Kolding - Teglværker

KOLDING

TEGLVÆRKER          Ikke færdig   

KOLDING AKTIE-TEGLVÆRK

SEEST TEGLVÆRK


UTM32: N 6085648, E 549272 - Ref.nr. 76.02.


Ejer:

1899-19??  A/S Kolding Aktieteglværk

1908           N. J. Jensen

1909            Nicolai Outzen

1911-1941   I. A. Hansens Teglværk og Kolding Aktie-Teglværk

194?-1946  A/S (N.K. Laugesen)

1949            Seest Teglværk A/S

1957-1962  Børge Spicker Sørensen  (Seest gl. Teglværk)

1959-1964  Paul Klinge

197?             Lyngs Odde og Seest Teglværker A/S


To teglværker ved ådalen syd for DSB-strækningen Kolding-Lunderskov. Brændt 1911, men genopbygget. Lukket 197? og nedrevet. Oprindeligt forskellige ejere. ?


Bane anlagt 19??, nedlagt 196?.

Sporvidde 500 mm, 600 mm. Trækkraft oprindelig heste?, senere motorlokomotiver.


Motorlokomotiver 600 mm


(1)  ?  B  ?  ?  ?  ?  ? 

(2)  ?  B  ?  ? ?  ?  ? 


Se også Lyngs Odde Teglværk (76.06) 


- - - -


3-2-1899 - POLITIKEN

Notits: – I følge Kolding Folkeblad har enkefru Bech i Seest solgt sin gård med tilhørende teglværk til et aktieselskab i Kolding for 105,000 kr. – Det pågældende selskabs aktiekapital, 150,000 kr., er fuldt tegnet underhånden.

Aktieselskabet Kolding Aktieteglværk, som har købt enkefru Bechs gård og teglværk i Seest, agter at anlægge en stor fabrik for facadesten, formsten, drænrør, alm. mursten. Bestyrelsen består af murermester H. Nielsen, formand, købmand Aug. Christgau, tømrermester H. L. Hansen, sagfører Edv. Lau, fabrikant H. C. Winter og grosserer Chr. Roose, ingeniørfirmaet F. L. Schmith & Ko. i København leder anlæget.


23-12-1909 - JYLLANDSPOSTEN

Kolding Aktieteglværk er til salg. Henvendelse til købmand Nicolai Outzen, Kolding.


4-1-1911, 9-1-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Kolding Aktieteglværk i Seest ved Kolding med tilhørende landejendom, ca. 90 tdr. land, med besætning og gode bygninger udbydes til salg, indbefattet assurancesummen kr. 57, 064 for bygninger og kr. 42,700 for maskiner for den værket overgåede brandskade, Reflekterende bedes henvende sig til grosserer Nicolai Outzen, Kolding.


25-3-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Solgt teglværk. Kolding, 24. marts. Kolding Aktie-Teglværk i Sest, der nedbrændte i december i fjor, er i dag af selskabet solgt til fabrikant J. A. Hansen i Kolding for ca. 175,000 kr. Dersom køberen ikke vil genopbygge teglværket, tilfalder assurancen sælgeren.


9-1-1913, 13-1-1913, 17-1-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Fyrbøder med certifikat kan få helårig plads på Seest Teglværk fra 15. marts 1913. Anbefalinger med oplysninger om tidligere pladser, alder og lønfordring sendes til J.A. Hansen, Kolding. 


1-1-1919, 4-1-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner. Ca. 200 m 22½ kg brugte skinner med lasker og bolte ønskes til købs. J. A. Hansens Teglværker, Seest pr. Kolding.


26-1-1919, 29-1-1919, 1-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner. Ca. 300 m, 8 à 10 kg, brugte, sporduelige skinner med lasker og bolte ønskes til købs. J. A. Hansens Teglværker, Seest pr. Kolding.


26-8-1919, 27-8-1919, 28-8-1919 - JYLLANDSPOSTEN

3 tipvogne, ½ cbm., 500 mm sporvidde, brugte, men i god stand, er til salg. J. A. Hansens Teglværker, Seest pr. Kolding.


17-6-1930, 19-6-1930 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner, brugte, ca. 300 m spor af 8 à 9 kg skinner, 66 til 70 mm høje, ønskes til købs. J. A. Hansen A/S, Kolding.     


