiggård over Nyråds landevej og langs husrækken ind på teglværket. Til at transportere tipvognene vil man anvende hestekraft.
Laursen håber, at amtet vil stille sig imødekommende, så han får lov til at lægge spor over de to nævnte veje.
Teglværksejeren mener på denne måde at kunne bringe teglværkets produktion op til 3 mill. sten årlig, hvilket vil sige omtrent det dobbelte af, hvad der nu bliver produceret.


1917 - DEN DANSKE HAVNELODS

Vordingborg havn. Ca. 87 m E for havnen en pælebro til udskibning for teglværket.


7-7-1951 - NÆSTVED TIDENDE
Uddrag af artikel: En gammel Vordingdreng fortæller. ....
Mine tanker vandrer også ofte tilbage til en anden yndet legeplads: Teglværket på Østervej.
– Vi står en flok drenge på hjørnet af Algade og Østergade. Vi venter på tipvognen. – Hej, der kommer den. Sindigt trukket af en stor kraftig hest med stråhat på hovedet. Kusken den gode og skikkelige Kristian Asmussen nikker til os, og idet han peger med pisken, giver han tegn til, at vi gerne må køre med. I sindigt tempo går det ud ad Nyrådsvejen op over Skovbakken, forbi den gamle Vordingborg Mølle, hvor møller Christensen i sit hvide tøj nikker og hilser med et venligt smil. – Videre går turen over Københavnsvej og Iselingens marker, alt imens Asmus forhører os om, vi kan stave. Det er ikke kønne ord, han lærer os, og vi skal nok vogte os for at stave dem, når far eller mor hører på det. Inden vi når lergraven ved Nygårds have møder vi en tipvogn, der er på vej hjem med ler til teglværket. Vi hopper af og tager med tilbage.
Da vi nåede Østervej sprang vi af, og i rask trav løb vi gennem teglværket ned til havnen. ....

VORDINGBORG TRÆLASTHANDEL 


UTM 32N: N 6099xxx, E 686xxx - Ref.nr. 125.xx.


Ejer:

19??   Vordingborg Trælasthandel 


Formål ukendt.

- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:
1956: 26-5: 1 brugt tipvogn ¾x600 - hjulsæt 350x70.

VORDINGBORG TØRVEFABRIK


UTM 32N: N 6099330, E 686505 - Ref.nr. 125.08.


Ejer:

1916   Vordingborg Tørvefabrik ved Einar Løwe


Beliggenhed ukendt. Spor ?


- - - -


8-6-1916 - BERLINGSKE TIDENDE

Firma-anmeldelse. Fabrikant Einar Løwe, boende Østervej pr. Vordingborg i Vordingborg Landsogn, driver som eneste og ansvarlig indehaver fabrikation med forretningskontor på sin ovennævnte bopæl under firma 'Vordingborg Tørvefabrik ved Einar Løwe'.

H. P. HANSEN, Vordingborg


UTM 32N: N 609xxxx, E 7690xx - Ref.nr. 125.xx. 


Ejer: 

1949    Autoforhandler H. P. Hansen, Vordingborg  (Tlf. 344)


Formentlig til reparationsarbejde.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

26-8-1949: Leveret brugte hjul: 2 kronhjul 38 tds. – 1 spidshjul 7 tds.

Entr. CARL NIELSEN, Vordingborg


UTM 32N: N 6098730, E 685020 - Ref.nr. 125.xx. 


Ejer:

1943  Entr. Carl Nielsen, Orevej 1, Vordingborg (tlf. 587)


Vordingborg tlf. 587 = Entreprenørerne for Jord- og Vejarbejderne ved Storstrømsbroen.


- - - -


8-7-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Nogle 1 m³ jerntipvogne for sporvidde 785 mm sælges. Carl Nielsen, entreprenør, Orevej 1, Vordingborg. Telf. 587.

ØRNEBJERG TØRVEFABRIK


UTM 32N: N 6102400, E 687190 - Ref.nr. 125.xx. 


Ejer: 

1916    Ørnebjerg Tørvefabrik pr. Vordingbjerg


Skal formentlig være Ornebjerg Tørvefabrik i Ørslev mose. 


