Skibbild - Diverse

SKIBBILD 

DIVERSE  

BÆKGAARD MOSEBRUG, Skibbild

BÆKGAARD TØRVEFABRIK   


UTM 32N: N 6227xxx, E 490xxx - Ref.nr. 50.11  


Ejer:

1906-1907   L. Pagh, Skibild 

1907-190?   Carl, Højrup, Herning 

1909-19??   J. Møller Overgaard, Herning ?  


Tørvefabrik ved Bækgaard nord for Nøvling?. 

Bane anlagt (før) 1906. Nedlagt ? 

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste?. 


- - - - 


19-1-1906, 21-1-1906 - JYLLANDSPOSTEN
Bækgaard Mosebrug pr. Skibbild st. ønskes solgt eller bortforpagtet på grund af, at ejeren ikke kan overkomme ledelsen af såvel gården som mosebruget. En driftig mand vil her kunne skabe sig en let og behagelig stilling. L. Pagh.


7-5-1906 - HERNING AVIS
Notits: Ulykkestilfælde. I fredags fik en 14-årig dreng, søn af Iver Sønderby i Nøvling, under sit arbejde på Bækgaard Tørvefabrik det ene ben i klemme mellem en tipvogn og stoppebom. Han indlagdes på Herning Sygehus, hvor det viste sig, at benet var meget stærkt beskadiget.


28-7-1906, 31-8-1906 - JYLLANDSPOSTEN
Bækgaard Tørvefabrik pr. Skibbild st. med tilhørende ejendom på 16 tønder land ønskes solgt eller bortforpagtet. En driftig mand med lidt kapital vil her kunne skabe sig en solid og indbringende virksomhed. L. Pagh.


4-5-1907 - HORSENS FOLKEBLAD
Nogle arbejdere kan få vellønnet akkordarbejde på Bækgaard Tørvefabrik pr. Skibild st. Samme steds er en million tørv af god kvalitet til salg. L. Pagh, Skibild, Herning.


12-3-1909, 15-3-1909, 18-3-1909 - JYLLANDSPOSTEN
'Bækgårds Mose' i Nøvling pr. Skibbild st. (med maskiner til tørvefabrikation) kan fåes i forpagtning billig og på meget gode betingelser ved henvendelse til J. Møller Overgaard, Herning.

J. OVERGAARD, Nøvling 


UTM 32N: N 6226540, E 489120 - Ref.nr. 50.xx. 


Ejer: 

1917    Sognefoged, gårdejer Iver Overgaard, Nøvling   


Tørvefabrikation? Beliggenhed ukendt.  

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
29-5-1917 fra Vorgod     til  J. Overgaard, Nøvling - 485 m mont. spor
5-6-1917   fra Tylstrup    til  Overgaard, Skibbild - 3 stk. tipvogne

CHR. SCHOU PEDERSEN, Skibbild  


UTM 32N: N 6228xxx, E 485xxx - Ref.nr. 50.xx. 


Ejer: 

1919-    Chr. Schou Pedersen, Skibbild   (tlf. 8)  


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


3-5-1919, 5-5-1919 - HERNING FOLKEBLAD
150 m. tørvespor med troljer ønskes till leje. Chr. Skov Pedersen, Skibbild. Tlf. 8.

SØREN KRISTENSEN, Nøvling 

?  PEDERSEN, Nøvling  


UTM 32N: N 6225xxx, E 490xxx - Ref.nr. 50.xx. 


Ejer:

191?-19??   Mejerisbestyrer Pedersen, Nøvling (tlf. Skibbild 6)  

                     Søren Kristensen, Nøvling  (tlf. Skibbild 27)


Tørveproducenter. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


1-4-1921, 5-4-1921, 8-4-1921, 12-4-1921, 13-4-1921, 16-4-1921, 18-4-1921,

19-4-1921 - HERNING FOLKEBLAD
Ganske gratis sælger vi ikke tørvebund, men så billigt, at det trodser enhver konkurrence. Mosen 10 minutters gang fra Skibbild st. Ypperlig Tørveplads. Trolje og en del spor er til tjeneste. Henvendelse til mejeribestyrer Pedersen og Søren Kristensen, Nøvling. Telefon nr. 6 og 27, Skibbild. .... 

Entr. OVESEN & MØLLER, Nøvling 


UTM 32N: N 6225xxx, E 490xxx - Ref.nr. 50.xx. 


Ejer: 

1942  Entr.  Ovesen og  Møller, Nøvling pr. Skibbild   (tlf. 5)  


Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiv?. 


- - - - 


25-6-1942, 27-6-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Motorlokomotiv, 1 stk., ønskes til købs eller leje omg. 700 mm sporvidde, Ford eller Chevrolet, i god stand, ikke ældre end årg. 28, egen vægt ikke over 2 tons. Tilbud til Entreprenørerne Ovesen & Møller, Nøvling pr. Skibbild. Tlf. Skibbild 5.

BREDKÆR MERGELSELSKAB /

Entr. TH. SØRENSEN, København 


UTM 32N: N 6225900, E 491500 - Ref.nr. 50.xx. 


Ejer:  

1919-192?  Bredkær Mergelselskab 

Entr.: 

1920-1922  Entr. Th. Sørensen, København 


Mergeludkørsel fra Bredkær Mergelleje ved gården Bredkær ca. 1 km NØ for Skibbild station. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft damplokomotiver.  