23-10-1934, 25-10-1934 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner. Ca. 800 m brugte, lige og sporduelige, ca. 9-10 kg skinner med tilhørende lasker og bolte ønskes til købs. A/S I. A. Hansens Teglværker, Kolding.


8-8-1942, 9-8-1942, 10-8-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Vi er købere til en del nye eller brugte ¾ m³ tipvogne, 500 mm sporvidde. I. A. Hansens Teglværker, Kolding. Tlf. 118.


27-8-1942, 28-8-1942, 29-8-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Vi er omg. købere til en del nye eller brugte ¾ m³ tipvogne, 500 mm. A/S I. A. Hansens Teglværker, Kolding. Tlf. 118.


16-4-1946 - HERNING FOLKEBLAD

Notits: Værnemagersag mod entreprenør N.K. Laugesen og hans søn ingeniør Vagner Laugesen. Det er netop lykkedes at afhænde Seest Teglværker og Bjødstrup Teglværk, som har været ejet af Laugesen. (uddrag)


16-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Seest Teglværk solgt. * Kolding, mandag (privat). Under forbehold af justitsministeriets godkendelse har administratorerne solgt Seest Teglværk til bankdirektør Jeppe Jepsen og dyrlæge Niels Ravnsbjerg fra Videbæk. Salgssummen ligger noget under den pris, de hidtidige ejere har givet for teglværket, nemlig 465.000 kr. og langt under, hvad der har været forlangt for værkerne, ca. 700.000 kr. De hidtidige ejere, fader og søn, er sigtet for overtrædelse af værnemagerloven. Faderen sidder som arrestant i Kolding, mens det hidtil har været umuligt at finde sønnen.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1934: Spordele, vogndele, div. (500 mm)

3-4-1934: 1 sæt klatretunger.

1935: Vogndele

4-1-1935: 1 par klatretunger 7 kg.

1936: Vogndele

2-1-1937: 2-1: 1 sæt klatretunger 36" 7 kg.


Spøer - Hovedbog 1937-41: I. A. Hansens Teglværker

25-4-1939: 1 stk. klatredrejeskive 500 mm.

10-5-1939: 1 sæt 10 kg klatretunger.

1941: Spordele, div.


Spøer - Hovedbog 1941-47:

17-1-1942: 1 stk. klatreskive 500 mm.

6-7-1943: 4 sæt (4 stk.) 7 kg klatretunger.


KOLDING DAMPTEGLVÆRK


UTM32: N 6085648, E 549272 - Ref.nr. 76.14.


Ejer:

19??-1913  ? Hollænder

1913            I/S

1914            I/S  Th. Kruse, K. P. Kjeldsen og A. Hollænder 


Teglværk opført 18?? syd for Kolding å. Brændt 1922 og nedrevet.


Bane anlagt (før) 1916, nedlagt 192?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste?


- - - -


21-2-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Spekulationsejendom i Kolding til salg. Et stort dampteglværk i Kolding by, med ringovn og komplet maskineri, ønsker ejeren på grund af alder at sælge snarest. Produktion ca, 3 millioner sten årlig. Jordtilliggende ca. 10 tdr. land, der altsammen er udmærket beliggende for bebyggelse og gadeanlæg. En stor, ny villa med betydelig have og grund, ligeledes egnet til yderligere bebyggelse, kan medfølge. Ejendommen støder op til en stærkt bebygget, ny gade, ligger ikke langt fra statsbanegård og havn og ligger umiddelbart ved privatbanestation. Nærmere oplysninger meddeles af sagfører Buus, Kolding.


9-4-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Notits. Solgt teglværk. * Kolding, 8. april. Fabrikant Hollænder har overdraget sit teglværk til et interessentskab, bestående af en søn og tre svigersønner, for 250.000 kr.


21-2-1914 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Fabrikant Hollænder har solgt sit teglværk i Kolding med tilhørende ejendom og 10 tdr. land til et konsortium, bestående af Th. Kruse, tidl. af Noesgård, Andst, K.P. Kjeldsen, forhen af Kongsbjerggård og fabrikant A. Hollænder. Købesummen er 137.000,-.


29-11-1916, 30-11-1916, 1-12-1916, 2-12-1916, 3-12-1916 - JYLLANDSPOSTEN

3 stkr. ½ mtr. tipvogne, event. med bremse, og 200 meter spor, 200 mm vidde, kjøbes. Kolding Damp-Teglværk.