Sporvidde 600 mm? Trækkraft ukendt.


- - - -


3-6-1916, 4-6-1916, 5-6-1916 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognsskinner, 150 meter, 7 kg, 600 mm sporvidde, samlet på stålsveller, købes på Ørnebjerg Tørvefabrik pr. Vordingborg.


12-8-1916, 15-8-1916 - NÆSTVED TIDENDE
4 raske mænd antages straks. Ved akkord kan tjenes 6 kr. 5 kr. garanteres. Vangs Tørvefabrik, Ornebjerg pr. Vordingborg. Telefon 365.

NYRAAD TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6099814, E 690610 - Ref.nr. 124.02. 


Ejer:

19??-c1920   Kronshage

c1920-1935  H. Kronshage

1935-19??     Herman Kronshage

1947-1948     A/S Vordingborg Trælasthandel og teglværksejer 

                        Petersen, Helgenæs (forpagtet)

1948-19??     A. Hansen, A. Jacobsen og John Larsen (forpagtet)


Teglværk 1 km øst for Nyråd. Værk lukket og nedrevet.

Ca. 500 m bane til grav, senere 1 km til ny grav.


Bane anlagt 1896?, nedlagt 193?.

Sporvidde 785 mm. Trækkraft oprindeligt damplokomotiv, senere  motorlokomotiver.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B bm   ?      ?  1925  ?  ?   +

(2)   ?  B bm  SM  ?  1939   ?  ?  +

(3)   ?  B         PM  ?  ?   ?  ?    type PCM


(1)   Kaldet 'Græshoppen'. Ophugget 1954.

(2)   Nyt. 2 tons. Leveret 16-4-1938 gennem Spøer.

        Eksisterede 1944 og 1948.

(3)   Eksisterede 1958.


 - - -


29-6-1904 - NÆSTVED TIDENDE
Notits: Tilskadekommen. Lørdag middag, da arbmd. g l.Jens Nielsen, Nyråd Skovstræde, var beskæftiget i lergraven ved Nyråd Stensved, skred der noget ler ned på ham og slog ham omkuld. Han faldt uheldigvis på tipvognenes skinner og fik slået et hul i hovedet samt beskadiget ryggen noget. Den tilskadekomne, der blev noget forvirret af de stærke skrammer, blev fulgt til sit hjem, og der blev straks hentet læge.


16-4-1941 - BERLINGSKE TIDENDE 

Br. tipvognsskinner. Ca. 200 meter 7 kg skinner tilsalg. Henv. Nyraad Teglværk, tlf. Nymark 2, mellem 12-13.


18-10-1945 - NÆSTVED TIDENDE
Notits: Fra et tipvognslokomotiv ved Nyråd Teglværk er der forleden stjålet en akkumulator.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:
1931: Spordele, vogndele.


Spøer - Hovedbog 1932-37:
1934: Vogndele (600 mm).
19-3-1934: 1 stk. 600 mm drejskive.
5-4-1934: 1 stk. 600 mm drejskive.
28-5-1935: 1 stk. venstre 600 mm 7 kg skifte.


Spøer - Hovedbog 1937-41:
1938: Vogndele (600 mm).
16-4-1938: 1 stk. SM motorlokomotiv 2 tons 600 mm.
1939: Vogndele (600 mm).
7-2-1939: 2 stk. brugte bremsevogne 0.75 m³ 600 mm.
24-11-1939: 1 stk. afsættervogn.


Spøer - Hovedbog 1941-47:
1942: Vogndele, spordele.
26-9-1944: 3 m kæde til lokomotiv (Fr. Petersen).
17-8-1946: 2 kædehjul m/klomuffe. 4 m rullekæde, 2 samleled.
3-9-1946: 2 brugte kædehjul med klomuffe.


Spøer - Hovedbog 1947-53:
12-11-1948: 3 m kæde til lokomotiv (fra Smøl).
1951: Vogndele, spordele (600 mm).


Spøer - Hovedbog 1958-61:
1958: Vogndele.