Damplokomotiver 600 mm - - - - 


1919-20 - DSB - Beretning om driften
Baneafd., arbejder for fremmede: Bredkær Mergelselskab, indføring af tipvognsspor, Skibbild.
- do. -: Bredkær Mergelselskab, midlertidig sporkrydsning, ovk. 74, Holstebro-Herning.
- do. -: Bredkær Mergelselskab, midlertidig underføring for mergelspor ved Skibbild.


1923-24 - DSB - Beretning om driften
Baneafd., arbejder for fremmede: Bredkær Mergelselskab, fjernelse af underføring, Skibbild.


- - - - 


21-6-1919, 22-6-1919, 25-6-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Mergeltransport. Bredkær Mergelselskab ønsker tilbud på udkørsel af 100,000 m³ mergel. Betingelserne ligger til eftersyn hos gårdejer J. M. Jensen, Snejbjerg, Herning, og på Hedeselskabets Mergelafdeling, hvortil tilbud indsendes inden mandag den 30. ds. kl. 3.


21-10-1919 - HERNING AVIS
Notits: Bredkær Mergelselskab.
På et møde forleden blev Bredkær Mergelselskab dannet.
Til bestyrelse valgtes J. M. Jensen, Snejbjerg (formand), Okkels Birk, Helstrup, A. Andersen, Lundgård, Dohm, Bassumgård, M. Grimstrup, Timring, Ole Feldborg, Timring, og J. P. Jensen, Østerhoved.
Mergelen er købt af grdjr. P. Bredkær, Nøvling, og indeholder 37–38 pct. kulsur kalk. Lejet ligger syd for P. Bredkærs gård.
Entreprenør Sørensen, København, skal optage mergelen for 59 kr. pr. favn. Der skal optages 13,000 favne, men entreprenøren er gået ind på at optage 20 pct. derudover, hvis der inden 1. april 1920 bestilles mere.
Følgende sogne vil få mergel fra lejet: Vildbjerg, Timring, Vorgod, Snejbjerg, Tjørring og Rind.
Der er lagt spor ud til lejet og der er allerede ankommen 6 maskiner, 170 tipvogne og en gravemaskine til lejet. Ved lejet vil ca. 70 mand få beskæftigelse. En del er ankommen, deriblandt en del polakker. 


4-3-1920 - HERNING FOLKEBLAD
Artikel: Bredkær Mergelleje. ca. 8 lokomotiver og 150 tipvogne samt gravemaskine.


7-12-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Et tipvognsspor over Statsbanesporet.
Ved kriminalretten i Ringkøbing behandledes forleden en sag, hvis årsag kunne have fået vidtrækkende følger.
Et entreprenørfirma havde noget arbejde i Skikkild. Da arbejdet skulle strække sig over et større areal, der lå på begge sider af Statsbanernes jernbanespor, og man var færdig med arbejdet på den ene side af sporet, lagde man, efter samråd med baneformanden, et løst tipvognsspor over Statsbanernes jernbanespor. Dette gik nogle gange, og til sidst troede entreprenørfirmaets arbejdere, at når de blot lagde det løse spor indenfor en tid, hvor de vidste, at de ordinære tog ikke kom, kunne det sagtens gå. Baneformanden var naturligvis af en anden mening: han meddelte arbejderne, at hvis de lagde sporet uden tilladelse, ville de blive meldt og idømt bøder.
Trods dette lagde arbejderne sporet og førte deres maskine og en del vogne over med materiel. Da de var kommen over på den anden side meddelte baneformanden, at de havde overtrådt loven og ville blive anmeldte. Om de da ikke måtte køre over, når de vidste, at der ingen tog kom? Nej, det ved I jo godt, svarede formanden. Godt – så kører vi tilbage! Og så kørte de atter over Statsbanernes spor. ....

Sagen er nu i følge 'Ringkj. A. Av.' sendt Statsadvokaturet til afgørelse med hensyn til strafudmålingen.


30-8-1921 - HERNING AVIS
Notits: Tipsporet i Bredkær.
Landsretten har pådømt den sag, hvorunder arbejdsformand Ernst William Carlsson og entreprenør Anders Johan Sørensen er tiltalt for flere gange i begyndelsen af 1920 i deres egenskab af henholdsvis formand hos og medindehaver af entreprenørfirmaet Zornig & Sørensen, der havde udnyttelsen af Bredkær Mergelleje i entreprise, uden Statsbanernes tilladelse eller vidende at have nedlagt et tipvognsspor over Statsbanernes hovedspor nord for Skibbild holdeplads og derefter ført et lokomotiv og en del tipvogne over hovedsporet, ved hvilken handling transporten på banen udsattes for fare.
Herfor er de tiltalte ansete med simpelt fængsel, hver især i 14 dage.


18-2-1922, 23-2-1922, 28-2-1922 - JYLLANDSPOSTEN
Entreprenørmateriel. 4 stkr. lokomotiver, 45 à 50 hk, sporvidde 600 mm, tipvogne, sveller etc. er til salg. Victor Sørensen, Skibbild, telefon 35.


Siden er senest

rettet


19-3-2020