Entreprenører - Svendborg

LOKALE ENTREPRENØRFIRMAER

MED TIPVOGNE


Et antal af de lokale entreprenører havde tipvognsmateriel, men der kendes ikke meget til brugen af det. Man arbejdede meget rundt om på Fyn (og det øvrige land), ligesom udenbys firmaer arbejdede her.


Breum og Lehrmann, Hellerup og Vejle

Firmaet havde også en afdeling på Strandvejen i Svendborg.

Firmaet benyttede motorlokomotiver og 600 mm sporvidde.

Man havde to nye Kastrup-lokomotiver, foruden at man købte fem saboterede tyske lok i Ålborg efter befrielsen og byggede dem sammen til tre brugbare lok.

1943 leveredes 600 mm vogndele og spordele, bl.a. et hjertestykke, til Svendborg.


H. A. Hansen, Møllegade, Svendborg

Firmaet benyttede motorlokomotiv og 600 mm sporvidde.

Det ejede et brugt Pedershaab-lokomotiv nr. 268/1940 af type FD, der som nyt var leveret til entr. Arne Jensen, Århus; ved befrielsen 1945 fandtes det på Fliegerhorst Hadersleben, senere kaldet Skrydstrup flyveplads.

H. A. Hansen købte det formentlig i slutningen af 1940'erne.

1961 købtes lasker fra Spøer.


Peter Hansen, Linkenkærsvej, Svendborg

Firmaet benyttede 600 mm sporvidde.

Det købte 2 sporskifter i 1946 og 3 drejeskiver i 1947 fra Spøer. 1951 købtes 250 m skinner. Adressen ligger midt i et stort grusgrav-område, og Peter Hansen havde vistnok også en cementvarefabrik.


Peter Hansens Eftf., Svendborg

Firmaet benyttede motorlokomotiver og 600 mm sporvidde.

Firmaet havde et Willemoes-lokomotiv i 1948. Derefter skiftede dette firma tilsyneladende navn til Niels Hansen, Svendborg, som havde et C.M. (Nagbøl?)-lokomotiv i 1949.


Emil Petersen, Tuxensvej, Svendborg

Firmaet benyttede 600 sporvidde. Det køber 1935-47 diverse vogndele og spordele, førstnævnte år bl.a. 4 stk. 450 mm hjul, hvilket antyder, at de kunne være beregnet til et lokomotiv.


Helmut Petersen, Bakkegården, Svendborg

Firmaet køber spordele fra Spøer 1950-52. Kan være en grusgrav?


Firmaet Bendt Ramsing, Esbjerg (BURAM)

havde også en afdeling i Møllergade i Svendborg.

Det vides, at man i 1945-46 gravede tørv på Sydfyn (Langsted mose).

Firmaet blev ellers mest kendt for sine kontroverser med Staten i forbindelse med Statens Brunkulsleje Søby II.

Firmaet benyttede såvel- damp- som motorlokomotiver og brugte 600 mm sporvidde.


- - - -


15-4-1947, 19-4-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion i Langsted mose (Fyn). Efter begæring af Direktoratet for Vareforsyning bortsælges ved offentlig auktion i Langsted mose pr. Nårup, Fyn: Mandag den 21. april 1947 kl. 14 det af Firmaet Bendt U. Romsing benyttede materiel til tørvefabrikation, bestående af ca. 600 meter patentspor, 80 mm, 2 stk. sporskifter, 8 stk. ¾ m³ tipvogne. Kredit indtil 4 uger for mig bekendte vederhæftige købere. Udenherredsboende må forvise soliditetsbevis. Landsretssagfører P. Hurwitz, Odense. Auktionsleder i Odense herred.

VEJANLÆG


SVENDBORG- Dronningemaen 


'Danske billeder' havde tidligere nogle billeder fra anlæg af vejen Dronningemaen (opkaldt efter en eng), som viser håndskubbede tipvogne. Tidspunktet skulle være sidst i 1920'erne. En rambuk på et par af billederne bærer et skilt med 'P. Hansen', formentlig den lokale

entreprenør.SKÅRUPØRE - Strandvejen


Strandvejen ved Skårupøre nord for Thurø forlængedes i 1930-40'erne(?) mod Svendborg. Grus hertil hentedes med tipvogne fra Mørke-dalen, som ligger ved Juliegård. (UTM32: N 5103194, E 508526).

Der ses også spor langs vejen på et billede. Entreprenørens navn er ukendt.Thurø-dæmningen (Hestehavevej)


Se herSiden er sidst rettet

06-01-2014

29-11-2014