5-12-1916, 6-12-1916, 7-12-1916, 8-12-1916, 9-12-1916, 10-12-1916, 12-12-1916 - JYLLANDSPOSTEN

3 stkr. ½ mtr. tipvogne, event. med bremse, og 200 meter spor, 600 mm vidde, kjøbes. Kolding Damp-Teglværk.


4-4-1917, 5-4-1917, 8-4-1917, 11-4-1917, 13-4-1917 - JYLLANDSPOSTEN

3 stk. ¾ m tipvogne, kun lidt brugte, samt 10 stkr. 30 cm nye stålhjul ønskes solgt. Kolding Dampteglværk, Kolding.


26-4-1917, 29-4-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Begrundet på dødsfald er en god falsteglstensfabrik billig til salg, når handel kan ske straks. Henvendelse til Kolding Damp-Teglværk, Kolding. Sammesteds er 4 stkr. små tipvogne, passende til tørveproduktion, til salg.


31-3-1920, 6-4-1920, 7-4-1920, 13-4-1920 - JYLLANDSPOSTEN

500 meter 7 kg spor og 7 ½ mtr. vogne ønskes solgt. Kolding Dampteglværk.


6-4-1920 - JYLLANDSPOSTEN

500 meter 7 kg spor og 7 ½ mtr. vogne ønskes solgt. Kolding Dampteglværk.


10-5-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Nedbrydning. Resterne efter ildebranden på Kolding Damp-Tegl og Kalkværk samt Savværk udbydes herved til nedbrydning i samlet entreprise. J.M. Jensen.


5-7-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Fra nedbrydning af Kolding Damp-Tegl- og Savværk sælges billigt mursten, lægter, jernvinduer, tagsten og ½ sten.HOLLÆNDERS TEGLVÆRK


UTM32: N 6085648, E 549272 - Ref.nr. 76.07.


Ejer:

192?-19??  ? Hollænder

1936-1941  Savværksejer N. J. Juhl


Teglværk opført 192? ved Domhusgade i sydlige del af Kolding. Lergrave øst for værket.

Etapevis flyttet til nyt værk ved Strårup fra 1954-1973 (76.04).


Bane anlagt 192?, nedlagt 195?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft oprindelig heste?, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiv  


- - - -


7-1-1956, 8-1-1956, 10-1-1956 - JYLLANDSPOSTEN

800 m 7 kg skinner købes. Skriftlig oplysning om pris og levering til Hollænders Teglværk, Kolding.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1968-72:

1969: Vogndele, div.

1970: Spordele, vogndele

9-3-1970: 2 stk. hjul 450x82.

1971: Spordele, vogndele

30-4-1971: 2 sæt gode br. hjul 400/77x600x50/110 mm.

1-7-1971: Ny aksler 65 mm Ø i 2 hjulsæt. 400x600 udv. tap 50/110.


HOLLÆNDERS TEGLVÆRK, Strårup


UTM32: N 6085648, E 549272 - Ref.nr. 76.04.


Ejer:

1954-19??  Hollænders Teglværk A/S, Kolding (76.07)


Ælteri med tilhørende lergrav opført 1954 ved den nedlagte KS mellem Kolding og Skartved. De tørrede sten blev de første år transporteret til hovedværket i Kolding for brænding, men 1973 udflyttedes resten af værket. Lukket 19??. Ca. 100 m spor i alt.


Bane anlagt 1954, nedlagt 1974.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver  


(1)  PETER  B         Nagbøl  ?  ?  ?  ? 

(2)  -             B dm  PM  22579 / 458  1954  P  ?  type B

(3)  -             B dm  Nagbøl  6007  1960  ?  ?  type KMN 2,5


(1)   Formentlig overført fra Hollænders Teglværk, Kolding (76.07)?

(2)  Købt 1956? fra ??  Oprindeligt leveret til De danske Spritfabrikker

        - Randers Spritfabrik (42.06) med 500 mm sporvidde.

(3)  Købt 1971 fra ??.  Oprindeligt leveret til Grøftebjerg Teglværk

       (82.02). Muligvis aldrig anvendt i Strårup.


Pedershaab nr. 458 /1954. Foto: PA ca. 1964.

Karl Møller Nagbøl  6007/1960. Foto: PA ca. 1970.

Siden er sidst rettet


30-10-2016 

8-7-2019