Spøer - Hovedbog 1961-64: Vordingborg Teglværk pr. Nyråd
1962: Spordele.
1-8-1963: 1 br. tysk 600 mm klatreskive.

STUBY STENVASKERI


UTM 32N: N 6103328, E 683180 - Ref.nr. 124.04. 


Ejer:

195?  A/S


Grusgrav syd for Stuby ved Næstved-Vordingborg landevej.


Bane anlagt 19??, nedlagt før 1959.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1953 leveret vogndele. 

STUBY GRUS- & STENVÆRK


UTM 32N: N 6103328, E 683180 - Ref.nr. 124.xx. 


Ejer:

1949  Carlsson & Larsen, Stuby  (tlf. Klarskov 120)


Grusgrav ved Stuby.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


28-6-1949, 30-6-1949, 2-7-1949 - NÆSTVED TIDENDE

1 turbinepumpe, 1 5 HK vekselstrømsmotor, 1 motortipvogn og ca. 50 meter 2" rør er til salg. Tlf. Klarskov 120. 


KTAS Tlf.bog 1949: Klarskov 120 er Stuby Grus- og Stenværk (Carlsson & Larsen), Stuby.

STUBY MØRTELVÆRK


UTM 32N: N 6103xxx, E 683xxx - Ref.nr. 124.xx. 


Ejer:

195?  ? 


Mørtelværk. 


Bane anlagt 19??, nedlagt før 1959.

Sporvidde ukendt.  Trækkraft spil. 


- - - -


Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv
Billede B 5961 - 1952-57. Frederik Hansen læsker kalk. (spil i grav og ca. 4 jerntip-vogne.)
Billede B 5962 - 1952-58. Mørtelværk med bygninger.
Billede B 5963 - 1952-57. Frederik Hansens nye Volvo og Stuby mørtelværk ses i baggrunden.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1953 leveret vogndele. 

H. ANDERSEN, Køng


UTM 32N: N 6092800, E 706145 - Ref.nr. 124.XX. 


Ejer:

1940  H. Andersen, Køng pr. Lundby  (tlf. Kostræde nr. 55).


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 1940, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - -


11-6-1940, 12-6-1940 - NÆSTVED TIDENDE
Roespor ønskes til leje. Ca. 1400 løbende meter tipvognsspor og 8-10 vogne ønskes til levering i tørvesæsonen. Henvendelse: Andersen, Kostræde. Tlf. 55.


22-6-1940, 23-6-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

12-1400 meter tipvognsspor (roespor) og 8 à 10 vogne ønskes tilleje til sydsjællandsk mose. Tilbagelevering inden roe-sæsonen og god leje gives. H. Andersen, Køng pr. Lundby, tlf. Kostræde 55.

CARL JENSEN, Klarskov


UTM 32N: N 6106200, E 683240 - Ref.nr. 124.XX. 


Ejer:

1923  Villaejer Carl Jensen, Klarskov st.


Formål ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1923?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-5-1923, 14-5-1923 - NÆSTVED TIDENDE

4 tipvogne og 200 m spor er billig til salg; egner sig for sukkerroedyrkere. Villaejer Carl Jensen, Klarskov.


23-5-1923, 26-5-1923 - NÆSTVED TIDENDE

2 tipvogne med ca. 180 meter spor er til salg, egner sig for grusgravejere. Carl Jensen, Klarskov st.

KLARSKOV MELASSEFABRIK


UTM 32N: N 6106200, E 683240 - Ref.nr. 124.XX. 


Ejer:

1908  ? 


Melassefabrik. Nærmere beliggenhed ukendt, evt. tidligere teglværk? 


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-8-1908 - NÆSTVED TIDENDE

Notits: Vordingborg. Brækket benet på 2 steder. Fhv. skomager H. Petersen, Vordingborg, der arbejdede ved Klarskov Melassefabrik og var beskæftiget ved kørsel med tipvogne, var torsdag så uheldig at falde ned fra en af disse vogne. Han fik derved brækket sit højre ben to steder på skinnebenet. Den tilskadekomne blev ført til Vordingborg sygehus, hvor han straks kom under behandling.

Siden er senest

rettet


17-7-2016 

10-8-2019